Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.


Konserter Foto:Thv.l

Ordfører Ulla Nævestad og rådmann Orrvar Dalby har etter det som avisen fulgte opp med, gitt uttrykk for at man ikke ønsker at kultursjefen på denne måten blander seg inn i politikken. Redaktør i Drammens tidende skrev deretter en leder med sterk kritikk både av grådige kommunalt ansatte generelt og av Liers kultursjef spesielt. Felles for ordfører, rådmann og redaktør er at de er mer interessert i å ta person enn i å se på sakens realiteter. Dette handler om kommunenes økonomi. Kommunalminister Erna Solberg fortjener ros for sitt utrettelige arbeide med å få kommunene til å bruke sine midler til å løse oppgavene på en mest mulig rasjonell måte. Men storting og regjering gir kommunene lovpålagte oppgaver samtidig som man bevilger de beløp kommunene har til rådighet for å løse de samme oppgavene. Det tjener ikke kommunalministeren til ære at hun ikke med samme iver sørger for at kommunene får det de trenger for å løse de oppgavene de er pålagt. Det er et stort problem i Norges kommuner at man har ikke nok penger til å gjøre det man er helt nødt til å klare.


Unge musikanter Foto:Thv.l

Kultur, idrett og frivillig arbeide gir innbyggerne både tilhørighet og noe å identifisere seg med. I et samfunn fungerer det som limet mellom de elementene man bygger samfunnet av. Et godt fungerende kulturliv gir både engasjement og aktivitet på mange plan: ”Her vil jeg bo og her vil jeg bidra!” Slik har Liers kulturliv fungert gjennom noen år. Kulturkontoret har med enkle midler, men med entusiasme og pågangsmot, samarbeidet med de frivillige organisasjonene og ytet langt mer enn man med rimelighet har kunnet forlange. Sammen har man bygget opp et kulturliv Liers innbyggere med rette kan være stolte av. Det er riktig av redaktøren i Drammens tidende å gripe fatt i grådighet og annen ukultur i vårt samfunn. Men han må lete helt andre steder enn på Lier kulturkontor for å finne slikt uvesen. Lier kulturskole har også vært en viktig bidragsyter slik at vår kommune er god å vokse opp i. Kulturskolen har fått muligheten til å være et eksempel til etterfølgelse. Ikke minst har samarbeidet mellom skolekorpsene og kulturskolen har gitt svært gode resultater. Bygda har fått en rekke dyktige unge musikanter og korpsene er i framgang og vekst.


Konkurranser Foto:Thv.l

Nå står det man gjennom en årrekke gjennom utrettelig arbeide har bygget opp, i fare for å bli rasert. Da er det en god kultursjefs plikt å rope varsku slik hun har gjort. Det fortjener hun ros for. Hvis man ikke bestemmer seg for at kulturlivet og de frivillige organisasjonene skal man dyrke og gi gode kår, mister man på kort tid de verdier arbeidsomme og flittige kulturarbeidere har bygget opp gjennom mange år. Lier kommune har nå greid å bygge opp dyktige, arbeidsomme og initiativrike miljøer som gjør og er innstilt på å fortsette å gjøre et verdifullt arbeide for bygdas befolkning. Det vil være en ulykke om kommunen som ynder å kalle seg Grønne Lier av uforstand luker bort de miljøene som kan bidra til at bygda vår fortsatt skal være en av de beste i landet å bo i. Nå ligger saken i politikernes hender. Jeg appellerer til politikernes fantasi og mot: ”Finn de løsningene som berger kulturlivet. Et fortsatt rikt kulturliv er en berikelse for alle som bor i kommunen. Det frigjør initiativ og skaperkraft og det tiltrekker ressurssterke mennesker som har mer å bidra med. Slike verdier er ikke lett å måle i penger, men de er like fullt en stor del av virkeligheten. Våg å stole på at kultur lønner seg!”

Flere saker fra arkivet

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Godt nyttår

Liernett går inn i sitt sjette år. I en tid da det meste er i forandring er det en respektabel alder, og vi ligger heller ikke på sotteseng

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Liunggjengen mottok kulturprisen

- Dette er en av de morsomste oppgavene jeg har som kultursjef, sa Ingeborg Rivelsrud, som greit og ryddig loset oss gjennom et arrangement med mange høydepunkter. Vi får håpe politikerne i disse ulvetider vil prioritere kulturen slik at vi også i framtida vil kunne glede oss sammen med kultursjefen på en årlig utdeling av Kommunens kulturpris.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

DT ønsker ikke storskjerm

Storskjermen som NRK og Drammen kommune ønsker i Drammen sentrum skaper debatt. Saken har blitt utsatt, og Drammens Tidende beskyldes for å bidra til utsettelsen.

Åpningen av Lierdagene 2007

Det er alltid vel verdt å lytte oppmerksomt når ordfører Ulla Nævestad taler.

- Arbeiderpartiet tar situasjonen på alvor

- Det er ingenting som er så lett som å være mot noe, for eksempel et flyktningmottak, skriver Bård Strand (Lier Arbeiderparti) i en kommentar til Per Vemorks (Lier Frp) innlegg tirsdag denne uken.

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Liernett, avisen for deg som bor i Lier

En drøm har gått i oppfyllelse

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

Ekte liung?

- Mangfold og myter. Årets sommerutstilling på Lier Bygdetun åpner 22. juni

- I form for livet

Innlegg fra Svein Rognlien, kontaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter i Lier.

Betraktninger om amatørkultur, amatørpolitikere og amatørjournalister

Debatten raser på Liernett, en fin anledning til å hente fram kanonene og skyte en spurv til jorden, skriver Rune Elven i sitt leserinnlegg

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Ikke glem oss!

Det nærmer seg valg. Partiene kappes om å vinne stemmer, og løftene står i kø. Skole, miljø, helse, eldrepolitikk, samferdsel; listen er lang med viktige temaer. Men hvem snakker om kulturpolitikk?

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

Skal finne den beste plassen i verden

Statens pris for attraktivt sted er på hele 250.000 kroner og skal deles ut for første gang i 2012.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Unødig uklarhet om anbud

Tildelingen av markedsføringsoppdrag for Lierdagene svekker folks tiltro til Lier kommunes anskaffelsesrutiner.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Bedre dyrehelse og dyrevelferd

- Vi har tro på at forslaget om overføring av ansvar for veterinærtjenester til kommunene vil kunne være positivt, sier Siri Loe Svere fra Senterpartiet til Liernett etter kommunestyremøtet i går

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Vellykket Sankt Hallvardspill godt politisk forankret

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud (bildet) framhever dette i sitt innlegg her --

Diskusjonen om Lierstranda fylte Haugestad

Sjelden har så mange hørt at noen er uenig om så lite.

Lier-nett fornyes

I disse dager pågår finpussen av nye Liernett. Vi har gjennomgått organisasjonen fra topp til bunn, og vil om kort tid lansere et helt nytt system med mange nye funksjoner.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Anne Karin Nygård på Bygdetunet

Engasjerende innlegg av Anne Karin Nygård, generalsekretær i Norske kvinners sanitetsforening, på "Medlemsdagen" på Bygdetunet sist lørdag.

Norges mest beskjedne kommunestyre?

Det er neppe noen annen kommune der de folkevalgte og lokaldemokratiet har en så bortgjemt plass på de kommunale nettsidene.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Utrenskninger før salg

Mye tyder på at Mecom-avisene og dermed også Drammens Tidende og Lierposten, blir solgt til A-pressen

Leder

Den kulturelle skolesekken

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Bli med på registrering av viktige kulturminner!

Lier kommune vil i år gjennomføre nyregistrering og vurdering av kulturminner i Lier, og innbyggerne inviteres av kulturkontoret ved Ingeborg Rivelsrud til å bidra

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Elisabeth Enger ny jernbanedirektør

Den nye direktøren var rådmann i Lier kommune fra 1994 til 2001

Full klaff for kulturfolket

En gledelig mønstring av mangfoldet under Kultursleppet i dag

Endret kommunestruktur

LIERNETTS APRILSPØK: - Lier blir selvsagt også berørt når antallet kommuner reduseres drastisk, sier statsminister Jens Stoltenberg etter presentasjonen av ”Kommune-Norge 2014”

Brannbiler i Drammen

VG har satt fokus på standarden på brannbiler og bredskap i Norge i dag. Og det er ille.

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Innholdsløs kulturdugand i fin innpakning.

Å arbeide på nettet betyr at vi må sende stoffet langt fra oss før det kommer tilbake. Noen ganger kommer det i bane der ute, slik som denne artikkelen om idédugnaden på Sylling skole. Nå har den etter lang tids fravær svingt innom redaksjonen igjen, og vi knepper den fast i serveren. Med idrettshallen og aulaen har Sylling fått et anlegg som står i en særstilling i bygda, vakkert og smakfullt, praktisk og hensiktsmessig. Her vil kreative hoder kunne boltre seg uten å stange i veggen fordi dårlige lokaler og manglende utstyr setter grenser for skapende aktivitet.

Gult lys for Grønne Lier?

Med ”mobiliseringsprosjektet” Grønne Lier skulle Lier bli den grønne og attraktive kommunen mellom de hurtigvoksende kommunene i øst og Drammen i vest. Nå venter vi på femårsrapporten.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Vestregionen markedsfører seg gjennom kultur

De 13 kommunene i Vestregionen har i samarbeid med ulike aktører gått sammen om å markedsføre 13 arrangementer som er knyttet til vann. I brosjyren Opplevelser ved vann er det arrangement for enhver smak.

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Lier svarte ikke til forventningene

Dette sier Ellen Benestad til Østlandets Blads nettutgave. Ellen Benestad begynte 30. juni i år som Kommunalsjef, med ansvar for kultur, undervisning og barnehager i Lier Kommune

Prisverdig innsats for kulturen i Lier?

Kandidater til kulturprisen 2010 må foreslås innen 1. september.

Kirkevalget 2009: Frogner

Presentasjon av Frogner menighets kandidater til menighetsrådsvalget

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Ny redaktør av Liernett

Fra 1. mars har Svend Asbjørn Sylling tatt over redaktøransvaret for nettavisen Liernett.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.