Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Det hvinte i bremser da det planlagte monsterbygget på bussholdeplassen i Lierbyen ble stoppet 8. mars. Bråbrems er tross alt bedre enn kollisjon, men i ettertid må man spørre om hvordan prosessen kunne komme så langt og gå så skjevt uten at flere reagerte.

Når forsmådde utbyggere nå sliper knivene og vil ha dekket kostnadene til planer og forslag, har de selvsagt et poeng, men ikke stort nok til å dekke over at de selv burde ha stusset over prosessen lenge før de brukte hundretusener på forslagene sine. Langt på vei fremstår de nå som nikkedukker som har latt taksameteret gå.

Behovet
Lier trenger kultur og kulturutøverne trenger brukbare lokaler. Det virker imidlertid som om ordet ”kulturhus” var så blendende at mange glemte å spørre om hva som skulle være inne i huset.

Vi har fått vite at det var behov for samlokalisering av visse kommunale funksjoner, en storsal med opptil 400 plasser og øvelsesrom for messingblåsere. Men hva med alle de andre kulturbehovene? Hva slags behovsvurderinger ble foretatt? Hva ble bygdas mange kulturforeninger og kulturutøvere forespurt om? Hva skjedde med svarene?

Rådgiverne
Et avgjørende feilskjær var kommunens intime samarbeid med ”Lier Kulturråd”. Mange har åpenbart trodd at ”kulturåd” er et kommunalt utvalg som skulle gi kompetente og objektive vurderinger av kultursaker. Slik er det ikke. ”Lier Kulturråd” har som formål å ivareta kulturhustilhengernes interesser. Det er en sak for seg at ”kulturrådet” kan nekte medlemskap blant annet på grunn av negativ innstilling til saker kulturrådet går inn for, som for eksempel kulturhuset.

Økonomien
Mens det var klart for de fleste at kulturhus land og strand rundt sliter uten å få endene til å møtes, holdt kommunen og ” kulturrådet” hallelujamøter på Haugestad med etterfølgende jubelrop på kommunens nettsider. ”Informativt og inspirerende” het det om et møte der de tilkalte kulturhustilhengerne fikk fortelle solskinnshistorier uten å fortelle om de mange kulturhusene som hadde støtt på store problemer.

Finansieringen
Det kom mange løfter om at det skulle bli lav leie i kulturhuset. På spørsmål om hvem som da skulle betale, var svaret at det var andre leietakere. Hvem disse andre leietakerne var og hva de ville bidra med, kom det aldri noe svar på. At kafeen var blant de få kjente inntektskildene for kulturhuset, fikk vi vite samtidig med at driften ble innstilt i to av de lokalene i Lierbyen som kommunen har vært pådriver for, toget og ”forargrelsens hus”.

Blant andre finansieringskilder er Lierkortet, som år etter år skulle gi en kvart million i overskudd til kulturformål. Hvor mye det har innbrakt, er så langt ukjent.

Resultatet
I ettertid er det selvfølgelig alltid lettere å se hva som gikk galt. I denne saken har imidlertid tegnene vært så tydelige at det har vært vanskelig å overse dem. Mange burde ha reagert tidligere.

Entusiasme er nødvendig for å nå et mål, men entusiasme alene er ikke nok. En passelig porsjon realisme må til om det ikke skal gå galt. I Liers kulturhusprosjekt manglet realismen.

Kulturhus Lierbyen

1 kommentar

Mandag 11. april 2011 09:08: Realist
Dessuten mangler Lier kommune penger til enda viktigere formål.

Flere saker fra arkivet

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Ønskereprise i kulturkirken

Fortvil ikke hvis du gikk glipp av John W. Jacobsen og Håvard Rypes historiekveld i Lierskogen kulturkirke. Førstkommende søndag gjentar de suksessen. Men hvem er de tre på bildet?

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Sporene skremmer

Når serveringstedet ”Toget” på Lier stasjon nå bekrefter at dørene lukkes, kommer det neppe som noen stor overraskelse. Toget er bare et av flere eksempler på at velment, men ukvalifisert og lite gjennomtenkt kommunal medvirkning har resultert i kostbare tiltak med usikker fremtid.

Burde vært bøtelagt

Lierdagene: Når det er nok av ledige og lovlige plasser, er det vanskelig å unnskylde parkering som er stikk i strid med alle regler og bestemmelser.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Sang og glede og fest

Korps og kulturskolen (her storbandet) med solister slo an tonen i Rådhusparken, da været letnet --

- Du vet vel hvem jeg er?

Det er ikke helt uforståelig at mye som sies og skrives kan bli misforstått. Forstått?

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Ukens petit: Ny vår!

Det er heldigvis noe som bare blir bedre og bedre med årene! Det er evnen til å være ydmyk overfor årstidene, som like trofast kommer oss i møte år etter år

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Canada vs. Kanada

Den kanadiske ambassaden i Oslo ønsker informasjon fra Lier Historielag om stedet Kanada i Lier. Noen som har noe å bidra med?

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

"Unyttig kunnskap"

- Begrepet kunnskap har fulgt meg. Å kunne noe som ingen andre vet er fascinerende, skriver Jan Terje Nilsen i ukens petit

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Europark gir dårlig inntrykk

Uklar skilting og uklare bestemmelser er og blir en kilde til irritasjon og gir dessuten et dårlig inntrykk av Lierbyen.

Hva gikk galt med Lierbyen?

Alle spør om hva som kan gjøres med Lierbyen. Ingen var våkne da Lierbyen fikk bli som den ble, skriver Knut A. Andersen som inviterer til diskusjon og gjerne hører synspunkter

Matnyttig meningsmåling

Få 500 kroner til bruk på et av Liers mange serveringssteder! Bare si hvilket av dem du liker best.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Og vinnerne er ...

Liers mest populære serveringssted ligger på Lierskogen. Vinneren av Liernetts meningsmåling foreslo Heg Gjestgiveri. Selv bor han i Sylling.

Men hvor er egentlig Nøste?

Noen adresser selger bedre enn andre. Juks svekker imidlertid tilliten til eiendomsmeglerne, i dette tilfellet Dialog Eiendomsmegling i Drammen.

Vemodig vakker

Konserten med Lier Kammerkor i Frogner kirke

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

En ny Grete Waitz?

Silje Bæra Hørthe fra Sylling fortsetter å imponere etter seieren i Kanada rundt

Full stopp igjen for Toget

Toget på gamle Lier stasjon er stengt ”på grunn av lang juleferie”. Intet tyder på at det åpner igjen på nyåret.

Lier bibliotek 100 år

”Lier folkebibliothek” ble nemlig opprettet 9. desember 1909 etter beslutning i Lier herredsstyre.

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

Høy puls i morgen

- Runar Gilberg i bladet Kondis har sammenlignet hvordan kroppen reagerer under motbakkeløpet i Lier med kroppens reaksjoner under Grefsenkollen Opp, forteller ildsjelene Henrik Helmersmo (tv) og Nils Haugen. Et råd til de 182 som hittil er påmeldt?

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Guttekonferansen- Folk på Guttekonferansen

26.10.06 var det klart for den ettertraktede Guttekonferansen. Gutter fra 9. og 10. klasse i Lier skulle være en hel dag sammen med mye bråk og moro.

Turbok for syklister

"På to hjul 46 Sykkelturer i Drammen & omegn" av Kjell Buene

Optimistene har ansvaret

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, Gullaug, medlem av kommunestyret og formannskapet

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

Hardt rammet av tenk-om-trollet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

"Seiglivet virus"

Ukens petit av Gunnar Langsrud, Beito

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

- Den mest kjente av dem er uten tvil Hans Chr. Heg

Hvorfor har ikke flere fått med seg betydningen til Hans Chr. Heg, den liungen som sammen med Sankt Hallvard trolig er den best kjente utenfor kommunen?

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Så er det Kammerkoret sin tur

Lørdag 20.12 kl. 19 synger Lier Kammerkor julen inn i Frogner kirke.

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Solistene imponerte

Det var inspirerende og fint samspill med Hennummusikken, da Tranby skolekorps innbød til en kort konsert onsdag kveld.

Vi besøker Liers spisesteder: On the Run

Det store flertallet av Liers mange spisesteder har utenlandske navn. Om den hektiske serveringskroken til bensinstasjonen i Amtmannsvingen hadde fått flere kunder hvis den hadde kalt seg ”På rømmen” eller ”I farta”, er vel tvilsomt, for så internasjonale er vi blitt.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Gjør Europark narr av folk?

Europark ber folk lese baksiden, men det er ikke lett. Hva slags kvalitetskontroll har Europark? Burde Lier kommune, som eier plassene, reagert for lenge siden?

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Ordføreren, Lierbyen og ønskedrømmen

Helene Justad vil redde Liers skrantende sentrum. Til det trenger hun mye drahjelp, men media kan ikke endre fakta.

Vi besøker Liers spisesteder: ASVOs kafé

For ASVO på Kjellstad er kafédrift en av mange aktiviteter. Kafeens åpningstid gjør at det er lunsjservering som er mest aktuelt.

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Pepperkakedeigen innkjøpt i all hast

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, Gullaug

Arven fra Sylling

Det er nok nå

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Eplefestivalen nærmer seg

Tusener er ventet til eplefestivalen, som i år arrangeres for 20. gang. Programmet for de to dagene er omfattende, og det blir mange opplevelser for både barn og voksne.

Jeg klarer det sjøl

Ukens petit er skrevet av Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

Borgerplikt

Ukens petit er ved Truls Hallingstad, pensjonist, Nordal