Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Alle tre har jobbet ved kommunens største barneskole i mange år.

Formannskapets innstilling overfor Kommunestyret innebærer at kostnadene ved å lokalisere salen ved Hegg Gamle beløper seg til ca 28 millioner. Å bygge «black-box» til Hegg barneskole vil koste ytterligere 8 millioner.  - Det vil gjøre det mulig å få både forsamlingssal til bruk for skolen på dagtid og en super kultursal for alle kommunens innbyggere på kveldstid, sier Marianne Berg. - Det er beregnet at det krever 150 kvadratmeter ekstra. Blir det ikke en stor samlingssal ved skolen, og kommunen ikke finner penger til å bygge en ved Hegg Gamle skole vil skolen måtte fortsette å benytte gymsalen til alle sine kulturelle arrangement, noe som vil kreve endringer på tegningene med,blant annet, et stort stollager, påpeker hun.

Marianne Berg er skeptisk til om det blir noen kultursal om den ikke bygges sammen med skolen. - Det har blitt vedtatt å bygge kulturhus før, uten at dette har skjedd. Kommunen har store økonomiske utfordringer i bygging av Nye Hegg og av nytt sykehjem. Dette er store og viktige oppgaver som må  løses, men kultursalen er også viktig for bygda, men ikke lovpålagte. Det er viktig at skoleprosjektet går som planlagt for det haster veldig med å oppgradere bygningene ved skolen. Det er til dels store helseproblemer forbundet med å jobbe i de gamle bygningene, hevder Marianne Berg.

- Vi ønsker en så rask løsning som mulig, det såkalte «Kinderhegg», en oppgradering som innebærer at vi kan få et praktisk bygg for skolen, men også et bygg som kan være levende større deler av døgnet, og dermed benyttes mye av andre aktører i samfunnet, både innen musikk, drama og idrett. Skolen får ca. 450 elever neste år, så en ny stor gymsal er helt nødvendig, understreker Marianne Berg. Det er planlagt en sal for med full størrelse for håndball for å få spillemidler. Salen kan deles opp i tre mindre saler. En slik sal vil være en stor glede for idrettslivet i nærmiljøet.

Marianne Berg ser positivt på at kultursallokalene forutsettes etablert som en egen seksjon adskilt fra skolelokalene og administreres slik at skolen, kulturvirksomhetene og kulturlivets organisasjoner blir  likeverdige brukere av lokalene. Dette vil gjøre det mulig for de som skal arrangere ting på kvelden til å ha enklere regler å forholde seg til enn om hele lokalet var kun ett skolelokale.

Selv om lærerne forteller at det er uheldig å måtte bruke verdifull undervisningstid på å forflytte elever den lille avstanden mellom Gamle Hegg og Hegg, er det de frykter mest at salen ikke skal ferdigstilles likt som skolen, så skolen må ta i bruk gymsalen til alle kulturelle arrangement, og på denne måten ta fra kveldsbrukere av håndballhallen leietid, da rigging av gymsal til forestillinger som regel låser salen hele uker.

Alle tre understreker at det skolen ønsket var en samlingssal som rommet hele stortrinn ( 1. - 4. trinn og 5. - 7. trinn), og at det ikke har vært skolen som har jobbet for å gjøre om denne salen til en kultursal med Black-box funksjon.

Saksgangen har vært følgende:

I følge kommunestyrets vedtak fra 08.03.2011 vedrørende Kulturhus Lierbyen, –ble det besluttet at det ikke skulle realiseres og gjennomføres etter OPS konkurransen (Offentlig -Privat-Samarbeid). I stedet ble det besluttet å legge til rette for økt ramme for kultursektoren med 1,5 millioner kroner pr år til og med 2012 til gode for aktiviteter som kulturskole, bibliotek, musikkverksted, eldresenter etc .

Kommunestyrets vedtak fra 08.11.2011 vedrørende Heggskolenybygg/rehabilitering - lokalisering og 
realisering heter det, blant annet, følgende; " Rådmannen utreder samordningsmuligheter for scene/sal mellom ny Hegg skole og Lier Musikkverksted/Hegg gamle skole. "


Formannskapets innstilling til kommunestyret, torsdag 25. oktober: 
«Det bygges ny kulturscene med black-box ved Hegg gamle skole. 
Rådmannen skal tilstrebe en økonomisk strammere løsning som ikke går utover kvaliteten på 
scenen.»

Vedtaket ble gjort med 7 ( (3H,1SP,FRP,KRF,SV), mot 6 stemmer (1H,4AP,1SP)

Tjenesteutvalgets vedtak onsdag 24. oktober: 
Planlagt samlingssal for ny Hegg skole – ”Kinderhegg” oppgraderes til black-box/kultursal 
med scene og teleskopamfi for ca. 280 personer ( 600 på flatt gulv). 
Kultursallokalene forutsettes etablert som en egen seksjon adskilt fra skolelokalene og 
administreres slik at skolen, kulturvirksomhetene og kulturlivets organisasjoner blir 
likeverdige brukere av lokalene.

Vedtaket ble gjort med 9 stemmer (4H, 4AP, FRP) mot 3 stemmer (1 H, SV, V).

Kommunestyret avgjør saken kommende tirsdag.

Lierbyen

Flere saker fra arkivet

Black-box ved Gamle Hegg

Men formannskapets vedtak innebærer en økonomisk strammere løsning som likevel ikke skal gå utover kvaliteten på scenen.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Lettelse og glede

Her kommer den nye kulturscenen. Klart vedtak i kommunestyret i kveld.

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Hegg, Bakkeli og Veslefrikk klare for 17. mai

Med Høvik og Lier skolekorps i spissen var det forsmak på 17. mai gjennom Lierbyen for sentrumsbarnehagene og Hegg skole.

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Fikk ikke ny intimscene

- Litt synd at penga og ikke hjertet fikk råde i denne saken, sa Mari Grimsrud, leder av Lier Musikkverksted etter vedtaket i kommunestyret.

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Stolthet, identitet og samhold

Abdullahi og hans to sønner Muhammed og Jacob var blant dem som var med å gjenskape det gamle Heggrennet på lørdag.

Sal og tomt på sakslisten

På tirsdag tar kommunestyret stilling til kjøp av tomt til nytt sykehjem og til ny sal i Lierbyen.

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Fakkeltog for ny skole

- Dersom finansiering utsettes ytterligere vil FAU ved Hegg skole sørge for at skolen stenges ved et hvert avvik som skyldes den dårlige standarden, sier leder Robert Ege før torsdagens formannskapsmøte.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Torg ved skolen

Den nye skolen på Stoppen får et torg i midten

Folkerikt fakkeltog for ny skole

Flere hundre trosset snøværet og la veien mot Rådhuset i en lysende og relativt stille aksjon for ny Hegg skole.

4.9 millioner til Lier

Lierhallen er vinneren, da midlene fra regjeringens tiltakpakke ble fordelt

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

Åpent møte om Nye Hegg skole

Lier kommune innbyr til informasjonsmøte om utbyggingen.

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Klar for veksling

Fire av barneskolene har muligheter for skitrening, melder Anders Haverstad, løypebasen i Lier kommune

- Det var på tide

Det sier samarbeidspartnerne Mari Grimsrud (tv), og Turid Rivrud Jørgensen om beslutningen om å tildele Bent Bredesen (th) Kulturprisen for 2012.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Aprilblomst i juni

Blomst til rektor på Lier Kulturskole, Ingvard Leivestad

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

Gå til skolen-dagen 18. oktober

Gå til skolen torsdag 18 oktober! Alle skoler i Norge har fått en oppfordring om å bli med på ”Gå til skolen-dagen” 18. oktober. En god skolevei er viktig (...)

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

"Da klokka klang" - Lierskolen 200 år

Ordfører Ulla Nævestad og Stortingspresident Thorbjørn Jagland åpnet Skoleutstillngen på Bygdetunet

Trafikkaksjon i Lierbyen

FAU ved Hegg skole aksjonerte i dag for bedre trafikkultur og tryggere skolevei. Ved Hegg skole ble bilister og andre informert av Ole Martin Sundal, Lena Nomme og Hilde Fosseie.

Programmet for 17. mai 2011

Barneskolene i Lier har som vanlig egne arrangementer på 17. mai. Programmet for hver skole finner du her.

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Gå til skolen-dagen 16. oktober

Gå til skolen-dagen 16. oktober 2008 Norges naturvernforbund ved barne- og ungdomsorganisasjonen "Miljøagentene" markerer den årlige "Gå til skolen-dagen" 16. (...)

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Latin, pop, viser og jazz

Lier Musikkverksted inviterer til akustisk musikkafè i dag på Gamle Hegg

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Eplehagen - Liers nye skole.........

Hva skal den nye skolen som erstatter Stoppen ungdomsskole og Høvik barneskole hete? Debatten er i gang! Selvsagt er de gamle navnene spilt inn, men her er det (...)

Boksalg og leseglede

Elevrådet på Heia skole ønsket å tjene penger, men ønsket samtidig å gjøre noe for skolens elever. Emilie og Teoline solgte bøker til 1. trinn.

Ballbinger er framtida

Et av mange sikre vårtegn er og vil bli barn og ungdoms spilleglede

Rådmannens hestekur

Skolen får spare så det svir.

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Syttende mai i Lier

Det blir tog, musikk og gudstjenester mange steder i Lier på torsdag, og Lier Bygdetun holder åpent.

Språkopplæring i nye lokaler

Kuteh Jonbula, Bobby, Fakeba og Nast fra Gambia sørget for god stemning da Lier voksenopplæring holdt innflyttingsfest på Stoppen.

Smilte likevel

Sylling skole, her representert med Julia Isabel Mora Folkvord, Emilie Andrea Dahl og Maren Elisen Braaten måtte gi tapt etter hele ni deltakelser i Nrk Buskeruds gjettekonkuranse.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Lys i mørket

Luciaopptreden av elever er alltid en fin opplevelse for våre nye landsmenn ----

Kan helgetilbudene reddes?

Arbeiderpartiet foreslår å sette av mer penger til drift av svømmehallen for å hindre at de mest sårbare gruppene mister sine tilbud.

Æret lysets helgen

"Sancta Lucia" lød det i mange barnehager og skoler i dag tidlig i Lier, her representert med 3. klasse ved Hegg skole

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Informasjon i etterkant

Tillitsvalgte har ikke blitt rådspurt før tilsettingen verken på skole- eller kommunenivå, bekrefter Hanne Mathiassen leder av Utdanningsforbundet i Lier

Kampklar pappa

Jeg flyttet tilbake til Lier etter å ha bodd 6 år i Drammen. Jeg ønsket meg tilbake til Lier fordi jeg trudde at kommunen satset på barn og unge. Vi valgte å flytte til Sjåstad fordi jeg viste at der var en seriøs skole med dyktige ansatte. Etter at vi hadde flyttet til Sjåstad fikk jeg plutselig beskjed at barna våre kanskje skulle busses hit og dit fordi polikerne i Lier kommune ikke ønsker å satse på nærmiljøet til våre barn på Oddevall. Det er en skam at polikere skal knuse et så flott miljø. Veit dere hva dere gjør hvis dere legger ned skolen? Trur ikke dere veit det.

Café LMV

Café LMV - nytt og originalt i Lierbyen

«Drama» i barnetoget

Lærer Berit Abrahamsen måtte hjelpe til i farta da bunaden løsnet i barnetoget til Hegg skole. Jostein S. Hoset har sendt oss disse bildene.

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Hva med denne?

Hjørdis Prestkvern viser frem noe av det som tilbys ved loppemarkedet på Lier voksenopplæring i morgen.

17. mai-programmet 2010

Grunnlovsdagen er som vanlig fylt av store og små aktiviteter rundt på barneskolene i Lier.

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Stoppen skole

Mathias B. Dannevig tar opp et uteglemt poeng fra den pågående debatten om skoleutbyggingen på Høvik/Stoppen i dette leserinnlegget

Leder

Den kulturelle skolesekken

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

17. mai i Lier (2006)

Her finner du fullstendig program for 17. mai for alle skolene i Lier (2006)

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

25 år med rock på Hegg gamle skole

Det var i 1984 det hele startet og rockeverkstedet ble etablert.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Novemberrock på gamle Hegg

– Fjorten band skal på scenen i kveld, og konserten blir en opplevelse som varmer i høstmørket.

Desemberblomsten til Oddevall skole

Oddevall Skole fikk Månedens blomst for desember

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?

Manglende trafikkvett ved Hegg

Ikke alle foreldre ved Hegg skole kan lese trafikkskilt ser det ut til --

Møttes igjen

Er man født og oppvokst på Øverskauen, da føler man ofte en dragning tilbake til røttene ved den gamle skolen --

Golfsett eller noe annet?

Lier voksenopplæring, her representert ved Trude Brun Homstvedt, viser noe av det som blir tilbudt på torsdagens loppemarked.

Pressemelding

Oddevall skole 80 år ! Oddevall skole fyller 80år, og dette ønsker vi å feire. Onsdag 24. september kl 17.00-ca 19.30 inviterer skolen og FAU til fest.