Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0cbd1276724b5be4e1a013d25102c2c9

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Alle tre har jobbet ved kommunens største barneskole i mange år.

Formannskapets innstilling overfor Kommunestyret innebærer at kostnadene ved å lokalisere salen ved Hegg Gamle beløper seg til ca 28 millioner. Å bygge «black-box» til Hegg barneskole vil koste ytterligere 8 millioner.  - Det vil gjøre det mulig å få både forsamlingssal til bruk for skolen på dagtid og en super kultursal for alle kommunens innbyggere på kveldstid, sier Marianne Berg. - Det er beregnet at det krever 150 kvadratmeter ekstra. Blir det ikke en stor samlingssal ved skolen, og kommunen ikke finner penger til å bygge en ved Hegg Gamle skole vil skolen måtte fortsette å benytte gymsalen til alle sine kulturelle arrangement, noe som vil kreve endringer på tegningene med,blant annet, et stort stollager, påpeker hun.

Marianne Berg er skeptisk til om det blir noen kultursal om den ikke bygges sammen med skolen. - Det har blitt vedtatt å bygge kulturhus før, uten at dette har skjedd. Kommunen har store økonomiske utfordringer i bygging av Nye Hegg og av nytt sykehjem. Dette er store og viktige oppgaver som må  løses, men kultursalen er også viktig for bygda, men ikke lovpålagte. Det er viktig at skoleprosjektet går som planlagt for det haster veldig med å oppgradere bygningene ved skolen. Det er til dels store helseproblemer forbundet med å jobbe i de gamle bygningene, hevder Marianne Berg.

- Vi ønsker en så rask løsning som mulig, det såkalte «Kinderhegg», en oppgradering som innebærer at vi kan få et praktisk bygg for skolen, men også et bygg som kan være levende større deler av døgnet, og dermed benyttes mye av andre aktører i samfunnet, både innen musikk, drama og idrett. Skolen får ca. 450 elever neste år, så en ny stor gymsal er helt nødvendig, understreker Marianne Berg. Det er planlagt en sal for med full størrelse for håndball for å få spillemidler. Salen kan deles opp i tre mindre saler. En slik sal vil være en stor glede for idrettslivet i nærmiljøet.

Marianne Berg ser positivt på at kultursallokalene forutsettes etablert som en egen seksjon adskilt fra skolelokalene og administreres slik at skolen, kulturvirksomhetene og kulturlivets organisasjoner blir  likeverdige brukere av lokalene. Dette vil gjøre det mulig for de som skal arrangere ting på kvelden til å ha enklere regler å forholde seg til enn om hele lokalet var kun ett skolelokale.

Selv om lærerne forteller at det er uheldig å måtte bruke verdifull undervisningstid på å forflytte elever den lille avstanden mellom Gamle Hegg og Hegg, er det de frykter mest at salen ikke skal ferdigstilles likt som skolen, så skolen må ta i bruk gymsalen til alle kulturelle arrangement, og på denne måten ta fra kveldsbrukere av håndballhallen leietid, da rigging av gymsal til forestillinger som regel låser salen hele uker.

Alle tre understreker at det skolen ønsket var en samlingssal som rommet hele stortrinn ( 1. - 4. trinn og 5. - 7. trinn), og at det ikke har vært skolen som har jobbet for å gjøre om denne salen til en kultursal med Black-box funksjon.

Saksgangen har vært følgende:

I følge kommunestyrets vedtak fra 08.03.2011 vedrørende Kulturhus Lierbyen, –ble det besluttet at det ikke skulle realiseres og gjennomføres etter OPS konkurransen (Offentlig -Privat-Samarbeid). I stedet ble det besluttet å legge til rette for økt ramme for kultursektoren med 1,5 millioner kroner pr år til og med 2012 til gode for aktiviteter som kulturskole, bibliotek, musikkverksted, eldresenter etc .

Kommunestyrets vedtak fra 08.11.2011 vedrørende Heggskolenybygg/rehabilitering - lokalisering og 
realisering heter det, blant annet, følgende; " Rådmannen utreder samordningsmuligheter for scene/sal mellom ny Hegg skole og Lier Musikkverksted/Hegg gamle skole. "


Formannskapets innstilling til kommunestyret, torsdag 25. oktober: 
«Det bygges ny kulturscene med black-box ved Hegg gamle skole. 
Rådmannen skal tilstrebe en økonomisk strammere løsning som ikke går utover kvaliteten på 
scenen.»

Vedtaket ble gjort med 7 ( (3H,1SP,FRP,KRF,SV), mot 6 stemmer (1H,4AP,1SP)

Tjenesteutvalgets vedtak onsdag 24. oktober: 
Planlagt samlingssal for ny Hegg skole – ”Kinderhegg” oppgraderes til black-box/kultursal 
med scene og teleskopamfi for ca. 280 personer ( 600 på flatt gulv). 
Kultursallokalene forutsettes etablert som en egen seksjon adskilt fra skolelokalene og 
administreres slik at skolen, kulturvirksomhetene og kulturlivets organisasjoner blir 
likeverdige brukere av lokalene.

Vedtaket ble gjort med 9 stemmer (4H, 4AP, FRP) mot 3 stemmer (1 H, SV, V).

Kommunestyret avgjør saken kommende tirsdag.

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode