Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.


I prinsippet mener jeg at en vei ikke skal være bedre enn at det skal være ubehagelig å ferdes på den i mer en 40 kilometer i timen. Det er ikke farten som dreper, men motorkjøretøy som er konstruert slik de lett kan kjøre dobbelt så fort som den tillatte hastigheten på norske veier. Kort sagt, standarden på  veiene  er teknisk sett milevis bak de kjøretøyene som trafikkerer dem.

 Nå diskuteres det livlig i Lier om veier og veistandard. Trafikken må fram - og det fort, blir det sagt. Hovedferdselsåra gjennom bygda i nord -syd retningen, Rv 285, er langt på vei en vei etter mitt hode.  Den er så dårlig at skiltet, den røde trekanten på hvit bunn med utropstegn og som i veitrafikkloven har betegnelsen, ”annen fare” burde stå med korte mellomrom på hver side fra Lyngås til Kornerudsletta.

Det er et under at ikke veien ligger høyt oppe på statistikken over ulykkesbelastede strekninger i Norge. Det ser ikke ut til at McAdamiseringsprinsippet som med så stort hell ble brukt av tyske veibyggere på Strekningen Sylling - Skaret, var ukjent blant dem som arbeidet på den samme veien lenger sør.

Dermed er da også grøftingen mangelfull, og veien oversvømmes på faste steder hver gang det regner. Humper og regelrette krater er som ”pop ups” på en data uten virusbeskyttelse. Omvendt dosering sammen med sentrifugalkraften truer med å trekke deg i grøfta i mange svinger, og der havner du ettersom det mangler skikkelig autovern de fleste steder.

Trailersjåfører synes å ha en forkjærlighet for veistubben som lettest mulig bringer dem fra Skaret til Oslofjortunnelen og videre sørover. Og det får mange privatbiler, en og annen syklist og traktoren som vel egentlig har hevd på strekningen, lide for.

Som antydet, jeg er ikke i mot at veistandarden blir verre hvis det får folk til å kjøre mindre bil. Blir det verre langs Østsida i Lier, kan biltrafikken stoppe helt opp. Dermed kan veien endelig bli farbar for syklister, gående og en og annen moped. Men det bør altså finnes et alternativ før det kommer så langt.

Jeg sykler strekningen Sylling-Tranby til og fra jobb ca. 50 ganger i året. Aktiviteten kommer under kategorien risikosport, og det lille adrenalinkikket du får hver gang en trailer drar seg forbi i skråningen opp mot Sørsdal, oppveier på langt nær frykten for å havne under et av tvillinghjula.

Jeg er langt fra alene på veien, men savner tohjulingene. Jeg tror vi ville vært flere om staten krediterte syklistenes bidrag til reduksjonen av klimagasser. Det kan den gjøre ved å komme med en form for godtgjørelse til alle som prioriterer sykkel framfor bil på vei til og fra arbeidet. Det må da være like greit og samfunnsmessig mer lønnsomt å handle klimakvoter av landets syklister enn ensidig å investere i ny teknologi alle andre steder i verden.

Men det kan være direkte uansvarlig å friste med penger for å få folk til sykle langs Rv 285. Noe må gjøres med veien, og hvorfor ikke lage en miljøvei? Det er lenge siden ” grønne Lier” var noe mer enn en fargeløs floskel. En miljøvei gjennom bygda kunne friske opp på grønnfargen og være et plaster på alle miljøsårene bygda er blitt påført.

På en slik vei må kollektivtrafikken få god plass. Likeså må den ufarliggjøres uten at det dermed legges til rette for økt hastighet.
En god sykkelvei og gangsti må få førsteprioritet. Den må holdes i god og farbar stand og være attraktiv for myke trafikanter året rundt.

Ettersom det jo stadig blir mildere, vil det bli lettere å la bilen stå.
Så er håpet at det igjen skal bli kaldere. Men da har det forhåpentligvis skjedd en holdningsendring blant folk som gjør at alt vil bli gjort for å unngå en ny nedsmelting.


Trafikk

2 kommentarer

Tirsdag 5. februar 2008 21:42: Narve
Tar du i tillegg med deg veien R 284 gjennom Sylling og opp til Kyllerud på listen over veier i elendig forfatning blir det bra. Denne minner mer om kinasjakkbrett enn en asfaltert riksvei i velstands Norge
Onsdag 6. februar 2008 07:14: Tron Stad
Forslaget om en "miljøvei" burde inspirere liunger og andre til å få til noe som kunne sette bygda vår på kartet igjen og - aller mest - sikre de myke trafikantenes liv og helse.

Flere saker fra arkivet

Trygghet for alle

Det var to oppslag i en herværende papiravis som satte dagsorden da arbeiderpartipolitikere nord for Lierbyen skulle overbevise syllingfolk hvorfor det nå er på tide med et skifte Før du går videre: Har Lier konkurranseutsatt for mange virksomheter?

Med livet som innsats

Christian Aakermann, venstrekandidat til Kommunestyret, mener at den lille biten av Vestsideveien nærmest Lierbyen straks må sikres med en gang-og sykkelvei

Flere fartsdempere underveis

På den lange, rette og relativt oversiktlige strekningen på Vitbank blir det redusert fart og fartsdempere. I det farlige krysset et lite stykke unna må derimot folk fortsatt løpe for livet.

VESTSIDEVEIEN

Det var tragisk den trafikkulykken som skjedde i Vestsideveien sist uke.

Sylling -Skaret/retur

For en tid siden var jeg innom et antikvariat i Gamla Stan i Stockholm. Der fant jeg et gammelt xylografi av Svangstrandveien.Veien er et fremragede stykke ingeniørkunst og bygd etter datidens mest moderne prinsipper.

Syklister er hellige kuer

Hvorfor mister enkelte vettet straks de setter seg på et sykkelsete?

Hvorfor forstår liungene mindre enn drammenserne?

UKENS PETIT: Mellom Heggtoppen og Gluggen avslører mange liunger at de ikke har fått med seg hensikten med fartshumpene.

Må enda flere dø i trafikken?

Mens myndigheter og politikere prater og utsetter, blir veiene i Lier stadig farligere.

Fortsatt glatte veier

Det oppfordes spesielt til å kjøre forsiktig i svingene på de forholdsvis smale veiene i Lier.

Mer løst fjell

Arbeidet med å sikre riksvei 285 mot Skaret vil kanskje fortsette fram til utgangen av juni ---

For folk flest

Folk flest er ikke hva de en gang var, mener ukens petitskibent Truls A. Hallingstad, Nordal

Hull i hull

Bilister langs riksvei 284 fra Opsahlsvingen til Syllinghaugen må smøre seg med tålmodighet -

Stengt ut mai måned?

Marius og bikkja Knut kan bli å treffe ved Engersnippen i Sylling ennå et par-tre uker ---

Tilbakeblikk: Trafikkfellene

Liernett har gang på gang satt søkelyset på mange helt unødvendige farer i trafikken. Responsen har vært laber.

Reservert for gående

KOMMENTAR: For bilister er ikke Kjellstadkrysset og nærmeste omgivelser spesielt vellykket. For gående er forholdene en katastrofe.

Liers nest farligste bussholdeplass?

Årene går uten at noen gjør noe for å bedre sikkerheten for passasjerene som bruker Liers nest farligste holdeplass.

Hvorfor utfor?

Kan mobilbruk være årsaken til at det blir stadig flere utforkjøringer?

Stengt til 3. august

Det jobbes fortsatt for fullt med tyngre vedlikehold og forsterkning av kjøresbanen opp til Justadlina på Vestsideveien.

Ønsker opphøyde gangfelt

Arne Chr Karlsen mener dette er nødvendig, for å sikre fotgjengere og andre myke trafikanter mot råkjørere i Sylling sentrum.

NAF: Ansvarlige myndigheter må finne løsning

Gående leker med liv og helse i rundkjøringen der Ringeriksveien krysser Vestsideveien, men hverken politi eller andre myndigheter ser ut til å bry seg om det.

Se opp for steinras!

- Vi er ikke vant med slike værfohold, sa Jon Erik Laupe i Mesta som vi møtte et par kilometer fra Skaret på riksvei 285 mellom Sylling og Skaret

Uvettige syklister er en fare

Sykkelsesongen er i gang og dermed kan gående, bilførere og først og fremst syklistene selv se frem til spennende tider.

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Turbok for syklister

"På to hjul 46 Sykkelturer i Drammen & omegn" av Kjell Buene

Har du tid?

Tidsklemma fra et annet perspektiv.

Økning på 30-40 prosent

Bestyrer på Eiksetra, Truls Hafslund, ser fram til at utbedringa av Eikeseterveien blir ferdig --

Lastebil veltet på Ringeriksveien

Lastebil veltet tirsdagskveld like ved Wam Traktorservice.

Markerte sin støtte

Cirka 60 syklister, mange av dem fra Drammen Cykleklubb, møtte i Amtvannsvingen kl 10 søndag og syklet via Sylling og Skaret til campingplassen for å hedre ofrene for terrortragedien i Oslo og på Utøya.

Livsfarlig overgang

Dette er vel en av grunnene til at barn og ungdom blir kjørt til og fra trening på Stoppen -

Minner fra livet på E-18

Er E-18 et sted? Og hvis ikke, hva er da denne opptil flere titalls meter brede asfaltstripen der så mange mennesker tilbringer mye tid hver eneste dag? Knut A. Andersen tar i ukens petit leserne med på en veistrekning de fleste har et forhold til.

Når skjer neste utforkjøring?

To uker siden forrige utforkjøring ved Nordal har det foreløpig ikke vært foretatt noen utbedringer

Riksvei 284 fortsatt stengt

Arbeidet med å sikre veien forbi rasstedet i Poverudbyen i Sylling er utsatt til onsdag

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Godt nyttår! Enig……?

Kommentarfeltet

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

Bli kjent i Merenmarka

Arne Ask forteller her om Ukas post som ligger på setervollen Haskollsetra ---

Europark gir dårlig inntrykk

Uklar skilting og uklare bestemmelser er og blir en kilde til irritasjon og gir dessuten et dårlig inntrykk av Lierbyen.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Gir fine naturopplevelser

Torun Hegg Jacobsen og Sven Jacob Jacobsen fra Lierbyen er to av flere som allerede har tatt frem sykkelen for å komme langt inn i Finnemarka --

Sylling fra luften - men når?

Mange takk til alle lesere som brukte litt av solskinnspåsken til å granske flyfotoet fra Sylling og Holsfjorden. Og rett svar er …..

Kjekt å vite for alle

Rydding nødvendiggjør at veien mellom Sylling og Skaret holdes stengt i perioder.

Hva skal jeg stemme?

Tidligere gikk det buss direkte fra Vikersund til Oslo, om Sylling og østsida av Lier. Veldig greit for Oslo-pendlerne nord i bygda. Men denne ruta ble nedlagt (...)

Kulturkutt!

For alle som har stått på for Kulturskolen de siste åra, må meldingen fra rådmannen være en skikkelig nedtur. Det tok lang tid å overbevise politikerne i Lier om nødvendigheten av Kulturskolen, og det skulle mye pedagogikk til for å få forklart støtteordninger, forbindelsen til staten og foreldrenes rolle.

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Mer tilgjengelig turvei

I formiddag åpnet ordfører Helene Justad den "revitaliserte" gang- og sykkelveien på Drammensbanens trasé fra Reistad og oppover langs Lieråsen.

Tour de Røros

Thorvald Lerberg: - De sa vi ikke ville gjøre det, men så gjorde vi det likevel.

Endelig er dagen der --

Men det er vel best å holde seg til riksveiene eller tåler de trykket, da?

Hørtekollen revisited

På skauen er det skiføre, og det var dit jeg ville

Folkeaksjonen mot sykkelstier.

Ukens petit av Rune Elven – igjen.

Gjermund Frostad med flott utgangspunkt i Dakar-rally

Gjermund Frostad kjørte sin Yamaha inn til en flott 19. plass på lørdagens fartsprøve i Rally Dakar

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Eiksetraveien en utfordring

Kommer du opp med bil til Eiksetra, smaker det godt med kaffe og vafler

Arven fra Sylling

Det er nok nå

Forundret

- Økonomien gikk så det suste på vårt oljesmurte skjær, skriver ukens petitskribent Gunnar Langsrud fra Beito ---

Berlin ist viele Reisen wert

Hva gjør to tysklærere når de omsider er blitt kvalifisert til en ekstra ferieuke pga langt fremskreden alder?

Herren er allestedsnærværende

Vi må prioritere.

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

Lierbyen, et levende kommunesenter

Berit Dahl Soltvedt har oppskriften

Hvem vinner spurten?

Det er satt på spurtpremie når verdenseliten i Glava Tour gjennom Sylling på 17. mai.

Trafikk-kork

I skjæringspunktet mellom påsketrafikk og vårkåte syklister blir det fort fullt i trafikkbildet.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Gjør Europark narr av folk?

Europark ber folk lese baksiden, men det er ikke lett. Hva slags kvalitetskontroll har Europark? Burde Lier kommune, som eier plassene, reagert for lenge siden?

Været bestemmer

- Været bestemmer om riksvei 284 ved Hørtekollen åpnes i dag, sa Tore Braaten til Liernett i morges

Gult lys for Grønne Lier?

Med ”mobiliseringsprosjektet” Grønne Lier skulle Lier bli den grønne og attraktive kommunen mellom de hurtigvoksende kommunene i øst og Drammen i vest. Nå venter vi på femårsrapporten.

Nykjua 64 år etter

Verdig markering ved bautaen på søndag

Kommer tid, kommer råd

Jeg sitter i skrivende stund på Praha internasjonale flyplass. På grunn av en ganske smal smak i reiser, har jeg det med å havne her. I skrivende stund er jeg p (...)

Liers ukjente gode hjelpere

Men hva i all verden er det egentlig Gunnar Nummedal, Harald Økern og Kåre Lohne driver med?

Lørdag kveld og søndag morgen

Glatte veier og ubevoktet fyrverkeri var med å skaffe politiet jobb i natt.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Du må itj fårrå så du fer nålles no

Direkte oversatt fra Rørosdialekt blir dette noe slikt som – du må ikke te deg slik at du roter deg bort i noe.

Liernett, avisen for deg som bor i Lier

En drøm har gått i oppfyllelse

Hva gikk galt med Lierbyen?

Alle spør om hva som kan gjøres med Lierbyen. Ingen var våkne da Lierbyen fikk bli som den ble, skriver Knut A. Andersen som inviterer til diskusjon og gjerne hører synspunkter

Hvor starter køen?

Noen tanker rundt fletting.

Livslang lærer....

- Som fekk en jobb i livet der det inga framtid er, synger Prøysen i ”Griskokk-trøsta”

Ikke bare velstand

Vi må ikke unnlate å gjøre noe som vi om tjue år vil si at var dumt vi ikke gjorde

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Hvor kommer bærene fra?

Liernett stoppet ved noen svært hyggelige og høflige jordbæreselgere i går, men som dessverre ikke kunne gjøre rede for hvilken produsent de solgte for --

Kulturminnepost ved Sandungen

Ukas Kulturminnepost 19. til 28. september ligger i Vestmarka

Uklar skilting på Heggtoppen

Det rimer ikke at det er tillatt å kjøre fra Kirkeveien til Rimi, men ikke motsatt vei. De ansvarlige vet hva de vil, men klarer ikke å vise det.

Veien raste ut

Vannmassene tok halve veidekket, knappe kilometeren fra rundkjøringa i Sylling, i retning Vikersund på riksvei 284 seint i ettermiddag

Vi besøker Liers spisesteder: Zomin Takeaway

Fra høyrefløyen i den lille drosjebua ved meierigården i Lierbyen selges det spennende sushi- og thairetter.

Bussturen

"Skriv om oss da". Det var oppfordringen ukens petitskribent, Rune T. Berg, fikk for en tid siden ---

Tør du ta sjansen?

Du får takk hvis du forteller en medtrafikant at han risikerer parkeringsbot, men si ikke noe hvis han nesten kolliderte, hevdes det i ukens petit.

Godt nyttår

Liernett går inn i sitt sjette år. I en tid da det meste er i forandring er det en respektabel alder, og vi ligger heller ikke på sotteseng

Terningkast på kirkebakken.

Det hender jeg angrer på det jeg skriver. Som da jeg for en tid siden i en leder i Menighetsbladet påstod ikke å huske en eneste av alle de prekener jeg har hørt. Det var flåsete og må ha virket sårende på prestene her til lands som forbereder ca. 1000 søndagsgudstjenester året rundt.

Lyser opp bygda igjen

Etter grundige forberedelser (bildet) er det enda en gang klart for tenning av lysene på julegrana i Kraftkollen.

- Det går alltid et tog?

- Vi har kronisk mangel på folk som kan gjøre vedlikeholdsarbeidet på jernbanen, skriver Olav Breivik (V).

Langfredagstanker

Langfredag og nærmest innesnødd på det sentrale Østlandet. For to dager siden raket jeg plenen og drakk kaffe i solveggen. I dag fikk jeg ikke opp garasjedøra uten først å ha tatt noen durabelige tak med snøskuffa.

Ukens petit: Nye tyver på ferde

Ukens petit er ved Ulla Nævestad, Sylling

Rebusløp med Røde Kors

Søndag 21. september er det igjen klart for årets rebusløp i Lier i regi av Lier Røde Kors.

Orgler i Lier

Menighetsrådet i Sylling ønsker seg helt nytt orgel i kirken og vil dermed følge rådene i Orgelplanen fra 1998.

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Lærerlykke

- Skattelistene er offentliggjort, og nettopp i disse tider hender det fra tid til annen at elever søker meg opp og stiller spørsmål om hvorfor jeg er lærer når lønna er så lav, skriver ukens gjesteskribent, Rune Trolsrud Berg, som er lærer ved Tranby skole.

Kuldeoratoriet

Ukens petit er ved Rune Elven