Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 2ff5652dfd58646de0e9fb00efe711b4

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

- Venstre er selvfølgelig for å gå videre med planene om et kulturhus. Dette har vi jo bedt om lenge. Vi har hatt kulturhus på programmet i årtider, endelig er det lys i tunnelen, uttaler  Nina E. Johnsen og fortsetter:- Kulturhuset skal bli juvelen i krona i Lierbyen. Da kommer nok annet på plass, både estetisk og aktivitetsmessig.

Med Venstres klare standpunkt tyder det på at det er minst tre partier i Tjenesteutvalget som er positive til Rådmannens forslag om å gå videre i en OPS-prosess med tanke på bygging av et kulturhus.  Foruten Venstres gruppeleder  Nina E. Johnsen, har to andre gruppeledere, både Krf s Brynhild Heitmann og Høyres Søren F. Zapffe, uttrykt en positiv holdning til Rådmannens  forslag.

Likevel kan det bli jevnt i avstemmingen i Tjenesteutvalgets møte på onsdag, siden det kan tyde på at både Arbeiderpartiet  og Frp er skeptiske til å bruke kulturmidler på et slik bygg på det nåværende tidspunkt.

NB. Partifordelingen i Tjenesteutvalget er som følger: Høyre 4, Senterpartiet 1, Venstre  1, Kristelig Folkeparti 1, Arbeiderpartiet 4 og Fremskrittspartiet 2

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Søndag 9. november 2008 11:27: Lierboer
"Kulturhuset juvel i krona i Lierbyen". Unnskyld meg, men det får meg til å tenke på bibelordet "Som en gullring i et grisetryne ...."
Søndag 9. november 2008 13:16: Håvard Benjamin Rype
Jeg er ikke helt sikker på om jeg følger logikken din, Lierboer. Hele ordtaket som er fra Salomos ordspråk 11:22 lyder: Som en gullring i et grisetryne, er en vakker kvinne uten vett.
Men det som er det essensielle i denne debatten for meg, er ikke for eller mot kultur, men hva en så storstilt satsning på et kulturellt signalbygg i Lierbyen vil gå på bekostning av?
Å være politiker er ikke lett, og det er prioriteringen av alle gode formål som bør være det som skiller partiene. Derfor hadde det vært interessant å få vite av Venstre og alle de andre partiene som går inn får kulturhuset; hvilke tjenesteområder skal det nå
kuttes ned på?
Søndag 9. november 2008 14:21: Undrende.
Hei Nina! Du er jo for et levende Lierbyen. Ros for det. Men, du og venstre bør vel tenke dere om to ganger her. Hvem skal besøke kulturhuset på dagtid?
Er det pensjonister og arbeidsledige. Bortsett fra de kommunale kontorer som vil flytte dit, vil resten stå tomt. Det er vel på ettermiddag og kveld kulturhuset vil bli besøkt. Hva med de forretninger som er igjen eller som etablerer seg (bortsett fra mat) skal de da holde oppe om kvelden? ER det behov for at noe skal skje på kveldstid i Lierbyen??
Søndag 9. november 2008 14:30: Lierboer
Jeg mente ikke å vurdere venstrekvinnens skjønnhet og/eller intelligens, og jeg holdt meg derfor til første del av skriftstedet.

Den som vil må gjerne håpe og tro at det foreslåtte kulturhuset skal snu opp ned på alt som er galt i den arkitektonisk sett grufulle Lierbyen, men holder man fra tid til annen minst ett av beina på jorden, vil man ha likevel vanskelig kunne forestille seg den fremtidige Lierbyen som en skinnende krone med kulturhuset som en glitrende juvel.

Gi ikke opp likevel! Nær sagt enhver forandring i Lierbyen vil være til det bedre.
Mandag 10. november 2008 09:37: Bestefar
Kulturhus i Lierbyen virker jo forlokkende. Møterom, treningsrom for korps, storsal, kafe, bibliotek osv.
Kulturråd, kulturkontor,rådmann og flere politiske partier går hånd i hånd. Dette skal jo bygges av private. Kommunen skal bare leie. Pytt, 5 - 6 mill. i året i tyve år vel ingen ting for mye, for alle denne kulturen. Jeg skjønner de som jobber med dette og som legger sjelen sin i, for å få gjennomført sine ideer. Det er jo disse som driver foreningene enten det er teater, musikk eller idrett i dag. Men, samtidig kan disse ble veldig ensrettet i sin tankemåte. Nå også tanken med et stort kulturhus er, som skal favne hele Lier. Uten privatbil er det nesten umulig å komme til Lierbyen fra Øverskogen, Lierskogen og Gullaug. Foreldre til barn som skal øve i det nye kulturhuset må jo basere seg på å kjøre. Hva med pensjonister uten førerkort. Og alt som skal foregå i kulturhuset, må jo foregå etter kl 17-18. Lier kommer på kulturkartet, ja vel. Vi har eplefestival, lierdager, kulturnatt, bruktmarked, amfi, juletre og eplegårder og snart moteller og hoteller på gårder rundt omkring. Kommer det enda flere til Lierbyen fra Asker og Drammen, om vi også har et kulturhus.
Hvem vil tjene på dette, hvis de ikke har åpningtider i pakt med åpningtidene til kulturhuset?
Hva når den første spenningen og nyhetens interesse er over? ingen ting er gratis. Tvilsomt om en forening bare kan spasere inn og få leie storsalen eller et øvelsesrom gratis.
Kommunen vil ta leie for møtelokaler, øvingsrom og storsal. Foreldre må jobbe enda mer dugnad og for mange mye lengre kjøring.
Eller skal det søkes kommunen om stønad til leien.
Det kan tenkes at foreldre om et år eller to, sier stopp. Vi vil tilbake til nærområdet, hvor vi føler oss hjemme. Rimeligere leie og kort eller ingen reisevei. Hva gjør kommunen da.
De har jo bundet seg til tyve år.
Kommunen vil da skru opp leieprisene på de som fortsatt leier og da kan det fort bli tomt.
Tror nok det er bedre at det som foregår av aktivitet i grendene beholdes og at kommunen, bruker noen av disse millionene til sponse de der de er idag. Både Asker og ikke minst Drammen har problemer med å fylle opp sine kulturaktiviteter. Kan ikke vi liunger ta bussen eller privatbilen dit. Må vi ha et kulturhus av denne omfang, som her er tenkt.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode