Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Sylling -Skaret/retur

For en tid siden var jeg innom et antikvariat i Gamla Stan i Stockholm. Der fant jeg et gammelt xylografi av Svangstrandveien.Veien er et fremragede stykke ingeniørkunst og bygd etter datidens mest moderne prinsipper.

 - La veien gå hvorhen den vil, skrev Ibsen for omtrent 150 år siden. Med striden om veisystemet i Ytre Lier friskt i minnet, ville et slikt forslag vakt bestyrtelse eller lettelse, alt etter som,  hvis det hadde kommet opp i kommunestyret. Men Ibsen var dikter. Han kunne si omtrent hva han ville og påberope seg dikterisk immunitet. Kanskje var det han sa og vi synger, et uttrykk for hvordan veier ble anlagt inntil midten av 1800 tallet.

Veiene gikk  stort sett den korteste strekningen mellom to punkter uten særlig hensyn til framkommelighet eller komfort. Den gikk hvor den ville. Det nye kom omtrent i 1850 og innebar at nå skulle veien legges der det var lett å komme fram.

På den tida var ikke veinettet i Norge særlig utbygd. Vi hadde kongeveiene, som først og fremst var ment å skulle få tingmennene til tings og folk flest til kirken. Dessuten trengte et postvesen i rask vekst
bedre veier. Nye handelslover fikk fart på handelen, og varene måtte fra sted til sted.

I 1852 sa ordfører i Lier res. kap. Maurits Tønnesen at det var bedre å reise 9 mil på fire timer en fire mil på ni timer og signaliserte dermed at tid er penger. Og det på en tid da pengene kom for full fart inn som dynamoen i samfunnsutviklingen.

Derfor ble det i 1853 påbegynt en ny ferdselsvei gjennom bygda fra Skaret til Enger. Og fire år senere var veien ferdig helt til Heggsbro. Det var i første rekke Drammen handelsforening som presset på for å få lettere tilgang til markeder i Opplandene, og som derfor også påtok seg en stor del av finansieringen. Det ble en elegant vei og svært moderne etter datidens forhold, bygd etter prinsipper brukt i Alpene, er det blitt meg fortalt. Derfor beskrives den da også i Liers historie bind 5 som Svangstrandchausseen. Veien går i naturskjønne omgivelse.

Jeg havner ofte i grøfta, og det er få grøftekanter jeg kjenner bedre enn dem langs veien Enger Skaret. Der har jeg beundret ingeniørkunsten og håndverket som ligger bak fundamenteringen og steinmurene som fortsatt kan skimtes gjennom tett lauvverk.

Det sies at det var tyske vievbyggere som utførte arbeidet, og at de skal ha brukt en teknikk som gjorde at veien har holdt seg godt helt opp til vår tid. Selvfølgelig har veien siden den gang blitt utbedret og lagt om flere steder, og mange ganger har jeg lurt på om jeg er på rett vei når jeg har lett etter restene etter det opprinnelige veilegemet.

Jeg håper bildene nedenfor kan vekke litt nysgjerrighet blant leserne for den denne veistrekningen på ca. 13 kilometer.

Og lesere som måtte sitte inne med utfyllende informasjon,  oppfordres sterkt til å dele den med de øvrige av Liernetts lesere.

God tur!


Dette litografiet avfotograferte jeg på Bygdetunet 1. oktober. Åasmund Lyhus fortalte meg da at det sammen med en del andre litografier, ble gitt ut av Lyche i Drammen i 1863. Vi ser lite til veien som denne artikkelen handler om, men vi ser et dampskip på vei sydover mot øyene i Holsfjorden, som vel ikke er helt riktig plassert. Spørsmålet er hvilket dampskip det er?
D/S Kong Halfdan ble hugget opp så tidlig som i 1854, og det er tvilsomt om det noen gang var så langt syd som Holsfjorden.
Det kan være D/S Sigurd Syr som kom på vannet i 1854 og gikk i flere år som vare –og passasjerbåt på fjorden. Den endte sine dager i en bukt på Nakkerud. I 1862 ble D/S Anna Colbjørnsen satt i trafikk på Storelva. Skipet var sertifisert for 240 passasjerer og var også i trafikk rundt på fjorden. Båten var på 75 bruttotonn og kom altså på vannet året før litografiet ovenfor ble publisert.Historie Trafikk

14 kommentarer

Søndag 30. september 2007 19:15: Truls
Tyske veibyggere, det var interessant Dette var en av de tidligste macadamiserte veier i Norge. Den tyske grundighet kan vises i at veien har vært holdt fri for oversvømmelser og ras ved et tett nett av stikkrenner, også der ingen moderne veibygger ville tro det kom vann. Feil er forebygget. I våre dager rettes feil etter hvert som det raser ut eller ned. Ellers har chausse en fransk vri, mens cutting`en ved Lyngås får oss til å tro på engelskmenn. Ingen liung ville vel kalt skjæringen "Die durchgescheidne", ikke en gang før krigen.
Tirsdag 2. oktober 2007 16:57: Kame Ramann
Interessant Xylografi. Selv om saken ikke synes å inneholde noen klar bekreftelse på at motivet virkelig er fra Lier, hvem kunstneren er, og heller ikke noe årstall, regner jeg med at Thorvald har slike opplysninger for hånden.

Slik informasjon ville gjøre det lettere for andre interesserte å finne ut blant annet om xylografisten (xylografikeren?) lagde flere xylografier mens han befant seg på våre kanter.
Tirsdag 2. oktober 2007 19:16: Thorvalsd Ler berg
Som skrevet fant jeg xylografiet i Stocholm. og det er også trykket i Lierboka bind 5. På bildet jeg kjøpte står det: "Svangstrandsvägen på Ringerige". Hvem som har skåret det, står det ikke noe om. Jeg vet at det på den tida det ble laget reiste en kunstner omkring bl.a. på Ringerike og skar slike xylografier.På den tida ble det også laget en mengde litografier. Mange av dem henger på Grand hotell i Hønefoss og forteller bedre enn ord hvordan det var på Ringerike og i Hønefoss for halvannet hundre år siden.Hvem har laget litografiene som henger i Gjestgiveriet på Bygdertunet? Kan det være en forbindelse? Jeg var der i går og avfotograferte et fra nærheten av Humledal sett sydover. Jeg legger det ut som et vedheng til Sylling Skaret retur - så fort jeg finner minnekortet som jeg nå på mystisk vis har forlagt. Jeg vil anbefale Kame Ramann å ta kontakt med en Åsmund Lyhus. Han vet mye om gamle trykk og denslags. Du finner han på Bygdetunet. Ta til venstre eller høyre ved E-verket - . alt etter som. Der er han sånn litt utpå dagen. P. S. Jeg søker nå på antikvariater på Internett og ser hva jeg kan finne.
Tirsdag 2. oktober 2007 20:41: Knut A. Andersen
Det er helt riktig at illustrasjonen finnes i femte bind av Liers historie. Den som ikke finner boken i bokhylla, kan klikke på "Liers historie" i venstremargen på www.lier.historielag.org, som er det ledende nettstedet for den som er interessert i tidligere tider i bygda vår.

Liernett skal ha stor takk for mange gode bilder fra dagens Lier. Blir bildene tatt godt vare på, vil de om noen år kunne gjøre vår tid lettere å forstå for mennesker som vil anse 2007 som gamle dager.

Lier Historielag har hvert år en fotokonkurranse der både medlemmer og andre oppmuntres til å delta med bilder som kan formidle inntrykk av dagens Lier til fremtidige generasjoner. Siste frist for innlevering er 31. desember, og konkurransereglene finnes under "Fotokonkurranse" på www.lier.historielag.org
Tirsdag 2. oktober 2007 22:42: Thorvald Lerberg
For spesielt interesserte. Jeg har nå hengt på et litografi + kommentarer til artikkelen Sylling-Skaret/retur
Tirsdag 2. oktober 2007 23:36: Truls
Har ikke tidligere hørt om PRINDSESSE SOPHIES UDSIGT. Finnes den, og vet noen hvor den er eller var? Sophie ble gift og samtidig svensk prisnesse samme år som kongemonogrammet i Trondbergfjella viser. Da var hun 21. Sophies Minde!
Onsdag 3. oktober 2007 10:44: Thorvald Lerberg
For spesielt intersserte 2
For mange år siden lå det mellom Skaret og Humledal en kafe som het Utsikten.I dag er det et bolighus med lysthus på stedet. Det var vanlig at folk lot bilen hvile der og gikk ut på branten og så utover,gerne etter å ha kjøpt en kvart solo fra Hønefoss bryggeri. Fjellet går der steilt ned i fjorden. Det sies at det i nærheten går sti ned til fjorden, og at et brudefølge forulykket på vannet rett utenfor for mange år siden. Vet ikke hvor jeg har det fra.
I Tronbergfjella er kongekronen og årstallet 1857 hogd inn. Oscar 1. var konge. Så vidt jeg husker var prinsesse Sophie gift med Oscar 2. som ble konge av Sverige/Norge rundt 1870.Kan prinsen og prinsessa vært til stede på selve åpningen av veien Skaret Heggsbro, eller kan de ha vært på en rundtur seinere, og har de i likhet med mange seinere stoppet for å nyte utsikten på nettopp Utsikten?
Onsdag 3. oktober 2007 19:09: Knut A. Andersen
Thorvald omtaler beskjedent denne saken som noe for "spesielt interesserte", men faktum er at den klatrer til topps blant Liernetts mest lestge saker både i dag og denne uken. Det sier litt om historieinteressen i Lier.

Noen fakta om Oscar den annen. Han ble konge i 1872 etter Carl den fjerdes død. På grunn av forgjengerens bortgang kunne ikke den nye kongen stille opp da jernbanen mellom hovedstaden og Drammen ble åpnet utpå høsten det året.

Oscar den annen var en virkelig norgesvenn, og han foretok svært mange reiser i Norge. Det ville være rart om han ikke også fikk med seg den fagre utsikten ved Holsfjorden, og etter datidens skikk var man nok ikke lenge om å knytte navnet hans (eller hans kones) til steder han hadde vært.

Kafeen som Thorvald gir en vakker beskrivelse av, eksisterte trolig til tidlig på 1960-tallet. Tar jeg ikke feil, var det veiutvidelse og reduserte parkeringsmuligheter som tok knekken på stedet.

Kafeen lå rett nok ikke i Lier, men den praktfulle utsikten derfra var mot noen av de mest naturskjønne delene av bygda vår. Kanskje noen har et bilde av kafeen fra den gang det fortsatt var virksomhet der.
Onsdag 3. oktober 2007 22:42: Thorvald Lerberg
For spesielt interesserte 3 Kanskje vi kunne ta historieordskiftet over i bloggen? Vi har vel ikke ennå fått plassert Sophie på Utsikten? Dessuten har jeg et nytt spm. i forbindelse med noe jeg leste om slepebåten Grev Wedel. 4.juli skal slepebåten, som også var registrert fro 80 passasjerer, ha fraktet keiser Wilhelm 2. og Oscar 2. over Tyrifjorden. Det ble servert frokost ombord og laget en egen kongelugar for anledningen. Vet noen om hvor denne turen gikk. Hvor gikk følget i land?
Fredag 5. oktober 2007 09:54: Truls
Det er leit at en tar spalteplass fra dem med dagsaktuelle interesser, men utsikten må ha fått navn tidligst 1857, senest 1863, (datering av litografi.) Siden har utsikten vært den samme, men har den vært den unge prinsessens? For 40 år siden var det ingen plass til å la bilene hvile der, og ingen kafe med HB`s forfriskende Solo. (Før bøndene i Lier fikk biler, gikk søndagsturen til Homledal med hest og vogn.)
Fredag 5. oktober 2007 10:41: Knut A. Andersen
Her er det en viss mulighet for at vi snakker om to forskjellige steder. Jeg oppfattet Thorvald slik at han mente kafeen som lå noen hundre meter (i retning Hønefoss) fra utsiktspunktet på Skaret. Truls har tydeligvis et annet sted i tankene.

Kanskje Liernett burde arrangere en "visningsreise" i løpet av helgen for å medvirke til en rask opprydding i forvirringen.

PS
Dette temaet er uten tvil mye mer interessant enn kommentarer til diverse hånd- og fotballkamper, som uten tvil burde henvises til de mer avsidesliggende delene av Liernett.
Fredag 5. oktober 2007 15:02: Thorvald Lerberg
Riktig. Jeg mener kaffeen mellom Humledal, gammel skysstasjon, og Skaret. Jeg tror også den ble kalt Utsikten. Det kan jeg få sjekket opp. Er det andre der ute som husker kaffeen, kanskje noen minner derfra? Dessverre kan det ikke bli noen visningsreise med undertegnede som deltaker i helga. Men kanskje seinere, i klart vær og med god utsikt til Bønsnes og Høgevarde. Hole har mange driftige lokalhistorikere. Det burde være mulig å få noen oppklarende innsspill derfra. Hvorfor ikke et grnsemøte?
Fredag 5. oktober 2007 15:47: Truls
Kafeen mellom Skaret og Homledal var i det huset som nå er blitt privatbolig, oppført omkring 1970, kanskje omtrent da Skaret Kafe ble nedlagt. Den lå ved Skaretkrysset, i retning Sollihøgda. Foreslår at prinsessens utsikt flyttes til Liersiden av grensen. Finnes det ellers noe foto av keiser Vilhelm 2 på Fellesfløtningsforeningens slepebåt?
Torsdag 22. mai 2008 18:46: morten frodahl
Fant denne meningsutvekslingen på nettet. Valgte å registrere meg som bruker av Liernett for å kommentere artikkelen. Lite dagsaktuelt kanskje, men nå i mai finnes det vel knapt noe flottere sted å beskue Svangstrand fra enn fra "Prindsesse Sophies Utsigt". Som utflyttet "Homledøl" har jeg et visst kjennskap til området etter oppveksten i steinrøysene ned mot Holsfjorden.

Homledal, eller Humledal som det tidligere het, var skysstasjon langs Svangstrand-veien fra den ble bygget og fram til veien ble knyttet sammen med ny vei over Sollihøgda. Likevel ble det drevet noe pensjonatdrift på stedet helt fram mot 2.verdenskrig. Stedet var tidligere en plass under gården Fjulsrud som ligger rett sør for Skaret.

Kafeen som ble drevet mellom Skaret og Homledal bar navnet Fjellstua, men ble av svært mange kalt Utsikten. Dagens bygning ble reist i årene etter 2.verdenskrig. Driften ble nedlagt på slutten av sekstitallet. Tidligere stod det en liten kiosk der som ble drevet som en del av driften på Homledal.

Stien som T.Lerberg kommenterer gikk ned i kløfta noen få meter nord-vest for den tidligere kafeen, og er idag delvis rast ut og uframkommelig for andre enn godt utstyrte klatrere. Deler av stien var tidligere hogd inn i fjellet med trappetrinn og ble brukt til å frakte passasjerer og varer til og fra båtene som traffikerte fjorden. Blandt annet ble det handlet mat fra en av de største gårdene på vestsiden av Holsfjorden. På en bergknaust rett vest for husene på Homledal stod en flaggstang som ble brukt til å varsle båtene på fjorden når det ventet passajerer eller varer på Homledalsbrygga.

Ved Skaret der veien over Sollihøgda møter Svangstrandveien stod det tidligere en liten tømmerbyggning. Denne ble flyttet et par kilometer nærmere Sollihøgda. Senere ble det reist en ny bygning der, av matrialer "fra ammunisjonskasser tyskerne etterlot seg etter treffningene ved Skaret" ble det sagt på folkemunnet.Her ble det også drevet kafe en periode. Den ble bl.a. kalt "Den gamle Skysstasjon" uten at det har vært annet enn ei tro med rennene vann på stedet til trøst for slite hester på vei opp fra Svangstrand i sommervarmen. Det eneste som idag står igjen og hilser forbipasserende og har gjort det siden de første T-fordene passerte, er to store furutrær i veikanten. De bærer navnene Per og Pål. Hisorien bak kjenner jeg ikke, men gammel var han som fortalte meg det og lenge siden er det.

Så til Prindsesse Sophies Utsigt som ligger i Hole. Det sies at Kong Oscar overnattet på Homledal, tok seg opp til utsiktpunktet og ønsket å kalle det opp etter sin Sophie. Vi kan jo undres over hvilke retning han så i som gjorde at han ønsket det.

Fra Homldal, på baksiden av låven, slynger det seg en sti oppover i åsen. Deler av den opprinnelige stien er rast ut, men det meste er inntakt men ikke ryddet på svært mange år. Sist deler av den ble brukt var under lunning av tømmer med hest på slutten av 50-tallet. Den enkleste måten å ta seg dit på er å parkere ved "Per og Pål", gå veien 200 meter mot Sollihøgda. Deretter opp til venstre gjennom noe kratt. Leter man godt finner man restene av stien i ei steinrøys opp mot utsigtspunktet. Er man heldig finner man også spor etter et rekkverk som engang stod her. Den beste utsigten vestover har man 50 meter lenger nord. Ta gjerne med et kopi av det presenterte litografiet, da vil du ikke være i tvil når du er der.

Lykke til og god tur.

Flere saker fra arkivet

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

Kjekt å vite for alle

Rydding nødvendiggjør at veien mellom Sylling og Skaret holdes stengt i perioder.

VESTSIDEVEIEN

Det var tragisk den trafikkulykken som skjedde i Vestsideveien sist uke.

Liers dystreste sted?

Kan noe konkurrere med veien mot Tronstad en novemberdag?

Sylling fra luften - men når?

Mange takk til alle lesere som brukte litt av solskinnspåsken til å granske flyfotoet fra Sylling og Holsfjorden. Og rett svar er …..

Mer løst fjell

Arbeidet med å sikre riksvei 285 mot Skaret vil kanskje fortsette fram til utgangen av juni ---

Å være redd

Ukens petit er ved Gunnar Langsrud, Beito, pensjonist, med lang botid i Sylling og med røtter i Hurum.

Veien raste ut

Vannmassene tok halve veidekket, knappe kilometeren fra rundkjøringa i Sylling, i retning Vikersund på riksvei 284 seint i ettermiddag

Ved paradisbakkene

Ukas kulturminnepost finner du ved Bygdetunet der årets kulturminnedag blir arrangert.

Liers nest farligste bussholdeplass?

Årene går uten at noen gjør noe for å bedre sikkerheten for passasjerene som bruker Liers nest farligste holdeplass.

90 barn i full fart

Nesten 100 små barn hadde funnet veien til Syllingløpet tirsdag kveld

Alvorlig talt

Trofaste lesere vil kanskje huske at jeg for noen uker siden skrev om hvor redd jeg ble en dag for en del år siden, da jeg klatret opp på Hørtekollens forside og rutsjet mot stupet, forteller ukens petitskribent ---

Stengt ut mai måned?

Marius og bikkja Knut kan bli å treffe ved Engersnippen i Sylling ennå et par-tre uker ---

Se opp for steinras!

- Vi er ikke vant med slike værfohold, sa Jon Erik Laupe i Mesta som vi møtte et par kilometer fra Skaret på riksvei 285 mellom Sylling og Skaret

Kulturminneposten i Paradisbakkene

Ukas Kulturminnepost for perioden 12. til 21. september ligger ved Lier Bygdetun og Paradisbakkene

Livslang lærer....

- Som fekk en jobb i livet der det inga framtid er, synger Prøysen i ”Griskokk-trøsta”

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Hvorfor forstår liungene mindre enn drammenserne?

UKENS PETIT: Mellom Heggtoppen og Gluggen avslører mange liunger at de ikke har fått med seg hensikten med fartshumpene.

Lier før og nå

NSB hadde stoppested ved Reistad helt til Lieråstunnelen ble åpnet i 1973 og gjorde deler av den gamle Drammensbanen overflødig. Nå er det andre aktiviteter der toget gikk.

Minner fra livet på E-18

Er E-18 et sted? Og hvis ikke, hva er da denne opptil flere titalls meter brede asfaltstripen der så mange mennesker tilbringer mye tid hver eneste dag? Knut A. Andersen tar i ukens petit leserne med på en veistrekning de fleste har et forhold til.

En for sorg, og to for glede

Ukens petit er ved Svend Asbjørn Sylling

Tsunamien i Holsfjorden

Visste du at det i 1755 var en tsunami i Holsfjorden? Den var riktignok ikke på størrelse med tsunamiene vi så i Indiahavet i 2004 og utenfor Japan nå i mars.

Drammen-Lier-Oslo til fots for over hundre år siden

Ukens petit er ved Jan Terje Nilsen, Sylling

Vi som leste Vesaas

Slåttonn på Bygdetunet

Sylling Ysteri - kapittel 1

Kap. 1 Innledende del

OM Å VÆRE REDD

I forbindelse med at jeg skrev i Liernett om at det var dumt å flytte legevakta fra Lierbyen til Drammen, så har den forhenværende ordføreren i Lier, Ulla Nævestad, kommet med en kommentar til meg.

Lørdag kveld og søndag morgen

Glatte veier og ubevoktet fyrverkeri var med å skaffe politiet jobb i natt.

Den elektroniske historieboka

Er du oppdatert?

På sporet av "Lørja"

Er det lasteprammen Thyra, populært kalt "Lørja", som ligger sunket ved land litt nord-vest for Svangstrand?

- Unnskyld, hvordan kommer jeg meg til Lierbyen?

KOMMENTAR: Kollektivtrafikken i Lier er ikke lett å forstå seg på for reisende som kommer med tog.

Uvær herjet på Øverskauen

Flere private veier er ødelagt etter uværet som herjet veldig lokalt tidligere i dag

Sommerminne del 1

Årets sommerminne blir på flere deler. Hvor mange er avhengig av vær og skrivelyst. Her følger i hvert fall første del. Hva det blir til videre, får Liernetts lesere se i dagene som kommer. God fornøyelse.

Hva er så spesielt med Lier?

- Hva sier man når man er langt hjemmefra og skal forklare hvordan det egentlig er i bygda som er så, ja, hva er det egentlig den der? spør ukens petitskribent Knut A. Andersen og forteller at spørsmålet meldte seg med full tyngde, da han i fjor skulle si noen få ord på 125 årsjubileet til kirken i Leer, Michigan ---

Ukas petit - Mysteriet Hamsun av Thorvald Lerberg

Løste han selv gåten i Drammen?

Nytt veidekke mot Tronstad

Golfspillere og andre veifarende fra Oppsahlsvingen i Sylling og sørove kan vente seg bedre vei snart, lover seongarbeider Grete Torgersen (på bildet) i Mesta

Kulturminnepost ved Sandungen

Ukas Kulturminnepost 19. til 28. september ligger i Vestmarka

Så forsvant isen

Det betyr at de sommerlige temperaturene innbyr til en påsketur over Altanåsen og ned til Svangstrand -

Bygg, reis deg

Nå gjenoppstår Helgerudhuset på Bygdetunet

Med livet som innsats

Christian Aakermann, venstrekandidat til Kommunestyret, mener at den lille biten av Vestsideveien nærmest Lierbyen straks må sikres med en gang-og sykkelvei

Stengt til 3. august

Det jobbes fortsatt for fullt med tyngre vedlikehold og forsterkning av kjøresbanen opp til Justadlina på Vestsideveien.

Hvor starter køen?

Noen tanker rundt fletting.

Tilbakeblikk: Trafikkfellene

Liernett har gang på gang satt søkelyset på mange helt unødvendige farer i trafikken. Responsen har vært laber.

Trygghet for alle

Det var to oppslag i en herværende papiravis som satte dagsorden da arbeiderpartipolitikere nord for Lierbyen skulle overbevise syllingfolk hvorfor det nå er på tide med et skifte Før du går videre: Har Lier konkurranseutsatt for mange virksomheter?

Hørtekollen revisited

På skauen er det skiføre, og det var dit jeg ville

Artikkelkommentarer på Liernett

Informasjon om endret praksis og krav om innlogging for å kommentere enkelte artikler

Eiksetraveien en utfordring

Kommer du opp med bil til Eiksetra, smaker det godt med kaffe og vafler

Fartslek endte i alvorlig trafikkulykke

Tre unge menn kom kjørende i to biler på Rv 284 gjennom Sylling søndag ettermiddag, i retning Vikersund, da de mistet kontrollen på vei ut fra Poverudbyen, og traff en møtende bil. Flere ambulanser og to legehelikoptre var raskt på stedet.

På gjengrodde stier i bokhøsten og farvel til sommeren.

Bokhøsten er over oss. Det er tid for å rydde plass til avstandsopplevelser i en grå og halvmørk novembervirkelighet. Og det uten å gjøre større anstrengelser enn å bla fra side mens termostaten sørger for behagelig sommerklima i godstolen.

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Søndag er Bygdetundag

Utstillingen "Busser og biler i Lier fra 1900" vises nå på Bygdetunet. Den er bare en av grunnene til at Bygdetunet er vel verdt et besøk nå på sommerstid.

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Mine steder: Veierland

I løpet av 2009 tok Knut A. Andersen med Liernetts lesere med til elleve byer og steder som har betydd noe spesielt for ham. I ukens petit avrunder han med et vinterbesøk på sin ungdoms ferieøy, Veierland.

For folk flest

Folk flest er ikke hva de en gang var, mener ukens petitskibent Truls A. Hallingstad, Nordal

Glatte veier er farlige greier

Det første snøværet kommer alltid uventet på enkelte. I dag gikk det litt for glatt for noen av dem.

Men fiskesesongen var ikke over.

Egentlig hadde jeg pakket fiskesakene pent vekk, men da en kompis ville ha meg med på tur klarte jeg ikke styre meg. Vi kastet oss i bilen og dro til Svartputt i Øverskogen. Dette er et svært greit sted å fiske middag. Ikke ligger det langt fra veien, og ikke er det vanskelig å få nok til en middag.

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Jeg kommer ikke utenom Halden

I ukens petit tar Knut A. Andersen en tur innom grensebyen ved Svinesund, den eneste byen som er nevnt i "Ja, vi elsker".

Kunsten å bygge uten penger

Penger var det for lite av, og alle visste at det var andre og viktigere behov. Men beslutningen var tatt, og beslutninger endrer man ikke. Forfatteren av ukens petit har forsøkt å forestille seg beslutningsprosessen i forkant av et påkostet byggverk.

Markerte sin støtte

Cirka 60 syklister, mange av dem fra Drammen Cykleklubb, møtte i Amtvannsvingen kl 10 søndag og syklet via Sylling og Skaret til campingplassen for å hedre ofrene for terrortragedien i Oslo og på Utøya.

St. Hallvardspillet 2008

God stemning på Gilhusodden

Hestehoven er her --

På torsdag fant vi fire små gule som tittet fram mellom snøflekkene ved veien fra Toverud ned mot Holsfjorden --

Uglen ingen ville hjelpe

Igår var en ganske vanlig søndagskveld. Helt til vi tok med hunden vår Nero og skulle kjøre til Reistadlia for å gå en tur på linja før Robinson begynte på tv´n.

Herren er allestedsnærværende

Vi må prioritere.

Våknet til slutt

Endelig reagerte noen på Liernetts purringer, og nå er det kommet oppdatert informasjon om gravearbeidene i Lierbyen.

Med Grimsrud til Fjulsrud

Per Grimsrud etterlot seg en litterær arv bestående av alt fra store skjønnlitterære verk til vers, sangtekster, prologer og tekster fra livet i Lier. I boka "Lier i våre hjerter" finner vi eksempler på det meste.

Været bestemmer

- Været bestemmer om riksvei 284 ved Hørtekollen åpnes i dag, sa Tore Braaten til Liernett i morges

Til sykehus etter utforkjøring

En lysmast havnet i veibanen og føreren havnet på sykehus etter utforkjøring ved Fosskollen i natt.

The English Pier

På Pieren i Eastbourne har ”spillegale" liunger gjennom en årrekke brukt tusener

Vi besøker Liers spisesteder: Solvang

Ved Garsjø ligger to serveringssteder som spesielt friluftsfolket har glede av. Vi har besøkt Solvang, der grøt er hovedattraksjonen.

Pilgrimsutstilling i biblioteket

Pilgrimsveien mellom Tønsberg og Trondheim går gjennom Lier.

Vogntog av veien

Et vogntog veltet på en avkjøringsvei fra E-18 i formiddag. Men hva var årsaken?

Kommentar til trostemassakeren i sommer

Det ene henger sammen med det andre og lager et nettverk som får oss til å forstå hva det hele dreier seg om. Det begynte med en kommentarartikkel i Aftenposten. I en tid med synkende interesse for miljøproblemer, slo artikkelforfatteren fast at kirken måtte slå ring om skaperverket. Kirken skulle være en troverdig drivkraft i miljødebatten.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Laguna Beach, fantasi eller virkelighet?

I sin niende petit om steder han har et spesielt forhold til, er Knut A. Andersen denne gang innom en by han første gang møtte i bokform og ventet mange år med å besøke. Besøket fikk uventede konsekvenser.

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Pilegrimskveld i Frogner menighetshus onsdag

I morgen kveld kommer Trond Muri til Frogner Menighetshus. På bildet krysser han elven Po før han vandrer videre mot Venezia, som var målet for årets etappe på hans langvarige vandring mot Betlehem.

Idylliske Kårevann

Bruk sykkelen og finn Ukens kulturminnepost

Sommerminne del 2

Camping på 50-tallet

Godt nyttår

Liernett går inn i sitt sjette år. I en tid da det meste er i forandring er det en respektabel alder, og vi ligger heller ikke på sotteseng

Deadline

Om oss som sitter inne i finværet.

Hvorfor utfor?

Kan mobilbruk være årsaken til at det blir stadig flere utforkjøringer?

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Bakterier påvist i Syllingvannet

Det er påvist en type kolibakterie i vannet fra Holsfjorden. Folk i Sylling og på Tronstad anbefales fortsatt å koke drikkevannvann.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Ski eller sykkel?

Finn Helge Olsen foretrakk skiene fra Kanada forrige helg og var strålende fornøyd --

Lyser opp bygda igjen

Etter grundige forberedelser (bildet) er det enda en gang klart for tenning av lysene på julegrana i Kraftkollen.

-- Ingen spesiell glede å nå målet

-- Opplevelsene underveis var det viktigste. Det sier Aasmund Lyhus når han minnes avslutningen av turen Lindesnes – Nordkapp til fots i 1977. Da han nådde Nordkapp etter nøyaktig fire måneders marsj viste kalenderen 20. september, og langs veien var det allerede noen snøfonner. Han har også gått Oslo – Bergen i strålende vær. Aasmund Lyhus har vært en av ildsjelene i Lier Historielag i snart 30 år. Han har sin del av æren for at Lier Bygdetun framstår som et kulturelt samlingspunkt.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Utfor E18 ved Fosskolltunnelen

To ble sendt til legevakt etter en utforkjøring som skapte kø på E18 i ettermiddag.

Jazz i Sylling for 21. gang

Magnolia Jazzband, med solist Anne Marte Slinning, leverte som forventet til et entusiastisk og trofast publikum.

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

Vi besøker Liers spisesteder: Sylling Kroa

Det er magre kår for serveringssteder nord i bygda, der de aller fleste spiser hjemme og tar med seg niste når de skal ut.

Fremst i flokken

Ukens petit er ved Truls Hallingstad

Attraktivt boligområde i Sylling

Utbygginga i Skjæret i full gang.

Ferie til gode

Dra på sykkeltur i Normandie. Det gjorde vi, godt regissert av turoperatøren Trans Provence.