Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Formannskapet vedtok med sju mot seks stemmer å gi rådmannen i oppdrag å forhandle fram et forslag til avtale mellom Lier IL og Lier kommune som sikrer Lier IL et økonomisk fundament for anleggsutvikling og drift av idrettsanlegg på Tranby. Det var Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV som stemte for forslaget.

Oppdraget til rådmannen går ut på å finne ut om det kan etableres en selskapsform der Lier kommune er majoritetseier og Lier IL minoritetseier. Dette selskapet skal da disponere skogsområdet mellom Tranby Idrettspark og Joseph Kellersvei. Lier IL har lagt fram planer om et aktivitetsbygg og et hybelbygg i dette området.

I vedtaket heter det at formålet er å finansiere idrettsaktiviteter, utvikle nye aktiviteter, samt legge et grunnlag for at idrettslaget kan overta større ansvar for drift og vedlikehold av Tranby idrettspark.

Dette samarbeidet må organiseres og defineres slik at spillemiddelfinansiering av Tranby idrettspark og tilhørende aktiviteter sikres. Samarbeidet skal lede til finansiering som supplement til eksisterende kommunale bevilgninger. Avtalen vil også innebære overføring av driftsansvaret for Tranby idrettspark til Lier IL og sikre videre kommunal bruk av denne. Avtaleforslaget skal fremlegges for behandling i løpet av 2007.

Saken der Lier IL og Sjåstad/Vestre Lier IL vil anlegge kunstsnøanlegg på Eiksetra/Garsjø ble også vedtatt. Her stemte Fremskrittspartiets 2 representanter i mot. Rådmannen og klubbene skal nå samarbeide om hvordan man snarest kan etablere anlegget.

En stor dag for Lier IL!

Disse viktige milepælene i Lier ILs historie har kommet etter mye hardt arbeid av Morten Brenden og Jan Haugen i anleggprosjektet og Jan Tore Jørgensen i kunstsnøsaken. En ekstra blomst til dere for stor innsats og et fantastisk engasjement!
Lier IL

2 kommentarer

Søndag 26. august 2007 22:21: Terje
Når ble det god sosialistisk politikk å støtte idrettslag med gratis tomt slik at de kan drive økonomisk spekulasjon? Lier AP og SV vil at Lier IL skal få tomt på et lekeareal på Tranby slik at idrettslaget kan bygge boliger og annet som de er blitt innbilt skal gi økonomisk fortjeneste. Hva om boligmarkedet går i dass og Lier IL taper penger på spekulasjonen? Er det Liers skattebetalere som da skal betale underskuddet? Jeg bare spør. Støtt idretten, men ikke til til dumdristig spekulasjon. Intet tre vokser inn i himmelen. Dette er liberalistisk Fr.P.-politikk bedrevet av naive sosialister.
Fredag 7. september 2007 12:03: Bård Strand, Lier AP
Det har alltid vært god sosialdemokratisk politikk å fremme folkehelsa gjennom støtte til fysisk aktivitet og å fremme folkeopplysningen og demokratiet gjennom støtte til organisasjonslivet, herunder idrettsorganisasjonene, nasjonalt og lokalt.
I denne saken gir ikke kommunen bort noen tomt To løsninger er så langt aktuelle, men her vil rådmannens utredning kunne føre til flere alternativer; a) Tomten festet bort, eller b) overdras til et selskap som etableres med kommunen som største eier.
Dette selskapet må lage de analyser du peker på med hensyn til lønnsomhet og ikke minst innhold, før det iverksetter investeringer. Og selskapet er ansvarlig for sin drift. Om selskapet "går i dass", sitter Lier kommune tilbake med eiendomsretten til tomta og grunnlagsinvesteringene.
Men det blir styrets ansvar å sørge for at det ikke "går i dass", men bidrar til det som er målet; Styrket økonomi for investering, vedlikehold og drift i idrettsanleggene på Tranby og aktivitetene i Lier IL.

For å sikre støtte til idretten i Lier, bør du stemme på Lier AP og Tonje Evju som ordfører ved dette valget. Det vil gi rom for nytenking, men aldri spekulasjon. Spør idrettens folk, de vet hvem de finner støtte hos.

Godt valg!
mvh Bård

Flere saker fra arkivet

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Overtar drift og ansvar?

En viktig sak for Lier IL vedrørende utvikling og drift av Tranby Idrettspark kommer opp som sak i planutvalget tirsdag.

Upresist av Drammens Tidende

- Oppslaget i går gir et inntrykk av at formannskapet har vedtatt å spytte inn 2,4 millioner ekstra pr år som bidrag til drift av St. Hallvardhallen, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud i epost til Liernett.

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Tranby bibliotek reddet

Formannskapet sa nei til rådmannens forslag om legge ned Tranby Bibliotek

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Bibliotek får ny sjanse

Det avtroppende Kultur- oppvekst og undervisningsutvalget vedtok enstemmig å utsette saken om bibliotekstrukturen i Lier til behandlingen av budsjettet for 2008.

Kunstgress også på Tranby

Små og store fotballspillere gleder seg nok over Kultur- , oppvekst og undervisningsutvalgets beslutning i kveld om å støtte Rådmannens forslag om å bygge en liten kunstgressbane på Tranby Idrettspark

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Vil fylle ut Gilhusbukta

Den største grunneieren på Lierstranda, Eidos Eiendomsutvikling, inngår samarbeid med Gjelsten Holding om utfylling og utvikling av den ca. 200 dekar store Gilhusbukta i Drammensfjorden.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Et spark framover

Et sannsynlig vedtak kommunestyret i neste uke til fordel for den store kunstgressbanen vil bety enormt mye for Lier IL som har en av de største fotballgruppene i Buskerud.

Startnummer, premier og vafler

Endelig kom snøen tilbake til Tranby og skikarusellen kan snurres i gang.

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Sponsoravtale i havn

Styreleder Vivi Becher og daglig leder i Concolvo, Fredrik Røtter, er godt fornøyde ved å utvide samarbeidet inn i nye Stoppen sportsklubb.

Gratis tomt til Godset?

Strømsgoset har bedt Lier kommune om tomt til stadion og næringsareal

Polsaken overskygger

Kommunestyrets behandling av Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen er naturlig nok i fokus i morgen

Idrettsmillionen fordeles

Rådmannens forslag til kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er lagt fram og "ballen spilles" nå over til Ulla og de andre politikerne

Kunstgressbane til 5,7 millioner?

Blir rådmannens forslag om en kunstgressbane på grusbanen på Stoppen vedtatt, vil det skape ny giv for fotballen i Ytre Lier

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Fjernvarmeanlegget må utnyttes

En kunstisbane er i høyeste grad realiserbar på Stoppen i forbindelse med bygging av nye Høvik skole, mener isentusiastene i Sparta Bragerøen ---

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Tinestafetten 2009

59 lag deltok i årets tinestafett i Sylling

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Et overskuddsmenneske

Månedens Blomst går til Hanne Eikaa Bergill for allsidig arbeid med barn og ungdom på Tranby

SIF hadde ikke bestemt seg

Strømsgodset vil velge Tangen eller Lierstranda. Ordfører Ulla Nævestad både tror og håper at SIF velger det siste. Les hennes kommentar til Liernett etter pressekonferansen i dag!

Tine Lier Fotballskole

Lier Idrettslag arrangerer Tine Fotballskole på Tranby Idrettspark fra søndag 24. til tirsdag 26. juni. Deltagerene deles inn i grupper med så lik alder som (...)

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Tine Lier Fotballskole er i gang

Årets Tine Lier Fotballskole er i gang på Tranby Idrettspark. 125 fotballspillende gutter og jenter starter sommerferien med fotballtrening, lek og moro. (...)

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Slutt på navnestrid

Miljøutvalget vedtok i kveld at Saueveien skal beholde sitt gamle navn

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

Sjåstad havner i bakleksa

- Lier kommune ødelegger et samlingssted ved å avslutte avtalen med Sjåstad Samfunnshus, skriver Dag-Frode Gulsrud og ber folk protestere.

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Folkemøte i kveld

- Hvordan vil du at friluftslivet og idrettstilbudet i Lier skal være om fem år?

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

Økning på 30-40 prosent

Bestyrer på Eiksetra, Truls Hafslund, ser fram til at utbedringa av Eikeseterveien blir ferdig --

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Ulla tilbake på krakken

Når det nærmer seg sommer tar ordføreren nok en gang med seg krakken sin ut i Lier for å møte liungene.

Framtidas idrettstilbud

Nærmiljøanlegget (bildet th) ved Oddevall skole er et av innspillene som kan bli realiserte innen de neste fem årene. Liernett bringer her en oppsummering til kulturkontoret etter folkemøtet på Haugestad den 16. april.

Tar Rådmannen feil?

Rådmannen kan ikke se at etablering av eventuelt vinmonopol på Liertoppen vil svekke sentrum som handelssenter, mens Lars Kjærulff rister på hodet --

SIF-stadion på Lierstranda

Les Rådmannens foreløpige kommentar til Liernett.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

Må spare 60 millioner

Politikere, administrasjon og de mange virksomhetene har mange utfordringer i de neste fire årene.

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Ungdommer hjelper

I flere år har elevrådene ved ungdomsskolene i Lier drevet småjobbsentraler.

To-årsavtale med Stabæk

- Dette vil restarte satsinga på jentefotballen, sier Ronny Solbraa Bay (th), leder av Liungens IF s fotballgruppe, etter signeringa av to-årsavtalen med toppklubben Stabæk Kvinnefotball

23 000 kroner til Haiti

Formannskapet bevilget torsdag enstemmig kr 1 pr innbygger til Lier Røde Kors` innsamlingsaksjon.

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Parkeringshus løsningen?

Er du en av dem som har problemer med å finne parkeringsplass i Lierbyen, spesielt på en fredag ettermiddag?

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

Tranby bluesklubb får kulturprisen.

- Overraskende men svært hyggelig, sier en leder i bluesklubben Robert Blåhella. Tranby bluesklubb stakk av med årets kulturpris samt 10 000 kroner.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Systemendringer og konsekvenser i Lier kommune.

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lier kommune. Han burde ha de beste forutsetninger for uttale seg om egen arbeidsplass ut fra tanken: ”Den vet best hvor skoen trykker den som har den på!”

Nye inntektsmuligheter

Tjenesteutvalget vedtok i går at det skal tillates å sette opp fast reklame i kommunale idretthaller og kommunale uteanlegg.

Et springbrett for mer langsiktig samarbeid

Tirsdag 26. oktober deltok konfliktrådet på et dialogmøte i Gildehallen i Lier, hvor et av målene er å få til et bedre samarbeid med politiet og lensmannskontoret.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Spyling av vannledningsnettet på Tranby

I uke 36 og 37 vil Lier Drift foreta spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet i Tranbyområdet. Spylingen vil i hovedsak skje om natten. Dette gjøres for å sikre god vannkvalitet.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Sesongens siste

Tirsdag ble sesongens siste skikarusell arrangert i regi av Lier IL

Ingen lovnad om gratis tomt

Ordfører Ulla Nævestad presiserer at Lier kommune verken har gitt SIF noen lovnader om gratis eller billig tomt

Felles lag her i 2012

Som ventet ble Intensjonsavtalen vedtatt for samarbeid om 11 er fotball på de ekstraordinære årsmøtene i Liungen og Spa/Bra, enstemmig i Liungen, men det var ikke full enighet i Spa/Bra -

Grønt her neste vinter?

På gårdagens årsmøte til Sparta/Bragerøen fikk styret fullmakt til å fortsette dialogen med Lier kommune og energileverandør.

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Håpløse baneforhold

Ballen var mest i lufta, da Lier vant knepent 2-1 under svært kritikkverdige spilleforhold på Tranby i kveld