Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 7142d53483eec9d47642dccd08b5d746

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

12-åringene i skolepatruljen ved Hegg skole, riktig nok med overvåkende anleggsarbeidere, hadde  fullt opp å gjøre, like før skolestart i dag. Det oppstod ikke helt ufarlige situasjoner, da en bil kjørte forbi hele køen av biler ved trafikksignalet på rødt. Et par gutter tok også snarveien over krysset utenom forgjengerovergangen ved gjerdet på venstre side mot Hegg skole.

«Det henstilles til at barn passes godt på i anleggstiden», står det i et skriv fra 24. 11. 2011 adressert til de berørte parter i forbindelse med anleggsarbeidet i Lierbyen.

Liernett spør: Hvem skal passe på? Liernett har fulgt med skolepatruljen i to dager. Den utfører sin jobb på en ansvarsfull måte. Men utenom anleggsarbeiderne i området kunne man ikke se noen voksne, verken fra Hegg skole eller fra politiet i området. Trafikkaoset varer i 20-25 minutter. Det kunne ha kanskje ha hindret de to ovennevnte episodene.  Etter vår mening er fare for at farlige sitiasjoner oppstår på nytt. Anleggsarbeidet vil pågå i mange uker fremover, i følge våre kilder.

- Jeg er en mamma til to barn som går på Hegg, og vi bor i Hegsbroveien. Det skal selvfølgelig ikke legges skjul på at vi i lang tid har blitt svært preget av støy, støv og heftig anleggsarbeid både foran og bak huset vårt. Tidlig og seint. Men vi har på ingen måte klaget på dette, fordi vi vet at resultatene blir bra en dag. Dessuten ser vi jo at arbeiderne gjør så godt de kan, og står på fra morgen til kveld, skrev Andrea Meløe, i en epost til Liernett på mandag.

Hun uttrykket også følgende:
 
- Det som imidlertid er svært bekymringsfullt er den trafikale situasjonen for barna som bruker denne strekningen som skolevei. Hver dag er det hårreisende situasjoner som utspiller seg. De vanligste situasjonene er som følger:
Det er ikke skille mellom fortau og bilvei, slik at biler og anleggsmaskiner må bruke begge deler for å komme forbi hverandre. Små barn må derfor snike seg ut i veien for å komme forbi biler/gravemaskiner som har kjørt opp på fortauet, noe som igjen utsetter disse barna for stor fare. Hegsbroveien mellom halv åtte og halv ni hver eneste morgen er full av stressede småbarnsforeldre som har dårlig tid på vei gjennom denne anleggsveien med barna som skal plasseres i barnehage (Veslefrikk barnehage ligger bak Hegge skole), store og uoversiktlige anleggsmaskiner/lastebiler og kanskje opp mot 150 barn som skal på skolen. Disse barna gjør så godt de kan, de forsøker å se seg rundt men de har dessverre en umulig oppgave i forhold til å ha kontroll på det store bildet. Jeg sitter i FAU ved Hegg skole, og der er det kommet tilbakemelding fra Lier kommune at det gjøres en ROS- analyse hver gang anleggsarbeidet skal utføre nye oppgaver. Det forundrer meg stort. Enten er dette sviktende ROS- analyser, eller så bruker de parametre her som ikke er relevante. De små ungene som går denne strekningen er vitterlig i stor fare hver eneste dag.

 
Mange av bilistene kunne kjørt rundt Lierbyen, men de skal av en eller annen  grunn true seg gjennom Hegsbroveien, fordi de kanskje har en overbevisning om at det går fortere.
 
Liernett har bedt ledelsen for prosjektet om en kommentar:

- Vi setter pris på den henvendelsen og inputen vi kan få. Myke trafikanter og skolebarn skal ha  overordnet prioritet.
Saken er belyst med entreprenør. Gangveien har på partier fått et nivå med veien og dette gjør det mulig å svinge inn på denne. Det vil nå bli gjort tiltak som ikke muliggjør kjøring inn på gs vei. I alle kryss vil det bli satt hindre mot kjøring.
En oppfordring i tillegg er at alle som stengt tatt ikke trenger kjøre gjennom sentrum, kjører rund
t, uttaler Runar Langum i RLA Byggeledelse.
 
- Det høres ut som mange gode tiltak settes i gang nå. Viktig å hindre at biler/anleggsmaskiner kan kjøre over på fortau,  er Andrea Meløes korte kommentar til Liernett om svaret fra Langum på onsdag.

SAKEN: Det etableres nye vann og avløpsledninger, fjernvarmeledninger og kabelanlegg i Lierbyen. Overflaten skal oppgraderes med miljøgater for Vestsideveien og Hegsbroveien. Miljøgaten vil bli opparbeidet med 6 meter bred kjørebane (bussgate), samt nytt fortau med granitt kantstien. Det vli bli anlagt fartsreduserende tiltak. (Kilde: Infoskriv til næringsdrivende, hjemmelshavere og beboere, datert 24-11-2011)

Her er fremdriftsplan for uke 36 og 37: http://www.lier.kommune.no/no/Tjenesteomrader-/Vei-og-trafikk/Gravearbeid-i-Lierbyen-2011---2012/Fremdriftsplan/ 

Her kjører en bil i realtivt høy hastighet, arrogant forbi køen som har dannet seg ved rødt signal. Heldigvis var det ingen barn i fotgjengerfeltet.

Her kan man skimte to gutter som tok snarveien over krysset -

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 20. september 2012 14:27: Anleggsarbeider
Det er vel verdt å merke seg at bilene som kjører på rødt i de fleste tilfelle innholder foreldre som skal kjøre sine håpefulle til skole og barnehage.
Torsdag 20. september 2012 15:01: Lierdama
Hvem skriver AM til? Som jeg oppfatter problemene er det bilistene (foreldrene) som mest skaper de farlige situasjonene: Hvorfor kan de ikke kjøre rundt? - og hvorfor venter de ikke på grønt lys? Hårreisende! En sak er at de gjør dette selv, men jeg tror de glemmer sin oppdragende effekt. Blås i om jeg setter andre i fare bare jeg selv kommer fram, fram, fram!
På vei til jobb går jeg "motstrøms" med elevene hver morgen. Å påstå at barna ser seg rundt så godt de kan, er feil: de vimser og valser seg fram, på beina og med sykkel, som om det ikke fantes en bil eller en anleggsmaskin i mils omkrets.
Foreldrene må lære seg selv og barna hvordan de skal opptre i de trafikale utfordringene vi har i Lierbyen nå.
Lørdag 22. september 2012 10:21: AM
Jeg skriver ikke til noen, jeg ville bare sette søkelys på situasjonen. Jeg synes ungene er flinke jeg, men de skal vel ikke selv ta ansvar for sikkerheten på skoleveien? Problemet utgjøres av mange faktorer. Bilistene som velger å kjøre der må ta en stor del av ansvaret, men også sikringen av anleggsarbeidet er uhyre viktig å ha på stell.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode