Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 3de94ad5e710b8446e159fe60ad203d5

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Og en satsing på kulturlivet i bygda i den størrelsesorden håper jeg virkelig at politikerne blir med på. Min bekymring er snarere hvem som kommer til å måtte betale prisen.

Mange har pekt på Kolben kulturhus i Kolbotn ( på bildet) som en flott rollemodell for Lier. Jeg har sjekket prisene og satt opp et budsjett for hva en forestilling i Storsalen der vil koste.

La oss si at for eksempel Lier Janitsjar og Lierskovens dramathiiske Selskab vil lage et felles prosjekt i Storsalen.

De vil trenge 3 prøvekvelder i salen, to av dem med lyd og lys. De vil trenge 4 garderober på selve forestillingskvelden.

Og jeg regner i det følgende kun med kostnader til kulturhuset.

3 prøvedager i storsal                                                    3.600

1 forestilling i storsal                                                     2.400’

4 garderober under forestilling                                      1.000

2 prøvedager lydpakke (stor)                                          5.500

2 prøvedager lyspakke (stor)                                          5.500

2 prøvedager lydteknikker                                              2.800

2 prøvedager lysteknikker                                              2.800

1 forestilling lydpakke (stor)                                           2.750

1 forestilling lyspakke (stor)                                           2.750

1 forestilling lydteknikker                                               1.400

1 forestilling lysteknikker                                               1.400

 

Totalt                                                                         31.900

 

Skulle de i tillegg ønske seg trådløse mikrofoner (ikke usannsynlig) så er prisen for dette for 2 prøvedager + forstillingen 4 800 kroner, altså til sammen 36 700 kroner.

Og dersom de tenker seg at det er jo mulig å tjene noen kroner på salg av kaffe og vafler, så kan de glemme det, for det er det jo kafeen i kulturhuset som har enerett på! Og kulturhuset skal jo også ha 10 kroner for hver solgte billett.

Så bare for å dekke inn disse kostnadene må man ha en billettpris på drøyt 90 kroner ved full sal (416 publikummere). (Korrigert fra fra 900 kr til 90 kr, red. anm.)

Noen vil kanskje si at det er verdt prisen fordi man kan komme til ”dekket bord” og slipper maset med å bygge scene, tribune, sette fram stoler og notestativ, osv. , men dessverre så er jo dette et flerbrukshus, så salen er kanskje utleid til noe annet på dagtid, slik at man allikevel må rigge opp/ned.

Alternativet til dette er jo å bruke de kulturlokalene som allerede finnes i bygda: Skolene, samfunnshusene, kirkene, utendørsamfiene og ikke minst naturen, som særdeles driftige ildsjeler i Sylling gjennom juvvandring og jordbærfestival så glitrende har vist oss at egner seg som kulturelle møtesteder.

La oss heller bruke de påtenkte millionene til å støtte et sulteforet kulturliv her i Lier. Og husk: Det er ikke bygninger som skaper kultur, det er det mennesker som gjør!

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 17. oktober 2008 19:17: Liung
Håvard Rype er bedre kjent som regisør enn regnekunstner, og det er kanskje forklaringen på at han kommer frem til at 36.700 kroner delt på 416 tilskuere blir ca. 900 pr. person. Rett svar er nok nærmere 90 kroner.

I Lier er selv 90 kroner i inngangspenger en høy pris, og 416 betalende på en konsert er også uvanlig. Tvilen tiltar når en vet at storsalen må fylles til randen minst én gang i uka for å få regnskapet i havn.

Kultur er ikke gratis, og det er "mange munner å mette". Kanskje det ikke er lurt å hive all maten inn i det kjempegapet et kulturhus ville være.
Fredag 17. oktober 2008 21:20: Håvard Benjamin Rype
Tusen takk Liung for korringeringa. Det hadde vært OK om det fantes ikke bare stavekontroll, men også rtallkontroll i Word.
Lørdag 18. oktober 2008 00:48: Tom I.
Dette bildet på nettsidene til Lier kommune viser at kulturhuset det er snakk om vil bestå av en silo som skal fløtes på Lierelva fra de øvre delene av bygda og ned til Hegsbro i de mer sentrale strøk:
http://gml.lier.kommune.no/bilder/til%20sektor%20samfunn/yo-yo_lierbyen.jpg
Lørdag 18. oktober 2008 09:40: Anne
Jeg er helt enig med Håvard Rype her.
Det er menneskene som skaper kultur, og kulturelle møtesteder finnes det overalt i bygda.
Kulturelle møtesteder er også ofte sosiale møtesteder.
Folk er flinke til å slutte opp om lokale arrangementer - både som dugnadsarbeidere og publikum.
Det er viktig å ikke underkjenne enkeltindividets behov for å være deltager i kulturmøter, ikke bare passiv mottaker.
Lørdag 18. oktober 2008 11:35: Liung
Ingen tvil om at et påkosted kulturhus ville løfte inntrykket av Lierbyen, men ville det også løfte den lokale kulturen?

Behovet kan grovdeles på tre kategorier:
1) Kulturtiltak som bare involverer de lokale utøverne
2) Kulturtiltak med lokale utøvere og lokalt publikum
3) Større kulturtiltak med eksterne utøvere og lokalt publikum.

Jeg mener at kategori 3 like gjerne kan ordnes i Drammen, Oslo eller Asker.

Lier har et reelt behov for lokaler som dekker kategori 2, men det er nok kjekt å tilpasse lokalenes størrelse til en normalsituasjon og ikke til de mer sjeldne og spesielt publikumstrekkende arrangementene. Det er synd å måtte avvise folk fordi det er fullt, men det er slett ikke bedre om man vanligvis må spille for halvtom sal.

Til slutt noen ord om kategori 1. Det er etter min mening et stort behov for å forbedre lokalforholdene for kulturaktiviteter rundt i bygda. Det lokale kulturlivet har behov for lokaler til øvelser og til mindre arrangementer. Ofte skal det ikke så store midlene til for å gjøre forholdene mer akseptable.

Jeg er sikker på at kulturkontoret har gjort seg mange tanker og beregninger av alternative anvendelsesområder for de årlige 5-6 millionene som antydes til kulturhusformål. Kanskje Liers mange kulturinteresserte kan få del i de tankene?
Lørdag 18. oktober 2008 12:20: Elven
Dette er helt hårreisende. Om det da er hundre medlemmer som får 10 kvelder i et topp moderne konsertlokale med profesjonelt lys og lyd, må hver av dem betale over 30 kroner pr. kveld - billettinntekter ikke inkludert. Dette tilsvarer et par joggesko hvert 5. år/ hver 50ende gang. Ikke rart at folk er frustrerte.

Jeg tipper dette er en brøkdel av hva en 16- åring betaler i baneleie på kunstgressbanen i løpet av en sesong.

Jeg synes egentlig at voksne mennesker skal betale for fritidssysler og hobbyer selv, og at vi heller skal sponse barneidrett og barnekulturen. Hobby er dyrt, men de tallende Håvard kommer med her må vel være det billigste jeg har sett. Da jeg spilte sjakk på ungdommens hus i Drammen betalte jeg mer i ren husleie pr. kveld, en det dette eksemplet skulle tilsi.

Jeg er for kulturhus. Man får til dette nesten alle andre steder i landet, og selv om den samme debatten kommer hver gang man diskuterer kommunale kulturhus, viser det seg at det går bra.

Har noen sett et eksempel på at et kulturhus har ødelagt kulturen på små steder?
Lørdag 18. oktober 2008 12:53: Hornblåser
"Har noen sett et eksempel på at et kulturhus har ødelagt kulturen på små steder?" spør Rune Elven og trekker dermed debattnivået et par hakk ned, for selvfølgelig skal det mye til at et kulturhus ødelegger kulturen. Det som diskuteres her, er om de 10 millionene eller mer som kommunen eventuelt forplikter seg til å betale hvert år frem til 2032 eller kanskje 2033 kunne vært bedre anvendt til andre kulturtiltak.

Når det så gjelder andre kommuners erfaringer med kulturhus, kan det i første omgang være kjekt å snakke litt med Bømlo, Sola, Vågan (Svolvær) og Tønsberg. Da vil man få et litt annet bilde enn det som ble framført av sannhetsvitnet fra Oppegård som kommunen stilte med på hallelujamøtet på Haugestad her om dagen.
Lørdag 18. oktober 2008 13:15: Elven
Beklager at jeg trekker debatten ned på mitt nivå.

Synes allikevel det er interessant å se på proporsjonene i Rypes innlegg. Jeg synes det er interessant å diskutere om det å spille i korps er hobby eller samfunnstjeneste. Det ville også vært interessant å se det aktuelle talleksemplet opp mot den siste kulturdebatten jeg deltok i her på liernett. Om jeg leser tallene riktig er underskuddet på siste sprell fra korps og dramabevegelsen omlag 10 ganger så stort som ei årlig storforestilling i et kommunalt kulturhus ville kostet?

Nå er jeg egentlig glad for at folk driver med kultur, og sett i sammenheng med den siste ukens fokus på psykisk helse, tror jeg alle kulturaktiviteter er folkemedisin. Dog synes jeg debatten fort blir litt snever i lier, og at messingblåserne tar en uforholdsmessig stor del av spotlighten. Det er fint med korps, for all del - men når vi diskuterer kulturlivet og kulturbudsjettet blir det ofte litt uklart for meg om dette er noe man gjør for å fylle egen fritid med noe meningsfylt, eller om man jobber for lokalsamfunnet forøvrig. Det finnes opplagt eksempler på begge deler.

I bunn mener jeg at voksne mennesker bør kunne betale litt for hobbyen sin, og at Lier trenger en finere arena for kultur enn det vi har i dag.

Man finner naturligvis eksempler på dårlig drevne kulturhus i norges mange hundre kommuner, men i hovedsak har kulturhussatsningen hevet det lokale kulturlivet. Det fine med statistikk er at om man graver dypt nok finner man eksempler som underbygger nesten hva som helst.
Lørdag 18. oktober 2008 13:53: Liung
Meget mulig at Elven har rett, men bra om han kan gjøre det klarere om han først og fremst vil ha et mer representativt lokale for gjestende kulturutøvere, eller bedre forhold for lokale kulturutøvere.
Lørdag 18. oktober 2008 14:33: elven
Hei Liung!

Jeg er enig i inndelingen din. Selv tror jeg at man skal balansere mellom alle. Om det er eksterne utøvere med lokalt publikum, bør dette enten være et overskuddesforetak, eller noe som gir publikum noe de ikke får andre steder.

Det verste man kan ende opp med er et kulturhus som ikke brukes. Jeg vil ha aktivitet der hele tiden. Konserter er en ting, både med lokale og eksterne. Foredrag, kurs, workshops, film, utstillinger osv. Alt som kan bidra til å heve det lokale kulturlivet. Få alt fra pensjonistforeninga til Rockeverkstedet på banen. Involver både kulturskolen og bluesklubben. Tenk kultur i et mye større perspektiv enn store forestillinger med korps (selv om de og naturligvis skal med).

Om eksterne artister skal inn, kan det både være en inntektskilde og en opplevelse for Liunger. Målet må uansett være å gi Lierkulturen et løft?

Selv synes jeg den viktigste skillelinja går mellom voksne som driver med dette som hobby og barn. Barnekultur synes jeg man bør sponse i langt større utstrekning enn i dag, gjerne på bekostning av voksne mennesker i full jobb. Jeg forventer ikke at kommunen skal sponse mine forsøk på å spille bedre el-gitar, og det hadde jeg heller ikke forventet om jeg byttet stratocasteren med kornett.
Lørdag 18. oktober 2008 16:43: Håvard Benjamin Rype
Jeg forsøkte i innlegget mitt å peke på at selv om Lier kommune spytter x antall millioner inn i leie av et kulturhus, så må kulturen selv i stor grad betale for bruken av lokalene, og til høyere priser enn hva de gjør i dag. Man kan også spørre om det samfunnsøkonomisk sett er fornuftig å flytte aktiviteter fra eksisterende skolelokaler til et nytt kulturhus? Er det smart å bygge en ny storsal til ca. 40 millioner når man ligger 10 minutters kjøring fra Drammen teater og Union Scene? Og hva skjer med samfunnshusene om all kulturaktivitet skal samles i Lierbyen? Lierskovens dramathiiske Selskab, har i mange år vært den største leietageren på samfunnshuset her oppe på skauen. Flyttes de aktivitetene ned til Lierbyen er jeg redd det er kroken på døra for en kjær kulturarena. Ungene som hittil har kunnet syklet eller gått til prøver, må heretter kjøres.
I en ideell verden kunne vi sikkert ha ønsket oss en Ole Brum-løsning: Både en satsning på et flott sentralt plassert kuturhus og en styrking av det lokale kulturlivet (den kortreiste kulturen). Men jeg er redd vi bare har råd til en av delene.
Lørdag 18. oktober 2008 16:48: Svein Rognlien
Gratulerer med et innlegg som virkelig har engasjert bloggerne, Håvard! Det klarte ikke jeg da jeg for noe dager siden la inn noen tanker om politikere og kulturhus.

Regnestykket ditt om en oppsetning på Kulturhuset i et samspill mellom Lierskoven Dramathiske og Lier Janitsjar så ganske interessant ut; jeg ser ikke bort fra at korpset der jeg spiller, Hennummusikken, godt kunne tenke seg å vært med på et slikt opplegg. Mulighetene et kulturhus vil gi, overstiger langt det vi har nå. Du trekker fram skoler, kirker og samfunnshus som arenaer. Man kommer ikke bort fra at disse lokalitetene har sterke begrensninger. Den rosen du gir de driftige ildsjelene i Sylling med juvvandring og konsert ved Asdøltjern, er særdeles velfortjent. Men naturen kan være en upålitelig arena. Ildsjelene ble belønnet med en fantastisk konsert, høljregn og en illsint visesanger til dessert.

Du har rett i mer: Mennesker skaper kultur. Men fortsett tankerekka: For at resultatet skal bli bra, må rammevilkårene holde mål.

Min oppfordring til Håvard Benjamin Rype er: Spytt i nevene, ta tak, vær med å løfte fram Lier Kulturhus. Når det er på plass skal vi virkelig få se hva menneskene i bygda vår kan få til.
Lørdag 18. oktober 2008 23:22: Pucken
Det er fort gjort at belegget på samfunnshuset ryker rype, Heldigvis er samfunnshuset ikke noen stor samlingsplass som det er, og de ytterst få aktører som fortsatt henger og dingler der, har gode muligheter andre steder.
Lørdag 18. oktober 2008 23:25: Elven
Som man reder, ligger man. Her er det rom for det meste, så lenge vi snakker kultur i bredeste format.
Søndag 19. oktober 2008 12:59: Anne
Tror virkelig Elven og andre at Kulturhuset vil være rammen for, og definisjonsgiveren for hva som skal oppfattes som kultur i bygda?
At innbyggerne vil strømme til og slukke sin kulturtørst samtidig som de betaler seg inn og ut av Kulturhuset?
Kommer vi til å la oss imponere over at eierne av Kulturhuset topper skattelistene, og dermed har forstått at de har solgt oss varer og tjenester vi med lengsel har etterspurt?

Eller vil vi innse at det er mennesker som skaper kultur, uansett lokaliteter. Og at ordet kultur kommer fra kultivare, som betyr å dyrke fram - altså hele prosessen og ikke bare produktet.
Forhåpentligvis vil vi også forstå at denne lukrative utleiemuligheten ikke bør tildeles noen få, men fordeles mer jevnt over bygda.

Nei, jeg syntes ikke vi trenger et nytt stort Kulturhus i Lierbyen!
Søndag 19. oktober 2008 14:10: Spiller en rolle det også
Kan noen kulturhustilhengere si om det viktigste for dem er å hensiktsmessige lokaler til å øve i, eller en storsal der artister utenfra kan samle "hele bygda".
Søndag 19. oktober 2008 15:39: Bestefar Svein
Jeg er helt vanlig interessert i janitsar, skolekorps , teater osv. Fint å høre å se.
Kan også forstå de som brenner for sine interesser, og ildsjeler det trengs innen jo innen alle kategorier av kultur. Og kultur er jo så mangt.
Jeg var på møte om kultursenter på Haugestad
og det var, for meg, vel organisert med mye av Liers kulturelite på plass. Finn Gehrken fra "stedsutvikling Lierbyen" om hva et kulturhus ville bety for Lierbyen. Ingeborg Rivelsrud om kulturakse og om stasjonsområde og meieribygget fra slutten av 1800 tallet. Samtidig som de lar gamle Hegg skole fra 1914 råtne på rot. En vel så bevaringsverdi bygning, mener jeg. Og hvordan har navnet kulturaksen rundt stasjonen og meieriet oppstått og hvor har det kommet fra? Veltalende kulturgeneraler
fortsatte sin argumentasjon, særlig rettet var det vel mot de av våre folkevalgte som var der.
Hvis de var/ble lunkne til kulturhuset, håper jeg de ble/blir iskalde etter å ha hørt alle de svende tall som kom frem. 150.000 besøkende i løpet av et år?
Hvor skal så disse komme fra? Kort vei til kultur er det jo både til Asker og Drammen. "Hælja" i DT har jo ti sider over alt som foregår i Drammen. Selv her er det glissent på mange av stedene.
Nå bor jeg i Lierbyen og ser heller at vi som ikke har noe grendehus eller egnet lokale, får vårt eget.
F.eks på gamle Hegg skole tomta, som kommunen selv eier, Har dette i det hele tatt vært vurdert?
Det må være bedre for kommunen å sponse det bestående rundt i kommunen, enn å sjanse på noe så digert og som de må binde seg til i tyve år.
Mandag 20. oktober 2008 07:26: Ikke overbevist
Kulturhuset er Lierbyens Tromsø-OL. Rett og slett fantasi om hvordan et påkostet tiltak skal gjøre alt nytt, annerledes og bedre.

Lier trenger ingen storsal som bare fylles når Bjørn Eidsvåg stikker innom hvert tredje år. Det Lier mest av alt trenger er ett eller flere "veksthus" til bruk for lokale kulturskapere og -utøvere.

Det er sikkert mange utbyggere som jubler ved tanken på å få sette opp et hus som kommunen forplikter seg til å finansiere i løpet av 20-30 år. Men er det rett og rimelig at kommunen skal binde opp store deler av kulturbudsjettet fram til år 2031 eller deromkring?
Mandag 20. oktober 2008 19:10: Venter svar
Ble det ikke lagt fram altfor høye besøkstall da det var snakk om scenebygg på Liers bygdetun. Hvor kommer disse fantasitallene fra? Hvem skal fylle storsalen i kulturhuset uke etter uke?
Tirsdag 21. oktober 2008 16:49: Trives i Lier
Det som avdekkes på Liernett rundt planleggingen av et kulturhus i Lierbyen er altfor viktig til at det skal koke bort blant sportsnyheter og annet hverdagslig stoff.

Det er en stor utfordring for alle i Lier, og ganske spesielt Liernetts redaksjon, å finne ut av om de minst 200 millionene Lier kommune skal betale for kulturhuset i tida fram til 2031 er vel anvendt i forhold til bruk på andre kulturtiltak.
Tirsdag 21. oktober 2008 17:57: Thorvald Lerberg
Hei, Trives i Lier.Enig. Men det fins vel ennå intet klart svar på om pengebreuken i forbindelse med Kulturhuset vil være vel anvendte penger. Vi skal gjøre vårt til at debatten holdes levende, og du er hjertelig velkommen til å delta.Vi i avisa har flagget vårt standpunkt så langt. Iimidletid følger vi nøye med på hva som videre skjer og vil være lydhøre overfor allle innspill.
Tirsdag 21. oktober 2008 18:19: Svein Rognlien
Jeg ser at mange i denne bloggen er skeptiske til at man skal få kulturhus i Lierbyen. Man mener det blir for dyrt og man mener at det vil ta midler bort fra kulturlivet i kommunen. Jeg tror denne skepsisen er grunnleggende feil.

Erfaring fra andre steder viser at kulturhuset skaper økt aktivtet også i omlandet. Når vi våger å satse på kulturen ved å bygge en funksjonell arena, vil det føre til mange positive ringvirkninger, også økonomiske når man driver det hele på en inspirerende, nøktern og fornuftig måte. Hvis vi ikke våger å bygge kulturhus i Lier, får fortsatt Lier Musikkverksted helt uholdbare arbeidforhold i et kondemnabelt bygg helt til det stenges, Lier kulturskole avspises fortsatt med arbeidforhold som man burde skjemmes for å tilby skolens lærere og elever og det lokale kulturlivet vil fortsatt være uten en mulighet til å formidle konserter og teater i lokaler som yter utøverne rettferdighet og gir publikum tilfredstillende forhold. Min bakgrunn og utdanning er innen idrett. Jeg peker på at mens forholdene for idretten i Lier legges til rette på en prisverdig måte, har man ikke lagt forholden til rette for kulturlivet. Det må kunne være plass til både idrett og kultur.

Lier er en de mest folkerike landkommunene i landet. Det bor en rekke initiativrike og dyktige mennesker her og de både kan og vil få ting til. Jeg mener det er riktig å legge forholdene tilrette slik at skaperkraften kan frigjøres. Jeg er virkelig enig med Håvard Rype som presiserer at det er mennesker som skaper kultur. La oss bygge et kraftsenter i et kulturhus som gir oss et sted der vi kan gå igang!

Min oppfordring til alle kulturvenner som har uttalt seg tidligere i denne serien innspill, alle andre også forresten, er å kjøpe Lierkortet på www.lierkortet.no. Det kommer kulturlivet i bygda vår tilgode. Med en gang man begynner å bruke kortet, støtter man både det lokale næringsliv og sin egen lommebok; så løp og kjøp.
Tirsdag 21. oktober 2008 19:49: Håvard Benjamin Rype
Kjære Svein, du har så evig rett når du skriver at det viktigste er at forholdene legges til rette slik at skaperkraften kan frigjøres! Det er ingenting som hemmer skaperkraften som dårlig økonomi; når kakelotteri og utdeling av telefonkataloger blir den viktigste syssel for korpsbevegelsen.
Og at nesten ingen orker å ta i et tak for de lokale møtestedene når de økonomiske realitetene kan stjele nattesøvnen fra den selv mest hardbarkede børsspekulant.
Jeg tror at det de aller fleste lokale kulturarbeidere ønsker seg aller mest er trygge økonomiske rammer for driften. Og her er det jeg tviler. Ikke på at kulturhus ville kunne vært et lokomotiv for kulturlivet i Lier - og ikke minst for Lierbyen som et stedsutviklingsprosjekt.
Men til hvilken pris? Hadde jeg enda vært sikker på at de millionene som skal til for å realisere og drifte et slikt hus ville være "ferske" kulturkroner. Men jeg er redd for at når nyhetens interesse gir seg, vil ønsket om en satsning på eldreomsorgen, psykiatrien, skolen og veiutbygging bli satt opp mot kulturinteressene, og jeg er ikke i tvil om hvem som vil tape den bataljen. Lier kommune vil være bundet opp av en leieavtale på minst 20 år, og hvor skal det da kuttes i et allerede nedhøvla kulturbudsjett?
Tirsdag 21. oktober 2008 21:57: Anne
Lier Musikkverksted kan jo få sitt eget lokale utenom Lierbyen, i et av samfunnshusene som står tomme. Det samme kan Kulturskolen.
Tirsdag 21. oktober 2008 22:50: elven
Kjære Rognlien, dette er ikke en blogg. Blogg er en forkortelse for weblog, eller ei dagbok på nett om du vil. Det var helt sikkert ikke det Rype mente å lage.

Hei Anne! Hyggelig at du setter meg i gruppe med "andre" Jeg satt egentlig ganske ensom da jeg skrev innleggene mine, og kjenner jeg blir både glad og fornøyd når jeg ser du mener flere deler mine synspunkter. Kult om du tipser meg om hvem dette er så jeg kan rotte meg sammen med dem.

Jeg velger å kommentere Rypes tall, da det er utgangspunktet for denne debatten. Jeg vet ikke om dette estimatet stemmer, men om han har rett - klapper jeg entusiastisk for et superbillig tilbud til korps og drama. Hyggelig at disse får profesjonelle arbeidsforhold for slikk og ingen ting. Det har de fortjent.
Onsdag 22. oktober 2008 08:25: Anne
Hei Elven
Beklager at jeg var så upresis.
Men denne diskusjonen var det ikke Håvard Rype som startet. Den har pågått under flere overskrifter.
Og siden jeg er en av de som har hengt med fra sted til sted, trodde jeg at andre også gjorde det.
Det var selvfølgelig min dumhet å ta det som en selvfølge, ser jeg nå.
Onsdag 22. oktober 2008 09:42: Hans-Martin Fisknæs
Jeg er helt enig med Kulturrådet og Svein Rognliens innspill her. Skal man få til noe, må man brette opp armene og stå på. Appropos "Stå på"...? Hvor mange av oss er det ikke som må "snike" seg fra sine respektive jobber for å hjelpe til med rigging av utstyr, scene, hente utstyr (lyd, lys, sceneelementer og ikke minst instrumenter, etc.), skaffe til veie henger, varebiler, bruke masse tid (som ikke gavner næringslivet som mister de aktuelle arbeidstimene) og når man etter heseblesende timer og endelig konsert, så blir idyllen ødelagt av at teknikken svikter (for at man kanskje ikke kan bruke det utstyret man har leid...?) og man sitter igjen med en følelse om at "Var det verdt alt dette slitet?". "Skal vi neste år bare holde en huskonsert i øvingslokalet for oss selv?" De som ønsker oss alle et kulturhus er de som er med på å bruke alle disse ekstra arbeidstimene jeg snakker om for å få til et kulturarrangement - de andre bare syter og klager og stiller heller ikke opp hvis det går utover deres ordinære jobber! Skal vi bli nødt til å skulke i jobbene våre for at kulturlivet i Lier skal bevares? Svaret er definitivt NEI! Jeg er ufattelig heldig som har en arbeidsgiver som gir meg såpass frihet som jeg må ha for at jeg kan hjelpe til i kulturlivet i Lier. Ikke alle har det slik. Vi må legge til rette for at kulturlivet skal få en arena å spille på og et kulturhus vil være den ypperste arena å få lov å spille på, med proft lyd- og lysutstyr og en tekniker som KAN jobben sin, uten at vi må skulke i jobben vår for å få til en brøkdel av det et kulturhus allerede innehar.

Vedr. det økonomiske aspektet her, så har jeg ikke regnet på det, men ønsker at Kulturrådet kunne gi oss en pekepinn på hva det vil koste å holde en konsert i det fremtidige kulturhuset?

Vedr. øvelser lagt til vårt kommende kulturhus, så går det mange busser, så ingen behøver å bli kjørt hvis man planlegger "littegrann" (så fremt det ikke er snakk om små barn).

Vedr. utearrangementer, så var jo St. Hallvardspelet en kjempesatsning ( og veldig bra også!), men økonomisk gikk det jo helt på dunken. Var det ikke et underskudd på ca. kr. 200.000,-...?Hvorfor...? For høye honorarer, kanskje...? I et kulturhus er man ikke avhengig av været, i alle fall, selv om den scenen ikke kan måle seg med naturen.

La oss samle oss om et felles kulturbygg til glede for hele Liers befolkning!

Hans-Martin, musikalsk leder for Liunggjengen (PU-band i Lier)
Onsdag 22. oktober 2008 10:51: Amtmann Svingen
"Skal man få til noe, må man brette opp armene og stå på", skrev Hans-Martin Fisknæs nettopp.

Jeg vil anbefale at man heller bretter om ERMENE, ettersom oppbretting av ARMENE er nokså upraktisk og dessuten kan gjøre svært vondt.
Onsdag 22. oktober 2008 11:11: Håvard Benjamin Rype
Nei men, Hans Martin, da. Her bruker du den eldste kjente hersketeknikken. Implisitt påstår du at alle som er motstandere av et kulturhus der i blant jeg, bare syter og klager og sluntrer unna våre forpliktelser. Mens tilhengerne av huset, som med fare for arge reaksjoner fra sine arbeidsgivere er de som løfter kulturen ut til folket, og derfor bør være de som det bør lyttes til i dette spørsmålet.
Jeg foreslår at vi løfter denne debatten opp et par hakk i saklighet. Det er fullt mulig å være genuint opptatt av kulturlivet i Lier og samtidig være skeptisk til hvorvidt et kulturhus er rette måten å forvalte de av fellesskapets penger som skal gå til kultur.
Noen tror visst at når kommunen bruker ca. 7,5 milloner kroner i året på leie av et kulturhus, så vil det være fritt fram og gratis for bygdas kulturaktører å benytte lokalene. Jeg pekte i mitt første innlegg i denne lenken på at det tvert i mot ville bli dyrere enn de løsninger man i dag bruker.
Onsdag 22. oktober 2008 12:02: Anne
Ja det virker usannsynlig at f.eks. Lier Musikkverksted skal tilbys gratis, riggefrie lokaler i det nye Kulturhuset.
I et flerbrukshus som dette, vil vel dessuten høystbydende ha mulighet til å fortrenge mindre lønnsomme leietakere.
Onsdag 22. oktober 2008 13:30: Bestefar Svein
Jeg bli litt matt, når jeg leser enkelte innlegg fra de som tydelig er for kulturhus i Lier. Enten det blir liggende i Lierbyen eller andre steder i Lier.
Er det virkelig noen som tror at dette bygget vil kunne fylles av brukere og tilskuere bare fra Lier.
Det bor vel rundt 22.000 i Lier og vi er fortsatt en landkommune. Og det håper jeg vi fortsatt vil være.
I Oppegård som kultur generalen ble hentet inn fra, bor det omtrent samme antall, men er et mer industripreget og fortettet samfunn. Hvis kulturhuset her fungerer så bra som han sier, er det muligens et av de få stedene, dette ikke er et underskuddsforetak.
Fungerer kulturhuset i Asker? Går ikke dette også med underskudd?
Det kan ikke basere seg på at noen kjente kunstnere som skal holde konsert noen ganger i året. Saler og rom må leies ut og fylles opp flere ganger i uka.
Og når det gjelder det å måtte sette opp og ta notestativ osv.? Tror vedkommende virkelig at dette rommet eller salen skal stå avlåst og tomt til neste prøve? Jeg tror heller ikke grunnen til at så få foreldre stiller opp, er salen eller hvor det øves, men at det er blitt for dyrt eller tidspresset på foreldrene er for stort.
Det sto et avisinlegg i DT i forrige uke, Skrevet av ei mor med flere barn innen forskjellige idretter om akkurat dette tema.
Det blir i allefall ikke billigere for foreldre når de må være med på betale leie for lokaler i et nytt kulturhus.

Jeg bor i Lierbyen og er tvilende til at et kulturhus i den form og størelse som her er tenkt, vil kunne gi noe løft til Lierbyen.
Derimot tror jeg at et mye mindre flerbrukshus kan gi en mye bedre ringvirkning. I alle fall for de rundt 4000 som bor i området Lierbyen. Jeg tror også at et flerbrukshus på gamle Hegg skole tomta, med kort gangavstand både til sentrum, til stasjonen og buss
vil tjene musikklivet, de eldre, ungdommen og andre i mye større grad. Hvem sier at gamle Hegg skole er kondemnabelt. Fullt mulig å pusse opp denne fine bygningen fra 1914. Har noen spurt de som holder til her om hva de vil. Er sikker på at ungdommen her vil styre seg mest mulig selv. Det å pusse opp denne bygningen vil for disse bety mer, enn et firkantet rom i det nye kulturhuset.
Nei, riv uthusbyningen på gamle Hegg skole og bygg et flerbrukshus på tomta Et sted hvor de eldre kan komme å ta seg en kopp kaffe eller middag. Hvor det naturlig ligger noen kommunale kontorer, møtelokaler, cafe. Kanskje fotklinikk osv.
Er skolene rundt i Lier i bruk hver kveld. Hva med nye Stoppen skole. Kunne ikke noe legges til rette her. Skolene er jo store ressurser som står tomt på kveldstid og bør kunne brukes mer.
Og. Det er ikke langt til Drammen med det som der florerer av kunst og kultur.
Onsdag 22. oktober 2008 19:28: Realpolitiker
Optimismen leve! Det samme gjelder imidlertid også realismen, som dessverre har tatt seg ferie mens drømmen om kulturhus i Lierbyen har fått vokse som sopp i regnvær.

Jeg lurer på om kulturhusforkjemperne tror de får moderne, praktiske, ryddige og rengjorte lokaler til egen disposisjon når det måtte passe og uten kostnader. Er det derfor de ikke gidder beskrive behov og betalingsevne.

Her er tilleggsforklaringen: Hvis kulturhusfantastene blir for konkrete med egne lags behov, kommer de til å ryke uklar med andre brukere. Derfor opprettholdes drømmen om flerbrukskulturhuset som - men kun i teorien - vil dekke aboslutt alle behov.

Drøm gjerne om et kulturhus som skal løse alle problemer for Liers kulturinteresserte, men vennligst stikk ikke spaden i jorda før fingeren er stukket der.
Torsdag 23. oktober 2008 16:40: Observatør
Alt dette får vi:
- Konsertsaler
- Profesjonelle Scener
- Konferanse- og messelokaler
- Musikkverksted
- Kulturskole
- Kafeteria
- Bibliotek
- V.I.P.-rom

Investoren betaler 100 millioner og kommunen betaler resten.
Er det rart at vi gleder oss?
Torsdag 23. oktober 2008 16:56: Cultura
Ja det var jo stort!
Høres ut som det skal spennes et tak over hele Lierbyen ;-)
Fredag 24. oktober 2008 18:35: Eikenga
Nei, Cultura. Det er ikke fleip. Det er saksa fra reklamen til Lierkortet. Følger du ikke med?
Lørdag 25. oktober 2008 12:55: Svein Rognlien
Jeg har stor repekt for Håvard Benjamin Rypes og Hans-Martin Fiskenæs arbeide for kulturlivet i Lier. På hver sin måte har de vist at man virkelig oppnår resultater når man tror på det man gjør og virkelig satser.

Jeg er ganske sikker på at vi kan være enige om at både egnede lokaliteter og en forutsigbar økonomi er til stor hjelp for den som skal få til noe innen kulturlivet. Mangler man det ene eller det andre, da blir det straks vanskeligere. Her mener jeg at Håvard er for defensiv. Hvis jeg forsto kultursjefens tall riktig på kulturhusmøtet på Haugestad forleden, yter Lier kommune en god del mindre til kultur enn det som er vanlig i andre kommuner. Når man bygger kulturhus og driver det etter oppsatt plan, vil man komme opp i en ytelse til kulturlivet som ligger på gjennomsnittet. Jeg ser ingen grunn til at Lier kommune skal være dårligere enn det.

Håvard forutser videre at når nyhetens interesse rundt kulturhuset har lagt seg, vil ønsket om en satsning på eldreomsorgen, psykiatrien, skolen og veiutbygging bli satt opp mot kulturinteressene. Men det er en kamp som man uansett vil måtte føre. Når man kortsiktig setter en sykehjemsseng opp mot kulturen, vil alltid kulturen tape. Jeg våger den påstand at vi i de fleste sammenhenger vil møte enkelte myndighetspersoner som bruker dette som maktmiddel for å spille kulturlivet av banen. Vår utfordring er å greie å formidle at man må tenke helhetlig og langsiktig. Et sterkt kulturliv vil dessuten langt letter bli hørt, så det er viktig å samle kreftene. Vi trenger et levende kulturliv for at Lier skal være en god kommune å bo i. Det oppnår man ikke ved å spare seg til fant, men ved å investere ikke minst i forebyggende arbeide.

Det er nå vi har sjansen til å få et kulturhus i Lier. Hvis vi skusler bort denne muligheten, kan det komme til å gå lang tid til det igjen kan bli aktuelt.
Lørdag 25. oktober 2008 19:48: Liung
Svein Rognlien er optimistisk, men ikke spesielt realistisk. Hadde han vært det, ville han for lengst ha konkretisert forventningene til kulturhusets tilbud og kostnader.

Det holder ikke å tro at et kulturhus, svært løselig anslått til å koste 100 millioner kroner, vil dekke de fleste behov til en overkommelig pris. La oss få fakta på bordet! Fakta, og ikke slike dårlig funderte beregninger kulturkontoret er blitt kjent for.
Mandag 27. oktober 2008 08:48: Vil vite mer
Hvem snakker sant om kulturhuset?

Hvem har troverdige tall? Hvem har påtatt seg å finansiere kulturhuset? Hvordan vet man at det skal koste 100 millioner og ikke 75 eller 150? Hvorfor er kommunen taus her og på egne nettsider?
Mandag 27. oktober 2008 09:38: Enig
Hvorfor denne tausheten?
Har våre folkevalgte noen innflytelse på avgjørelsen i det hele tatt, eller er det administrasjonen som tar alle avgjørelser i kulturspørsmål?
Fredag 31. oktober 2008 20:20: Liung
Det ryktes at kommunen har lagt ut noen voldsomme utredninger om kulturhusplanene på nettet. Får det ikke opp på min PC. Har noen vært innom og sett?
Lørdag 1. november 2008 16:26: Pål Skogmo
På Lier kommunes hjemmesider er sakspapirene for kommende møterunde rutinemessig lagt ut. Saken om kulturhus skal opp til behandling i både Tjenesteutvalget (12. nov) Formannskapet (13. nov) og kommunestyret (18. nov). Alle møtene er åpne for publikum, og det er anledning for publikum å stille spørsmål ved starten av møtet. På hjemmesidene er det også laget en nyhetsmelding om kulturhussaken, med link til de aktuelle saksdokumentene. Størrelsen på dokumentfilen er nå redusert, så jeg håper at de fleste får den opp på sin PC. Direktelink til nyhetsmeldingen er: http://www.lier.kommune.no/templates/Page.aspx?id=2289
Tirsdag 4. november 2008 17:26: Liung
Jeg har ennå ikke hørt om en eneste kulturutøver som kan leve med de prisene som må til for å få balanse i regnskapet til det planlagte kulturhuset.

Skulle det være noen likevel, bes de melde seg!
Tirsdag 4. november 2008 18:37: Kulturinteressert
Er disse prisene OK for Svein Rognlien og Håvard Rype?
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode