Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Hvorfor forstår liungene mindre enn drammenserne?

UKENS PETIT: Mellom Heggtoppen og Gluggen avslører mange liunger at de ikke har fått med seg hensikten med fartshumpene.

Gjennomfartsveier i boligstrøk er ingen god løsning, men av en eller annen grunn har Norge ekstra mange slike. Dermed oppstår det interessekonflikter mellom beboere og bilister. Sistnevnte vil fortest mulig frem, mens førstnevnte gjerne vil ha minst mulig støy i stua og størst mulig sikkerhet når de våger seg ut på veien. For å få farten (og støyen), er det derfor anlagt humper som personbiler bare kan passere med moderat hastighet.

Så langt hadde alt vært vel hvis folk flest hadde forstått poenget, noe dessverre ikke så mange veifarende gjør. Man skal nemlig ikke stå lenge i veikanten før man ser det: bil etter bil svinger midt ut i veien og forserer hindringen uten å redusere farten nevneverdig. At kollisjonsfaren øker når man legger seg midt i veien, forstår de fleste. Enda flere forstår, eller burde forstå, at når farten ikke reduseres, er ulempene for beboerne langs veien like store som før.

OK for politiet?
Mens det kan koste en bunke hundrelapper å stå parkert noen minutter lenge i en fredelig avkrok i Lierbyen, er slalåmkjøringen mellom fartsdumpene farefri, i det minste fra et økonomisk synspunkt. Vi skal ikke påstå at politiet godtar slik kjøring, men oss bekjent er det hittil ingen som er blitt stoppet på grunn av den. Da er det nok mer sannsynlig at noen kommer til å oppleve en bråstopp fordi en billist i motsatt kjøreretning har lagt seg til samme uvane.

I Drammen er det også slike fartshumper, men der har de aller fleste fått med seg poenget og glir lovlydig over humpene med tillatt fart. Når en og annen likevel kjører midt i veien uten å sette ned farten, kan det jo være en liung på bytur.

Ble noen provosert av å lese dette? Ta i så fall ikke ut aggresjonen i trafikken. Den er farlig nok fra før.

Trafikk

15 kommentarer

Fredag 26. november 2010 10:09: volvo
Problemet med disse dumpene, for oss som ikke kjører traktor, er at enkelte av de er så høye at de
1) knuser frontleppe/fanger
2) slår oppi bunnpanna

Da velger jeg glatt å kjøre mellom, eller alternativt med kun 1 hjul over dumpen.
Fredag 26. november 2010 11:23: renault
Det kan jo være at liungene har skjønt mer enn drammenserne, de har skjønt en enkel måte å unngå disse malplasserte fartsdumpene. På denne strekningen, hvor det er gang- og sykkelvei på siden, er det fartsdumper, men skal du videre fra Gluggen til Stoppen, der det er mange skoler og idrettsanlegg, er det verken nedsatt fart, fartsdumper eller gang- og sykkelvei.
Fredag 26. november 2010 12:04: Jørgen N.
Renault tar feil. Ved skolene på Stoppen er det både nedsatt fart, fartsdumper og gang- og sykkeveg. Hvis han hadde holdt fartsgrensen ville han nok oppdaget det.
Fredag 26. november 2010 15:00: ----------
Denne kommentaren ble ikke godkjent av redaksjonen.
Fredag 26. november 2010 15:01: RenaultLaguna
har tidligere skrapet nedi med bunnpanna så den ble ødelagt på disse dumpene. bilen var ikke engang senket, og jeg bremset godt ned.
så skjønner godt at folk kjører mellom dem!
men de dumpene av samme type i drammen er verre, f,eks de ved fylkeshuset mot åssiden. disse er det også verre å kjøre mellom, for de er nærmere hverandre.
Fredag 26. november 2010 18:50: renault
Hvis Jørgen N hadde hatt barn som har behov for å sykle til fotballbanene, svømmehallen eller til en av de tre idrettshallene på Stoppen, ville han ha oppdaget at det er livsfarlig å sykle fra Gluggen til du har passert brua over Sandakerelva, der du kan komme inn på en sykkelvei. Hvorfor er ingen opptatt av å gjøre denne strekningen trafikksikker?
Lørdag 27. november 2010 00:09: Fredrik
Dette skrives : "For å få farten (og støyen), er det derfor anlagt humper som personbiler bare kan passere med moderat hastighet."
Disse dumpene er kun for personbiler. Og er det noen kjøretøy som bråker lite så er det vel personbiler.. Fremfor mopeder, traktorer, busser og lastebiler. Alle disse kjøretøyene kan kjøre utenom og holder sjelden fartsgrensen... Så er da Liungene dumme eller er det selve dumpene som er idiotiske? Så håper jeg ikke fotograf også var sjåfør.... For da ryker fort lappen... Og veldig hennsynsløs kjøring ;)
Lørdag 27. november 2010 19:28: Jørgen N
Det blir for dumt når ?Renault? mener han kan kjøre ulovlig i Kirkeveien fordi det ikke er sykleveg mellom Gluggen og Sandaker.
Søndag 28. november 2010 12:10: Fiat
Hvordan disse dumpene passeres er vel ikke viktig. Det er derimot viktig at folk holder fartsgrensen i disse befolkede områdene.

Jeg er forøvrig helt enig med Renault at strekket fra Gluggen til Sandakerelven burde vært utvidet med gangvei.
Mandag 29. november 2010 13:39: Rigmor1
Til Renault : greit nok at det er gang-og sykkelsti på siden av veien, men du har kanskje ikke lagt merke til at alle husene ligger på motsatt side av gangveien ?? Og da kan du kanskje tenke deg at spesielt barn har problemer med å komme seg over til den trygge gangveien....
Onsdag 1. desember 2010 13:23: Liung
Hvis artikkelforfatter hadde tatt seg tid til å se hva som er forskjellen på dumpene i Drammen og Lier ville han ha funnet ut at dumpene i Drammen står med såpass smalt mellomrom at det er fysisk umulig å få bilen mellom "sukkerbitene". Derfor blir bilisten tvunget til å kjøre saktere.

Sukkerbitene her i Lier har såpass stort mellomrom at du trygt kan kjøre i mellom uten å "tøtche" sukkerbitene!

Så Knut Andersen: Liungene forstår ikke mindre, det er bare at drammenserne er fysisk "tvunget" til å kjøre saktere. Ta deg en tur og se selv!
Onsdag 1. desember 2010 18:38: Sindig
Takker Liung for ironisk kommentar til dem som mener at fartshumpene er anlagt som slalåmløype for folk som ikke bryr seg om fartsgrensene.
Torsdag 2. desember 2010 11:57: Fredrik
Og takk til sindig som trur at alle som kjører mellom "sukkerbitene" må være folk som ikke bryr seg om fartsgrensa. JEg kjører der selv og holder fartsgrensa, men ønsker ikke stive og kalde bildeler den ekstra belastningen de får der.. Da kjører jeg heller imellom..
Lørdag 4. desember 2010 08:51: Kutt ut
Det er ingen dokumenterte skader på biler som har passert fartshumpene i Kirkeveien med lovlig hastighet.
Søndag 5. desember 2010 21:18: Observatør
Det blir nok flere humper -
Trangen til å kjøre mellom humper, utenom hump (som ved Egge), kjøre fort gjennom boligfelt osv. dreier seg om at motivasjonen for trygg og sikker adferd i trafikk er lav og manges ego tilsvarende høyt. Ganske pussig: De fleste som kjører bil kjører jo etter egen oppfatning sikrere og bedre enn de fleste andre. I de fleste tilfeller er det "alle de andre" som kjører uvørnt. Reglene som er satt opp gjelder "andre" - men ikke "meg" fordi "jeg" mener at akkurat "jeg" har en god grunn til ikke å følge fellesskapets regler og normer. Hadde folk tatt hensyn til hverandre i trafikken hadde tiltak som f.eks. humper og fartsgrenser vært helt unødvendige. Ut fra en del av kommentarene ovenfor kommer det nok til å bli langt flere humper og fartsgrenser i Lier i årene fremover !.

Flere saker fra arkivet

Bytter ut humpene

Kirkeveien har fått vanlige fartshumper, og dermed blir det trolig slutt på slalomkjøringen.

VESTSIDEVEIEN

Det var tragisk den trafikkulykken som skjedde i Vestsideveien sist uke.

Uklar skilting på Heggtoppen

Det rimer ikke at det er tillatt å kjøre fra Kirkeveien til Rimi, men ikke motsatt vei. De ansvarlige vet hva de vil, men klarer ikke å vise det.

Hvorfor utfor?

Kan mobilbruk være årsaken til at det blir stadig flere utforkjøringer?

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

Reservert for gående

KOMMENTAR: For bilister er ikke Kjellstadkrysset og nærmeste omgivelser spesielt vellykket. For gående er forholdene en katastrofe.

Seksti OK, tror du kanskje?

Det er ny fartsgrense ved e-verket. Plasseringen av skilt og fotoboks kan gi kostbare og unødvendige misforståelser. SISTE: Vegvesenet fjerner fotoboksen. Se kommentarene!

Mange ulovligheter i Lierbyen

Under en kontroll i Lierbyen i går tok politiet tolv mobilbrukere. Åtte fikk forelegg på grunn av for høy hastighet.

Syndere slapp billig i dag

I dag troppet politiet opp på Heggtoppen, der mange velger å overse forbudet mot gjennomkjøring.

Liers nest farligste bussholdeplass?

Årene går uten at noen gjør noe for å bedre sikkerheten for passasjerene som bruker Liers nest farligste holdeplass.

NAF: Ansvarlige myndigheter må finne løsning

Gående leker med liv og helse i rundkjøringen der Ringeriksveien krysser Vestsideveien, men hverken politi eller andre myndigheter ser ut til å bry seg om det.

En for sorg, og to for glede

Ukens petit er ved Svend Asbjørn Sylling

Drammen slått på målstreken

Det lå en god stund an til seier for Drammen på fartsetappen på E-18 gjennom Lier i går, men så kom en liung.

Lier før og nå

Største tillatte høyde var bare 2,9 meter i den dystre undergangen der vestsideveien krysset jernbanen ved østenden av Lier stasjon.

Tør du ta sjansen?

Du får takk hvis du forteller en medtrafikant at han risikerer parkeringsbot, men si ikke noe hvis han nesten kolliderte, hevdes det i ukens petit.

Hva er så spesielt med Lier?

- Hva sier man når man er langt hjemmefra og skal forklare hvordan det egentlig er i bygda som er så, ja, hva er det egentlig den der? spør ukens petitskribent Knut A. Andersen og forteller at spørsmålet meldte seg med full tyngde, da han i fjor skulle si noen få ord på 125 årsjubileet til kirken i Leer, Michigan ---

Stengt til 3. august

Det jobbes fortsatt for fullt med tyngre vedlikehold og forsterkning av kjøresbanen opp til Justadlina på Vestsideveien.

Promille-liung tatt i Drammen

En liung i 60 årene ble tatt for promillekjøring i Drammen ved tolvtiden. Ved firetiden var det en front-mot-front kollisjon på RV 23 ved Lahell.

Flere fartsdempere underveis

På den lange, rette og relativt oversiktlige strekningen på Vitbank blir det redusert fart og fartsdempere. I det farlige krysset et lite stykke unna må derimot folk fortsatt løpe for livet.

For folk flest

Folk flest er ikke hva de en gang var, mener ukens petitskibent Truls A. Hallingstad, Nordal

Europark gir dårlig inntrykk

Uklar skilting og uklare bestemmelser er og blir en kilde til irritasjon og gir dessuten et dårlig inntrykk av Lierbyen.

- Unnskyld, hvordan kommer jeg meg til Lierbyen?

KOMMENTAR: Kollektivtrafikken i Lier er ikke lett å forstå seg på for reisende som kommer med tog.

Å være redd

Ukens petit er ved Gunnar Langsrud, Beito, pensjonist, med lang botid i Sylling og med røtter i Hurum.

NAF: Bare kjør!

NAF har sett på forbudet mot gjennomkjøring på Heggtoppen, og konklusjonen er klar: Kjør til butikkene, men ikke tilbake.

Minner fra livet på E-18

Er E-18 et sted? Og hvis ikke, hva er da denne opptil flere titalls meter brede asfaltstripen der så mange mennesker tilbringer mye tid hver eneste dag? Knut A. Andersen tar i ukens petit leserne med på en veistrekning de fleste har et forhold til.

Må enda flere dø i trafikken?

Mens myndigheter og politikere prater og utsetter, blir veiene i Lier stadig farligere.

Promille-liung av veien i Lierbyen

En liung i 30-årene kjørte i formiddag av veien i Lierbyen etter å ha kjørt på trafikkskilt, lyktestolpe og drivhus ved Kjellstad.

Liung av veien i natt

En Liung i 30- årene kjørte i natt av E18. Politiet krevde blodprøve.

Tilbakeblikk: Trafikkfellene

Liernett har gang på gang satt søkelyset på mange helt unødvendige farer i trafikken. Responsen har vært laber.

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Med og uten førerkort og promille

Mens en liung på MC hverken hadde førerkort eller promille, hadde en bilfører begge deler.

Litauere tatt på Liertoppen

En foliert bag er kjekt å ha når du vil ta med ubetalte varer forbi butikkenes alarmsystemer.

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Slutt på navnestrid

Miljøutvalget vedtok i kveld at Saueveien skal beholde sitt gamle navn

Med livet som innsats

Christian Aakermann, venstrekandidat til Kommunestyret, mener at den lille biten av Vestsideveien nærmest Lierbyen straks må sikres med en gang-og sykkelvei

Totalskadd,

Det brenner fortsatt i et bygg i Sylling sentrum --

Villmannskjøring i Lierbyen og på E-18

Mens en polakk måtte helt ut på E-18 for å bli tatt for råkjøring, klarte en liung det samme midt i Lierbyen.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Istid

Ukens petit er skrevet av Rune Elven

Nok p-plasser for pendlerne

At Drammen ikke protesterer mot at Lier får færre togstopp, er lett å forstå.

Kulturkutt!

For alle som har stått på for Kulturskolen de siste åra, må meldingen fra rådmannen være en skikkelig nedtur. Det tok lang tid å overbevise politikerne i Lier om nødvendigheten av Kulturskolen, og det skulle mye pedagogikk til for å få forklart støtteordninger, forbindelsen til staten og foreldrenes rolle.

Liers dystreste sted?

Kan noe konkurrere med veien mot Tronstad en novemberdag?

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

Urimelig ved Rimi

Ikke sett bilen på parkeringsplassen utenfor Rimi på Heggtoppen en søndag! Noen minutter kan koste 750 kroner.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

På sykehus etter utforkjøring

Bilføreren havnet på sykehus og det ble store materielle skader da en bil kjørte ut av veien i natt.

En natt i Trollheimen

Ukens petit er ved Gunnar Langsrud, opprinnelig fra Hurum, bosatt i mange år i Sylling, nå pensjonist på Beito.

Promille på Tranby og utforkjøring på E-18

Politiet tok i ettermiddag en promilleliung. En halvtime etter kjørte en bil av veien på E-18.

Årets siste tur?

Brua ser innbydende ut, og ingen advarer mot farene som lurer.

Sorg, tårer og årsak

KOMMENTAR: Det er dypt tragisk at tre mennesker omkommer i en båtulykke. Derfor er det tvingende nødvendig å finne ulykkesårsaken og å lære av den.

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)

Har vi et felles ansvar for et mer bevisst og varmere samfunn?

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, leder av Buskerud Venstre, kommunestyre- og formannskapsmedlem i Lier, bosatt på Gullaug.

Trailertrafikken på Hegsbroveien

Svein T. Trogstad har sendt Liernett noen bilder som viser hvordan trafikken gjennom Lierbyen forsurer miljøet

Trafikk-kork

I skjæringspunktet mellom påsketrafikk og vårkåte syklister blir det fort fullt i trafikkbildet.

Tatt i 149 km/t

Ingen må tro det er fri fart på E18 om natten.

Er dette egentlig kunst?

Hvor mye dette har kostet folk i Lier skal være usagt, men det store flertallet ville nok ha foretrukket at pengene hadde gått til andre formål.

Alvorlig talt

Trofaste lesere vil kanskje huske at jeg for noen uker siden skrev om hvor redd jeg ble en dag for en del år siden, da jeg klatret opp på Hørtekollens forside og rutsjet mot stupet, forteller ukens petitskribent ---

Sankt Hallvard eller Sankt Halvard?

- Hvorfor skriver Drammen og Lier helgennavnet på forskjellig måter? spør Knut A. Andersen i ukens petit.

Fremst i flokken

Ukens petit er ved Truls Hallingstad

Ikke så gøy på landet

I et kvart århundre har Lars Sørums samlinger hvilt i fred på en innleid låve. Hva bør gjøres?

Vi besøker Liers spisesteder: Dong Fang

Lengst mot øst i Fosskvartalets mektige atrium ligger Dong Fang, en liten kinarestaurant med tradisjonelt utvalg og ganske rimelige priser.

Syklister er hellige kuer

Hvorfor mister enkelte vettet straks de setter seg på et sykkelsete?

Politiet pågrep promillepolakk

En polakk med promille havnet utfor veien i Sylling i natt.

Beautiful Eastbourne

Også i sommer er 9. klassinger fra Lier i Eastbourne, "solfella i sør" som stedet gjerne kalles.

Ukens petit: Nye tyver på ferde

Ukens petit er ved Ulla Nævestad, Sylling

90 barn i full fart

Nesten 100 små barn hadde funnet veien til Syllingløpet tirsdag kveld

Ei kvise i Drammens ansikt?

Ukens petit er skrevet av ordfører Ulla Nævestad, Sylling.

Null musikk for den yngre garde

Leserinnlegg av Lars Einar Johansen

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

Nettsjekking

Ukas petit er skrevet av Ingvild Prytz Lerberg

Kjekt å vite for alle

Rydding nødvendiggjør at veien mellom Sylling og Skaret holdes stengt i perioder.

Lier Unge Høyre vil se på muligheten for taser til politiet

Spesielt med underbemanningen i politiet for tiden kan dette være et viktig hjelpemiddel i politiets arbeid.

Vi besøker Liers spisesteder: La Baguette

45 kroner per kakestykke er i meste laget og spesielt når kakene serveres i en sparsomt utstyrt avkrok der de fleste som passerer, er på vei til og fra kundetoalettene.

Hørtekollen revisited

På skauen er det skiføre, og det var dit jeg ville

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Bussturen

"Skriv om oss da". Det var oppfordringen ukens petitskribent, Rune T. Berg, fikk for en tid siden ---

Hvor kommer bærene fra?

Liernett stoppet ved noen svært hyggelige og høflige jordbæreselgere i går, men som dessverre ikke kunne gjøre rede for hvilken produsent de solgte for --

Du må itj fårrå så du fer nålles no

Direkte oversatt fra Rørosdialekt blir dette noe slikt som – du må ikke te deg slik at du roter deg bort i noe.

O jul med din glede og kjærlighet

Gjesteskribent på julaften er Rune Trolsrud Berg.

Europark lot seg påvirke

Bare tre måneder etter at Liernett viste hvor dumt det går an å montere et skilt, har Europark ryddet opp i saken. Nesten.

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

Vi besøker Liers spisesteder: Zomin Takeaway

Fra høyrefløyen i den lille drosjebua ved meierigården i Lierbyen selges det spennende sushi- og thairetter.

Promille-liung lå i Sankt Hallvard-fontenen

På Lierskogen var det branntilløp og tre over veien, og i Drammen lå en åpenbart beruset lierkvinne i fontenen på Bragernes torg.

Uvettige syklister er en fare

Sykkelsesongen er i gang og dermed kan gående, bilførere og først og fremst syklistene selv se frem til spennende tider.

Vil du også være en lytter? Prøv Kirkens SOS.

”Og det som tiltaler meg aller mest med Kirkens SOS-telefon, er at den bemannes av vanlige menn og kvinner som sitter der og gjør så godt de kan. Gratis, på sin egen fritid.” Ingvar Ambjørnsen om Kirkens SOS.

Lyser opp bygda igjen

Etter grundige forberedelser (bildet) er det enda en gang klart for tenning av lysene på julegrana i Kraftkollen.

Promille bak rattet i natt

Alkohol og bilkjøring er en farlig kombinasjon.

Veien raste ut

Vannmassene tok halve veidekket, knappe kilometeren fra rundkjøringa i Sylling, i retning Vikersund på riksvei 284 seint i ettermiddag

Av veien i Sigdal

Lierdame til sykehus etter å ha kjørt av veien ved Solumsmoen i Sigdal.

Drammen-Lier-Oslo til fots for over hundre år siden

Ukens petit er ved Jan Terje Nilsen, Sylling

Trafikkaksjon i Lierbyen

FAU ved Hegg skole aksjonerte i dag for bedre trafikkultur og tryggere skolevei. Ved Hegg skole ble bilister og andre informert av Ole Martin Sundal, Lena Nomme og Hilde Fosseie.

Siste olje i Lierbyen

Når Statoil snart avvikler i Lierbyen, blir det slutt på olje, vask og diverse bilrekvisita mellom Kjellstad og Tranby.

Ønsker opphøyde gangfelt

Arne Chr Karlsen mener dette er nødvendig, for å sikre fotgjengere og andre myke trafikanter mot råkjørere i Sylling sentrum.

Liung kjørte i cannabisrus

Alt var greit da politiet kontrollerte trafikken i Lier i natt, men i Nedre Eiker ble en liung tatt på grunn av mistanke om kjøring i cannabisrus.

Velkommen til Lier

Langs veien mot Liertoppen kan du se dem. Hver dag går mange av dem de drøye kilometerne til Liers mest kjente monument. Rekken med potensielt nye landsmenn og kvinner snegler seg mot vårt kanskje fremste symbol på materiell rikdom. Kanskje skal de ha seg en kaffekopp, kanskje skal de bare kikke på utvalget i klesbutikken, og den nye høstkolleksjonen.