Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Lierhistoria bit for bit – pensum for liunger

Det fins en evighetsmaskin et sted i Lier, antakelig på Vestsida. Det er jeg overbevist om etter å ha lest årboka til Lier historielag

Lier historielags årsskrift for 1977 var antakelig det første jeg leste av lokalhistorisk stoff da jeg kom til Lier. Skolene kjøpte klassesett av årsskriftet, og det fikk en sentral plass i avdelingen for lokalhistorie som på den tida var stor rundt om på skolene.
Hovedartikkelen den gang var ”Trekk fra Lierbanens historie” av Ole Foss. Artikkelen inspirerte til mange turer langs Lierbanen og var en spore til videre interesse for lokalhistorie. I dag har årsskriftet fått betegnelsen årbok. Trykk, innbinding og bilder er blitt kraftig forbedret. Boka som har fått navnet ”Det var denti` er en dokumentasjon av "historieforskninga" som foregår i Historielaget. Redaktør er Erik C. Holm. Han er også hovedbidragsyter i til årboka 2005. Med seg i redaksjonen har han John Willy Jacobsen, Astrid Karin Natvig og Håvard Rype.

Forsidebildet på årets bok er av Andreas Nilsen Fjeld og Lisa Olsdatter. Og hovedartikkelen er da også om Andreas Nilsen Fjeld, møbelsnekkeren, hagedyrkeren, politikeren og bedriftsformannen. Et mangefasettert og samfunnsengasjert menneske som i store deler avsitt 103 årige liv bodde i egenbygde hus på Nilsestupet omgitt av en velstelt frukthage. Erik C. Holm tegner et grundig og interessant bilde av denne spennende skikkelsen som gjennom nesten et hundreår var en av bygdas fremste menn. Erik C. Holm har store historiekunnskaper og bruker sin faglige kompetanse til å sette lokalhistoriske begivenheter inn i en større sammenheng.

Evnen til å sette begivenhetene i relieff viser han også i artikkelen Et ”oppraab”. Der dokumenterer han den solide nasjonale stemningen i Lier i forbindelse med løsrivelsen fra Sverige. Også denne gangen ha Erik C. Holm med en artikkel om hjertebarnet oberst Heg. Få kjenner vel historien rundt denne sagnnomsuste obersten bedre enn Holm. Han har ihvert fall til fulle vist at hedersmannen med bakgrunn restaurantnæringa ikke gjorde skam på sitt opphav i USA.

John W. Jacobsen har en annen måte å nærme seg stoffet på. Han er pedagogen som populariserer og tar oss med opp i tannlegestolen når han skriver om ”Tannbehandlingen i Lier fra 1900 til 1970 åra”. Samme teknikk bruker han i artikkelen om ”Korpsmusikken på Lierskogen før i tida”. Jacobsen artikler inneholder mange navn og tidfestinger, og han framhever enkeltmenneskers muligheter til å påvirke historien i smått og stort. En nøkkelartikkel til Jacobsens arbeidsmetode er ”En høstdag i Sylling året 1924”. Den bygger på et kåseri han holdt før han lanserte den første boka si ”Øverst i Lier” på Valstadhaug i 1989. - Hovedpersonen i kåseriet er en bonde som vi følger gjennom dagen. Sitater og tanker som er tillagt ham er bygd på autentiske hendelser”, skriver Jacobsen i et forord til artikkelen.

 
Øystein Reed tar for seg femtiåra i Lier. Et overgangstiår da vi for alvor går inn i vår egen tid. Tenk bare på de store omveltningen i jordbruket som følge av mekaniseringa. ”Den gamle mester” er en fornøyelig og velskrevet artikkel om sløydundervisninga før i tida Fra denne perioden fins fortsatt mange skriveføre liunger som burde kunne finne plass i ei årbok.

Håvard Rype skriver dikt ,og i noen formsikre strofer formidler han evige sannheter om hvilke referanserammer en ekte liung bør ha når han skal beskrive virkeligheten. Eller er det slik at dagens liung føler seg fremmedgjort overfor de verdier Rype så fint formidler i diktet "Variasjoner".

Noen små anekdoter er det blitt plass til, og kanskje burde det vært flere slike. Med andre ord kan det være rom for å eksperimentere litt med stoffet. Årbøkene har blitt en tanke stereotype og kanskje i seg selv historiske. Artiklene bærer et visst preg av: ”Husker du de gode, gamle dager?” Og etter å ha lest årsskriftet sitter vi igjen med et inntrykk av at fortida var konfliktfri. Et historielag har en unik nærhet til lokalhistorisk stoff. Men en slik nærhet kan være farlig i forhold til synsvinkel og tilnærming til teksten. Historien er kontroversiell og oppfattes forskjellig alt etter betrakterens ståsted. Det kan derfor være fristende skrive på en måte som applauderes av de fleste. På den annen side kan det da hende at all reaksjon uteblir. Jeg tror det er viktig at arbeidet med en offisiell lierhistorie settes i gang igjen. Et slikt arbeid vil utvilsomt vitalisere historieforskinga på lokalplanet og skape debatt, og det vil kunne ligge som ei bunnlinje for alle som ønsker å publisere historisk stoff fra lokalmiljøet.
Årboka bør være pensum for alle liunger. og skulle den gi mersmak ,kan bøker fra tidligere år bestilles fra Historielaget. Om du melder deg inn, får du mellom annet boka attpå.

P.S.

Evighetsmaskinen, fins den? Som det forsinka renessansemenneske og "universalgeni" han var, så hadde Andreas Nilsen Fjeld konstruert en perpetuum mobile. Den hadde han stukket unna på loftet. Dessverre er den bli borte. Jeg er overbevist om at flittige dugnadssjauere på Bygdetunet gjerne skulle ha slått kloa den.


Historie Lier Historielag

7 kommentarer

Torsdag 26. januar 2006 09:34: Paul Chr Justad
Gravstøtten til Andreas Nilsen Fjeld ble desverre fjernet ved boltingen av kirkegården i 97, den er oppbevart her på kirkegården og bør kanskje pusses opp og settes tilbake?
Fredag 27. januar 2006 16:03: Thorvald Lerberg
Gravstøtta må opp igjen. Saken støttes også av Historielaget.
Tirsdag 31. januar 2006 12:26: Paul Chr Justad
Kan historilaget ta kontakt med menighetsrådet og kirkesjefen slik at dette arbeidet kan starte våren 06.
Onsdag 1. februar 2006 18:14: Knut A. Andersen
Takk til Thorvald Lerberg for fyldig omtale av Lier Historielags nye årbok. Når det gjelder oppsetting og oppussing av gravstøtten til Andreas Nilsen Fjeld, har nok Thorvald vært litt i forkant av fakta. Lier Historielag har ikke behandlet denne saken, og vi har følgelig hverken uttalt oss for eller mot. Vi vil imidlertid sette den på sakslisten for første styremøte etter årsmøtet, som finner sted på Haugestad torsdag 16. mars, og så vil utfallet bli opp til flertallet. Følg med på www.liernett.no og på www.lier.historielag.org - to av Liers beste nettsteder.

Med vennlig hilsen
Lier Historielag
Knut A. Andersen
Onsdag 1. februar 2006 18:17: Knut A. Andersen
Rettelse: Lier Historielags årsmøte er torsdag 16. februar, for øvrig kl. 18.30 på Haugestad. Variert program. Presentasjon av vinnerbildene i fotokonkurransen, som denne gang ble arrangert i samarbeid mellom Lier Historielag og Lier Fotoklubb.
Onsdag 1. februar 2006 21:45: Thorvald lerberg
Thorvald bekalger. Jeg forvekslet årbokkomiteens "innstilling" med styrevedtak i Historielaget i støttesaken. Håper årbokkomiteens "innstilling" blir tatt til følge på årsmøtet. Takk for hyggelig engasjement!
Fredag 3. februar 2006 11:20: Knut A. Andersen
Thorvald erkjenner å ha forvekslet innstilling og vedtak. Det er tilgivelig. Den som ikke gjør noen feil, gjør vanligvis ikke noe annet heller.

Ha en fin helg!

Flere saker fra arkivet

Lierstranda

I årets årsskrift fra Historielaget er fokus satt på sørvestre del av kommunen. Og John Willy Jacobsen har vært redaktør for årsskriftet som i år har blitt ei bok med stive permer.

Det var denti’

Nå foreligger den 17. årboka fra Lier historielag. Den er delt ut gratis til historielagsmedlemmer, men ligger også ute for salg.

Det var denti’

Årboka til Historielaget er i handelen. Her har du julegaven på overtid.

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

Litteratur som terapi

Håkon Øvermo bruker god litteratur i arbeidet som hjelpepleier på Frogner sykehjem. Favorittforfatteren er John Willy Jacobsen

Ønskereprise i kulturkirken

Fortvil ikke hvis du gikk glipp av John W. Jacobsen og Håvard Rypes historiekveld i Lierskogen kulturkirke. Førstkommende søndag gjentar de suksessen. Men hvem er de tre på bildet?

Vinteren på sotteseng?

Den 83. årboka fra Drammen og Oplands Turistforening er klar

Bygg, reis deg

Nå gjenoppstår Helgerudhuset på Bygdetunet

Canada vs. Kanada

Den kanadiske ambassaden i Oslo ønsker informasjon fra Lier Historielag om stedet Kanada i Lier. Noen som har noe å bidra med?

Minneord

Erik C. Holm døde den 9. januar

Grønne Lier

Lier kommune har bestilt bok av Erik Jacobsen. Det har blitt ei vakker bok til glede og ettertanke.

På sporet av "Lørja"

Er det lasteprammen Thyra, populært kalt "Lørja", som ligger sunket ved land litt nord-vest for Svangstrand?

Hvem er de gale?

En fotoreportasje fra en del av Lier sykehus

Historielagets store dag

To bokutgivelser, ordførerbesøk og et godt besøkt høstmøte markerte Lier Historielags posisjon som et av Liers største og mest aktive lag.

Den elektroniske historieboka

Er du oppdatert?

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Tilbake til skolen

Tidligere elever på Vivelstadskolen tilbake i klasserommet. Denne gangen på Bygdetunet

Med fortida inn i framtida

Terje Bautz er redaktør for den elektroniske historieboka. Han håndterer et redskap som burde brukes mye mer i norske skoler

Den elektroniske historieboka

En gave til alle historieinteresserte

Prisvinnner med stort samfunnsengasjement

Torsdag mottok Andreas Hørthe kulturprisen på Haugestad

Med Grimsrud på Rørosbanen

”Mitt eventyrlige Lier” er en av flere bøker Per Grimsrud har skrevet med forellinger, dikt og eventyr fra Lier

Kontaktskapende fest

Latteren satt løst, da ordfører Ulla Nævestad overrakte Berit Furøy (tv) to mobiltelefoner som var kommunens gave på festen til 40-årsjubilanten Lier Historielag.

En godbit på bygdetunet.

Knut A. Andersen blir sjelden observert uten et enkelt videokamera i en stropp rundt halsen

Med Grimsrud til Fjulsrud

Per Grimsrud etterlot seg en litterær arv bestående av alt fra store skjønnlitterære verk til vers, sangtekster, prologer og tekster fra livet i Lier. I boka "Lier i våre hjerter" finner vi eksempler på det meste.

Berit – den utrettelige

Berit Dahl Soltvedt stiller opp når hun kan, og det er ofte. Denne helgen sitter hun i Frogner menighetshus med ny bok på bordet og ”tegneserie” på veggen.

En moderne gapestokk

Ukens petit er ved Ulla Nævestad, Sylling

Canada, where, or - eller Kanada, hvor

Svar på henvendelse: Til den kanadiske ambassaden og andre interesserte

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Attraktivt boligområde i Sylling

Utbygginga i Skjæret i full gang.

Vemodig vakker

Konserten med Lier Kammerkor i Frogner kirke

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Historielaget fikk flyhangarmodeller

Blant de mer originale gjenstandene Lier Historielag har mottatt til samlingene på bygdetunet er utvilsomt to modeller av flyhangarer som har vært i bruk i Lier.

”Jeg kan se i mørket”

Karin Fossum med ny roman, den første på to år. Ei bok om ubegripelig hverdagsondskap

En filatelist av beste merke

Anton Wego, antikkmessegeneral på Frogner menighetshus

Turbok for syklister

"På to hjul 46 Sykkelturer i Drammen & omegn" av Kjell Buene

Ukens petit: Ny vår!

Det er heldigvis noe som bare blir bedre og bedre med årene! Det er evnen til å være ydmyk overfor årstidene, som like trofast kommer oss i møte år etter år

Leder

Om å ha litt av bonden i seg

Besøk Bygdetunet på søndag!

Det er masse kulturtilbud for hele familien søndag 14. september når Kulturminnedagen arrangeres

Lierdagene: Seks uker igjen

På bildet er ordfører Ulla Nævestad på vei til Lierdagene i 2003, men åtte år før var det ordfører Svein Liavåg som åpnet Lierdagene. Se Liernetts video med ham og mange andre kjente og ukjente fra Lierdagene i 1995!

Nykjuadagen 2007

Første av to artikler. Noen refleksjoner

Liers forhistorie på data.

Nå er det sterkt foreldete verket”Liers historie” i seks bind ute på nettet. Kommunen åpner også sine sider for historieskrivere av forskjellige slag. Det kan bli en illeluktende lapskaus om ikke kriteriene er klare for hva som skal komme med

Hva jeg husker fra høsten

- her jeg sitter på Toverudstranda?

Lierhistorie er alltid en populær julegave

Liers to årvisse historiepublikasjoner, historielagets årbok og Lierkalenderen, er kommet. Begge har interessant og godt illustrert lesestoff for liunger og andre både i og utenfor bygda.

Optimistene har ansvaret

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, Gullaug, medlem av kommunestyret og formannskapet

Sterk halvmaraton

Øystein Mørk (bildet) fra Lierskogen løp inn til en sterk fjerdeplass i sin klasse under Oslo Maraton i helga

Takk Øyvind!

På avslutningen for Sjåstad/Vestre Lier IL s skigruppe takket Håvard Nygaard (tv) og Even Hornstuen Mathiesen sin trener for en strålende jobb gjennom mange år

Guttekonferansen- Rallytur på Sylling

-En skikkelig heisatur på sylling skole

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Lars Kolle

Dugnadsarbeider på bokmessa i Lierbyen, stedet der livsvisdommen går til spottpris.

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

St. Hallvard spillet - mer enn bare spill

Nytt manus er skrevet, og prøvene er i gang til årets forestilling. Denne gang er stykket ført i pennen av Håvard Rype, Lier kulturkontor, og har fått navnet ”Ikke en spurv til jorden”.

St. Hallvards dag på Huseby

Fint vær, god tale og tankevekkende preken, musikk, kaffe og sveler. 15. mai, en viktig markering i Lier

Vi som leste Vesaas

Slåttonn på Bygdetunet

Lier før og nå

Mer enn hundre år skiller de to bildene. De er tatt lengst vest på Lierstranda, like ved kommunegrensen mellom Lier og Drammen.

"Unyttig kunnskap"

- Begrepet kunnskap har fulgt meg. Å kunne noe som ingen andre vet er fascinerende, skriver Jan Terje Nilsen i ukens petit

Varsleren

Karin Fossum skriver igjen

Tar du utfordringen?

Gjør som ungdommene i Foreningen Norden gjorde på fredag. De mestret den 2,6 km lange turen opp juvet opp til Asdøltjern.

Gir regelmesssig mosjon

"Ukas kulturminnepost" har både et helseaspekt og et lokalhistorisk moment i seg.

Broom-broom i kulturkjerka

Søndag blir det full fart i Lierskogen kulturkirke (bildet). Da skal Jan-Erik Larsen underholde med morsomme historier, musikk og sang.

Dagens pilegrimer tar bussen

Bibelen er i det lange løp den beste reiseføreren for alle som legger ut på en pilegrimsreise. Men så lenge reisen går på jordskorpa, og vi som pilegrimer er på den slagne landevei, holder jeg en knapp på Lier Historielags leder, Knut Andersen

50 (per)cent - it’s good to slæp off

Ukas petit

Ubudne gjester i Sylling

For andre år på rad inviterte Hennummusikken seg selv til fellesøvelse med Sylling sangkor i aulaen på Sylling skole

Søndag er Bygdetundag

Utstillingen "Busser og biler i Lier fra 1900" vises nå på Bygdetunet. Den er bare en av grunnene til at Bygdetunet er vel verdt et besøk nå på sommerstid.

Høy puls i morgen

- Runar Gilberg i bladet Kondis har sammenlignet hvordan kroppen reagerer under motbakkeløpet i Lier med kroppens reaksjoner under Grefsenkollen Opp, forteller ildsjelene Henrik Helmersmo (tv) og Nils Haugen. Et råd til de 182 som hittil er påmeldt?

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

Stemningsfull tur langs Lierbanen

Statsministeren var der ikke denne gangen. Lier Sangkor var heller ikke der. Men Erik Holm i Historielaget ”spilte” Statsminister Hagerup fortreffelig da han fremførte et utdrag fra talen regjeringssjefen holdt for 100 år siden.

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

Drømmen

Niendeklassingene ved Lierbyen skole imponerte medelever, foreldre og sambygdinger

Den elektroniske historieboka

Vi vil igjen minne om Den elektroniske historieboka som stadig fylles opp av nye og interessante artikler. Gledelig er det å registrere at en del liunger er ivrige bidragsytere til boka. Dette er et fantastisk historieverk som burde være opplagsverk nummer 1 for alle lokalhistorieinteresserte.

Lier før og nå

På Lierstranda har alt og intet skjedd det siste hundreåret.

Et yndet turmål

Det er verdt å ta turen til Skimten, også på sommerstid.

Det var bedre før

Kjartan Fløgstad på Tranby bibliotek. Liernett leste den sist boka hans, Grand Manila, før han kom

Trivelig tradisjon: Kalender og årbok

Årets utgave av Lierkalenderen er nr. 30 i rekken. Kalenderen og årboka er klar til salg.

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

Ga bort samlingen

Arne Kristoffer Karlsen har gjennom mange år samlet gjenstander, bilder, papirer og kart relatert til Lierbanen. Som sønn av Kristoffer Karlsen har han nærmest omgitt seg med samferdselshistorie. Lier Historielag bør ha all grunn til å være fornøyd med utstillingen og søndagens store oppslutning.

Ukas petit-

er skrevet av Thorvald Lerberg. Min tanke er fri - så lenge det varer

Marit Reiersgård Bredesen med krimbok

I et vintermørkt Lier forsvinner et barn i vintermørket og en lærer blir funnet kvalt.

Et helseaspekt

Slik omtaler Arne Ask ukas post som befinner seg på Fosskollen

Gud på nettet

Her om dagen skrev vår Herre seg inn på kommentarsida til Liernett

Fotoutstilling på biblioteket

Styve og Jacobsen med ny utstilling.

Bokmarked på Frogner Menighetshus

Boka er død- leve boka

Tidsføleri

Ukens petit, den siste dette tiåret, er ved Rune T. Berg.

Kulturminnedagen - 07

Sola skinner alltid på Bygdetunet. Kulturminnedagen til minne om forsamlingshus til bekymring og glede

Utgått på dato snart?

- Er juletrefestene for lengst bare blitt en pliktøvelse for de voksne?

Tiden er unik for den enkelte

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, Gullaug. Nina er leder for Buskerud Venstre, medlem av Lier kommunestyre og formannskapet. Ikke minst er hun mor til tre.

Tiden inne for juleavslutninger

Juleavslutninger er en hyggelig tradisjon i mange foreninger og bedrifter. På Lier Bygdetun hadde Astrid Karlsen en juleglede til alle i dugnadsgjengen i går.

"Evig din?" i Drammen teater

Enkel, stilig og elegant. Se bildene her fra kabareten til Lier Kammerkor

To informasjons-guider

I 1987 fikk innbyggerne i Lier en ”Lierguide” i gave fra Sparebanken Buskerud/Lier. Tjue år etter har Lier kommune i samarbeid med Per Arne Ellefsen i firmaet Norsk Kommuneinfo med adresse i Lier laget en ny

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Bort i svarte natta

Fredag 13. mars er siste sjansen ti å se ”Blott til lyst" sin forestilling på dramascenen på Stoppen Vi var på premieren onsdag kveld

Eventyrstund og juletrehogst

Barna fulgte godt med, da Runar Bye på Jutilen Gård i Sylling pakket det nyhogde juletreet.

- Den mest kjente av dem er uten tvil Hans Chr. Heg

Hvorfor har ikke flere fått med seg betydningen til Hans Chr. Heg, den liungen som sammen med Sankt Hallvard trolig er den best kjente utenfor kommunen?

Praktfullt turkart

Dette er egentlig et opplevelseskart

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.