Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Anne Karin Nygård på Bygdetunet

Engasjerende innlegg av Anne Karin Nygård, generalsekretær i Norske kvinners sanitetsforening, på "Medlemsdagen" på Bygdetunet sist lørdag.

Det var en gang da jeg nærmest kom i lykkerus når telefonen ringte seint fredag kveld med beskjed om at det ble dugnad morgenen etter: ”Skaff så mange som mulig og sørg for å være på jobb halv åtte". Alle som stiller seg undrende til en slik reaksjon burde hørt generalsekretær i Norske kvinners sanitetsforning Anne Karin Nygårds tale på "medlemsdagen" på Bygdetunet lørdag.

Hun snakket varmt og engasjerende om frivilligheten, om det som er utpekt som det mest typiske norske ordet, dugnad. Hun tok utgangspunkt i egen forening og ga et ryddig og historisk tilbakeblikk fra hvordan foreningen hennes  tidlig på 1900 tallet gikk fra å være  en kamporganisasjon som kjempet for Norges selvstendighet og kvinners rettigheter, til å bli en organisasjon som markerer seg på mange områder i samfunnet. Først og fremst der det kreves omsorg, og det bokstavelig talt helt fra vuggen til graven.

Men hun snakket også på vegne av alle som driver ideelt frivillighetsarbeid i landet vårt. Det dreier seg egentlig ikke om kroner og ører, selv om de tusenvis av frivillige organisasjonene hvert år tilfører samfunnsøkonomien enorme beløp. Det handler om andre verdier. På hvilken grunn skal vi tufte demokratiet vårt. - Vi vil være en motvekt til markedskreftene, sa hun. – Og samtidig et korrektiv til det offentlige. Vi skal være en viktig del av den samarbeidsstrukturen som er så vesentlig i samfunnet.  Sammen med offentlige etater og det private næringsliv vil vi være med på å om å utforme samfunnet. Uten frivillighet vil vi få et kaldere samfunn.

Det fins verdier som ikke kan kjøpes, og Nygård bergrunner det med å slippe ut et nytt knippe honnørord: Ansvarlighet, engasjement og handlekraft. - Men samfunnet har forandret seg og vi er nødt til å bruke vår historiske tradisjon som inspirasjon for fornyelse. Dessverre har mediebildet i altfor stor grad vært preget av striden rundt spilleautomatene og en del foreningers avhengighet av dem. - Nå må vi forandre fokus, kjempe for momsfritak på våre tjenester og ikke minst rope et varsku når det gjelder anbud i forbindelse med omsorgstjenester.

Organisasjoner som har lange tradisjoen og unik erfaring på på omsorgsmarkedet blir skviset ut til fordel for aktører som kan vise til støtrre kostnadseffektivt i kroner og ører. Dette var pep - talk  til alle dukgnasarbeidere i kommunen som vurderer å betale seg ut av det hele og bruker tida til noe annet.

Frihet i det små, enighet i det store og kjærlighet i alt. Bare ord? Kanskje det er på tide å kalle en spade for en spade og ta budskapet på alvor.

Flere  artikler fra dagen følger mandag og tirsdag

Les også: http://www.liernett.no/?artikkel=3332

Anne Karin Nygård sammen med sanitetssøstre på lokalplanet

Flere saker fra arkivet

Informasjon og omvisning

Tre foreninger inviterer til medlemsdag med familie og venner i dag på Bygdetunet ---

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Fortsatt en lang vei

- Det er kvinnene som fremdeles utfører mesteparten av omsorgsarbeidet, både hjemme og i yrkesliv, påpeker Janicke Karin Solheim på den internasjonale Kvinnedagen.

Medlemsdag med familie og venner på Bygdetunet.

Norges diabetesforening, avdeling Lier, Lier hørselslag og Sanitetsforeningen i Lier inviterte medlemmer med familie til flott dag på Bygdetunet sist lørdag.

Historisk - og aktuell

Kvinnekampen foregår over hele verden, hver dag, hele året. 8. mars er likevel spesiell, fordi det er en mulighet for feminister av begge kjønn til å markere for at kvinners rettigheter fremdeles er høyst påkrevet, skriver Janicke Karin Solheim.

Uten kvinner - ingen utvikling

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Da er det på sin plass å minne om at kvinnekampen alltid har vært nettopp det; internasjonal, skriver Janicke Karin Solheim (SV) i sitt innlegg

Hest er best - også som næring!

Senterpartiet går nå i bresjen for hestenæringa! Partiet ble hyllet på Den norske Travforenings landsrådsmøte på Gardermoen sist torsdag. Generalsekretær Ivar E (...)

Varsleren

Karin Fossum skriver igjen

Epleblomstring på Bygdetunet

Klikk deg inn i dag - i morgen er det kanskje for sent

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Hagedag på bygdetunet

- Søndag 14. august er det hagedag på Lier Bygdetun, og nå er det mye fint å se. Det er også anledning til å snakke med fagfolk, sier Harald Saue, som er leder for den fargerikeste delen av Liers tusenårssted.

Norsk Kvinnesaksforening 125 år

Foredragsholder er Karin Stoltenberg som har vært en nøkkelperson i familie- og likestillingspolitikken, men har -- typisk nok, som kvinne -- fått altfor lite oppmerksomhet og anerkjennelse for dette, skriver her Janicke Karin Solheim (på bildet); leder for Drammen Kvinnesaksforening.

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

- Tjener på å ha private aktører

- Ligger kvaliteten i omsorgstjenestene i offentlig eller privat sektor? Ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann, stiller dette spørsmålet og utfordrer, blant andre, Fagforbundet.

Fritidsmesse for funksjonshemmede på Lierbyen skole

Det er noe med oss alle, men hos noen er det mer synlig. Som hos mennesker med en funksjonshemming av et eller annet slag. Målet må være å gi alle et mest mulig likeverdig liv. Og det skal ofte ikke så mye til.

Ytringsfrihet og korrektivtyranni

Petit av Siri Walen Simensen, Egge, journalist i ukebladet Hjemmet.

Den onde viljen

Ny bok av lierforfatteren, Karin Fossum. Den niende med overbetjent Konrad Sejer

Bygg, reis deg

Nå gjenoppstår Helgerudhuset på Bygdetunet

- I form for livet

Innlegg fra Svein Rognlien, kontaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter i Lier.

62 år er nok

- Det er et stort paradoks at palestinernes liv som flyktninger teller nøyaktig like mange år som Mennskerettighetene selv, understreket stortingsreprentant Lise Christoffersen i sin tale på 1. maiarrangementet på Høvik skole i går.

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Raymond Johansen: Uten frivillighet stopper Norge

Valgkampen er i sluttfasen, og sentrale politikere trår på gasspedalen for å nå så mange som mulig før valget. I dag møtte Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen Lier Idrettslags ledere.

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

Store penger i kultur

Forfatter Karin Fossum og musiker Bjørn Eidsvåg ser begge ut til å ha lagt et godt økonomisk år bak seg

Barmhjertighetens dag falt sammen med Kulturminnedagen på By

Vår medisinske kulturarv var mottoet for årets kulturminnedag på Bygdetunet. At dagen falt sammen med barmhjertighetsdagen i kirken, kan være et tegn på at alt i verden ikke er tilfeldig. Nå har medisinere og teologer historisk sett et ulikt utgangspunkt når det gjelder forståelsen av sykdom og lidelse, men begge grupper er i dag enige om at når helsa skranter, er det greit å sette sin lit til medisinene.

Har kvinnebevegelsen sviktet innvandrerkvinnene?

Leder av Drammens kvinnesaksforening og kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, Janicke Karin Solheim (bildet), tar opp dette spørsmålet til debatt.

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Lierhistoria bit for bit – pensum for liunger

Det fins en evighetsmaskin et sted i Lier, antakelig på Vestsida. Det er jeg overbevist om etter å ha lest årboka til Lier historielag

Ikke glem Burma

For en kort stund var Burma i medienes søkelys. Nå får vi gjøre vårt til at våre burmesiske sambygdinger skjebne ikke blir glemt og får et likegyldighetens slør over seg.

Bossa i AFP'ns tidsalder

Flott konsert i amfiet på Bygdetunet.

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Kulturminnedag sist søndag

Årets kulturminnedag hadde fokus på fritid og på hvor og hvordan vi bruker fritida vår, kort sagt: Mangfoldig fritid. Mange brukte søndagen til å besøke Bygdetunet der årets markering gikk av stabelen. Og det var vel anvendt fritid.

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Liernett, avisen for deg som bor i Lier

En drøm har gått i oppfyllelse

Vis respekt - vær en lagspiller

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Karin Fossums beste

Det er min vurdering etter å ha brukt store deler av en sommerdag på syllingforfatterens siste bok, Den som elsker noe annet

Noen er født heldige.

Her om dagen hadde jeg flaks. Telefonen ringte og en stemme i den andre enden fortalte meg at jeg hadde vunnet. Endelig var det min tur!

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

Mangfoldsåret på Bygdetunet

Søndag åpner Bygdetunet grinda for sommerens utstillng som skal sette søkelyset på det kulturelle mangfoldet i bygda

Mer fokus på kvinnelige forfattere

Det mener forfatter Ellisiv Lindkvist som var en av gjestene under markeringen av Kvinnedagen i Lier.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Skoletullball

Det er med interesse jeg har fulgt debatten her på Liernett om de forsvunne bildene fra årets juleball på Tranby skole

Åpningen av Lierdagene 2007

Det er alltid vel verdt å lytte oppmerksomt når ordfører Ulla Nævestad taler.

Kampen om leserne

Kampen vil stå mellom utenlandskeide Lierposten og det rotekte lierproduktet, Liernett

Rett til liv uten vold

- Stopp volden mot kvinner i asylmottak i Norge, skriver Janicke Karin Solheim (bildet), kvinnepolitisk leder i Buskerud SV

Utdanning og arbeid

- Dette er nødvendig for en bedre inkludering i det norske samfunnsliv, mener Senterpartiets Siri Loe (bildet) i integreringsspørsmålene --

Den som glemmer lokalhistoria

Ja, hva med den?

Loffere i fokus

Lofferne var tema på Lier Historielags godt besøkte møte i kveld.

Fremmet demokratiske holdninger og verdier

- Med Terje Sagvoldens altfor tidlige bortgang har Lierskogen-samfunnet mistet en fremtredende spiller i det politiske miljøet, skriver Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E Strand.

Søndagskaffe på Bygdetunet

Søndag dro vi på Bygdetunet. Ikke først og fremst for å se utstillingen ”Da klokka klang”,den hadde vi sett før -

Julemarked med forbedringspotensiale

Et godt julemarked er gjerne resultatet av en lang tradisjon der form og innhold er bygd opp gjennom mange år. De som har erfaring med julemarkeder i Tyskland og Østerrike, vil se at ansvarlige for julemarkedet på Stasjonstorget har noe å lære av våre europeiske søstrer.

Tidenes største

Høstens bokmarked på Frogner menighetshus er tidenes største der i gården.

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

Bør få erstatning

Etter at streiken ble avsluttet vil mange mennesker, som for eksempel foreldre med barn i SFO, kunne ha krav på erstatning --

Sammen på Bygdetunet

Lier Bygdetun var igjen en flott ramme rundt arrangementet da LO Drammen og omegn, Lier SV og Lier Arbeiderparti inviterte til 1. maifeiring

”Jeg kan se i mørket”

Karin Fossum med ny roman, den første på to år. Ei bok om ubegripelig hverdagsondskap

Sikret lokale planter

Lier Historielag fylte 40 år i forrige måned. Hva er ikke mer fortjent en at en av "ankermennene", Harald Saue, som fylte åtti like etter får Månedens blomst --

Vennene - vår valgte familie

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

Ingen likelønn uten rett til full stilling

43 prosent av alle sysselsatte kvinner i Norge arbeider deltid.

Arbeider'n er borte

I forrige uke forsvant et kjent landemerke i Sylling

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Åpent møte om integreringspolitikken

Torsdag hadde Lier Arbeiderparti inviterte til åpent møte om integreringspolitikken i kommunen på Voksenopplæringa i Lierbyen

En godbit på bygdetunet.

Knut A. Andersen blir sjelden observert uten et enkelt videokamera i en stropp rundt halsen

Skål for de frivillige

2007 går over i historien om noen timer, et lykkelig år for noen, mens for andre et år fyllt med smerte, sorg og savn

Vårtegn

Hestehov seint og tidlig

Liernett slutter seg til Fair- tradebedriftene

Vi i redaksjonen er storkonsumenter av kaffe og vil nå i framtida fylle våre respektiv kjøkkenskap med Fair-trade kaffe

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

Bussturen

"Skriv om oss da". Det var oppfordringen ukens petitskribent, Rune T. Berg, fikk for en tid siden ---

Ny strategi gir optimisme

Sylling IF s hovedstyre (på bildet) lanserer sitt slagord "Min klubb øverst i Lier" før årsmøtet tirsdag kveld.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

- Ingen småaviser legges ned

Det lovte Mecom-sjef David Montogomery da han besøkte Lierposten

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Nordmenn best på frivillighet

Frivillighetssentralen og markerer FN s frivillighetsdag med åpent hus onsdag 5. desember

Nalumpæra lyste i minnet

Til Bygdetunet på jakt etter en svunnen ungdom

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Utrenskninger før salg

Mye tyder på at Mecom-avisene og dermed også Drammens Tidende og Lierposten, blir solgt til A-pressen

Unødig uklarhet om anbud

Tildelingen av markedsføringsoppdrag for Lierdagene svekker folks tiltro til Lier kommunes anskaffelsesrutiner.

- Vi må stå sammen

Ukens gjesteskribent, Brynhild Heitmann, skriver både om tragedien 22. juli og om jødenes skjebne. I dag er det den internasjonale holocoustdagen.

Søndag er Bygdetundag

Utstillingen "Busser og biler i Lier fra 1900" vises nå på Bygdetunet. Den er bare en av grunnene til at Bygdetunet er vel verdt et besøk nå på sommerstid.

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Der skiløperne kan kose seg

ROS-hyttas dugnadsgjeng kunne glede seg over godt besøk fra skiløpere fra flere kommuner i dag --

Anne Grete Preus til kulturkirken

Søndag 13. november kommer Anne Grete Preus til Lierskogen kulturkirke og holder en av sine få konserter denne høsten.

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Strålende skiforhold

Strålende forhold møtte skiløperne i dag. I tillegg til løypene fra Kanada og ved Eiksetra er det er nå kjørt løyper både fra Gjellebekk og Kværner, melder løypebas, Anders Haverstad på løypetelefonen.

Et lite norsk idrettsunder

- Det har forundret meg ofte at norske padlere og roere gang på gang har vært på pallen i de store mesterskapene, skriver Jan Terje Nilsen i denne ukes petit

Bygdetunet i tenkeboksen

Det hender en debatt går i sirkel, kommer i bane så å si, graver seg ned i en rille og blir der som det berømmelige hakket i plata.

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

- Hvor mangfoldig er du?

Mangfoldåret 2008 er i gang. Vil en eller flere Lier-familier vise mangfold i praksis?

540 frivillige gjorde Lier triveligere i 2010

Frivilligsentralens årsrapport gir et godt bilde av sentralens omfattende virksomhet. De 540 frivillige ved sentralen har jobbet i 7500 timer i året som gikk.

Valg - sinnets suverent største sysselsetter

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Halleien er lavprispolikk

Det hevder kulturkonsulent, Lillian Halvorsen (bildet), i Lier kommune i en kommentar til leieprisene i håndballhallene

Noe skjedde på bygdetunet i går.

- Du burde ta deg en tur, det er et arrangement på bygdetunet. Tidlig søndag morgen ringte Thorvald. Han kunne fortelle at det skulle være skuespill og taler på bygdetunet. Litt forfjamset kastet jeg meg i bilen og dro ned.

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen