Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a1df0724fea170535d1840d947e0674f

Historien som gjentar seg?

Kr f s gruppeleder Brynhild Heitmann sammenligner situasjonen med byggingen av kulturhuset med da det ble utlyst konkurranse om å bygge Høvik skole --

KrF skulle gjerne sett at ønsketenkningen om å få fem tilbydere hadde slått til, men slik viser det seg dessverre at virkeligheten ikke er. Da Høvik skole, som skal stå ferdig utbygget i mai 2010, ble utlyst var det ingen tilbydere som var interessert i å reise det bygget. Historien i ettertid har vist at lokale entreprenører har kommer med sleivspark i forhold til Lier kommunes løsning med å inngå et samarbeid med Bærum kommune. Jeg bare spør; kommer historien til å gjenta seg?

Nå er tiden til å få saken på formannskapets bord. Der regner jeg med at vi får reelle opplysninger om de tilbyderne som har meldt sin interesse. Så får formannskapet i fellesskap vurdere om grunnlaget er godt nok eller om prosjektet på utlyses på nytt. Det er ikke seriøs politikk, slik KrF ser det, å drive med forhåndsprosedyrer før saksdokumentene forligger og saken er drøftet i de rette fora.

Formannskapet har på forhånd gjort tydelige bestillinger, så spørs det en formannskapet har vært realitetsorientert eller om prosessene frem til nå bare har vært et spill for galleriet. Historien har vist seg at noen partier har god råd på kommunenes vegne når det gjelder idrettsanlegg av ymse slag i bygda, men når kultursektoren ber om en investering finnes det et oppkomme av middelmådige løsninger som kultursektoren kan leve med. Så lenge en ikke blir rammet selv på egne interesseprosjekter er det godt anvendte penger synes jeg å høre. Så må ettertiden vise hvordan prosjektet bærer i vei.


Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode