Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 3d413657d505f47243bc661d370d6c0e

Framtidas idrettstilbud

Nærmiljøanlegget (bildet th) ved Oddevall skole er et av innspillene som kan bli realiserte innen de neste fem årene. Liernett bringer her en oppsummering til kulturkontoret etter folkemøtet på Haugestad den 16. april.

Spørsmålet som ble stilt var følgende: -Hvordan vil Liunger at idrettstilbudet og friluftslivet i Lier
skal være om 5 år?

Her oppsummeringen:
Over 60 personer møtte opp på folkemøte på Haugestad for å diskutere utviklingen av idretten og friluftslivet i Lier. Intensjonen med møtet var å samle inn ideer og forslag til ny kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Kommunen ønsket særlig forslag til aktivitetstilbud og forslag til oppgraderinger av eksisterende anlegg. Arrangørene, Lier kommune, ved
Kulturkontoret og Lier Idrettsråd, var veldig fornøyde med bredden blant de oppmøtte. Idrettslag, mindre klubber, diverse frivillige organisasjoner, velforeninger, foreldreutvalg og flere skoler var representert. Dessuten deltok kommuneansatte og lokalpolitikere. Jakob Vik fra Buskerud idrettskrets og Anders Moen fra Hennummarka Vel, holdt inspirerende innlegg.

Den påfølgende gruppediskusjonen resulterte i en stor mengde innspill til kommunal plan, oppsummert i følgende hovedpunkter, med utvalgte underpunkter:

 

1. Bedre informasjon og tilrettelegging av aktivitetstilbud

Turforslag kan markedsføres på internett med henvisning til merkede løyper.

Bedre skilting av friluftsmuligheter, også fra boområder.

Ulike fritidsaktiviteter kan samordnes gjennom frivillighetssentralen.

Bedre tilrettelegging for funksjonshemmede.

Opprettholde og utvikle nye tilbud til barn med spesielle behov. Idrettslinjen på St. Hallvard kan engasjeres i forhold til utvikling av nye tilbud.

2. Oppgradering og utvikling av turområder

Eiksetra bør utvikles som friluftsenter, og vei og parkeringsforhold må utbedres.

Flere lokale lysløyper: for eksempel Tranby og Finnemarka.

Naturstier i kulturlandskapet, ”kyststi” langs Lierelva,

Trimløype på jernbanelinjen ved Reistad/Gullaug.

Røste opp Gilhusodden.

Etablering av hundeløkke i Lier.

3. Nærmiljø og skoler

Utvikle sykkel- og gangveier, for eksempel langs Vestsideveien og Ringeriksveien.

Oppgradering av ball-løkker: Antmannssvingen, Vestre Kjenner, Fagerliåsen, Gifstad.

Nærmiljøanlegg ved Oddeval skole og i Sørumlia.

Organisering av aktivitetsopplegg for barn, unge og voksne i Gullaug skolekrets.

Skateanlegg til ungdom i nærmiljøer.

Nærmiljøanlegg for folk i alle aldre.

Alle skolekretser bør ha et kulturminne å gå til.

4. Oppgradering av idrettsanlegg

Oppgradere Tranbyanlegget.

Ballvegger på Lier stadion.

Kunstgress med undervarme på Stoppen, Tranby og Sylling.

Oppgradere og utvide kapasitet Lierhallen, bygge varmtvannsbasseng.

Utvikle Leirdalsanlegget til et folkeanlegg med motorsport, skisprint, sykkelløype, barneidrett, konserter og dans.

Klatrevegg og kanopadling på Damtjern.

5. Forslag til nye idrettsanlegg

Flere idrettshaller: Tranby og Lierskogen.

Kunstisbane på Stoppen eller Brakerøya.

Sandhåndballbane i Sylling.

Flere skileikanlegg.

6. Samarbeid mellom idrettslag og kommunen

Idrettslag og kommunen bør etablere SFO tilbud.

Rettferdige rammebetingelser for små idretter som klatring, kampsport og svømming.

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 7. mai 2008 01:46: Gyminteresert
røste opp Gilhusodden (hva betyr det?) samtidig som det skal bygges gang og sykkelvei langs hele vestsiden og nærmiljøanlegg på oddevall OG alt annet på 5 år? Hvem skal betale regninga da? Hvis alt dette skal bli i løpet av 5 år så er det vel mulighet for en sjukehjemsplass eller fem også da for vekslepenga?
Hvem blir lurt til slutt her?
Onsdag 7. mai 2008 08:13: dole
Dette var bare forslag på møte. Men Oddevall skole uteområde skal pusses opp med spillemidler og dugnad. Så det går ikke av kommunens budsjett. gangvei på hele vestsideveien /Ringeriksveien hadde vært en drøm. hadde flere kunne sykle til skole og jobb, lange sykelturer på søndager feks. Helsen hadde blitt bedre. Nå så er det farlig på veien siden bilistene ikke viser hensyn. Håper kommunen prioritere trygg skolevei for alle elever i kommunen.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode