Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Med sju (4 H, V, Krf og 1 Ap) mot seks stemmer  (2 Frp. 2 Ap, 1 Sp , 1 Sv) ble alternativ 1 vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

Alternativ 1 sier at Lier kommune realiserer kulturhus i Lier. Det vil si at det skal, blant annet, inngås kontrakt med Skanska Norge AS som vinner av OPS-konkurransen om bygging og drift av kulturhus i tilknytning til Meierigården

Selv om sakligheten og jovialiten preget debatten mellom politikere som kjenner hverandre så godt, ble det litt temperatur om engasjementet. Både Venstres Nina E. Johnsen og Tonje Evju fremhevet hva et kulturhus kan bety for Lierbyen som sted. Spesielt Johnsens innlegg var følelsesladet i det hun fremhevet hvilken stimulans prosjektet kan ha for kulturlivet. Hun nevnte, blant annet, hvilken betydning det vil ha for forholdet mellom  ungdom og eldre, for mangfold og integrering. Både hun og Arbeiderpartiets Tonje Evju nevnte de lokaler som kulturskolen og Musikkverkstedet rår over. Evju tegnet et dystert famtidsbilde av Lierbyen om man ikk får snudd utviklingen.  - Og hva med korpsene? spurte Evju. - Antall skolemusikere er redusert fra 500 til 150.

Og så vet vi jo at ungdommen er mer urban og mange ønsker seg litt mer caffe Lattè, i stedet for bare DOT (Turistforeningen) på Eiksetra, sa Evju spøkefullt med blikk mot Høyres og friluftsentusiasten Per Hægstad.

Splittelsen i denne saken er tydelig i Arbeiderpartiets gruppe. Matthias Dannevig hevet stemmen, da han fremhevet hva som må være kommunens prioriteringer. - Det er skole og omsorg, ikke primært å utvikle Lierbyen, sa den erfarne poitikeren. Runar Gravdal begrunnet på vegne av Sv hvorfor de har snudd i saken. Kommunens økonomi bekymrer. Dessuten fremhevet han de uløste behov til kulturvirksomheten i sitt eget område, Lierskogen. - Og behovet er vel noe tilsvarende i Sylling, sa han henvendt til Venstres Nina E. Johnsen som er bosatt nord i bygda.

Frp s begrunnelser gikk på økonomi. Gruppeleder Sørnes uttrykte stor bekymring for de store driftsutgiftene som kommunen kan pålegge seg.

Høyres gruppeleder Zapffe savnet grundigere tall for driften, det vil si mer presise tall for inntekter og utgifter før vedtak blir gjort i kommunestyret.. - Har man spurt leietakere hvor mye de er villige til å betale, spurte Zapffe som savnet en behovsundersøkelse.

Rådmannen mener at det er mulig å skaffe noe mer tallmateriale før kommunstyremøte 8. mars.

Kulturhus

17 kommentarer

Torsdag 17. februar 2011 22:24: naboen
er det mulig, hvordan skal vi som omtrent ikke har bussforbindelse komme oss til lier????? hvorfor kan en ikke prøve å beholde det lokale miljøet?? tror jeg flytter til et annet land jeg, er møkk lei. Har vi råd til dette da??
Torsdag 17. februar 2011 22:30: Runar Gravdal
Jeg har hverken sagt eller ment at vi må løse uløste kulturbehov på Lierskogen fremfor å bygge kulturhus, tvertimot sa jeg og mente at vi må ha respekt for at kulturen i Lier har en sterk forankring i lokalsamfunn i Lier og jeg brukte Sylling og Lierskogen som jeg kjenner godt som eksempler ved Lierskogen samfunnshus som huser Buskeruds største amatørteaterlag og Lierskogen Kulturkirke som har et kulturtilbud som bygda er stolt av.
Stiller meg undrende til at Almås har kunnet ha en så avvikende oppfatning av hva jeg faktisk sa.
Torsdag 17. februar 2011 22:50: ----------
Denne kommentaren ble ikke godkjent av redaksjonen.
Torsdag 17. februar 2011 23:48: Også nabo
Meget skuffet over Tonje Evju som bor i Lierby området.
Vi som bor i Lierbyen vil ikke ha dette monstre av et kulturhus. Snakker du ikke med folk?
Ser her på Liernett at det bør bygges i forbindelse med sykehjem på Hegg skole området.om noen år.
Fredag 18. februar 2011 00:13: Hornblåseren
Kjære Tonje Evju!
Å påstå at nedgangen i antall skolemusikanter skyldes manglende kulturhus i Lierbyen skjærer i mine ører. Det er tvert i mot grunn til å frykte at dette 220 millioners drømmeslottet vil føre til mindre kulturkroner til bygdas musikkliv. For et eller annet sted skal vil pengene hentes fra?
Å si ja til noe betyr jo at man må si nei til noe annet, og det hadde vært greit å vite hva Evju, Johnsen og Falck Zapffe i så fall nedprioriterer.
Fredag 18. februar 2011 06:23: Velger på vandring
Får håpe at rådmannen kan "skaffe noe mer tallmateriale før kommunestyremøtet 8. mars". Ellers mangler vel han også tilstrekkelig grunnlag for å vurdere saken.
Fredag 18. februar 2011 08:25: naboen
er det mulig, hvordan skal vi som omtrent ikke har bussforbindelse komme oss til lier????? hvorfor kan en ikke prøve å beholde det lokale miljøet?? er møkk lei. Har vi råd til dette da?? hva med nytt sykehjem? det er vel litt viktigere...håper det blir noen andre som kan ta over styringen snart. Hva er upassende med dette innlegget? er det ikke fritt å komme med innlegg? dette blir bare for dumt,,
Fredag 18. februar 2011 09:14: Jostein S. Hoset
He,he. Dersom målet er å holde kunstig liv i Lierbyen, mot de fleste innbyggernes vilje. Finnes det smartere løsninger enn å bygge nok et hus.
Jeg har fått tall fra rådmannen (skal også være sendt til gruppelederne).
Kultur utgjør 2% av totalbudsjettet.
Kulturhuset vil spise 24% av dette, forutsatt at vi selger 30 000 biletter og holder leiepriser på 8000,- . (Det er 87 betalende gjester HVER DAG hele året)
Dersom vi ikke klarer det vil huset spise en større andel av budsjettet. Det er begrenset hva man kan ta fra helse/omrorg og oppvekst så det er mest sannsynlige ofrene er: (kulturskolen, bibliotek og idretten (tilskudd og lokale prosjekter). Se mitt innlegg som baserer seg på sakens fakta jf. sak 77/2008.
Fredag 18. februar 2011 10:32: Morgan Langfeldt
Jaja, må si jeg er skuffet over argumentene! Det er ikke slik at det blir flere musikanter av å bygge et hus. Lier er en langstrakt kommune og for de fleste blir det ikke mer praktisk å skulle reise til Lierbyen for aktiviteter. Dette vil snarere føre til at færre vil delta. Et annet betimelig spørsmål er om de politikerne som er for dette "monsterprosjektet" har vært ute "på gata" i det siste, eller om de ferdes i fora som ikke har kontakt med grasrota. Mange er etterhvert blitt veldig engasjerte i denne saken, men det er få som taler varmt om prosjektet. Selv innenfor det aktive kulturlivet er det få som ønsker dette gjennomført nå. La oss nå ta oss av primæroppgavene og være realistiske. Liers økonomi vil lide under et slik "monsterbygg" , OPS vil føre til at dette bygget vil koste astronomiske summer i lang, lang tid fremover. La oss ta alle de gode tankene frem på et senere tidspunkt når økonomien er friskmeldt. La oss da bygge et hus som har realistiske dimensjoner for en kommune som lier. Det er ikke slik at det er noen som har vetorett på hva som er kultur og ikke. For noen er det toraderspilling i Øverskogen mens andre kan mene at eldrekafe på Lierskogen er det viktigste i deres kultuhverdag.
Hvis alle "kulturpengene" brukes på dette prosjektet vil alle andre lide i mange år.
Fredag 18. februar 2011 11:14: Kirsti Marie Lager Lyngås
Senterpartiet var også representert i formannskapets møte på torsdag men er hverken sitert eller nevnt i denne artikkelen. Det ikke kanskje ikke spennende nok å atter engang fortelle innbyggerne at Sp er imot denne investeringen før de andre prekære oppgavene i samfunnet vårt er løst. Vi har sagt det hele tiden og folk vet vel hvor vi står:-)
Fredag 18. februar 2011 11:57: Lillemei
Hvorfor skriver ikke pressa om Tonje Evju som argumenterer for Kulturhus i Formannskapet, men stemmer MOT????

Og Bård Strand, samme parti, som argumenterer mot men stemmer FOR?

ÅHHHH. Lierpolitikken hadde vært et festligere sted med en våken presse
Fredag 18. februar 2011 13:24: Mathias Dannevig
Fra Mathias B. Dannevig, Formannskapsmedlem

La meg som deltaker i gårsdagens debatt konstatere 3 forhold:

1. Det er som jeg så ofte tidligere har sagt, at det IKKE er noe flertall blant velgere , selv ikke i Lierbyen, for dette prosjektet når vi ser hva det vil bety av FORSAKELSER for annet lokalt kulturliv, skole og eldreomsorg i Lier Kommune

2. Noen må ha misforstått Runar Gravdal, og gjør ham stor urett i denne diskusjonen på Liernett. Rune påpekte akkurat hva jeg har sagt i over ett år , at DET LOKALE KULTURLIV ( også på Lierskogen) må få de ledige kulturmidler, og at disse midler ikke nå istedet skal pumpes inn i et prestisjeprosjekt i Lierbyen.

3. STEDSUTVIKLING AV LIERBYEN har nå for enkelte tatt styringen og overskygger alt annet i Lierpolitikken. Jeg bare minner om at våre kjerneoppgaver i kommunen er OMSORG OG SKOLE, og gode stedsutviklinger generelt, UANSETT HVOR i kommunen dette er.
Fredag 18. februar 2011 13:47: Redaksjonen, Torger Almaas
Til anonyme "LIllemei", ja Liernett, burde ha både merket seg dette og og anmerket det.
Vi synes sender spørsmålet videre til Strand og Evju. De kan nok best begrunne sin stemmegivning.

Ellers kunne sikkert flere argumenter og synspunkter ha blitt referert fra debatten. Det vil alltid være slik -

Ellers minner vi om at det beste er å møte opp selv - og høre på debatten.
Fredag 18. februar 2011 18:37: Knut Fuglerud
Hvordan har kommunen plutselig råd til å drifte et kulturhus som bare i leie vil koste 6 millioner i året. Dette kan ikke bli en salderingspost senere hvis man må spare, hva kommer til å lide da. Det er kun noen måneder siden kommunenen skulle spare penger ved ikke kjøre løyper i helgene ei heller brøyte parkeringsplassene i tilknytning til skiløypene. Dette hadde gitt noen tusen i besparelse. Nå skal de kunne bruke 6 millioner til husleie, hvor er logikken?. Hvor skal pengen tas fra? Det er lett å bruke penger som ikke er sine egne. Ta til vettet, sett tæring etter næring, det må vi som er ansvarlig for egen økonomi gjøre.
Lørdag 19. februar 2011 16:30: meg
Er så glad jeg har flytta fra Lier. Ser overhodet ikke nytten av kulturhus i Lier. Se til andre kommuner hvordan de sliter økonomisk. Nei bruk pengene på noe fornuftig. Slik som eldre og skole. Er der de trengs. Og Ulla skryter jo så flott over hvor glad hun er over at Høyre har programfestet dette ved forrige valg.
Oppfordrer til folkeavstemming i Lier om man ønsker kulturhus, La skattebetalerene bestemme, er tross alt de som skal bruke dette. Eneste dere politikere gjør er og skryte av hvor flott og fint det blir, Men blir det egentlig det??? Tviler på at det vil bli et yrende folkeliv i LIerbyen bare pga av dette.
Mandag 21. februar 2011 07:53: Knut A. Andersen
Lederen av Lier kommunes Frivilligsentral belærer i et par avisinnlegg de folkevalgte om hvordan de bør forholde seg til det foreslåtte kulturhuset.

Hennes fremste bekymring er hvordan liunger som i dag er vant til ciabattabrød og Chablis, skal få meningsfylte aktiviteter i år 2030.

Jeg har inntrykk av at velgerne og politikerne i Lier er mer opptatt av hvordan eldre og pleietrengende skal få det i 2012 og fremover.

Folk flest har fått med seg at Lier kommune ikke har råd til både kulturhus og tilstrekkelig omsorg for syke og eldre. Kommunale ledere burde også forstå det.
Mandag 21. februar 2011 10:12: Lierby
Har også lest innlegg av lederen for frivillighetsentralen. ER i den generasjon som hun nevner. Kjenner meg overhodet ikke igjen.
Hun ramser opp sine drømmer og det er jo lov det. Men som ansatt og som også er en av de som skal flytte inn i kulturhuset er hun vel noe innhabil. Og, hun burde jo kjenne de eldres behov i Lier. Er vel heller ikke helt i takt med det hun sier.

Flere saker fra arkivet

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

"Sviktet" av sine egne

Mathias B. Dannevig argumenterte intenst mot pol på Liertoppen og så sliten ut, etter at fem av hans sosialistvenner hadde stemt for Liertoppen

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

På de folkevalgtes agenda i januar

Noen av de viktigste beslutningene i Lier blir tatt på møtene i kommunestyret og formannskapet. Liernett forkorter veien til sakene som skal behandles.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Liers nye kommunestyre

Her er navnene på de 49 som Liers velgere har bestemt at skal sitte i kommunestyret de neste fire årene. At Helene Justad (bildet) blir ordfører har nok de fleste allerede fått med seg.

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

- Husk, bare fem minutter!

Lars Haugen, Frp og Annar B. Hansen fra UF fikk beskjed om begrenset taletid fra ordstyrer Sissel Andersen, da lokalpolitikerne presenterte seg for deltakere ved Lier voksenopplæring torsdag.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Den lokale valgkampen utsatt til 22. august

De lokale partiene har kommet til enighet rundt hvordan valgkampen i Lier skal føres i 2011.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Inntrykk fra en valgkampåpning

Også i Lier ble åpningen av valgkampen uvanlig. I en felles valgkampåpning i kveld stilte hvert parti, bortsett fra to, med stand og ordførerkandidat foran rådhuset i Lierbyen.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Maktskifte

- Liungene fortjener en forandring

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Ny leder i Lier Ap

Tonje Evju trekker seg etter å ha vært leder i tre år og blir avløst av Geir Atle Granås.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Liervalgets to vinnere

At Helene Justad ledet Lier Høyre frem til rekordresultat, valgseier og ordførerklubba, er det ingen tvil om. Men Tonje Evju, som i spissen for Arbeiderpartiet fanget opp brorparten av stemmene de øvrige partiene mistet, har også grunn til å smile.

Ingen kommentarer?

Har verken Tonje Evju, Ap eller småpartiene noen mening om salget av Gullaug og følgene det får for kommunen?

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Når politikk blir taktikk

Tonje Evju stiller seg uforstående til at det var noen annen grunn bak Høyres forslag om å utsette saken om helgestenging av svømmehallen.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Ulla med soleklar seier

Fikk over 64,1 % av stemmene! Og hun får også selskap av 18 partifeller i kommunestyret.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Rakk du å se alt?

Selv de som var på begge Lierdagene, rakk neppe å få med seg alt --

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.