Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: ceee919ac785b13735456df56aed2011

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Liernett har bedt representanter for alle de politiske partiene om å komme med noen synspunkter før saken kommer opp i neste uke. Foreløpig har kun mottatt svar fra representanter fra Ap (se egen artikkel), Høyre og Krf.

- Lier Høyre har ikke rukket å konkludere i saken. Vi skal behandle dette i vårt gruppemøte på mandag. Jeg har tidligere uttalt at vi er positive til prosjektet og synes et OPS-prosjekt er flott! Imidlertid må vi se nærmere på driftskostnadene i forhold til behandlingen av Handlingsprogrammet 2009 - 2012.
Den nåværende regjeringen har ikke gjort det lettere å få endene til å møtes i kommunene, uttaler Søren F. Zapffe, i Høyre

Kulturhus en god investering

- Lier KrF prioriterer skolen og alle som trenger ekstra omsorg i kommunen. Resursene er begrenset, og vi prioriterer derfor ny skole Høvik/Stoppen og en god løsning for fremtidens "Frogner" høyere enn nytt kulturhus,, sier Brynhild Heitmann, gruppeleder for Krf

- Vi ser kultur som et viktig bidrag til vår livskvalitet og er positive til nytt kulturhus, særlig med tanke på aktivitet for barn- og unge.

Det avgjørende for å kunne si ja til dagens forslag er at det kan finansierers utenfor kommunen, gjerne i et OPS - prosjekt.

Får vi det til, ser vi en årlig ekstra driftsutgift på 5-6 millioner som er god "investering", avslutter hun i sin kommentar til Liernett.

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 8. november 2008 11:32: Realist
Kanskje bør Høyre, se til Drammen, hvor det nå strammes inn på bevilgninger til teatret. Nå går jo kommunen med et stort underskudd, og hva da med leietagere i det kulturhuset. Kommunen vil jo legge leien videre til sin leietager, og det kan jo bli så dyrt at ingen leier. Har noen regnet på det??
Håper virkelig dere folkevalgte ikke lar dere rund prate av overivrige kulturprofiler.
Dere bør høre på grendene rundt i Lier og heller bevilge penger til de aktiviteter som der foregår. Nå bygges det jo også ny Stoppen skole for millioner. Noe her bør vel legges til rette for de aktiviteter som kulturådet står for.
Og dette om at dette er bra for Lierbyen. Er det, det?
Hadde alle aktiviteter foregått på dagtid, ja. Da hadde det muligens kommert flere til Lierbyen og sikkert også handlet. Men, det meste vil jo foregå etter kl. 17, og da er vel de få butikkene som er her, stengt.
Hvem, gavner det da? Noe få spisesteder.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode