Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: b447e23fb4e6a0deb254c214c5a245c0

Imponerende oppslutning

Det sier prosjektleder Roar Bogerud (på bildet) om vinteraktivitetskurset som hadde som mål å gi de ansatte innen Skolefritidsordningen bedre kompetanse.

- Alle 10 barneskolene var representert med fra 3-7 deltakere, forteller Bogerud.

Kurset på Oddevall skole på tirsdag ble ledet av instruktørene Roar Søhus og Øyvind Thorsen fra Buskerud Idrettskrets. Det var 42 deltakere.
.
Roar Bogerud var til stede og åpnet kurset. – Jeg snakket kort med en av våre assistenter som var der. De var meget fornøyde med opplegget og dagen.


Mellomtrinnet også styrket

På landsbasis ble det bevilget 200 millioner i fjor for å styrke det fysiske aktivitetstilbudet.

- Alle skolene har fått 76 årstimer, 5.-7.trinn. Hos oss får hver klasse en halv time en dag i uka, plassert på slutten av dagen. - Det er en assistent som organiserer aktiviteten, sier rektor Rune Drangsland ved Hallingstad skole

- 5. til 7. trinn på Hegg skole har 45 minutter med fysisk aktivitet hver uke. Den er plassert i på slutten av skoledagen og skoledagen er dermed utvidet fra tidigere år. Det er assistenter som utfører aktivitetene, men en pedagog har nedsatt leseplikt for å lage opplegget, forteller rektor Unn Wahl Karlsen.

- Ressursmodellen til skolen spesifiserer ikke hvor mye budsjettet er styrket med penger, men vi mener vi følger det som er lovpålagt.

- På Oddevall har vi organisert den ekstra fysiske aktiviteten. 5.-7. trinn har 30 minutter fysisk aktivitet hver onsdag og 20 minutter hver torsdag. Dette er lagt utenom ordinær undervisnings- og friminuttid. Det vil si at alle elever på mellomtrinnet får 50 minutter ekstra fysisk aktivitet hver uke, sier rektor Kari-Ann Dale. - Hos oss er det leder for SFO som har ansvaret for den fysiske aktiviteten. Hun har ikke formell kompetanse i kroppsøving, det er det heller ikke noe krav om.

Stor frihet

- Skolene fikk stor frihet når dette ble innført siden den endelige føringen fra departementet kom i juni og tiltaket skulle settes i gang august, sier kommunalsjef Bente Gravdal.

- Noen skoler hadde allerede utvidet skoledagen og noen hadde allerede innført fysisk aktivitet.

Også i Lier er det assistenter som er gjennomførere av aktiviteten, men dette er ulikt fra skole til skole.

- Den satsingen vi gjør ovenfor mellomtrinnet skyldes at vi ønsker å støtte opp under det arbeidet skolene er i gang med. Det er alltid positivt med faglig påfyll, sier Gravdal.

Undervisningsforbundet, lokalt i Trondheim var kritisk til hvordan enkelte skoler utnyttet denne tilleggsbevilgningen. Det ble publisert i Aftenposten tidligere i vinter
- Skolene har ikke fått kritikk fra Utdanningsforbundet på innhold, men en skole ble bedt om å utvide skoledagen, da de ikke hadde gjort dette, sier kommunalsjef Gravdal.

Samarbeid

- Samarbeid med idrettslag og elever fra idrettslinjer vil koste penger. Vi har satt av 50 000,- til kjøp av kurs og kompetanse. Noe av dette skal også brukes ved Lierbyen skole som har et spennende prosjekt på å trene motoriske ferdigheter og se dette opp mot skolefaglig utvikling.
Ønsker skolene å bruke ressurspersoner utenfor egen skole vil noe av dette bli dekket via prosjektet, mens andre utgifter må skolene dekke selv, understreker kommunalsjefen

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode