Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: cade844ccd8f6629c55ce90a1e8efa81

Klima og miljø

Tirsdag 14. august 2012

Søppel ved veiens slutt

Når veien til søppelmottaket blir for lang, er det godt å vite at det er god plass mange andre steder - for den som ikke bryr seg om forsøpling.

Lørdag 21. juli 2012

- Bevare skogen i Norge

Jeg leser i Dagsavisen at mange organisasjoner har gått sammen om å bevare mest mulig av skogen i Norge, og at man ber regjeringen holde sitt løfte om dette. Det siste kan man bare glemme.

Tirsdag 29. mai 2012

Sommermørket senker seg over Lier

Førstkommende fredag slukkes vei- og gatelys i Lier, for så å tennes igjen 1. august.

Onsdag 28. mars 2012

Hiver søpla ut av vinduet

På lastebilparkeringen ved E-18 på Kjellstad renner det over av søppel.

Tirsdag 27. mars 2012

Vil skape bevissthet om energibruk

Førstkommende lørdag kl. 20.30 er det igjen tid for Earth Hour og mørklegging av Lier.

Onsdag 21. mars 2012

- Ikke lenger så attraktivt å etablere seg i Lier

Marius Næss Olsen (24) vurderer å flytte tilbake til Lier etter studietida i Oslo, men kutt i busstilbudet gjør at han må tenke seg om to ganger.

Lørdag 17. mars 2012

Lier trenger en ny visjon.

Den grønne fargen signaliser så mangt. Jeg har fulgt og deltatt i nok debatter der visjonen blir trukket opp som trumfkort for det aller meste. Spørsmålet er om visjonen virker som en visjon bør virke.

Torsdag 15. mars 2012

Et løft for miljøet

Fotballgruppa i Sylling IF har fått muligheten til å samle inn gamle mobiltelefoner.

Torsdag 15. mars 2012

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Fredag 23. desember 2011

Verneverdig skog i Lier

Genressurssenteret ved Skog og landskap gjør det lett å finne verneområder med skog i Lier og resten av av landet.

Tirsdag 29. november 2011

Luktproblemer i Sylling

Beboere i Svanglia har klaget over problemer ved kloakkrenseanlegget i årevis, men Lier kommune mener det har fungert veldig bra i mange år i forhold til rensekravene.

Tirsdag 12. juli 2011

Mulig å snu utviklingen?

"Sykle til jobben-prosjektet" i Lier fikk god oppslutning, men får det varig virkning som en del av Buskerudbyens mål om å redusere bilbruken?

Mandag 13. juni 2011

Heggsjø i Kjekstadmarka

Legg helgeturen til dette idylliske vannet i Liers ytterkant, ikke langt fra grensen til Røyken og Asker.

Fredag 29. april 2011

Lierdagene: Fire uker igjen

Årets arrangement blir vesentlig mer miljøvennlig enn de tidligere.

Onsdag 30. mars 2011

Papirløse lokalpolitikere

I løpet av kommende kommunestyreperiode skal de folkevalgte i Lier bli papirløse.

Tirsdag 22. februar 2011

I grønn ledelse

Kristiane Brudevoll fra Lier ble i helgen valgt til nestleder i Miljøpartiet De Grønnes ungdomsparti Grønn Ungdom.

Søndag 30. januar 2011

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Onsdag 12. januar 2011

Energi til gunstig pris

- Vi håper anlegget vil være inntjent i løpet av ti år, sier sivilingeniør Erik Nilssen i Bioenergi AS om utbyggingen av varmesentral og fjernvarmenett i Lierbyen.

Onsdag 8. desember 2010

Piggtråden må bort

Innen utgangen av året skal all piggtråd i Lier være fjernet.

Tirsdag 2. november 2010

- Viktige risiko- og usikkerhetselementer

Rapporten fra Multiconsult peker blant annet på kvikkleire og fare for leirras på og utenfor sykehustomten på Gullaug.

Mandag 4. oktober 2010

Gult lys for Grønne Lier?

Med ”mobiliseringsprosjektet” Grønne Lier skulle Lier bli den grønne og attraktive kommunen mellom de hurtigvoksende kommunene i øst og Drammen i vest. Nå venter vi på femårsrapporten.

Onsdag 28. juli 2010

Åpner for kollektivtrafikk på anbud

Fylkestinget har åpnet for at kollektivtrafikken i Buskerud skal ut på anbud. Det betyr at operatører kan få bonus når antall passasjerer øker.

Fredag 9. juli 2010

- Topp badevannskvalitet i Lier

Men på Gilhusodden er det foreløpig bare godkjent kvalitet.

Lørdag 13. mars 2010

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Mandag 2. november 2009

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Lørdag 29. august 2009

Arven fra Sylling

Det er nok nå

Tirsdag 11. august 2009

Grønne Lier

- der orkideer dør

Mandag 10. august 2009

Må ikke nedproriteres

- Jeg forutsetter at høyere miljømyndighet er eller blir koblet inn, sier Frp s fraksjonleder i Miljøutvalget, Per Vemork, om orkidèskandalen på Tranby

Fredag 7. august 2009

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Fredag 7. august 2009

Ordføreren sjokkert

- Jeg var selv der i fjor sommer og så disse orkideene i full blomst, - et vakkert syn!

Tirsdag 4. august 2009

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Mandag 3. august 2009

Starter etterforsking

Lensmann Arne Lauvålien (bildet) bekrefter at de vil gå i gang med å etterforske ødeleggelse av orkideène så snart som mulig

Mandag 3. august 2009

Miljøkriminalitet på Tranby

Myrflangre, som er på rødlisten over truede arter, er blitt giftdrept i sommer.

Torsdag 7. mai 2009

- En bil- og båtkirkegård

En rusletur langs stranda ved østlandets største drikkevannskilde avslører stor likegyldighet når det gjelder forsøpling og forurensning

Torsdag 23. april 2009

Lierdagene med miljøprofil

Cabriolet må vike plass for hest og kjerre, og det samme må Playboy og våpen

Onsdag 12. mars 2008

Bevaring av orkideer i Lier

Innlegg fra Nils Johan Rønniksen om kommunens graving bak Heia skole

Fredag 7. september 2007

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Tirsdag 28. august 2007

Lier brygge - et gigantisk miljøprosjekt

En elektrisk bane kan betjene hele området og derved fjerne mye av den store miljøbelastningen som veitrafikken representerer.

Søndag 19. november 2006

Bilder fra Lier

En lørdag i november.

Mandag 5. juni 2006

Den gule stripa

Vegvesenet med miljøvennlig midtstripe - eller..........

Tirsdag 30. mai 2006

Hvor mye inngrepsfri natur natur finnes fortsatt i Lier?

I løpet av 2003 skal den inngrepsfrie naturen i Norge kartlegges igjen. Det er Direktoratet for naturforvaltning, statens kartverk og fylkesmannen/ kommunen som står for denne registreringen. Hvordan er ståa i "grønne Lier"? Hvor mye av Lierdalens natur er bevart inngrepsfri?

Tirsdag 30. mai 2006

"Grønne Lier", kapittel 2

For noen uker siden hørte jeg for første gang rykter om kjemikalier på avveie i Lier. Jeg bestemte meg for å grave litt i saken, og ble slett ikke beroliget av hva jeg fant. Mange steder flyter det av tungmetaller og kjemisk avfall. I alle fall om man skal tro statens forurensingstilsyn og miljøorganisasjonene.

Tirsdag 30. mai 2006

Grønne lier, kapittel 1.

Når snøen går, kommer søpla fram. Det bryr jeg meg ikke så mye om. I dag, da jeg var ute og spaserte, plukket jeg med meg ett sjokoladepapir og en tom colaboks. Begge deler ble brakt til "Grønne liers" grønne kasser, beregnet på den slags. Verre var det da med grustakene som skjærer igjennom den såkalt grønne dalen.

Tirsdag 30. mai 2006

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Søndag 28. mai 2006

Marathonmannen/ skomaker bli ved din lest

En gang skulle jeg løpe marathon...

Torsdag 18. mai 2006

Uteområdet på Svangstrand griset ned

Hvem rydder opp?

Søndag 8. januar 2006

”Fineste stedet i hele Norge nå”

Ingen på Eiksetra på Friluftslivets dag var uenig i styrelederen i Den Norske Turistforening, Pernille Røed Larsens karakteristikk av naturperlen i Lier. Heller ikke Miljøvernministeren sparte på superlativene. Begge bor nær marka og vet hva de snakker om.

Fredag 31. oktober 2003

Hva med å rydde opp etter seg?

I juni ble Lierdagene arrangert, en real folkefest. Rundt om i Lier henger plakatene fortsatt oppe, selv om snøen har lagt seg.

2024 Sylling Hardcode