Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 4c7e9ef102aa5f8d38f0a60cde94972e

Noe å strekke seg etter

Nærmiljøbas Anders Moen slo an tonen, da han presenterte Hennummarka Nærmiljøanlegg under folkemøtet om idretts- og friluftslivet i de kommende åra

Moen som representerer Hennummarka Velforening fikk stor oppmerksomhet og fortjenstfull applaus fra etter sin grundige gjennomgang av  utemiljøet.

Han etterfulgte Jacob Vik, fra Buskerud Idrettskrets. Han var første innleder  og kom med tankevekkende, men ikke ukjente tall for mange idrettsinteresserte. Tendensen er at den fysiske tilstanden er blitt dårligere hos barn og ungdom de siste 25-30 åra.
- Det er  ingen tvil om at det er smart å drive idrett, sa Vik som nevnte svakheter med beinvev  som et langsiktig resultat av manglende fysisk aktivitet. - En tredjedel av dem som trener jevnt hevder at  god fysisk form gir overskudd, siterte Vik. -. Det er et varsku, at det er bare Belgia som scorer dårligere enn Norge på fysiske tester for ungdom i Europa. Latvia, Bulgaria og Polen er "best i klassen". Vik la fram konkrete forslag som man bør jobbe med i  Lier, blant annet, ved å utnytte den kompetansen som Idrettslinja ved St Hallvard Videregående skole står for. Og kommunen fikk sitt pass påskrevet med hensyn til muligheter for bandysporten. - Det er skammelig at Lier ikke har en skikkelig isflate å tilby. I stedet må Spa/Bras bandygruppe fri til Drammen kommune, sa Vik.

- 20 idrettslag, velforeninger og foreldreutvalg ved skolen hadde meldt seg på, sa kulturkonsulent Lillian Halvorsen til Liernett noen timer før møtet. Hun regnet med at minst 30 ville møte.Det var en nokså fornøyd møteleder som registrerte at over cirka 60 hadde innfunnet seg, da møtet startet klokka 18.

Så myldret det i de åtte arbeidsgruppene under møtet som kultur og Fritid, Lier Kommune og Idrettsrådet sto som ansvarlig for.

Du kan finne en liste over prosjekter på Lier kommunes hjemmeside: www.lier.kommune.no

 - Vi har sendt ut e-poster til idrettslag, velforeninger, politikere, skoler, diverse frivillig organisasjoner med oppfordring om å melde inn innspill til ny kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012 på e-post/brevpost. Svarfrist er 1. mai. Vi har fått 30 svar til nå, sier  Halvorsen


- Det er et spesielt stort engasjement for utbedring av veien opp til Eiksetra. Hun røpet at hun hadde fått hele 20 e-poster  vedrørende denne veien, sa  hun til  forsamlingen på Haugestad

Under sees møteleder Lillian Halvorsen i samtale med rektor Rune Drangsland ved Oddevall skole.
En av innlederne Jacob Vik (th) fra Buskerud Idrettskrets deltok aktivt i diskusjonene i en av gruppene etterpå

Under noen glimt  av arbeidsgruppene  under møtet på Haugestad. 
1/5 (resized_DSC_0425.jpg)
2/5 (resized_DSC_0429.jpg)
3/5 (resized_DSC_0430.jpg)
4/5 (resized_DSC_0431.jpg)
5/5 (resized_DSC_0446.jpg)
Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode