Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

- Venstre er selvfølgelig for å gå videre med planene om et kulturhus. Dette har vi jo bedt om lenge. Vi har hatt kulturhus på programmet i årtider, endelig er det lys i tunnelen, uttaler  Nina E. Johnsen og fortsetter:- Kulturhuset skal bli juvelen i krona i Lierbyen. Da kommer nok annet på plass, både estetisk og aktivitetsmessig.

Med Venstres klare standpunkt tyder det på at det er minst tre partier i Tjenesteutvalget som er positive til Rådmannens forslag om å gå videre i en OPS-prosess med tanke på bygging av et kulturhus.  Foruten Venstres gruppeleder  Nina E. Johnsen, har to andre gruppeledere, både Krf s Brynhild Heitmann og Høyres Søren F. Zapffe, uttrykt en positiv holdning til Rådmannens  forslag.

Likevel kan det bli jevnt i avstemmingen i Tjenesteutvalgets møte på onsdag, siden det kan tyde på at både Arbeiderpartiet  og Frp er skeptiske til å bruke kulturmidler på et slik bygg på det nåværende tidspunkt.

NB. Partifordelingen i Tjenesteutvalget er som følger: Høyre 4, Senterpartiet 1, Venstre  1, Kristelig Folkeparti 1, Arbeiderpartiet 4 og Fremskrittspartiet 2

Kulturhus Lierbyen

5 kommentarer

Søndag 9. november 2008 11:27: Lierboer
"Kulturhuset juvel i krona i Lierbyen". Unnskyld meg, men det får meg til å tenke på bibelordet "Som en gullring i et grisetryne ...."
Søndag 9. november 2008 13:16: Håvard Benjamin Rype
Jeg er ikke helt sikker på om jeg følger logikken din, Lierboer. Hele ordtaket som er fra Salomos ordspråk 11:22 lyder: Som en gullring i et grisetryne, er en vakker kvinne uten vett.
Men det som er det essensielle i denne debatten for meg, er ikke for eller mot kultur, men hva en så storstilt satsning på et kulturellt signalbygg i Lierbyen vil gå på bekostning av?
Å være politiker er ikke lett, og det er prioriteringen av alle gode formål som bør være det som skiller partiene. Derfor hadde det vært interessant å få vite av Venstre og alle de andre partiene som går inn får kulturhuset; hvilke tjenesteområder skal det nå
kuttes ned på?
Søndag 9. november 2008 14:21: Undrende.
Hei Nina! Du er jo for et levende Lierbyen. Ros for det. Men, du og venstre bør vel tenke dere om to ganger her. Hvem skal besøke kulturhuset på dagtid?
Er det pensjonister og arbeidsledige. Bortsett fra de kommunale kontorer som vil flytte dit, vil resten stå tomt. Det er vel på ettermiddag og kveld kulturhuset vil bli besøkt. Hva med de forretninger som er igjen eller som etablerer seg (bortsett fra mat) skal de da holde oppe om kvelden? ER det behov for at noe skal skje på kveldstid i Lierbyen??
Søndag 9. november 2008 14:30: Lierboer
Jeg mente ikke å vurdere venstrekvinnens skjønnhet og/eller intelligens, og jeg holdt meg derfor til første del av skriftstedet.

Den som vil må gjerne håpe og tro at det foreslåtte kulturhuset skal snu opp ned på alt som er galt i den arkitektonisk sett grufulle Lierbyen, men holder man fra tid til annen minst ett av beina på jorden, vil man ha likevel vanskelig kunne forestille seg den fremtidige Lierbyen som en skinnende krone med kulturhuset som en glitrende juvel.

Gi ikke opp likevel! Nær sagt enhver forandring i Lierbyen vil være til det bedre.
Mandag 10. november 2008 09:37: Bestefar
Kulturhus i Lierbyen virker jo forlokkende. Møterom, treningsrom for korps, storsal, kafe, bibliotek osv.
Kulturråd, kulturkontor,rådmann og flere politiske partier går hånd i hånd. Dette skal jo bygges av private. Kommunen skal bare leie. Pytt, 5 - 6 mill. i året i tyve år vel ingen ting for mye, for alle denne kulturen. Jeg skjønner de som jobber med dette og som legger sjelen sin i, for å få gjennomført sine ideer. Det er jo disse som driver foreningene enten det er teater, musikk eller idrett i dag. Men, samtidig kan disse ble veldig ensrettet i sin tankemåte. Nå også tanken med et stort kulturhus er, som skal favne hele Lier. Uten privatbil er det nesten umulig å komme til Lierbyen fra Øverskogen, Lierskogen og Gullaug. Foreldre til barn som skal øve i det nye kulturhuset må jo basere seg på å kjøre. Hva med pensjonister uten førerkort. Og alt som skal foregå i kulturhuset, må jo foregå etter kl 17-18. Lier kommer på kulturkartet, ja vel. Vi har eplefestival, lierdager, kulturnatt, bruktmarked, amfi, juletre og eplegårder og snart moteller og hoteller på gårder rundt omkring. Kommer det enda flere til Lierbyen fra Asker og Drammen, om vi også har et kulturhus.
Hvem vil tjene på dette, hvis de ikke har åpningtider i pakt med åpningtidene til kulturhuset?
Hva når den første spenningen og nyhetens interesse er over? ingen ting er gratis. Tvilsomt om en forening bare kan spasere inn og få leie storsalen eller et øvelsesrom gratis.
Kommunen vil ta leie for møtelokaler, øvingsrom og storsal. Foreldre må jobbe enda mer dugnad og for mange mye lengre kjøring.
Eller skal det søkes kommunen om stønad til leien.
Det kan tenkes at foreldre om et år eller to, sier stopp. Vi vil tilbake til nærområdet, hvor vi føler oss hjemme. Rimeligere leie og kort eller ingen reisevei. Hva gjør kommunen da.
De har jo bundet seg til tyve år.
Kommunen vil da skru opp leieprisene på de som fortsatt leier og da kan det fort bli tomt.
Tror nok det er bedre at det som foregår av aktivitet i grendene beholdes og at kommunen, bruker noen av disse millionene til sponse de der de er idag. Både Asker og ikke minst Drammen har problemer med å fylle opp sine kulturaktiviteter. Kan ikke vi liunger ta bussen eller privatbilen dit. Må vi ha et kulturhus av denne omfang, som her er tenkt.

Flere saker fra arkivet

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Fokus på grønne Lier

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen har fått med seg flere spennende nykommere på laget til kommunevalget.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

- Et rimelig, originalt og positivt forslag

- Det er grenser for hva vi kan få ut av enhver forhandlingssituasjon, skriver Tor Kristen Haugen, en av Venstres to kommunestyrerepresentanter.

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Kontinuitet og fornyelse

Liernett presenterer kandidatene i partiene før kommunevalget til høsten: Nina E. Johnsen er en av Venstres tre toppkandidater som stiller til valg på nytt, men mange nye kandidater er også nominerte denne gang.

Tre liunger i det nye fylkestinget

Høyre, KrF og Frp har 22 representanter i det nye fylkestinget, og har dermed sikret seg flertall. Trond Johansen fra Lier KrF er en av de tre liungene som har fast plass.

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Innvandringskommunen Lier

Fra en fyldig saksliste på tirsdagens kommunestyremøte vil Liers positive holdning til å ta i mot flyktninger bli bekreftet

Fullstendig ikke-sosialistisk samling

Fremskrittpartiet deltar igjen på gruppemøtene til Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti og Venstre.

Skeptisk til utbyggingsplanene

Nina E. Johnsen (V) og flere andre lokalpolitikere frykter nedbygging av veksthusnæringen --

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

SV fikk smulene

Janicke Solheim markerte SV sterkt som et skole- og kulturparti i forrige periode, men etter forhandlingene med Arbeiderpartiet har hennes parti ingen representanter i det nye tjenesteutvalget som heretter skal behandle skolesakene ---

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Friske opp hukommelsen

Frp og Høyre forsøker å påberope seg ansvaret for utviklingen av Lierstranda

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

"Sviktet" av sine egne

Mathias B. Dannevig argumenterte intenst mot pol på Liertoppen og så sliten ut, etter at fem av hans sosialistvenner hadde stemt for Liertoppen

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Må se helheten først

- At Bård E. Strand slenger ut sine kommentarer uten en gang å ha vært tilstede ved den muntlige orienteringen, finner jeg en smule useriøst, sier gruppeleder i Høyre, Søren Falch Zapffe.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

- En skandale

Det sier Nina Johnsen, Venstres parlamentariske leder som en kommentar til at veiprosjektet i Ytre Lier ikke er kommet med i Norsk Transportplan

Småpartiene fokuserer lokalt

Det dreier seg ikke om Siv, Erna og Jens, men lokalpolitikken var budskapet til både SV, Senterpartiet og Venstre på stands på Lierbyen i dag.

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Voksenopplæringa så rødt

I likhet med mange av skolene i distriktet avholdt også Voksenopplæringa i Lier valg for elever over 16 år

Liers nye kommunestyre

Her er navnene på de 49 som Liers velgere har bestemt at skal sitte i kommunestyret de neste fire årene. At Helene Justad (bildet) blir ordfører har nok de fleste allerede fått med seg.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

- Uverdig, uverdig

Lokalpolitiker Nina Johnsen (V) sier til Nrk Østafjells at informasjonen ikke blir ivaretatt for beboerne etter opprøret på Ventemottaket på Lierskogen.

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Inntrykk fra en valgkampåpning

Også i Lier ble åpningen av valgkampen uvanlig. I en felles valgkampåpning i kveld stilte hvert parti, bortsett fra to, med stand og ordførerkandidat foran rådhuset i Lierbyen.

Fortsetter nedbyggingen av omsorgsektoren

Det sier gruppeleder i Ap, Bård Strand (på bildet), etter vedtaket av Handlingsplanen

For rask konklusjon

- Navarsete har liten respekt for lokaldemokratiet ved å konkludere før høringsfristen, sier Venstres Nina Johnsen

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Samarbeidsavtale aldri eksistert

Nina Johnsen understreker at det aldri har eksistert noen politisk samarbeidsavtale mellom de borgerlige partier

En seier for Fjordbyene Lier og Drammen

Lier og Drammen Venstre ser med glede at SFT har gitt klarsignal for starten av en av Norges største miljøoppryddinger.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Hva stemmer liungene?

Her ser du hvilke partier innbyggerne i Lier kommune har ønsket inn på Stortinget de siste 20 årene

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.