Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: dd917f15e3f181e8a42eca3829144f3a

Fjernstyrt lokalpolitikk

For en tid siden fikk vi et anonymt brev fra en som ønsket at vi skulle ta opp raseringen av områdene ved Gjellebekk og også sette fokus på forurensingen av Damtjern

Det er alltid vanskelig å forholde seg til anonyme henvendelser, men tanken har slått meg at det ikke er helt i tida å flagge et aktivt miljøengasjement. Miljøaktivistene skal anonymiseres og skjule seg nesten som gutta på skauen under krigen.

For mange representerer de en trussel mot en livsstil som holdes oppe på livsløgnen om at det gode liv er avhengig av et stadig større forbruk.

Jeg regner med at vedkommende som har tatt kontakt ser på den gigantiske Bauhaus-utbygginga på Gjellebekk som utgangspunkt for miljøbekymringen. Omtrent samtidig med at jeg leser den anonyme henvendelsen, registrerer jeg at Lier har fått en sølvmedalje i NM i næringsliv. Bare slått av Sola kommune, nabokommunen til oljemetropolen Stavanger. Vi har et blomstrende og variert næringsliv, heter det.

Sagt på en annen måte: Det er antakelig greit og forholdsvis ukomplisert å starte næringsvirksomhet i Lier. Jo, det er næringslivet vi lever av. Det er næringslivet som står for verdiskapinga. Men det er det samme næringslivet som har lagt grunnlag for en vekst som har startet fatale prosesser i naturen som vi med all vår tekniske innsikt antakelig ikke kan gjøre noe med hvis vi ikke snur om nå.

Vi skal premiere folk som viser initiativ. Entreprenørene i blant oss som skaper overskudd, som kan investeres i nye verdiskapende foretak. Gulrotdyrkeren som ser at han ka få mer ut av gulrøttene ved å starte saftproduksjon enn å selge dem i bunter. Hans virksomhet er forenlig med visjonen om Det grønne Lier. En visjon skapt av folkevalgte politikere som mener at den gjenspeiler noe sentralt i liungenes sjel. Med et slikt utgangspunkt er ikke all vekst av det gode.

Veksten må alltid knyttes opp mot spørsmål som: Hva er det vi ønsker? Og hvem styrer utviklingen? For knapt et år siden var vi med skrekkblandet undring vitne til hvordan store skogområder ved Gjellebekk i løpet timer ble meid ned. I løpet av like mange dager ble skogbunnen flådd av den røde drammensgranitten, hver kolle, knaus og berghylle i området ble sprengt i filler og steinen knust av et titalls mobile pukkverk, for så å bli kjørt bort av en endeløs rekke dumpere. Så fascinerende, nesten bedre enn på film.

Men hvordan kunne det skje? Det er Bauhaus som kommer, en kjede med flere enn 190 butikker i 11 land. Hvert varehus med varesortiment på flere enn 100 000 varer. Lokale byggvarefirmaer skal få konkurranse. Nå skal lokale trelasthandlere få svi. Her skal det selges billig plank og spiker. Det fins ingen mening i at en hammer skal koste borti 400 kroner. Nei, på Bauhaus blir det billig.

Hit skal vi reise med firehjulstrekkeren, rygge rett inn på lageret og laste opp. Også hjem med nyinnkjøpt spikerpistol, lasermetermål og sager til et hvert formål. Nå skal vi en gang for alle dekke over alt som kan minne om at vi på 70 tallet bygde så nøkternt som mulig for å få statssubsidierte lån i Husbanken.

Vi har erfaring med at gode konsekvensanalyser ofte mangler når politikere sier ja til prosjekter som kan gi raske kroner i kommunekassa. Miljøet har ofte blitt salderingsposten når det er utsikt til å få ny virksomhet til bygda. Store multinasjonale konsern brøyter seg fram, avstanden fra beslutningstakerne og dem beslutningen gjelder blir større.

Og hvem skal si i fra? I dag eies distriktets papiraviser av et investeringsselskap som vel ikke har annet mål enn å gi aksjonærene størst mulig profitt. Hvem vil der spare orkideene på Gjellebekk hvis det skulle få negative utslag på aksjekursene i selskapet.

Nåde den som sier i fra!

Forrige artikkel:Haakon Berg Årets meglerNeste artikkel:Nett – kommentaren
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 10. januar 2007 12:33: Kirsti Marie Lager Lyngås/Lier Sp
Lier Senterparti var det eneste partiet som stemte imot denne etableringen, av hensyn til allerede eksisterende byggvarehus i kommunen, mangel på næringsarealer ( hele området på èn aktør!? )og ellers av ulike miljøhensyn:
- Varehuset ligger for tett på vilttrekket og vil kunne ødelegge for en viltovergang som det har vært jobbet for å få i 20 år, og som Sp
fortsatt jobber for å få etablert.
- Økt biltrafikk til området fra hele østlandet, i en tid hvor co2-utslipp må begrenses.
Var etableringen av Bauhaus bærekraftig?
Onsdag 10. januar 2007 18:50: Kame Ramann
Senterpartiet hadde flere relevante innvendinger mot Bauhaus-etableringen. Likevel burde kanskje ikke "Hensynet til allerede eksisterende byggvarehus i kommunen" ha vært blant argumentene, for det er ingen tvil om at Bauhaus vil medføre en priskonkurranse som forbrukerne er tjent med.

Nå er jo ikke Senterpartiet kjent for sin støtte til fri konkurranse, men for forbrukere flest er friere konkurranse veien til lavere priser.
Onsdag 10. januar 2007 22:15: Glenn R Udi
Ligger jo rett ved motorveien. La dem bygge. Men pass på at det ikke slippes ut dritt i nærliggende vann, grunnvan etc. Entreprenørene er grådige svin. Politikerne er kun opptatt av populære saker og meler sin egen kaka. De vil alle hjem kl 16:00. Sjekk heller vannkvaliteten på Sylling. Alle drikker jo vannet rett fra fjorden og kommunen virker ikke som om de har kontroll på vannverket. Varslingsrutinene ved forurensning er ikke tilstedeværende er det flere som har bemerket. Sist gang hørte mange om mulig forurensning på NRK radioen ! Kanskje det hadde vært på tide med en skikkelig analyse av vannet for 1) Sprøytevern midler, kloakk, bensin, olje, gjødsel osv som bøndene slipper direkte ut i fjorden. For ikke å snakke om en rekke ulovlige kloakkanlegg fra alle hyttene oppover langs fjorden på Øverskog siden. Ta en kikk på det i stedet for å gnåle om Bauhaus. De går sikkert konk snart blir det for mange av dem. Mvh G.
Mandag 3. september 2007 12:07: Bård Strand, Lier AP
Lier SP gikk natuligvis i mot Bauhaus-utbyggingen, slik de refleksmessig går i mot enhvert tiltak somskaper utvikling og arbeidsplasser i Lier, nei til Bauhus, skeptisk til sykehus på Gullaug, nei til Gjelsten-stranda osv. Listen er nær sagt uendelig og uten noen form for veiing av behov, muligheter, konsekvenser etc.
Lier AP derimot, gikk inn for utbyggingen som var i tråd med kommuneplanen. Vi forhandlet med utbyggerens representanter for å få avsatt midler til gjennomføringen av det vilttrekket jeg ser SP later som om de er opptatt av. Det er rimelig usannsynlig at vilttrekkbroen over E-18 blir bygd for statlige midler alene, og så langt har elgen vært uvillig til å bidra med brukerfinansiering. Men støttet SP initiativene for å få kommunen til å kreve et anleggsbidrag av utbyggeren? Nei, det gjorde de ikke. Dermed ble det bare Bauhaus, og ingen villtrekkbro. SP burde ha støttet prosjektet og forutsatt bidrag til broen. Det ville vært et praktisk handslag til naturen og miljøet. I stedet sitter SP igjen med favnen full av verdiløse prinsipper. Og naturen tapte. Igjen. Ikke grunnet Bauhaus, men grunnet manglende vilttrekkbro.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode