Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Arven fra Sylling

Det er nok nå

Vi leser i overskriften til en herværende ukeavis at SV-politikeren, Ninnie Bjørnland,  vil at kommunestyret skal politianmelde Lierskogen Pukkverk for bokstavelig talt å ha sprengt seg ut over egne grenser. Det er prisverdig at en politiker etterser at egne vedtak blir fulgt opp på en ordentlig og ryddig måte. Det fins så mange eksempler på det motsatte. Vi ønsker henne i hvert fall lykke til med saken og håper hun vil fortsette på den samme veien hun har begitt seg inn på. Det kan være flere saker i samme gata, hadde vi nær sagt; ikke minst innenfor sand –og masseuttaksvirksomheten i Lier.

Pukkverkssaken i Sylling for 20 år siden viser hvor galt det gikk da politikere godt hjulpet av dårlige råd fra en rådmann, brukte alle slags knep for å få gjennom et prosjekt som for omverdenen fortonte seg som det glade vanvidd. I sannhetens navn nevner vi at Venstre og etter hvert SV, gikk mot den kompakte majoritet. Vi vil ikke her trekke fram sakens mange fasetter, men bare si at den inneholder sider som gjør at den fortjener en plass innenfor litteraturen, for der å kunne bli mer tigjengelig for ettertiden.

Langt om lenge ble det av prestisjehensyn til politikerne vedtatt en såkalt moderat utbygging som skulle ta hensyn til de unike naturgitte forholdene på stedet. Men det var først etter at kommunen hadde betalt tusener i bøter for feil saksbehandling og en ikke ubetydelig sum i advokathonorarer til ansvarsbevisste naboer.

Resultatet av politikernes iherdige arbeid, kan du se om du legger turen tilmasseuttaket i åssida opp for Holsfjordens østside. Du finner ikke maken i åsene mot nord herfra til Brandbu. Noe slikt er knapt mulig andre steder enn i ”Grønne Lier”

1/33 (_DSC2521.jpg)
2/33 (_DSC2525.jpg)
3/33 (_DSC2527.jpg)
4/33 (_DSC2532.jpg)
5/33 (_DSC2534.jpg)
6/33 (_DSC2535.jpg)
7/33 (_DSC2540.jpg)
8/33 (_DSC2545.jpg)
9/33 (_DSC2555.jpg)
10/33 (_DSC2562.jpg)
11/33 (_DSC2567.jpg)
12/33 (_DSC2569.jpg)
13/33 (_DSC2571.jpg)
14/33 (_DSC2572.jpg)
15/33 (_DSC2574.jpg)
16/33 (_DSC2576.jpg)
17/33 (_DSC2578.jpg)
18/33 (_DSC2583.jpg)
19/33 (_DSC2585.jpg)
20/33 (_DSC2586.jpg)
21/33 (_DSC2588.jpg)
22/33 (_DSC2590.jpg)
23/33 (_DSC2593.jpg)
24/33 (_DSC2596.jpg)
25/33 (_DSC2598.jpg)
26/33 (_DSC2599.jpg)
27/33 (_DSC2601.jpg)
28/33 (_DSC2608.jpg)
29/33 (_DSC2613.jpg)
30/33 (_DSC2625.jpg)
31/33 (_DSC2630.jpg)
32/33 (_DSC2634.jpg)
33/33 (_DSC2636.jpg)
Klima og miljø Sylling

3 kommentarer

Søndag 30. august 2009 19:41: Tron Stad
Grensesprengende virksomhet på Lierskauen har gitt Lerberg anledning til å pukke på en steingammal sak nord i Lier. Slik kritikk ville aldri ha kommet fra de mer folkerike delene av bygda, der forståelsen for næringslivets behov møter større respekt.

Det er imidlertid godt kjent at Syllings befolkning er mer lokalpatriotiske enn sambygdinger flest, og en hyppig gjentatt årsak er den påståtte naturskjønnheten i området.

For å dempe denne nokså ekstreme selvbeundringen, er det foretatt noen effektive inngrep i naturen. Et eksempel er det påklagde steinbruddet, et annet er boligblokkskjelettet som nylig er ferdigstilt på det såkalte Skjæret. Et tredje eksempel er et halvveis nedbrent hus. Noe lignende visstnok ikke er tatt vare på andre steder i bygda, og varig vern er foreslått. Forslaget er visstnok avvist fordi ingen har planer om å gjøre noe med huset uansett.
Tirsdag 8. september 2009 10:55: Dagfinn Rivelsrud
Når Miljøverndepartementet i sin tid godkjente en moderat utbygging på Skjæret, var betingelsen at området skulle bebygges med eneboliger tilpasset stedets karakter. Kommunen har tydeligvis tillatt oppføring av terasseblokker i strid med dette. En er oppført og ved siden av et forlatt spøkelseskrater i terrenget. Noe å borre i for Liernett?
Tirsdag 8. september 2009 14:31: Tron Stad
Enig med Dagfinn Rivelsrud. Dette bør følges opp enten kommunen eller andre har ansvaret.

Flere saker fra arkivet

Hva lyser i åsen?

Åsen(e) mot nord har fått et nytt kjennemerke

Grønne Lier?

Vi tar debatten

Ikke bare velstand

Vi må ikke unnlate å gjøre noe som vi om tjue år vil si at var dumt vi ikke gjorde

Må enda flere dø i trafikken?

Mens myndigheter og politikere prater og utsetter, blir veiene i Lier stadig farligere.

Kulturkutt!

For alle som har stått på for Kulturskolen de siste åra, må meldingen fra rådmannen være en skikkelig nedtur. Det tok lang tid å overbevise politikerne i Lier om nødvendigheten av Kulturskolen, og det skulle mye pedagogikk til for å få forklart støtteordninger, forbindelsen til staten og foreldrenes rolle.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Gud på nettet

Her om dagen skrev vår Herre seg inn på kommentarsida til Liernett

Maktskifte

- Liungene fortjener en forandring

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Med Grimsrud til Fjulsrud

Per Grimsrud etterlot seg en litterær arv bestående av alt fra store skjønnlitterære verk til vers, sangtekster, prologer og tekster fra livet i Lier. I boka "Lier i våre hjerter" finner vi eksempler på det meste.

Se Lierdalen fra Hørtekollen

Ukas kulturminnepost finner du hvis du tar en tur opp til toppen på en av Liers eller mest kjente landemerker ---

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Tilbakeblikk: Lier før og nå

Etter 25-30 eksempler på hvordan Lier er forandret i løpet av årene, avrunder vi i dag serien med et blikk inn i fremtiden.

Lesertall for Liernett

Hvor mange leste egentlig Liernett i 2007?

Grønne Lier

- der orkideer dør

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Et flott utsiktspunkt

Ukas kulturminnepost er lagt til Eggekollen som er kjent langt utenfor Liers grenser.

Om å spare i en tid da vi oppordres til å sløse.

Det kan ikke være lett å være lokalpolitiker i Lier om dagen. Folkets mest betrodde kvinner og menn står i spissen for en uvikling de er misfornøyd med, og de virker nærmest handlingslammet i forhold til å gjøre noe med den.

Deadline

Om oss som sitter inne i finværet.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Til bautaen i Maidalen

Bill Young tilbake på stedet der onkelen, Sergeant Pilot Jack Clifford Carpenter, døde 9. april 1940.

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

”Jeg kan se i mørket”

Karin Fossum med ny roman, den første på to år. Ei bok om ubegripelig hverdagsondskap

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Herren er allestedsnærværende

Vi må prioritere.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Unødig uklarhet om anbud

Tildelingen av markedsføringsoppdrag for Lierdagene svekker folks tiltro til Lier kommunes anskaffelsesrutiner.

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Tanker om språk og syndefall

Ukens petit er ved Gunnar Langsrud, Beito

Tanker om språk og syndefall

Ukens petit er ved Gunnar Langsrud, Beito

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Turbok for syklister

"På to hjul 46 Sykkelturer i Drammen & omegn" av Kjell Buene

Fikk ikke ny intimscene

- Litt synd at penga og ikke hjertet fikk råde i denne saken, sa Mari Grimsrud, leder av Lier Musikkverksted etter vedtaket i kommunestyret.

Film og geometri i kunst for tiende klasse

Den kulturelle skolesekken bringer kunstnere inn i klasserommet.

Prisvinnner med stort samfunnsengasjement

Torsdag mottok Andreas Hørthe kulturprisen på Haugestad

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Hva gikk galt med Lierbyen?

Alle spør om hva som kan gjøres med Lierbyen. Ingen var våkne da Lierbyen fikk bli som den ble, skriver Knut A. Andersen som inviterer til diskusjon og gjerne hører synspunkter

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Betraktninger over ei bok jeg ikke har lest

18- årig sambygding med i utryddelseskrig

Familie på randen

May–Britt Nystrøm med familie opplever tilværelsen som utrygg på toppen av Meren sandtak

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Julekonsert i Sylling kirke

Orgelkomiteen arrangerte konsert til inntekt for nytt orgel. Med på konserten var sangerne Bjørnar og Maria Spydevold med pianisten, Terje Norum og Sylling Sangkor med dirigent Anne Lise Solheim

Fjernstyrt lokalpolitikk

For en tid siden fikk vi et anonymt brev fra en som ønsket at vi skulle ta opp raseringen av områdene ved Gjellebekk og også sette fokus på forurensingen av Damtjern

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

To informasjons-guider

I 1987 fikk innbyggerne i Lier en ”Lierguide” i gave fra Sparebanken Buskerud/Lier. Tjue år etter har Lier kommune i samarbeid med Per Arne Ellefsen i firmaet Norsk Kommuneinfo med adresse i Lier laget en ny

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Europark gir dårlig inntrykk

Uklar skilting og uklare bestemmelser er og blir en kilde til irritasjon og gir dessuten et dårlig inntrykk av Lierbyen.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

737

Vi snakker ikke om fly, men om at Liernett snart fyller 3 år. Hva er status så langt?

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

- Hva nå, Lierskogen?

- Det er nå beklageligvis klart at asylmottaket på Lierskogen gjenåpnes etter at det ble brent ned sommeren 2010, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier Frp.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

En sommerhistorie

Med bussen til ”gamle dager” Reiseruta ble lagt etter et besøk på Bygdetunet sist søndag

Elverockfestivalen på Tronstad

Festival med store muligheter

Ukas petit-

er skrevet av Thorvald Lerberg. Min tanke er fri - så lenge det varer

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Frode Kyvåg som motivator

For andre året på rad arrangerer Demensteamet i Lier kommune et Kick-Off for demenskontaktene i Lier kommune

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

"Grønne Lier", kapittel 2

For noen uker siden hørte jeg for første gang rykter om kjemikalier på avveie i Lier. Jeg bestemte meg for å grave litt i saken, og ble slett ikke beroliget av hva jeg fant. Mange steder flyter det av tungmetaller og kjemisk avfall. I alle fall om man skal tro statens forurensingstilsyn og miljøorganisasjonene.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Lierdagene 2007 er historie

Lierdagene 2007 er over. Det er ennå for tidlig å komme med en oppsummering av dagene

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

Ukas petit - Mysteriet Hamsun av Thorvald Lerberg

Løste han selv gåten i Drammen?

Orgler i Lier

Menighetsrådet i Sylling ønsker seg helt nytt orgel i kirken og vil dermed følge rådene i Orgelplanen fra 1998.

En moderne gapestokk

Ukens petit er ved Ulla Nævestad, Sylling

Juvvandring

En opplevelsesrik sensommerkveld ved Asdøltjern i Vestmarka.

Lena Garder tilbake på gamleskolen

Robotforsker med røtter i Sylling

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Snåsamannens "ukjente onkel"

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Til deg som konfirmant

Ukens petit dedikeres til deg du lierkonfirmant --

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

Godt nyttår! Enig……?

Kommentarfeltet

Stool Ball

A Sussex Game eller alle ballspills mor. Det er ikke godet å si hva som er rett. Det spilles i hvert fall i Suseex og er svært gammelt. I Eastbourne har elever fra Lier i snart 40 år fått prøve seg

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

På grensen

Ukens petit er ved Truls Hallingstad, Nordal, pensjonist, politiker og tidligere kulturprisvinnner

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Beatles Forever

Noen rekker å bli klassikere mens de ennå er i live, slik The Beatles har blitt.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Ikke glem Burma

For en kort stund var Burma i medienes søkelys. Nå får vi gjøre vårt til at våre burmesiske sambygdinger skjebne ikke blir glemt og får et likegyldighetens slør over seg.