Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a1787e58c4186a46d5be48d94d097611

Syklister er hellige kuer

Hvorfor mister enkelte vettet straks de setter seg på et sykkelsete?

Sykling er sunt, og syklistenes rettigheter er med god grunn blitt styrket i løpet av de siste årene. Men har det gått for langt? Er syklistene blitt trafikkens hellige kuer som ingen våger å si noe negativt om. Mye tyder på det.

Villsykling på fortauene er noe fotgjengere for lengst har måttet ta høyde for. Misforstått sykling i gangfelt er en annen utfordring.

- Det er tillatt å sykle over gangfelt, men bilistene har ikke vikeplikt for deg. For å oppnå samme rettigheter som gående, dvs. at bilene har vikeplikt og må stoppe for deg i gangfeltet, må du gå av sykkelen og trille den, presiserer Trygg Trafikk.

Farlig og forbudt
Det er ikke et uvanlig syn at to-tre sykler er hengt bakpå en bil slik at både bremselys og nummerskilt er usynlig. Oftere enn det stusser man ved å se syklister på omkjøringsveien ved Lierbyen, en vei som er tydelig merket med forbud for gående og syklende.

Hva kan det skyldes at så mange syklister mener å kunne sette loven til side av hensyn til egen interesse? Og kanskje enda mer interessant: Hvorfor gir så syklistene så ofte blaffen i andre myke trafikkanter?

Utrygt i skogen
Det ble en spennende søndagstur for Ingfrid Breie Nyhus fra Spikkestad da hun våget seg over til fredelige skogsstier i Lier med sine to små barn. For hvordan kunne hun ane at det søndag var ”Lier challenge” med terrengsykling på stier og veier der både små og store vanligvis kan ferdes trygt.

Breie Nyhus mener det er uforståelig og tankeløst å legge et slikt løp midt i en populær skogssti på en søndag uten å sørge for varsling av de gående. Den eneste varslingen som ble observert fra arrangørenes side ved arrangementet, var at bilister ble bedt om å ta hensyn til syklistene.

At det oppsto flere nestenulykker, overrasker ikke. At det ble med nestenulykkene, skal neppe syklistene ha æren for.

”Det skal tas hensyn til andre som ferdes på veg og i marka” står det i 'Regler for Lier Challenge 2011'. Kjekt å ta med ettersom det tydeligvis ikke er noen selvfølge blant syklister.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode