Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 3769baf09f4a710054b5a530ae40263a

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Innpå 30 næringsdrivende var samlet til Lier Næringsråds frokostmøte på Haugestad i dag. Lierbedriften Bama, som har 151 ansatte i Lier og styrer mot en årsomsetning på opp mot en milliard i 2014, bekostet den sunne frokosten, inspirert av slagordet ”5 om dagen”.

Billia fortalte om salg av Volvo og BMW, Lille Stasjon fortalte om alt fra møbelrestaurering til dåpskjoler og Bama fortalte om hvordan Liers landbruksprodukter når frem til forbrukere land og strand rundt. Men det var ordfører Helene Justad som fikk mest oppmerksomhet.

God tilstand, men noen utfordringer for Liers næringsliv.

Ordføreren orienterte om ”Liers næringsliv – status og muligheter for utvikling”, en utvikling som fortsatt er sterkt hemmet av at sendrektige byråkrater har lagt Liers kommuneplan på vent i en departemental skuff.

Ser en bort fra den forsinkede kommuneplanen og mangelen på nye næringsarealer, er det stort sett gode forhold for det lokale næringslivet, som blomstrer og later til å ha det bra i bygda. Akkurat det ble ekstra tydelig under valgkampen, da næringslivet var svært så tynt representert på et møte med de politiske partienes fremste listekandidater.

Ordføreren ba næringslivet om hjelp til å få fart på Lierbyen. Responsen var ikke overveldende.

- Lierbyen trenger drahjelp fra næringslivet
På møtet i dag valgte ordføreren å fokusere på næringslivets muligheter til å bidra til nytt liv i Lierbyen, der kommunen har investert 70 millioner i oppgradering siden 2003/4. Hun fortalte at 102 foretak med til sammen 937 ansatte har Lierbyen som adresse, noe som burde resultere i mer liv og aktiviteter, om vi tolket ordføreren rett.

I den etterfølgende spørsmålsrunden ville noen vite om kommunen kan forhindre den ikke spesielt oppmuntrende rullatorutstillingen i et lokale kommunen leier ved Stasjonstorget. Andre var opptatt av om slaget om kulturhuset var tapt for godt.

- Tar dere opp kulturhussaken igjen, ble det spurt, men ordføreren avviste alle muligheter for gjenopptakelse. Blant annet vil de store, tunge investeringene til skoler og sykehjem hindre det. – Vi leter etter penger, sa ordføreren.

Den letingen hadde neppe vært lettere hvis kommunestyret hadde sagt ja til kulturhuset.

Forrige artikkel:Programmet for 17. mai 2011Neste artikkel:Altmuligmannen Tommy vant Farmen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode