Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Med sju (4 H, V, Krf og 1 Ap) mot seks stemmer  (2 Frp. 2 Ap, 1 Sp , 1 Sv) ble alternativ 1 vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

Alternativ 1 sier at Lier kommune realiserer kulturhus i Lier. Det vil si at det skal, blant annet, inngås kontrakt med Skanska Norge AS som vinner av OPS-konkurransen om bygging og drift av kulturhus i tilknytning til Meierigården

Selv om sakligheten og jovialiten preget debatten mellom politikere som kjenner hverandre så godt, ble det litt temperatur om engasjementet. Både Venstres Nina E. Johnsen og Tonje Evju fremhevet hva et kulturhus kan bety for Lierbyen som sted. Spesielt Johnsens innlegg var følelsesladet i det hun fremhevet hvilken stimulans prosjektet kan ha for kulturlivet. Hun nevnte, blant annet, hvilken betydning det vil ha for forholdet mellom  ungdom og eldre, for mangfold og integrering. Både hun og Arbeiderpartiets Tonje Evju nevnte de lokaler som kulturskolen og Musikkverkstedet rår over. Evju tegnet et dystert famtidsbilde av Lierbyen om man ikk får snudd utviklingen.  - Og hva med korpsene? spurte Evju. - Antall skolemusikere er redusert fra 500 til 150.

Og så vet vi jo at ungdommen er mer urban og mange ønsker seg litt mer caffe Lattè, i stedet for bare DOT (Turistforeningen) på Eiksetra, sa Evju spøkefullt med blikk mot Høyres og friluftsentusiasten Per Hægstad.

Splittelsen i denne saken er tydelig i Arbeiderpartiets gruppe. Matthias Dannevig hevet stemmen, da han fremhevet hva som må være kommunens prioriteringer. - Det er skole og omsorg, ikke primært å utvikle Lierbyen, sa den erfarne poitikeren. Runar Gravdal begrunnet på vegne av Sv hvorfor de har snudd i saken. Kommunens økonomi bekymrer. Dessuten fremhevet han de uløste behov til kulturvirksomheten i sitt eget område, Lierskogen. - Og behovet er vel noe tilsvarende i Sylling, sa han henvendt til Venstres Nina E. Johnsen som er bosatt nord i bygda.

Frp s begrunnelser gikk på økonomi. Gruppeleder Sørnes uttrykte stor bekymring for de store driftsutgiftene som kommunen kan pålegge seg.

Høyres gruppeleder Zapffe savnet grundigere tall for driften, det vil si mer presise tall for inntekter og utgifter før vedtak blir gjort i kommunestyret.. - Har man spurt leietakere hvor mye de er villige til å betale, spurte Zapffe som savnet en behovsundersøkelse.

Rådmannen mener at det er mulig å skaffe noe mer tallmateriale før kommunstyremøte 8. mars.

Forrige artikkel:Se opp Drammen, her kommer vi!Neste artikkel:Lierbyen sentrum er dødt - leve Lierbyen.
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 17. februar 2011 22:24: naboen
er det mulig, hvordan skal vi som omtrent ikke har bussforbindelse komme oss til lier????? hvorfor kan en ikke prøve å beholde det lokale miljøet?? tror jeg flytter til et annet land jeg, er møkk lei. Har vi råd til dette da??
Torsdag 17. februar 2011 22:30: Runar Gravdal
Jeg har hverken sagt eller ment at vi må løse uløste kulturbehov på Lierskogen fremfor å bygge kulturhus, tvertimot sa jeg og mente at vi må ha respekt for at kulturen i Lier har en sterk forankring i lokalsamfunn i Lier og jeg brukte Sylling og Lierskogen som jeg kjenner godt som eksempler ved Lierskogen samfunnshus som huser Buskeruds største amatørteaterlag og Lierskogen Kulturkirke som har et kulturtilbud som bygda er stolt av.
Stiller meg undrende til at Almås har kunnet ha en så avvikende oppfatning av hva jeg faktisk sa.
Torsdag 17. februar 2011 22:50: <span class="kommentator-sensurert">&nbsp;</span>
Denne kommentaren ble ikke godkjent av redaksjonen.
Torsdag 17. februar 2011 23:48: Også nabo
Meget skuffet over Tonje Evju som bor i Lierby området.
Vi som bor i Lierbyen vil ikke ha dette monstre av et kulturhus. Snakker du ikke med folk?
Ser her på Liernett at det bør bygges i forbindelse med sykehjem på Hegg skole området.om noen år.
Fredag 18. februar 2011 00:13: Hornblåseren
Kjære Tonje Evju!
Å påstå at nedgangen i antall skolemusikanter skyldes manglende kulturhus i Lierbyen skjærer i mine ører. Det er tvert i mot grunn til å frykte at dette 220 millioners drømmeslottet vil føre til mindre kulturkroner til bygdas musikkliv. For et eller annet sted skal vil pengene hentes fra?
Å si ja til noe betyr jo at man må si nei til noe annet, og det hadde vært greit å vite hva Evju, Johnsen og Falck Zapffe i så fall nedprioriterer.
Fredag 18. februar 2011 06:23: Velger på vandring
Får håpe at rådmannen kan "skaffe noe mer tallmateriale før kommunestyremøtet 8. mars". Ellers mangler vel han også tilstrekkelig grunnlag for å vurdere saken.
Fredag 18. februar 2011 08:25: naboen
er det mulig, hvordan skal vi som omtrent ikke har bussforbindelse komme oss til lier????? hvorfor kan en ikke prøve å beholde det lokale miljøet?? er møkk lei. Har vi råd til dette da?? hva med nytt sykehjem? det er vel litt viktigere...håper det blir noen andre som kan ta over styringen snart. Hva er upassende med dette innlegget? er det ikke fritt å komme med innlegg? dette blir bare for dumt,,
Fredag 18. februar 2011 09:14: Jostein S. Hoset
He,he. Dersom målet er å holde kunstig liv i Lierbyen, mot de fleste innbyggernes vilje. Finnes det smartere løsninger enn å bygge nok et hus.
Jeg har fått tall fra rådmannen (skal også være sendt til gruppelederne).
Kultur utgjør 2% av totalbudsjettet.
Kulturhuset vil spise 24% av dette, forutsatt at vi selger 30 000 biletter og holder leiepriser på 8000,- . (Det er 87 betalende gjester HVER DAG hele året)
Dersom vi ikke klarer det vil huset spise en større andel av budsjettet. Det er begrenset hva man kan ta fra helse/omrorg og oppvekst så det er mest sannsynlige ofrene er: (kulturskolen, bibliotek og idretten (tilskudd og lokale prosjekter). Se mitt innlegg som baserer seg på sakens fakta jf. sak 77/2008.
Fredag 18. februar 2011 10:32: Morgan Langfeldt
Jaja, må si jeg er skuffet over argumentene! Det er ikke slik at det blir flere musikanter av å bygge et hus. Lier er en langstrakt kommune og for de fleste blir det ikke mer praktisk å skulle reise til Lierbyen for aktiviteter. Dette vil snarere føre til at færre vil delta. Et annet betimelig spørsmål er om de politikerne som er for dette "monsterprosjektet" har vært ute "på gata" i det siste, eller om de ferdes i fora som ikke har kontakt med grasrota. Mange er etterhvert blitt veldig engasjerte i denne saken, men det er få som taler varmt om prosjektet. Selv innenfor det aktive kulturlivet er det få som ønsker dette gjennomført nå. La oss nå ta oss av primæroppgavene og være realistiske. Liers økonomi vil lide under et slik "monsterbygg" , OPS vil føre til at dette bygget vil koste astronomiske summer i lang, lang tid fremover. La oss ta alle de gode tankene frem på et senere tidspunkt når økonomien er friskmeldt. La oss da bygge et hus som har realistiske dimensjoner for en kommune som lier. Det er ikke slik at det er noen som har vetorett på hva som er kultur og ikke. For noen er det toraderspilling i Øverskogen mens andre kan mene at eldrekafe på Lierskogen er det viktigste i deres kultuhverdag.
Hvis alle "kulturpengene" brukes på dette prosjektet vil alle andre lide i mange år.
Fredag 18. februar 2011 11:14: Kirsti Marie Lager Lyngås
Senterpartiet var også representert i formannskapets møte på torsdag men er hverken sitert eller nevnt i denne artikkelen. Det ikke kanskje ikke spennende nok å atter engang fortelle innbyggerne at Sp er imot denne investeringen før de andre prekære oppgavene i samfunnet vårt er løst. Vi har sagt det hele tiden og folk vet vel hvor vi står:-)
Fredag 18. februar 2011 11:57: Lillemei
Hvorfor skriver ikke pressa om Tonje Evju som argumenterer for Kulturhus i Formannskapet, men stemmer MOT????

Og Bård Strand, samme parti, som argumenterer mot men stemmer FOR?

ÅHHHH. Lierpolitikken hadde vært et festligere sted med en våken presse
Fredag 18. februar 2011 13:24: Mathias Dannevig
Fra Mathias B. Dannevig, Formannskapsmedlem

La meg som deltaker i gårsdagens debatt konstatere 3 forhold:

1. Det er som jeg så ofte tidligere har sagt, at det IKKE er noe flertall blant velgere , selv ikke i Lierbyen, for dette prosjektet når vi ser hva det vil bety av FORSAKELSER for annet lokalt kulturliv, skole og eldreomsorg i Lier Kommune

2. Noen må ha misforstått Runar Gravdal, og gjør ham stor urett i denne diskusjonen på Liernett. Rune påpekte akkurat hva jeg har sagt i over ett år , at DET LOKALE KULTURLIV ( også på Lierskogen) må få de ledige kulturmidler, og at disse midler ikke nå istedet skal pumpes inn i et prestisjeprosjekt i Lierbyen.

3. STEDSUTVIKLING AV LIERBYEN har nå for enkelte tatt styringen og overskygger alt annet i Lierpolitikken. Jeg bare minner om at våre kjerneoppgaver i kommunen er OMSORG OG SKOLE, og gode stedsutviklinger generelt, UANSETT HVOR i kommunen dette er.
Fredag 18. februar 2011 13:47: Redaksjonen, Torger Almaas
Til anonyme "LIllemei", ja Liernett, burde ha både merket seg dette og og anmerket det.
Vi synes sender spørsmålet videre til Strand og Evju. De kan nok best begrunne sin stemmegivning.

Ellers kunne sikkert flere argumenter og synspunkter ha blitt referert fra debatten. Det vil alltid være slik -

Ellers minner vi om at det beste er å møte opp selv - og høre på debatten.
Fredag 18. februar 2011 18:37: Knut Fuglerud
Hvordan har kommunen plutselig råd til å drifte et kulturhus som bare i leie vil koste 6 millioner i året. Dette kan ikke bli en salderingspost senere hvis man må spare, hva kommer til å lide da. Det er kun noen måneder siden kommunenen skulle spare penger ved ikke kjøre løyper i helgene ei heller brøyte parkeringsplassene i tilknytning til skiløypene. Dette hadde gitt noen tusen i besparelse. Nå skal de kunne bruke 6 millioner til husleie, hvor er logikken?. Hvor skal pengen tas fra? Det er lett å bruke penger som ikke er sine egne. Ta til vettet, sett tæring etter næring, det må vi som er ansvarlig for egen økonomi gjøre.
Lrdag 19. februar 2011 16:30: meg
Er så glad jeg har flytta fra Lier. Ser overhodet ikke nytten av kulturhus i Lier. Se til andre kommuner hvordan de sliter økonomisk. Nei bruk pengene på noe fornuftig. Slik som eldre og skole. Er der de trengs. Og Ulla skryter jo så flott over hvor glad hun er over at Høyre har programfestet dette ved forrige valg.
Oppfordrer til folkeavstemming i Lier om man ønsker kulturhus, La skattebetalerene bestemme, er tross alt de som skal bruke dette. Eneste dere politikere gjør er og skryte av hvor flott og fint det blir, Men blir det egentlig det??? Tviler på at det vil bli et yrende folkeliv i LIerbyen bare pga av dette.
Mandag 21. februar 2011 07:53: Knut A. Andersen
Lederen av Lier kommunes Frivilligsentral belærer i et par avisinnlegg de folkevalgte om hvordan de bør forholde seg til det foreslåtte kulturhuset.

Hennes fremste bekymring er hvordan liunger som i dag er vant til ciabattabrød og Chablis, skal få meningsfylte aktiviteter i år 2030.

Jeg har inntrykk av at velgerne og politikerne i Lier er mer opptatt av hvordan eldre og pleietrengende skal få det i 2012 og fremover.

Folk flest har fått med seg at Lier kommune ikke har råd til både kulturhus og tilstrekkelig omsorg for syke og eldre. Kommunale ledere burde også forstå det.
Mandag 21. februar 2011 10:12: Lierby
Har også lest innlegg av lederen for frivillighetsentralen. ER i den generasjon som hun nevner. Kjenner meg overhodet ikke igjen.
Hun ramser opp sine drømmer og det er jo lov det. Men som ansatt og som også er en av de som skal flytte inn i kulturhuset er hun vel noe innhabil. Og, hun burde jo kjenne de eldres behov i Lier. Er vel heller ikke helt i takt med det hun sier.
Flere artikler

© 2021 Sylling Hardcode