Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 48eb40455f53fe07bfc1ba582e790ed1

Mer til gamle og syke

Lier Fremskrittsparti vil spesielt styrke tjenestene ved sykehjemmene, men ønsker også mer kommunal støtte til planlagte idrettsanlegg --

På driftsbudsjettet foreslår Frp at Hjemmetjenesten styrkes med 600 000 kroner. Samme økning ønskes til forprosjekt for nye Frogner Sykehjem. Sykehjemmene daglige service bør også bli bedre, mener partiet og foreslår en økning på hele 200 000 kroner.

Nøstehagen og arbeidet med lindrende enhet er tilgodesett med kr 600 000 i Frp s forslag til budsjett.

Miljøarbeidet i skolene er så nødvendig at Frp vil sette av 600 000 kroner til miljøarbeiderstillinger for hvert år i den neste fireårsperioden.

Frp vil kutte avsetting til investeringsbudsjettet med hele 1 7 millioner med tanke på å støtte de nye idrettsprosjektene på Stoppen (kunstisbane / helårs kunstgressbene) og på Garsjø (kunstsnøanlegg).

Lierskogen kirke bør tilgodesees med 1 million, mener FRP.

Kuttene

For å tilpasse de økte utgifter ovenfor vil Frp blant annet kutte planer om installering av elektroniske låser ved skoler med en kostnad på 1 million, redusere energikjøp til bygg og gatelys på 1,5 millioner, og redusere kostnadene til Lier Drift med en halv million.

Frp vil kutte på investeringer i Rådhuset (rehabilitering av fyrrom og inngangsparti) på til sammen på 2, 7 millioner

Frp gjentar at handlingsplanen/budsjettet skal være mest mulig brukervennlig. Dokumentet er omfattende og til dels vanskelig å finne frem i. For ettertiden bør det innarbeides et dekkende stikkordregister og en definisjonsliste vedrørende forkortelser.

Egenbetaling, gebyrer og avgifter

Størrelsen på egenbetaling, gebyrer og avgifter tilsvarende den kommunale forventede lønns- og prisstigningen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig til å holde kostnadsrammene, må det settes inn effektiviseringstiltak.

Rådmann får i oppdrag særlig å følge med på interkommunalt samarbeid (IKS’ er) hvor Lier er med. De må drives mest mulig effektivt og lønnsomt.

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode