Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 542309d71204281d9ef279cc46db361e

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

Etter møte i tjenesteutvalget 24/11 gikk alle politiske partier inn for å verne driften av Lierhallen slik den er i dag. Men hva skjedde på møte i formannskapet! Høyre gikk overraskende ut med å utsette saken p.g.a. manglende utredning. Hvorfor????.

Ut fra det man leser mellom linjene, er beslutningen allerede tatt på forhånd! Tilbudet til publikum i Lierhallen skal bort! Hvordan kan Høyre først bruke tildelte ekstrabevilgede penger 6.millioner fra regjeringen til å pusse opp en svømmehall som de egentlig vil kvitte seg med. Ut i fra våre synspunkter er dette sløsing med offentlige midler, som kunne hvert brukt andre steder f. eks i eldreomsorgen
I Lierposten 18/11 uttaler Juliussen at de forventer å spare 1.2 millioner med å stenge Lierhallen for publikum. Hvordan er det mulig? Driftsutgiftene blir de samme, faste ansatte i Lierhallen skal fortsatt ha lønn, riktig nok fra en annen avdeling i Lier Teknisk Etat. Vi regner med at vikarene i helger og kvelder ikke tjener så godt. Da står vi igjen Kr. 100.000,- til oppvarming av bassenget. Har virkelig Lier ikke råd til å tilby sine innbyggere et slikt tilbud, som er en investering i helse. Helt utrolig.

Når det gjelder sviktende publikumstilstrømning til tross for at hallen er pusset opp for flere millioner kroner. Hvordan kan publikum vite at hallen har blitt så fin, når det ikke har blitt gjort noe som helst for å vise publikum hvilke flott tilbud de har fått i nærområdet. Attpåtil et flott trimrom som kan benyttes. Det kalles markedsføring. Det er ingen i dag som sitter og venter på at noen bare skal stikke innom, dersom de oppriktig mener at tilbudet har livets rett.

Det er flott å verne om skolebarna og svømmeundervisning, men at Lier Svømmeklubbs medlemmer skal gå foran Lier med omegns innbyggere er for oss uforståelig. Er det bedre å legge ting til rette for de friske og raske, enn å tilgodese de som trenger det best??
Kjære politikere vi appellerer til deres samvittighet. Igjen vil jeg avslutte med ” LITE Å SPARE - MYE OG HENTE.” HUSK KOMMUNEVALGET. SLIKT BLIR LAGT MERKE TIL!

For Lier Helsesportslag og Drammen & Omegn Bekhterevforening
Per Larsen

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 29. november 2010 10:33: Søren Falch Zapffe
Utrolig hvordan man kan bli tolket !

Lier Høyre ønsker fortsatt drift av Lierhallen. Vi har så langt gått inn for alternativ 2 i utredningen som betyr full drift i alle ukedagene.

Årsaken til utsettelsen i formannskapet er at det har kommet innspill fra ulike brukergrupper om å finne fornuftige løsninger slik at hallen også kan ha et tilbud i helgene. Vi vil gjerne se nærmere på dette før saken sluttbehandles.

Dersom vi ved andre tiltak kan øke inntektene og/eller redusere kostnadene med rundt kr 50 000 pr måned kan dagens drift videreføres.

Vår iutfordring til de ulike brukergrupper er å være med på en dugnad for å få dette til !

Søren Falch Zapffe
Høyres gruppeleder i Lier
Tirsdag 30. november 2010 10:39: Julius
Vi bruker hallen hver helg og det er mange der og noen ganger ventetid :-)
Svømmehallen er ett veldig fint alternativ til badet i Drammen. Gratis parkering og levelige priser for alle !
Tirsdag 30. november 2010 14:31: Martin Bekken Nilsen
For meg er dette uforståelig. Er Høyre totalt hjerteløse?
Onsdag 1. desember 2010 09:33: Jan Erik Gustavsen
Norsk Revmatikerforbund Buskerud støtter Drammen Bektherevforening, i deres krav om ingen endring for Lierbadet. Nåværende ordning vidreføres. Norsk revmatikerforbunds offisielle krav er at varmtvanns tilbud, skal
opprettholdes.dette skal være kommunens rehabilterings tilbud. Mvh.
Jan Erik Gustavsen.
Fylkesleder Buskerud NRF.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode