Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 30b3a452b82e974876c7c6856445ce59

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Formannskapet vedtok med sju mot seks stemmer å gi rådmannen i oppdrag å forhandle fram et forslag til avtale mellom Lier IL og Lier kommune som sikrer Lier IL et økonomisk fundament for anleggsutvikling og drift av idrettsanlegg på Tranby. Det var Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV som stemte for forslaget.

Oppdraget til rådmannen går ut på å finne ut om det kan etableres en selskapsform der Lier kommune er majoritetseier og Lier IL minoritetseier. Dette selskapet skal da disponere skogsområdet mellom Tranby Idrettspark og Joseph Kellersvei. Lier IL har lagt fram planer om et aktivitetsbygg og et hybelbygg i dette området.

I vedtaket heter det at formålet er å finansiere idrettsaktiviteter, utvikle nye aktiviteter, samt legge et grunnlag for at idrettslaget kan overta større ansvar for drift og vedlikehold av Tranby idrettspark.

Dette samarbeidet må organiseres og defineres slik at spillemiddelfinansiering av Tranby idrettspark og tilhørende aktiviteter sikres. Samarbeidet skal lede til finansiering som supplement til eksisterende kommunale bevilgninger. Avtalen vil også innebære overføring av driftsansvaret for Tranby idrettspark til Lier IL og sikre videre kommunal bruk av denne. Avtaleforslaget skal fremlegges for behandling i løpet av 2007.

Saken der Lier IL og Sjåstad/Vestre Lier IL vil anlegge kunstsnøanlegg på Eiksetra/Garsjø ble også vedtatt. Her stemte Fremskrittspartiets 2 representanter i mot. Rådmannen og klubbene skal nå samarbeide om hvordan man snarest kan etablere anlegget.

En stor dag for Lier IL!

Disse viktige milepælene i Lier ILs historie har kommet etter mye hardt arbeid av Morten Brenden og Jan Haugen i anleggprosjektet og Jan Tore Jørgensen i kunstsnøsaken. En ekstra blomst til dere for stor innsats og et fantastisk engasjement!
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Søndag 26. august 2007 22:21: Terje
Når ble det god sosialistisk politikk å støtte idrettslag med gratis tomt slik at de kan drive økonomisk spekulasjon? Lier AP og SV vil at Lier IL skal få tomt på et lekeareal på Tranby slik at idrettslaget kan bygge boliger og annet som de er blitt innbilt skal gi økonomisk fortjeneste. Hva om boligmarkedet går i dass og Lier IL taper penger på spekulasjonen? Er det Liers skattebetalere som da skal betale underskuddet? Jeg bare spør. Støtt idretten, men ikke til til dumdristig spekulasjon. Intet tre vokser inn i himmelen. Dette er liberalistisk Fr.P.-politikk bedrevet av naive sosialister.
Fredag 7. september 2007 12:03: Bård Strand, Lier AP
Det har alltid vært god sosialdemokratisk politikk å fremme folkehelsa gjennom støtte til fysisk aktivitet og å fremme folkeopplysningen og demokratiet gjennom støtte til organisasjonslivet, herunder idrettsorganisasjonene, nasjonalt og lokalt.
I denne saken gir ikke kommunen bort noen tomt To løsninger er så langt aktuelle, men her vil rådmannens utredning kunne føre til flere alternativer; a) Tomten festet bort, eller b) overdras til et selskap som etableres med kommunen som største eier.
Dette selskapet må lage de analyser du peker på med hensyn til lønnsomhet og ikke minst innhold, før det iverksetter investeringer. Og selskapet er ansvarlig for sin drift. Om selskapet "går i dass", sitter Lier kommune tilbake med eiendomsretten til tomta og grunnlagsinvesteringene.
Men det blir styrets ansvar å sørge for at det ikke "går i dass", men bidrar til det som er målet; Styrket økonomi for investering, vedlikehold og drift i idrettsanleggene på Tranby og aktivitetene i Lier IL.

For å sikre støtte til idretten i Lier, bør du stemme på Lier AP og Tonje Evju som ordfører ved dette valget. Det vil gi rom for nytenking, men aldri spekulasjon. Spør idrettens folk, de vet hvem de finner støtte hos.

Godt valg!
mvh Bård
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode