Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 01738ba3ab06a688c6273465530919c8

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Debatten var lang og skapte overraskende høy temperatur, til tross for at de fleste med kjennskap til lierpolitikken, kunne forutse resultatet av avstemmingen etter at Arbeiderspartiets medlemsmøtet i forrige konkluderte med at partiet skulle stå samlet mot bygging av kulturhus. Men en av partiets representanter, Knut Ølberg, ble fristilt og kunne stemme for.

Rådmannens forslag om å bygge kulturhus falt med 23 stemmer (1 Ap, 18 H, 2 V, 2 krf) mot 26 stemmer (12 Ap, 7 Frp, 1 H, 2 SV, 3 Sp, 1 UH). 

Det forventede mindretallet i saken kjørte på mange debatten. I gruppeleder Søren Falch Zapffes fravær ble det i første rekke Per Hægstad og Ryno Andersen som prosederte på vegne av Høyre.
Hægstad ga uttrykk for at det ikke bare har vært en lang, men deprimerende prosess. - Hva nå, spurte han. Hægstad etterlyste en alternativ plan. Og som i formannskapet gjentok at dette var tenkt som et flerbrukshus. Han roste administrasjonen for å ha fulgt opp kommunestyrets flertallsbeslutninger hele veien.
- Vi trenger et veksthus i Lier, sa Ryno Andersen. Han la vekt at kulturhuset ville stimulere mangfold. En 20 årig drøm kunne gå i oppfyllelse, mente han. Videre la han vekt på at god kulturpolitikk også innebærer et økonomisk løft og at man tør å satse. – Vi kan høste det i framtida, sa Andersen som også, blant annet, et kulturhus vill bygge opp om bygdas identitet. Han sa seg lei seg for at flertallet ikke ville lytte til Lier kulturråd.

Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, fremholdt at man selvfølgelig er for kultur, selv om man stemmer mot kulturhus. Han stilte spørsmålet om Lierbyen kulturhus er et svar på kulturbehovet nå. Han understreket hvilke oppgaver innen skole og helse som er uløste og som må løses, og som krever store uttellinger. Han nevnte, blant annet, Nye Høvik skole og behovet for å bygge ny barneskole i Lierbyen. På vegne av Arbeiderpartiet la han fram et forslag om å øke kulturbudsjettet årig med 1. 5 mill fra 2012.

I et meget engasjert innlegg fremholdt Nina E. Johnsen, Venstres gruppeleder, at man ikke må ta alt for gitt at alle de frivillige må jobbe for ”knapper og glansbilder. Hun nevnte Musikkverkstedet som er lovet et sted å være. - Kulturhuset ville blitt et levende hus. Og kulturaksen kan vi legge ned med en gang. Hun gikk også til angrep på de som har lagt snobberistempelet på denne kulturhussaken. – Og det er ikke nok å bygge idrettshaller for å dekke behovet, sa Johnsen.

Høyres Reidar Lauritsen fremhevet den levnede ungdomskulturen som trenger et sted å være. Den store oppslutningen om den lokale UKM (Ungdommens kulturmønstring) ble trukket fram som et eksempel, - Det er ikke kommet fram noen nye momenter som skulle tilsi at man skulle si nei til kulturhus nå, mente han.
- Når idealismen blir borte, hav gjør vi da, spurte han.

Lars Erik Pettersen, en av de som tilhører mindretallet i Arbeiderpartiet, beklaget sterkt at det ikke er flertall for et kulturhus. Han ba også om en prøvevotering.

Prøvevoteringen, som ble foretatt etter avsluttet debatt viste dette resultatet:
24 for rådmannens forslag (3 Ap, 18 H, 2 V , 1 Krf). 25 ( 10 Ap, 1 H, 2 Sv, 1 krf , 3 Sp. 7 Frp, 1 UH).

Truls Hallingstad, UF (Uavhengig Folkevalgte) var mest bekymret hav som ville skje med bussterminalen. Han nevnte, blant annet, kollektivplanen til Buskerudbyen og reguleringsplanen. Han forundret seg over at flertallet har vedtatt å selge Gamle Hegg skole for finansiere tomt til kulturhus.

Brynhild Heitmann, Krf, begrunnet sitt standpunkt, blant annet, ved at kulturhuset ville blitt et møtested på tvers av generasjonene. H

Knut Ølberg, Ap, fremholdt at vi ville kunnet få et billig kulturhus. Som tidligere understreket han at Lier bruker en tredel mindre på kultur enn det som blir bevilget i sammenlignbare kommuner. Han uttrykket frustrasjon over at medlemmene i partiet skulle instruere de folkevalgte i denne saken. Han mente at det legges opp til at det etter hvert legges opp til at det bygges kulturhus i alle kommuner. Han beklaget derfor partiets standpunkt.

I motsetning til Ap og SV, berømmet Høyres Ryno Andersen Frp for å ha opptrådt ryddig i denne saken, siden partiet hele tiden har sagt nei til kulturhus.
Og som ved tildligere debatter grunnga Frps gruppeleder, Sørnes,  sitt standpunkt kort og godt,; at kommunen ikke har råd til dette prosjektet på grunn av andre prioriterte oppgaver knyttet til skole og helse. Sørnes mente også at Meiergården kunne blitt en ”vedlikeholdsbombe”.

NB. Rettelse. Vi meldte tidligere at Arbeiderpartiets forslag ikke fikk tilslutning på å øke kulturbudsjettet med en tallfesting på et beløp 1.5 millioner kroner fra og med 2012. Det riktige er at forslaget fikk full tilslutning fra et samlet kommunsetyre.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 8. mars 2011 21:04: Liung
Gratulerer Lier!
Onsdag 9. mars 2011 12:14: <span class="kommentator-sensurert">&nbsp;</span>
Denne kommentaren ble ikke godkjent av redaksjonen.
Onsdag 9. mars 2011 12:48: beboer
En fin dag for Lier og ikke minst Lierbyen.
Onsdag 9. mars 2011 17:40: Fornøyd
Takk til de som stemte imot: Det er godt når fornuften seirer!!! Hurra!
Onsdag 9. mars 2011 18:09: <span class="kommentator-sensurert">&nbsp;</span>
Denne kommentaren ble ikke godkjent av redaksjonen.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode