Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 4bc97dd40e71ac6842455c726ad45c31

Luktproblemer i Sylling

Beboere i Svanglia har klaget over problemer ved kloakkrenseanlegget i årevis, men Lier kommune mener det har fungert veldig bra i mange år i forhold til rensekravene.

- For øyeblikket virket det noe bedre, innrømmer Arild Opsahl ( på bildet over) som bor nedsiden av renseanlegget. - Men, blant annet, under under "Jordbæreventyret" i slutten av juni var det sjenerende lukt som ble registrert av gjester helt ned til Svangstrand., forteller han.

Andre naboer forteller at barn og ungdom har fått ødelagt sko når de har benyttet den gamle veien forbi renseanlegget. Det har vært en trygg vei til Sylling skole i generasjoner, fordi den smale riksveien til skolen mangler gang-og sykkelvei.

- Hva kan årsaken være til de årelange problemene med rensingen av kloakken?

- Sylling RA er bygd i 1981 – 82. Det er et mekanisk/kjemisk/biologisk anlegg med etterpolering. Det har i forhold til rensekrav fungert veldig bra i mange år, mener Per Ole Brubak i Anlegg og eiendom.
- I den senere tid har anlegget hatt problemer av forskjellige årsaker. Det kan nevnes ventilasjon/luktfjerning, maskinelt og elektrisk/automasjon. Disse problemene tilskrives at anlegget er slitt. Det trenger oppgradering. I 2012 er det avsatt midler i tiltaksplan for å få anlegget opp på dagens krav.
Det har også vært problemer med økt fett i avløpet. Det har en tendens til å tette vitale rør i anlegget. Fett stivner og fester seg til rørvegger. Det er fulgt opp med krav, til de virksomheter som det er naturlig å tru bruker mye fett, om montering av fettutskiller. I tillegg kan det også skyldes en generell merbruk av annen type fett enn det som var vanlig tidligere i husholdninger. Det er en antagelse, påpeker Brubak.

- Hva er gjort i de siste årene for å rette opp i dette? 
- Etterpoleringsanlegget er ikke per i dag godt nok. Det er også her avsatt midler for 2011/12. Det skal gjøres tiltak nå med det første som en midlertidig løsning inntil en endelig løsning er utredet.
Det gjøres i disse dager en utredning i forhold til å se på andre løsninger for kloakkrensing i Syllingområdet. Det er for tidlig å si noe konkret nå.

- Hva blir gjort for å forebygge nye problemer? 
- I mellomtiden vil anlegget bli løpende utbedret for at rensekravet blir fulgt. Samt at miljøkrav i forhold til bebyggelse er best mulig. Vi drifter anlegget ut i fra prinsippet om at problemer skal løses løpende og så fort som mulig, samt ha en vedlikeholdsfrekvens som i best mulig grad gir en rasjonell drift og minst mulig med uforutsette problemer, sier han.
- Noen ganger tar det tid å finne feil og å utbedre dem, det gir miljømessige konsekvenser som økt lukt, avslutter Per Ole Brubak i Anlegg og eiendom.

Forrige artikkel:Vi besøker Liers spisesteder: ASVOs kaféNeste artikkel:Ny tunnel mellom Lier og Oslo S?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode