Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a68412a46cd5d5dd715feaf9b09e4aad

To informasjons-guider

I 1987 fikk innbyggerne i Lier en ”Lierguide” i gave fra Sparebanken Buskerud/Lier. Tjue år etter har Lier kommune i samarbeid med Per Arne Ellefsen i firmaet Norsk Kommuneinfo med adresse i Lier laget en ny


I forbindelse med Lier kommunes 150 års jubileum i 1987 ga Sparebanken Buskerud/Lier en Lierguide til kommunens innbyggere. I redaksjonen satt Narve Enger og John Willy Jacobsen. Den guiden har jeg hatt mye glede av, og jeg håper alle jeg har gitt den til kan si det samme. Når jeg i forskjellige sammenhenger har hatt gjester langveisfra, har jeg stukket til dem guiden og fortalt litt fra den. Nå 20 år etter den kom ut, har jeg funnet fram mitt siste eksemplar for å sende det til the Mayor of Eastbourne. Naturlig nok forstår hun ikke norsk, men på billedsida i guiden er Johan Brun hovedbidragsyter, og sammen med flere dyktige fotografer har det resultert i et enestående billedmateriale som uten ord forteller hvilken flott kommune Lier er.

Olaug Ganli som den gang var ordfører, er først ute i guiden. Deretter banksjef Amundsen. Så slipper redaktørene til, før fysioterapeut Svein Backe skriver fornuftig om hvorfor vi bør bruke kroppen vår. Så følger en rekke velskrevne artikler om Lier og Liernaturen. Og avslutningsvis noen nødvendige faktaopplysninger som må være med i en guide. Helt til slutt Liersangen etterfulgt av fotoklassikeren til Per Jakobsen, kulturlandskap med et blomstrende epletre i forgrunnen.

Redigering og oppbygging av guiden er forbilledlig. Kort sagt en vakker trykksak. Kjære Lier kommune, gjem unna noen eksemplarer av guden fra 87!

Årets informasjonsguide en nedtur og et bevis på at verden ikke alltid går framover. Brosjyren er utgitt av Norsk Kommuneinformasjon  i samarbeid med kommunen – og velvillige annonsører får man si. 22 av 56 sider er annonser. På side to finner vi boblebad. Baksida har en heldekkende annonse for bildeler.

Rådmannen hilser fra kommunen med noen han kaller ”Kommnetarer."  Artikkelen er skrevet i et kronglete og ikke minst tvetydig byråkratspråk som knapt passer annet sted enn innenfor Rådhusets fire vegger. Og som er fullstendig ubrukelig hvis målgruppen er liunger flest. Jeg regner meg blant dem.

For hva mener han når han skriver: ”Innbyggernes forhold til de kommunale tjenestene blir merkbart mer forbrukerorientert, også påvirket av medias fremstilling av forventninger og rettigheter. Derfor er det tidvis stor oppmerksomhet knyttet til kommunens leveringsdyktighet, med spesielt fokus på kvalitet og mengde. Medieeksponerte enkeltilfeller er krevende fordi de sjelden er representative og lett kan gi næring til myter om de kommunale tjenestene. Desto viktigere blir kommunikasjonen med innbyggerne, ikke minst brukerne og de som står dem nært.(sic)
Akkurat, eller? Mener han å si at det  som kommer fram i mediene er galt og ikke representativt for det som skjer?  Jeg synes Rådmannen mistenkeliggjør mediene ved nærmest å si at de gir et et forvrengt og galt bilde av tilstanden i kommunen. Jeg tolker det han skriver som en oppfordring til  å være  skeptisk til f.eks  avisene.  Den virkelige sannheten fins et annet sted – og gjett hvor?  Slikt har vi hørt før, men da helst fra land vi helst ikke liker å sammenligne oss med - som vi pleide å si. Her trengs mer enn en real språkvask. I hvert fall bør kommunens toppbyråkrat forklare overfor de folkevalgte hvorfor han kommer med slike kryptiske ”kommentarer” i en informsjonsguide.

Per Arne Ellsfsen som er prosjektleder for informasjonsguiden, forteller at kommentarene er klipt fra Rådmannens årsberetning som er et offentlig dokument. Og han regner med at Rådmannen er er gjort tilstrekkelig kjent med at rapporten skulle kunne klippes i og brukes i informasjonsguiden.

Så går annonser og artikler hånd i hånd utover i guiden. Masse ord, det meste har vi lest før og mye er hentet fra brosjyrer og informasjonsmateriell fra Kulturkontoret. Altså lite nytt. Og hvem har skrevet artiklene? Rådmannen satte i hvert fall navnet sitt under det han leverte.

Merkevaren Lier kommune har stor verdi. Det bør stilles store krav til alle som ønsker å gjøre penger på den.


Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
S√łndag 22. juli 2007 22:04: Truls
Se, pressen i halsende los i li, mens harepus hopper for helsa si.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode