Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kulturkutt!

For alle som har stått på for Kulturskolen de siste åra, må meldingen fra rådmannen være en skikkelig nedtur. Det tok lang tid å overbevise politikerne i Lier om nødvendigheten av Kulturskolen, og det skulle mye pedagogikk til for å få forklart støtteordninger, forbindelsen til staten og foreldrenes rolle.


Foto:Thv.l

Men politikerne har skjønt opplegget, fattet poenget med Kulturskolen og fulgt lojalt opp. Derfor har også Kulturskolen med rektor Ingvard Leivestad i spissen, fått ro til å foreta hardt tiltrengte utvidelser. Kulturskolen er lovpålagt, så borte blir den ikke, selv om det ser ut til at noe slikt hadde vært midt i blinken for kommuneadministrasjonen for øyeblikket.. Men å kjøre Kulturskolen på et nesten usynlig sparebluss, vil føre til tilstander vi absolutt ikke vil tilbake til. Kulturskolen ble i sin tid bygget på det fundamentet Musikkskolen alt hadde lagt, og det er musikklivet som mest vil merke virkningene av kuttene. Vi husker godt alt styret med svarte utbetalinger til instruktører, fingerte kjørereregninger og dugnader opptil flere ganger i uka. Dette var en virkelighet det verken gikk an å planlegge –eller organisere seg bort fra. Det meste gikk på halv tolv. Men det fantes ildsjeler som var villige til å ta sjanser i forhold til lovverket, og i tilegg jobbe døgnet rundt for at: a) Noen skulle lære å spille et instrument b) Flere skulle gis muligheter til høre musikk.


Foto: Thv.l

Det er politikerne som nå skal ta avgjørelsen, og det kan være lett å holde i økseskaftet sammen med rådmannen. Men vi bør i det minst få en begrunnelse utover det fantasiløse sukket om at det ikke fins penger. Noen avgjørelse må ikke bli tatt uten en forutgående debatt der partene vet konsekvensene av valgene som gjøres. Jeg har tidligere ment at Lier kommune er en betydelig kulturstabler. Alt mulig legges oppå hverandre uten at noen peker på sammenhenger og forbindelser som burde være grunnlag for en stringent kulturpolitikk. Administrasjonen skal legge premissene for kuttene, og jeg har ærlig talt prøvd å sette meg inn i hva byråkartene har tenkt å foreslå. Men jeg har inntrykk av at de raser rundt i en labyrint på jakt etter veien ut som gjør det mulig å rasere verdiene Kulturskolen er bygd på. Og dermed gjøre den til en arena for barn med betalingssterke foreldre. Hittil synes det meste å være hugg i lufta - loven står veien, byråkratene motsier seg selv, slenger ut lite gjennomtenkte forslag, bryter tidligere løfter og viser en desperat iver etter å komme ut av en situasjon som er et resultat av gale prioriteringer. Jeg tror ikke det som er i ferd med å skje er i tråd med liungers ønsker, og en slik tanke burde få byråkratene til å senke tempoet en smule. Politikerne har krav på tilstrekkelig informasjon til å kunne ta et selvstendig valg tuftet på eget kultutsyn den dagen saken kommer opp i kommunestyret. - Jeg gjorde det framfor noe annet fordi jeg mener …………………… . Slik det ligger an nå, ser det ut til at f. eks Tranby skolekorps vil få en merutgift på ca 100 000 i året til instruksjon. Det blir ikke lett for en økonomiansvarlig i korpset å sende ut en medlemsgiro til en trebarnsmor som ønsker at alle barna skal få musikkopplæring. I dag fins det politikere som mener kultur utvikler seg best med minst mulig offentlig støtte – markedet bestemmer. Det er flott med folkevalgte som har et kultursyn - om det er aldri så galt, slike er det i hvert fall et visst håp om kunne overbevise om at tar feil. Det er verre med folkevalgte som bare kommer med et uinteressert ”ja vel”, når det annonseres kulturpause. Nå kan det hende uføret vi har komme opp i er et resultat av kulturens fravær. Så får det være opp til hver i sær å gruble ut hva jeg mener med det. Som lærere har jeg blitt mer og mer forsterket i troen på at mennesket fra naturen er et tabula rasa- et ubeskrevet blad.. Og det er vår plikt å gi neste generasjon gode utviklingsmuligheter. Kulturskolen, og da tenker jeg på den som en landsdekkende institusjon, er et godt redskap i et slikt arbeid. Men jeg er enig med alle som mener det fins alternativer.

Flere saker fra arkivet

Om å spare i en tid da vi oppordres til å sløse.

Det kan ikke være lett å være lokalpolitiker i Lier om dagen. Folkets mest betrodde kvinner og menn står i spissen for en uvikling de er misfornøyd med, og de virker nærmest handlingslammet i forhold til å gjøre noe med den.

Neste år også?

Men da bør målet være å få alle elevene i aksjon, konkluderer de ansatte ved Kulturskolen etter årets stormønstring.

Om å ta konsekvensen av et valg.

I kveld var vi på folkemøte om kulturskolen. Der fikk vi høre frustrerte foreldre snakke om demokrati, og lokalpolitikere som lovet å prøve så godt de kunne. Dette er ikke noe nytt fenomen, heller en del av vårt lokaldemokrati. Man har alltid for lite penger, og når budsjettdebatten har vært nok ganger gjennom mediekværna, kommunemølla og et par folkemøter, stilner stormen.

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Innflytting i januar

Rektor Sissel Gerhardsen Røine har all grunn til å feire at de nye lokalene til Kulturskolen er blitt godkjente

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Kurs i ledelse

Kjell Sørliens innlegg om skolen ga meg mangeslags tanker. Her en en

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Stemningsfull juleavslutning med kulturskolen

I går kveld var det julekonsert i Frogner kirke. I løpet av en drøy time ble det presentert et variert program. Det er mye musikalsk talent i Lier.

Jubileumskonsert med Sylling og Oddevall skolekorps

Store pengegaver til Sylling og Oddevall skolekorps på 70- årsdagen som ble feiret sist søndag i aulaen på Sylling skole

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Siste Huskonsert med Kari

Det ligger i navnet. Kari Øvensen er klaverpedagog og har i mange år arbeidet som lærer ved Kulturskolen i Lier. Nå takker hun for seg

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Arven fra Sylling

Det er nok nå

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

Tranby bibliotek reddet

Formannskapet sa nei til rådmannens forslag om legge ned Tranby Bibliotek

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Trygghet for alle

Det var to oppslag i en herværende papiravis som satte dagsorden da arbeiderpartipolitikere nord for Lierbyen skulle overbevise syllingfolk hvorfor det nå er på tide med et skifte Før du går videre: Har Lier konkurranseutsatt for mange virksomheter?

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

To informasjons-guider

I 1987 fikk innbyggerne i Lier en ”Lierguide” i gave fra Sparebanken Buskerud/Lier. Tjue år etter har Lier kommune i samarbeid med Per Arne Ellefsen i firmaet Norsk Kommuneinfo med adresse i Lier laget en ny

Lier svarte ikke til forventningene

Dette sier Ellen Benestad til Østlandets Blads nettutgave. Ellen Benestad begynte 30. juni i år som Kommunalsjef, med ansvar for kultur, undervisning og barnehager i Lier Kommune

Valg - sinnets suverent største sysselsetter

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Sang og glede og fest

Korps og kulturskolen (her storbandet) med solister slo an tonen i Rådhusparken, da været letnet --

Korpsmusikk av godt merke

Denne konserten til Sylling og Oddevall skolekorps og Åssiden musikkorps hadde fortjent fullt hus.

Ferske vafler ved busstopp

- Nå må vi snart slutte, jeg skal på tur, sier Ola Sylling (tv) til kameratene. Han har mest erfaring med slikt salg.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Sylling og Oddevall skolekorps 70 år

Invitasjonen til jubileumskonserten fikk meg til å minnes fine år som instrumentløs korpsarbeider i Sylling Skolekorps

Kvitterte for kulturstøtte

Henrik Trømborg, dirigent for Tranby Skolekorps roste lierpolitikerne. Korpset ga de folkevalgte en minikonsert før gårdagens kommunestyremøte.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Fra Bach til Debussy

Lier kulturskole arrangerer julekonsert

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Tar Rådmannen feil?

Rådmannen kan ikke se at etablering av eventuelt vinmonopol på Liertoppen vil svekke sentrum som handelssenter, mens Lars Kjærulff rister på hodet --

Hvorfor forstår liungene mindre enn drammenserne?

UKENS PETIT: Mellom Heggtoppen og Gluggen avslører mange liunger at de ikke har fått med seg hensikten med fartshumpene.

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Mulig å endre halleien?

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen (bildet) mener at det kan være mulig allerede i år å vurdere leieprisene på nytt --

Leder

Den kulturelle skolesekken

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Utrenskninger før salg

Mye tyder på at Mecom-avisene og dermed også Drammens Tidende og Lierposten, blir solgt til A-pressen

Norges mest beskjedne kommunestyre?

Det er neppe noen annen kommune der de folkevalgte og lokaldemokratiet har en så bortgjemt plass på de kommunale nettsidene.

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Tenk nytt!

Det er langfredag, og vi lider. Ute er det ikke-vær. Et transparent skydekke sender et hvitt lys over grimete jorder. Det er en dag da værgudene ikke vil bidra med et stemningsløft. Det er dagen da Gud døde - i hvert fall for et par dager.

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Om å spare seg til ruin

For en tid siden døde en venn av meg. Han var så til stede i mitt liv at da jeg helt til slutt sa: ”Vi snakkes,” visste jeg at den samtalen ville komme før eller siden.

Vis respekt - vær en lagspiller

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Hvor stor er en smule?

Det synes å ha vært en smule uenighet om akkurat det på Liernetts sider den siste uka.

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

- Flate kutt merkes av grunnskoleelevene

Utdanningsforbundet i Lier er ikke enig med ordfører Ulla Nævestad om at den vanlige liung ikke vil merke noe til kuttene kommunen gjennomfører. – Grunnskoleelevene merker dem hver eneste dag, mener hovedtillitsvalgt Hanne Mathiassen.

Godt nyttår! Enig……?

Kommentarfeltet

Morsdag i morgen

Det er tid for blomster, til den såkalte bedre halvdelen av oss, og til de beste blant dem igjen, til mødrene

Den som glemmer lokalhistoria

Ja, hva med den?

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

Mange baller i lufta

- Noe av det verste jeg vet er utpregede nei-mennesker med "vondt i vil-ikke`n", skriver Rune T Berg i ukens petit.

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Takt og tone

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Marathonmannen/ skomaker bli ved din lest

En gang skulle jeg løpe marathon...

Vårkonsert med Sylling og Oddevall skolekorps

Musikken blomstrer sammen med hvitveisen i Sylling. Tirsdag holdt Sylling og Oddevall vårkonsert i aulaen på Sylling skole

Innholdsløs kulturdugand i fin innpakning.

Å arbeide på nettet betyr at vi må sende stoffet langt fra oss før det kommer tilbake. Noen ganger kommer det i bane der ute, slik som denne artikkelen om idédugnaden på Sylling skole. Nå har den etter lang tids fravær svingt innom redaksjonen igjen, og vi knepper den fast i serveren. Med idrettshallen og aulaen har Sylling fått et anlegg som står i en særstilling i bygda, vakkert og smakfullt, praktisk og hensiktsmessig. Her vil kreative hoder kunne boltre seg uten å stange i veggen fordi dårlige lokaler og manglende utstyr setter grenser for skapende aktivitet.

Saken er en skandale

Lier Fremskrittsparti, ved Knut Eilert Sørnes, fyrer løs mot byråkratene

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Orgler i Lier

Menighetsrådet i Sylling ønsker seg helt nytt orgel i kirken og vil dermed følge rådene i Orgelplanen fra 1998.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.