Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 1f6bada35fe1682ec7a328e1c6810294

Slipp elgen frem

En viktig miljøpolitisk oppgave

Det er en viktig miljøpolitisk oppgave å ta vare på de urgamle storvilttrekkene fra Hurumlandet over Lierskogen. Elgens vandringer stoppes nå av høye gjerder og trafikken på E18. De største trekkene er ødelagt for alltid, men ett kan fortsatt reddes: trekket over Gjellebekk (”Liertoppen”). Her finnes elg helt inntil de høye gjerdene langs motorveien.

Ved Gjellebekk er det bare noen få hundre meter som skiller de eksisterende markaområdene i nord og sør. Nord for motorveien ligger Gjellebekkmyrene og naturreservatet med orkidéene. I sørøst, langs grensen til det nye Bauhaus byggvaresenter, går elgtrekket i et søkk i terrenget. Dette langstrakte området, som er forbundet med markaområdet i sør, er allerede regulert til storvilttrekk.

Det bør være mulig å bygge ei storviltbru over motorveien i forlengelsen av storvilttrekket ved å utnytte de to fjellknauser som ligger helt inntil E18. Mellom disse knausene kan det bygges ei bru formet som et elgtrekk.

Det er trist at det ikke fins noen vilje hos veimyndighetene til å prioritere bygging av en storviltovergang ved Liertoppen. Min utfordring går derfor til Bauhaus. Vis at bedriften kan mer enn å forurense visuelt med store glorete plakater på bygget, bygg en storviltovergang og vis at bedriften bryr seg om miljøet. Det ville dessuten bli en flott reklame for bedriften.

Terje Sagvolden
Lier Høyre

Forrige artikkel:Godt Nett-ÅrNeste artikkel:Båndtvang i alle lysløyper
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 30. august 2007 09:49: Kame Ramann
Forsømte muligheter?

Forslagsstilleren overser glatt at elgene, som angivelig møter trofast fram ved bygdas fremste shoppingområde, kunne omgjøres til en attraktiv rett og dermed være med på å styrke lierprofilen på ett eller flere av de mange spisestedene i området.

Det er visstnok lover og regler og jakttid inne i bildet, men i betraktning av den lang åpningstiden og de stadig mørkere kveldene burde initiativrike liunger kunne finne gode løsninger.

Grønnkål fra lokale leverandører kan sette en ekstra spiss på måltidet og styrke begrepet "Grønne Lier".
Torsdag 30. august 2007 15:27: Kirsti M. L. Lyngås
Morsomt forslag, men tror vel neppe at Bauhaus vil sponse elgen og Lier kommune med 40 mill.
Sp var svært alene om å si nei til byggingen av Bauhaus, men vi så nettopp problemene som ville oppstå med at bygget omtrent ville ligge oppi viltkorridoren og virke negativt i forhold til trekket.
Jeg kan fortelle Sagvolden at kampen om å få viltovergangen står fortsatt, og at Lier Sp holder saken varm ovenfor veimyndighetene + jobber for å få den prioritert inn på NTP(Nasjonal Transport Plan) som er under revisjon.
Det er ikke tyngende nok at kommunen sender "ønskebrev" til statens veivesen, det må tyngre skyts til og det lader Sp med nå.
Tirsdag 4. september 2007 09:28: Bård Strand, Lier AP
Hei Terje!
Igjen er vi enige i sak, men du er her fire år for seint ute, og ditt eget parti gikk aktivit i mot den løsningen du her anbefaler! En løsning Lier AP for øvrig forhandlet med utbygger om, og som vi møtte velvillighet i forhold til, inntil Lier Høyre avviste tanken. Da skjønte naturligvis utbygger at makta rår i Lier, og at kommunen aldri ville avkreve han det vi la opp til.
Kort fortalt: Lier AP innså at det ikke på svært mange år, om i det hele tatt, vil bli aktuelt med statlig fullfinansiering av denne vilttrekkbrua. Elgen er en dårlig betaler. Vi ba derfor utbygger sette av et anleggsbidrag for brua. Til gjengjeld skulle han slippe å betale for en del kosmetiske tiltak nede i dumpa. Disse tiltakene var ønsket av fylkesmannens miljøvernavdeling, og ville ha betydning OM det kom elg dit. Men uten bru, ingen elg. Utbygger var ikke uvillig til dette, men så torpederte ditt parti, Lier Høyre, og som vanlig med støtte fra Lier SP, opplegget, og det finnes ikke i dag en krone til brua. Ikke fra stat, ikke fra brukeren og ikke fra utbyggeren.
Jeg liker miljødelene av ideverdenen din, Terje. Bli med oss i Lier AP og gjennomfør noe av dette i virkelighetens verden, også! Om du mener alvor. Det gjør vi.
mvh
Bård
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode