Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d712f1bc2b9f54caeca8b6df0ffbc65b

Systemendringer og konsekvenser i Lier kommune.

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lier kommune. Han burde ha de beste forutsetninger for uttale seg om egen arbeidsplass ut fra tanken: ”Den vet best hvor skoen trykker den som har den på!”


Etter å ha tjent Lier kommune i godt 30 år, er det med forundring jeg opplever hvordan systemendringer blir iverksatt og hvordan disse endringene påvirker ansatte og arbeidsfellesskapet i kommunen. I kjølvannet av systemendringer er det svært viktig å ivareta de ansatte på en god måte. God personalpleie burde være et vesentlig poeng for enhver bedrift, og Lier kommune er å betrakte som en stor bedrift, der arbeidsgiveransvaret burde innebære sunn og konstruktiv personalpleie.

Lier Drift – en selvstendig driftsenhet i Lier kommune – ser ut til å føre en strategi som skaper forundring. I stedet for å skape trivsel og legge til rette for et godt eieforhold til arbeidsplassen, i dette tilfelle virksomheten skole, praktiserer ledelsen et ambulerende renholdsmannskap. Her skal de ansatte trenes opp til mobilitet. En skal ikke ha mye fantasi for å forstå at en slik personalpolitikk over rimelig kort tid vil skape stor grad av frustrasjon og kan virke splittende. En sann skandale, spør du meg. Jeg stiller derfor et stort spørsmålstegn ved lederkompetansen og idéen bak slike foretak, - og ikke minst hva gjelder sykefraværsprosenten.

Lier Drift har også ansvaret for nyordninger vedr. renovasjon innen virksomheten skole. Det foreligger ,etter hva jeg kjenner til, direktiver som pulveriserer vaktmesterens rolle. Vaktmesteren har alltid spilt en viktig rolle i skolesamfunnet, men det systemet som praktiseres i dag, bør etter min oppfatning revurderes snarest mulig. Det virker som om det trekkes opp retningslinjer for hva som ikke skal utføres av oppgaver, framfor å foreskrive hva som burde være naturlige oppgaver. Dette er åpenbart en form for rasjonalisering som ikke fremmer trivsel, velvære og et godt og konstruktivt samarbeid. Tidligere var andre ansatte enn pedagogisk personale viktige og nære medspillere i virksomheten skole.


Kanskje er det på tide å stoppe opp og vurdere om systemet , slik det praktiseres i dag, er tjenlig for Lier kommune. Markedsøkonomiske idéer er ikke alltid til beste for samfunnet , - ei heller for skolesamfunnet. Kanskje ville en større satsing på god personalpleie skape den trivsel og entusiasme som er nødvendig for vår kommune i dag, og således stimulere til innsats og effektivitet.

Kjell Sørlien

Forrige artikkel:Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?Neste artikkel:Sylling sangkor 30 år
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode