Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 3301683d1198af642df54357a5a7071e

Skeptisk til utbyggingsplanene

Nina E. Johnsen (V) og flere andre lokalpolitikere frykter nedbygging av veksthusnæringen --

I forbindelse med Bama Industris utbyggingsplaner i Lier sier Johnsen følgende i et intervju i Dt i dag: - Som en presskommune er det viktig å ha ryggrad når det kommer til nedbygging. Videre sier Johnsen også at hun frykter at en omregulering kan skape presedens.

I følge Dt er flere politiske partier bekymret for konsekvensene, dersom kommunen går med på at Bama Industrier får etablere seg på tomten til agurk- og salatbonde Per Osmund Espedal.  Til Dt sier Høyres gruppleder Søren Falch Zappffe seg enig med Nina E. Johnsen i at en omregulering kan skape presedens.

Bamas planer om et storsentral for produksjon, distribusjon og mottak for lokale produsenter kan skape inntil 200 nye årsverk ved bedriften.

- Hva er viktigst: Å bevare landbruksjord eller la næringslivet utvikle seg?

Liernett utfordrer både lokalpolitikere og lesere til å uttale seg?

Forrige artikkel:Lanseres som listetoppNeste artikkel:Vice Versa
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 23. oktober 2008 14:54: Swensen
Finnes det en eneste god grunn for å bruke fossilt brensel til å dyrke tomater i Norge når de kan dyrkes helt uten energi og CO2- utslipp noen mil lenger syd? Trodde Venstre var et miljøparti?
Fredag 24. oktober 2008 10:02: Anne
Kan vi leve uten agurk?
Ja det kan vi nok når det er snakk om 200 nye arbeidsplasser i Lier.
I en jordbruksbygd er det fint å få flere arbeidsplasser knyttet opp mot næringen.
Veksthusnæringen besørger helårsproduksjon av produkter som de fleste av oss fortsatt oppfatter som sesongvarer her i landet.
Om denne omreguleringen vil skape presedens eller ikke, vil fremtiden vise. En lignende omregulering vil det i så fall, neppe bli.
Lrdag 25. oktober 2008 01:09: Liung
Ja, ja, Anne. Vi kan alle klare oss godt uten agurker (de har null næringsverdi) og hvis de i tillegg blir dyrket i miljødårlige drivhus så er det bare å skrote agurkene. Det er ikke det vi snakker om her nå. Swensen har helt rett i at tomater i norske tradisjonelle veksthus representerer et dårlig klimavennlig alternativ. Det er slik at tomater dyrket på økologisk friland i feks Marakko er mer klimavennlig dyrket enn tomater i veksthus i Norge, selv om vi iberegner frakten. Det er ikke dermed sagt at vi skal omgjøre alle veksthus i Norge og Lier til industri. Bama i Lier vil bety et mottakssenter for all frukt og grønnsaker som også blir importert.
Det kommer til å bil mye støy. Er glad for avklaringen fra Bondelaget som sto referert i www.lierposten.no idag om at de ikke ønsket omregulering av områdene til Espedal på Kjellstad.
Lrdag 25. oktober 2008 09:16: Anne
Jeg ser at Bondelaget er negative til omreguleringen, men får et klart inntrykk av at det er de private aktørene som skremmer Bondelaget mest.
Og det er faktisk slik at det er flere enn Bondelagets medlemmer som kunne tenke seg å både bo, og arbeide i bygda.
Lrdag 25. oktober 2008 11:43: Liung
Så vidt jeg kan skjønne, så er det området som ligger brakk i dag som skal brukes i disse planene. Og den produksjonen som er der i dag, skal visst også fortsette. Hva med støy sier noen. Hallo, vi har E-18 i dag allerede, vi har Gullaug med Oslofjord. Det vil ikke bli noen vesentlig økning av støy i dette området, enn det er i dag. Vi ønsker oss vel de arbeidsplassene også gjør vi ikke. Sier planene velkommen jeg.
Sndag 26. oktober 2008 20:54: Liung 2
Må bare få si at jeg nå så at jeg hadde brukt samme navn som en annen. Slik at vi ikke må forveksles. Herved kaller jeg meg Liung 2 og er den som har det Liung innlegget som starter med : Så vidt jeg kan skjønne, så er det området som ligger brakk i dag
Lrdag 1. november 2008 10:41: Einar Dammen
har dere tenkt å stoppe utviklinga,husk det er arbeidsplasser og skattekroner
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode