Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

12-åringene i skolepatruljen ved Hegg skole, riktig nok med overvåkende anleggsarbeidere, hadde  fullt opp å gjøre, like før skolestart i dag. Det oppstod ikke helt ufarlige situasjoner, da en bil kjørte forbi hele køen av biler ved trafikksignalet på rødt. Et par gutter tok også snarveien over krysset utenom forgjengerovergangen ved gjerdet på venstre side mot Hegg skole.

«Det henstilles til at barn passes godt på i anleggstiden», står det i et skriv fra 24. 11. 2011 adressert til de berørte parter i forbindelse med anleggsarbeidet i Lierbyen.

Liernett spør: Hvem skal passe på? Liernett har fulgt med skolepatruljen i to dager. Den utfører sin jobb på en ansvarsfull måte. Men utenom anleggsarbeiderne i området kunne man ikke se noen voksne, verken fra Hegg skole eller fra politiet i området. Trafikkaoset varer i 20-25 minutter. Det kunne ha kanskje ha hindret de to ovennevnte episodene.  Etter vår mening er fare for at farlige sitiasjoner oppstår på nytt. Anleggsarbeidet vil pågå i mange uker fremover, i følge våre kilder.

- Jeg er en mamma til to barn som går på Hegg, og vi bor i Hegsbroveien. Det skal selvfølgelig ikke legges skjul på at vi i lang tid har blitt svært preget av støy, støv og heftig anleggsarbeid både foran og bak huset vårt. Tidlig og seint. Men vi har på ingen måte klaget på dette, fordi vi vet at resultatene blir bra en dag. Dessuten ser vi jo at arbeiderne gjør så godt de kan, og står på fra morgen til kveld, skrev Andrea Meløe, i en epost til Liernett på mandag.

Hun uttrykket også følgende:
 
- Det som imidlertid er svært bekymringsfullt er den trafikale situasjonen for barna som bruker denne strekningen som skolevei. Hver dag er det hårreisende situasjoner som utspiller seg. De vanligste situasjonene er som følger:
Det er ikke skille mellom fortau og bilvei, slik at biler og anleggsmaskiner må bruke begge deler for å komme forbi hverandre. Små barn må derfor snike seg ut i veien for å komme forbi biler/gravemaskiner som har kjørt opp på fortauet, noe som igjen utsetter disse barna for stor fare. Hegsbroveien mellom halv åtte og halv ni hver eneste morgen er full av stressede småbarnsforeldre som har dårlig tid på vei gjennom denne anleggsveien med barna som skal plasseres i barnehage (Veslefrikk barnehage ligger bak Hegge skole), store og uoversiktlige anleggsmaskiner/lastebiler og kanskje opp mot 150 barn som skal på skolen. Disse barna gjør så godt de kan, de forsøker å se seg rundt men de har dessverre en umulig oppgave i forhold til å ha kontroll på det store bildet. Jeg sitter i FAU ved Hegg skole, og der er det kommet tilbakemelding fra Lier kommune at det gjøres en ROS- analyse hver gang anleggsarbeidet skal utføre nye oppgaver. Det forundrer meg stort. Enten er dette sviktende ROS- analyser, eller så bruker de parametre her som ikke er relevante. De små ungene som går denne strekningen er vitterlig i stor fare hver eneste dag.

 
Mange av bilistene kunne kjørt rundt Lierbyen, men de skal av en eller annen  grunn true seg gjennom Hegsbroveien, fordi de kanskje har en overbevisning om at det går fortere.
 
Liernett har bedt ledelsen for prosjektet om en kommentar:

- Vi setter pris på den henvendelsen og inputen vi kan få. Myke trafikanter og skolebarn skal ha  overordnet prioritet.
Saken er belyst med entreprenør. Gangveien har på partier fått et nivå med veien og dette gjør det mulig å svinge inn på denne. Det vil nå bli gjort tiltak som ikke muliggjør kjøring inn på gs vei. I alle kryss vil det bli satt hindre mot kjøring.
En oppfordring i tillegg er at alle som stengt tatt ikke trenger kjøre gjennom sentrum, kjører rund
t, uttaler Runar Langum i RLA Byggeledelse.
 
- Det høres ut som mange gode tiltak settes i gang nå. Viktig å hindre at biler/anleggsmaskiner kan kjøre over på fortau,  er Andrea Meløes korte kommentar til Liernett om svaret fra Langum på onsdag.

SAKEN: Det etableres nye vann og avløpsledninger, fjernvarmeledninger og kabelanlegg i Lierbyen. Overflaten skal oppgraderes med miljøgater for Vestsideveien og Hegsbroveien. Miljøgaten vil bli opparbeidet med 6 meter bred kjørebane (bussgate), samt nytt fortau med granitt kantstien. Det vli bli anlagt fartsreduserende tiltak. (Kilde: Infoskriv til næringsdrivende, hjemmelshavere og beboere, datert 24-11-2011)

Her er fremdriftsplan for uke 36 og 37: http://www.lier.kommune.no/no/Tjenesteomrader-/Vei-og-trafikk/Gravearbeid-i-Lierbyen-2011---2012/Fremdriftsplan/ 

Her kjører en bil i realtivt høy hastighet, arrogant forbi køen som har dannet seg ved rødt signal. Heldigvis var det ingen barn i fotgjengerfeltet.

Her kan man skimte to gutter som tok snarveien over krysset -

3 kommentarer

Torsdag 20. september 2012 14:27: Anleggsarbeider
Det er vel verdt å merke seg at bilene som kjører på rødt i de fleste tilfelle innholder foreldre som skal kjøre sine håpefulle til skole og barnehage.
Torsdag 20. september 2012 15:01: Lierdama
Hvem skriver AM til? Som jeg oppfatter problemene er det bilistene (foreldrene) som mest skaper de farlige situasjonene: Hvorfor kan de ikke kjøre rundt? - og hvorfor venter de ikke på grønt lys? Hårreisende! En sak er at de gjør dette selv, men jeg tror de glemmer sin oppdragende effekt. Blås i om jeg setter andre i fare bare jeg selv kommer fram, fram, fram!
På vei til jobb går jeg "motstrøms" med elevene hver morgen. Å påstå at barna ser seg rundt så godt de kan, er feil: de vimser og valser seg fram, på beina og med sykkel, som om det ikke fantes en bil eller en anleggsmaskin i mils omkrets.
Foreldrene må lære seg selv og barna hvordan de skal opptre i de trafikale utfordringene vi har i Lierbyen nå.
Lørdag 22. september 2012 10:21: AM
Jeg skriver ikke til noen, jeg ville bare sette søkelys på situasjonen. Jeg synes ungene er flinke jeg, men de skal vel ikke selv ta ansvar for sikkerheten på skoleveien? Problemet utgjøres av mange faktorer. Bilistene som velger å kjøre der må ta en stor del av ansvaret, men også sikringen av anleggsarbeidet er uhyre viktig å ha på stell.

Flere saker fra arkivet

Trafikkaksjon i Lierbyen

FAU ved Hegg skole aksjonerte i dag for bedre trafikkultur og tryggere skolevei. Ved Hegg skole ble bilister og andre informert av Ole Martin Sundal, Lena Nomme og Hilde Fosseie.

Trailertrafikken på Hegsbroveien

Svein T. Trogstad har sendt Liernett noen bilder som viser hvordan trafikken gjennom Lierbyen forsurer miljøet

Gå til skolen-dagen 16. oktober

Gå til skolen-dagen 16. oktober 2008 Norges naturvernforbund ved barne- og ungdomsorganisasjonen "Miljøagentene" markerer den årlige "Gå til skolen-dagen" 16. (...)

Hegg, Bakkeli og Veslefrikk klare for 17. mai

Med Høvik og Lier skolekorps i spissen var det forsmak på 17. mai gjennom Lierbyen for sentrumsbarnehagene og Hegg skole.

VESTSIDEVEIEN

Det var tragisk den trafikkulykken som skjedde i Vestsideveien sist uke.

Friidrettens dag i Lierbyen

52 barn møtte opp i flott sommervær på Hegg skole

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Sal og tomt på sakslisten

På tirsdag tar kommunestyret stilling til kjøp av tomt til nytt sykehjem og til ny sal i Lierbyen.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Fartsdumper er nødvendig

30 km-skilt blir ikke alltid respektert, så her har et foreldrepar tatt i bruk andre virkemidler -

Joseph Kellers vei, ønske om tiltak

Hallingstad skole FAU har tatt initiativ til å forbedre trafikksikkerheten på Joseph Kellers vei.

Lierbyen sentrum er dødt - leve Lierbyen.

Lierbyen har blitt et problembarn. Må Lier ha en by?

«Drama» i barnetoget

Lærer Berit Abrahamsen måtte hjelpe til i farta da bunaden løsnet i barnetoget til Hegg skole. Jostein S. Hoset har sendt oss disse bildene.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Manglende trafikkvett ved Hegg

Ikke alle foreldre ved Hegg skole kan lese trafikkskilt ser det ut til --

La barn få være barn

- De blir fort nok voksne til å oppleve grusomheter i det virkelige, skriver ukens gjesteskribent som er sterkt kritisk til at det legges opp til et undervisningsopplegg om Utøya-tragedien.

Fakkeltog for ny skole

- Dersom finansiering utsettes ytterligere vil FAU ved Hegg skole sørge for at skolen stenges ved et hvert avvik som skyldes den dårlige standarden, sier leder Robert Ege før torsdagens formannskapsmøte.

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Feiende flott til påske

Lier drift har som mål å feie alle skoleplasser og de fleste gangstier før påskehøytiden.

Usikret skolevei

- Her ved Holmenbekken i Øverskogen er veiskulderen ikke på mer enn på cirka 20 cm og usikret, påpeker Narve Holmen som kommer med innspill til Tjenesteutvalgets møte i kveld.

NAF: Bare kjør!

NAF har sett på forbudet mot gjennomkjøring på Heggtoppen, og konklusjonen er klar: Kjør til butikkene, men ikke tilbake.

Kunne gått galt ---

I forbindelse med et treningsritt som Asker sykkelklubb (Asker CK) arrangerte torsdag i forrige uke oppstod det flere farlige situasjoner under oppvarmingen langs riksvei 285 nord for Nordal skole ---

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Ut i jobb

Vilde Skui (14), elev ved Lierbyen skole, har arbeidsuke på Egge skole.

Med livet som innsats

Christian Aakermann, venstrekandidat til Kommunestyret, mener at den lille biten av Vestsideveien nærmest Lierbyen straks må sikres med en gang-og sykkelvei

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Uvettige syklister er en fare

Sykkelsesongen er i gang og dermed kan gående, bilførere og først og fremst syklistene selv se frem til spennende tider.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Hvorfor utfor?

Kan mobilbruk være årsaken til at det blir stadig flere utforkjøringer?

To gebyrer og to forelegg

Det var fasiten etter at politibetjent Arvid Dahl og hans kolleger i dag tidlig hadde kontrollert sikkerhetsutstyr for barn i bilene på vei inn til Høvik skole.

Åpent møte om Nye Hegg skole

Lier kommune innbyr til informasjonsmøte om utbyggingen.

Stengt til 3. august

Det jobbes fortsatt for fullt med tyngre vedlikehold og forsterkning av kjøresbanen opp til Justadlina på Vestsideveien.

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Gøy med Leik

Vi skal skape begeistring gjennom aktive og glade barn

Klar for veksling

Fire av barneskolene har muligheter for skitrening, melder Anders Haverstad, løypebasen i Lier kommune

Energi til gunstig pris

- Vi håper anlegget vil være inntjent i løpet av ti år, sier sivilingeniør Erik Nilssen i Bioenergi AS om utbyggingen av varmesentral og fjernvarmenett i Lierbyen.

Livsfarlig overgang

Dette er vel en av grunnene til at barn og ungdom blir kjørt til og fra trening på Stoppen -

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

- Det var på tide

Det sier samarbeidspartnerne Mari Grimsrud (tv), og Turid Rivrud Jørgensen om beslutningen om å tildele Bent Bredesen (th) Kulturprisen for 2012.

Aktiv 365 har kommet til Lier

Ordfører Ulla åpnet Aktiv 365 på Hennummarka skole på Tranby og var rask til å prøve de nye trikkesyklene som skolene i Lier har fått

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Sviktet av alle

Den lille gutten Christoffer Kihl Gjerstad ble mishandlet til han døde av sin stefar (A-magasinet Aftenposten 17. april 2009).

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Luktproblemer i Sylling

Beboere i Svanglia har klaget over problemer ved kloakkrenseanlegget i årevis, men Lier kommune mener det har fungert veldig bra i mange år i forhold til rensekravene.

Sylling fra luften - men når?

Mange takk til alle lesere som brukte litt av solskinnspåsken til å granske flyfotoet fra Sylling og Holsfjorden. Og rett svar er …..

Liers ukjente gode hjelpere

Men hva i all verden er det egentlig Gunnar Nummedal, Harald Økern og Kåre Lohne driver med?

Køkultur

Køen er et fenomen som oppstår når man vil fordele goder etter ”først til mølla-prinsippet”.

Folkerikt fakkeltog for ny skole

Flere hundre trosset snøværet og la veien mot Rådhuset i en lysende og relativt stille aksjon for ny Hegg skole.

Må enda flere dø i trafikken?

Mens myndigheter og politikere prater og utsetter, blir veiene i Lier stadig farligere.

Strålende vær på Tinestafetten

Værgudene smilte til arrangørene og barn, og ungdom fra skolene i Lier fikk perfekte forhold for løping.

Programmet for 17. mai 2011

Barneskolene i Lier har som vanlig egne arrangementer på 17. mai. Programmet for hver skole finner du her.

Golfsett eller noe annet?

Lier voksenopplæring, her representert ved Trude Brun Homstvedt, viser noe av det som blir tilbudt på torsdagens loppemarked.

Advarer mot pedofil

Ledelsen ved Hallingstad skole ber foreldrene om at barna ikke skal gå til skolen alene

Manglende samarbeid

Svømmeferdighetene til barna i Lier er dårligere enn før, mener leder i Lier Svømmeklubb, Ann Christin Gjerdseth som savner en koordinerende funksjon på tvers av skolene

Barna på Oddevall skole gir med glede

Den største gleden i livet er å gi

Lierelva renere enn før?

Resultatene viser at det ikke er økt forurensning på strekningen fra Bilbo til Hegg, sier Nina Alstad Rukke, miljørådgiver i Lier kommune.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Tinestafetten 2009

59 lag deltok i årets tinestafett i Sylling

Stolthet, identitet og samhold

Abdullahi og hans to sønner Muhammed og Jacob var blant dem som var med å gjenskape det gamle Heggrennet på lørdag.

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Narkotika, rus og branntilløp

I Lier ble det ingen stille romjulsdag for politiet i går.

Hiphop på Hegg

20 førsteklassinger på SFO viste danseglede for foreldre og besteforeldre onsdag.

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Tør du ta sjansen?

Du får takk hvis du forteller en medtrafikant at han risikerer parkeringsbot, men si ikke noe hvis han nesten kolliderte, hevdes det i ukens petit.

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

Bedret trafikksikkerhet

Fra Lyngåskrysset og hit til Nordal skole kan skolebarna gå og sykle trygt fra høsten 2010

Mest penger fra Hegg

Hegg skolekrets kunne vise til høyeste tall etter årets innsamlingsaksjon "Sammen for barn", ikke uventet fordi Hegg er den største skolekretsen --

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Fikk ikke ny intimscene

- Litt synd at penga og ikke hjertet fikk råde i denne saken, sa Mari Grimsrud, leder av Lier Musikkverksted etter vedtaket i kommunestyret.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Lier før og nå

Største tillatte høyde var bare 2,9 meter i den dystre undergangen der vestsideveien krysset jernbanen ved østenden av Lier stasjon.

De viktige voksne

Som barn var jeg stalljente i en stall på hjemstedet. Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i Ukebladet Hjemmet.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Café LMV

Café LMV - nytt og originalt i Lierbyen

Liers nest farligste bussholdeplass?

Årene går uten at noen gjør noe for å bedre sikkerheten for passasjerene som bruker Liers nest farligste holdeplass.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

Minner fra livet på E-18

Er E-18 et sted? Og hvis ikke, hva er da denne opptil flere titalls meter brede asfaltstripen der så mange mennesker tilbringer mye tid hver eneste dag? Knut A. Andersen tar i ukens petit leserne med på en veistrekning de fleste har et forhold til.

Blir det julegrantenning i Lierbyen???

Kulturkontoret i kommunen må ta skylden, om det ikke blir.

Informasjon i etterkant

Tillitsvalgte har ikke blitt rådspurt før tilsettingen verken på skole- eller kommunenivå, bekrefter Hanne Mathiassen leder av Utdanningsforbundet i Lier

Lier før og nå

Bildene er tatt nederst i Kirkeveien i 1979 og 2011. I løpet av de 32 årene er mye forandret i Lierbyen.

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

Kan helgetilbudene reddes?

Arbeiderpartiet foreslår å sette av mer penger til drift av svømmehallen for å hindre at de mest sårbare gruppene mister sine tilbud.

Imponerende frivillig innsats

De 75 liungene som er tilknyttet frivilligsentralen, gjør en kjempeinnsats på mange forskjellige områder, men kan få gjort enda mer hvis flere tar et tak. Bildet: Stavgangsgruppa klar til tur med Lier Bygdetun som utgangspunkt.

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.

Barneombudet kom på besøk til Oddevall skole

Oddevall fikk stort besøk i dag onsdag

17. mai-programmet 2010

Grunnlovsdagen er som vanlig fylt av store og små aktiviteter rundt på barneskolene i Lier.

17. mai i Lier (2006)

Her finner du fullstendig program for 17. mai for alle skolene i Lier (2006)

Syttende mai i Lier

Det blir tog, musikk og gudstjenester mange steder i Lier på torsdag, og Lier Bygdetun holder åpent.