Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 8892f044c52f9768bb19979b0aa8651f

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.


Konserter Foto:Thv.l

Ordfører Ulla Nævestad og rådmann Orrvar Dalby har etter det som avisen fulgte opp med, gitt uttrykk for at man ikke ønsker at kultursjefen på denne måten blander seg inn i politikken. Redaktør i Drammens tidende skrev deretter en leder med sterk kritikk både av grådige kommunalt ansatte generelt og av Liers kultursjef spesielt. Felles for ordfører, rådmann og redaktør er at de er mer interessert i å ta person enn i å se på sakens realiteter. Dette handler om kommunenes økonomi. Kommunalminister Erna Solberg fortjener ros for sitt utrettelige arbeide med å få kommunene til å bruke sine midler til å løse oppgavene på en mest mulig rasjonell måte. Men storting og regjering gir kommunene lovpålagte oppgaver samtidig som man bevilger de beløp kommunene har til rådighet for å løse de samme oppgavene. Det tjener ikke kommunalministeren til ære at hun ikke med samme iver sørger for at kommunene får det de trenger for å løse de oppgavene de er pålagt. Det er et stort problem i Norges kommuner at man har ikke nok penger til å gjøre det man er helt nødt til å klare.


Unge musikanter Foto:Thv.l

Kultur, idrett og frivillig arbeide gir innbyggerne både tilhørighet og noe å identifisere seg med. I et samfunn fungerer det som limet mellom de elementene man bygger samfunnet av. Et godt fungerende kulturliv gir både engasjement og aktivitet på mange plan: ”Her vil jeg bo og her vil jeg bidra!” Slik har Liers kulturliv fungert gjennom noen år. Kulturkontoret har med enkle midler, men med entusiasme og pågangsmot, samarbeidet med de frivillige organisasjonene og ytet langt mer enn man med rimelighet har kunnet forlange. Sammen har man bygget opp et kulturliv Liers innbyggere med rette kan være stolte av. Det er riktig av redaktøren i Drammens tidende å gripe fatt i grådighet og annen ukultur i vårt samfunn. Men han må lete helt andre steder enn på Lier kulturkontor for å finne slikt uvesen. Lier kulturskole har også vært en viktig bidragsyter slik at vår kommune er god å vokse opp i. Kulturskolen har fått muligheten til å være et eksempel til etterfølgelse. Ikke minst har samarbeidet mellom skolekorpsene og kulturskolen har gitt svært gode resultater. Bygda har fått en rekke dyktige unge musikanter og korpsene er i framgang og vekst.


Konkurranser Foto:Thv.l

Nå står det man gjennom en årrekke gjennom utrettelig arbeide har bygget opp, i fare for å bli rasert. Da er det en god kultursjefs plikt å rope varsku slik hun har gjort. Det fortjener hun ros for. Hvis man ikke bestemmer seg for at kulturlivet og de frivillige organisasjonene skal man dyrke og gi gode kår, mister man på kort tid de verdier arbeidsomme og flittige kulturarbeidere har bygget opp gjennom mange år. Lier kommune har nå greid å bygge opp dyktige, arbeidsomme og initiativrike miljøer som gjør og er innstilt på å fortsette å gjøre et verdifullt arbeide for bygdas befolkning. Det vil være en ulykke om kommunen som ynder å kalle seg Grønne Lier av uforstand luker bort de miljøene som kan bidra til at bygda vår fortsatt skal være en av de beste i landet å bo i. Nå ligger saken i politikernes hender. Jeg appellerer til politikernes fantasi og mot: ”Finn de løsningene som berger kulturlivet. Et fortsatt rikt kulturliv er en berikelse for alle som bor i kommunen. Det frigjør initiativ og skaperkraft og det tiltrekker ressurssterke mennesker som har mer å bidra med. Slike verdier er ikke lett å måle i penger, men de er like fullt en stor del av virkeligheten. Våg å stole på at kultur lønner seg!”

Forrige artikkel:Neste artikkel:Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode