Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Det gleder meg varmt å se bilde på Liernett av Kari Teigen og ”gjengen” på stands for Lier Arbeiderparti i Sylling. Kari Teigen og hennes joviale ektemann Gunnar har nå i en mannsalder stått på for sitt lokalsamfunn. I siste periode har Kari sittet i Kommunestyre og formannskap for Lier Arbeiderparti. Hun har gitt store bidrag til at Sylling fremstår som ”Liers Perle”, et sant paradis nær fjord og fjell, med bugnende hager langs åker og eng. Men samtidig med et levedyktig sentrum som kan tilby innbyggerne de aller nødvendigste servicefunksjoner. Visst har ikke Kari vært alene om dette, Syllings politikere fra alle partier har alltid visst å finne sammen når det gjelder. Her ligger nok litt av hemmelighetene også begravet, men de resultater som er oppnådd ville ikke vært mulig uten entusiaster og stå-på mennesker som Kari og Gunnar.

Hva er de andre hemmelighetene bak det vellykkede Sylling ? Stikkordet er planmessig utvikling i motsetning til nedbygging. Sylling skal ikke nedbygges, men åpnes for nensom utbygging i tråd med stedets egenart, og uten sjenanse for naboer eller bonden som får nye hus i sin nærhet. Her har vi inneværende periode fått på plass flere reguleringssaker – den største var utbyggingsplanen for Skjæret som jeg håper blir et viktig bidrag til videre utvikling av stedet med nye lykkelige innbyggere.

Men slik planmessig utvikling – i motsetning til nedbygging – kommer ikke automatisk. Det kreves at vi holder utbyggerne i ørene og at politikerne ikke er i lomma på de økonomiske interesser som vil ha flest mulig kvaderatmeter boligflate ut av jordlappen de skal sette hus på. Her har Lier Arbeiderparti v. undertegnede i Planutvalget mang en gang vært i klinsj med Høyre og FrP som ikke bryr seg så mye om slike ”detaljer”. Mange utbyggere har da også ”gode kontakter” i Høyre. Det lønner seg . Skjønt i Sylling har ikke dette vært det største problemet, for her bor jo Ulla og Karl Bellen som ikke ”skiter i eget reir”. Selv om det er valgkamp skal Karl ha ros for alltid å ha stilt sin detaljkunnskap om stedet til disposisjon for hele Planutvalget i saker som angår Sylling. Dette har vært meget konstruktivt når vi samtidig har kunnet kontrollsjekke med Kari.

Da er det verre med andre reguleringssaker rundt i bygda. Ordføreren har i perioden fått brev fra naboer i flere reguleringsområder som ser sine omgivelser NEDBYGGET og ikke utviklet av FrP og Høyre i fellesskap. Noen ganger klarer vi ikke å stoppe dette, andre ganger har Lier Arbeiderparti heldigvis fått hjelp fra Venstre og SV .Slik som i Linneslia der utbyggere i perioden nå to ganger, støttet av Høyre og FrP , har forsøkt å forsyne seg av de grønne lungene i området, der barn leker, fuglene bygger reder, fasaner flyr og rådyr ferdes om vinteren. Slikt skal vi ikke ha noenting av om Lier Arbeiderparti får fortsatt fremgang i kommunen ! Men da må Høyre og FrP holdes i ørene, også av velgerne ved kommende valg !

Kari & co har vist oss veien videre. Nå gir hun seg dessverre i lokalpolitikken til fordel for mer tid med Gunnar og masse tid til den krevende jobben på nye NAV. Men jeg tror ikke hun mister så mye innflytelse. Hun har mitt telefonnummer og når ting skal på plass vet jeg at hun ringer. Fortsett med det Kari- vi lover å lytte til dine råd!

Stor klem fra Mathias

Arbeiderpartiet Kommunestyrevalg Sylling

16 kommentarer

Søndag 2. september 2007 19:58: Mathias
I omtalen av Linneslia og støtte for å bevare "de grønne lunger" glemte jeg å ta med at vi også har fått støtte fra SP. Sorry, Siri, det var virkelig ikke meningen. "Slip of mind", som engelskmennene sier.
Mandag 3. september 2007 13:47: Karl Bellen
Av Mathias Dannevigs innlegg kan man få det inntrykk at jeg, Ulla og resten av representantene fra Høyre i Sylling, kun tenker godt miljø i vårt nabolag. Dette er selvsagt feil.
Dersom Høyre ikke hadde vært et miljøparti og er garantisten for godt miljø i alle skolekretsene, så hadde vi ikke sittet med flertall i kommunestyret i over 30 år. Så mye tillit må AP ha til de stemmeberettige i Lier.
En av grunnene til at Ap mistet sitt flertall tidlig på 70 tallet var nettopp fordi de overkjørte lokalsamfunnene. Kari`s svigerfar og Gunnar far stod helt alene mot resten av AP skulder ved skulder sammen med Høyre for å få bygget U-skole i Sylling.
Men dette er historie. Høyre går på valg for spredt boligbygging i hele Lier. Har du en tomt som ligger inneklemt eller i en jordkant som er ubrukelig til landbruk, og den synes fornuftig som boligtomt, går vi for det.
Kan AP vise til ett eneste vedtak i Planutvalget der Høyre har overkjørt lokaldemokratiet og ikke tatt lokale hensyn?

Karl Bellen Høyre.
Mandag 3. september 2007 14:56: Mathias B. Dannevig
Javisst kan jeg det, Karl. De grønne lungene i Linneslia som skulle rappes for utbygging fikk vi stoppet dere på.

Men i den nylig vedtatte reguleringsplanen på hjørnet Årkvislaveien/Nøsteveien gikk det galt. Fortvilte naboer måtte svelge at Høyre og FrP presset inn langt flere boligenheter på en 4,8 mål stor jordlapp enn det som var rimelig, hensyntatt eldre bebyggelse på stedet fra før, og trafikkforholdene ellers. Arbeiderpartiet var samlet stor motstander av dette, men ved avstemningen i Kommunestyret jobbet du aktivt for å tilsidesette naboenes argumenter. Og fikk gruppen din med på det. Kun Per Hægstad hadde vett nok til å snu.Naboene skrev FØR AVSTEMNINGEN bønne-brev til Ulla og ba om litt magamål for denne utbyggingen, så strøkets karakter lettere kunne bevares. Med melding om at hadde de kanskje stemt Høyre før, så skulle det aldri skje igjen!

Samme følelsen har nok de fleste her i Linneslia og Sørumlia også , for å være ærlig. Veisaken setter sine politiske spor her også, Karl. Som på Lierstranda . Se bare hva lederen for beboerne i Linnes Miljøforening, Lødve Solvang, skrev i Drammens Tidende på søndag."La Høyres stemmeseddel ligge i fred ved valget" . Ikke akkurat en oppfordring til å stemme Høyre, nei. Dere har først nå - etter at vi i Lier Arbeiderparti har fremkjempet mer miljøvennlige alternative løsninger ut fra fjellet på Linnes- antydet at dette kanskje kan fremforhandles også med dere med på laget. Men først etter at Terje Sagvolden på vegne av Lier Høyre i avisene lanserer den store avledningsmanøver, eventyrfortellingen om "Lier Brygge" der det gis inntrykk av at det kan bygges lokk over en motorveitrase med 14 kjørefelt( jfr oppslag i Lierposten). Hvor dumme tror Lier Høyre at velgerne i Ytre Lier egentlig er?

Når det gjelder LNF områdene så kan det, som du sier, være spesielle grunner til at bebyggelse noen steder er tilrettelagt for , og naturlig. Da dispenserer Lier AP for det, noe som har skjedd ved en rekke anledninger sammen med Høyre den siste periode. Men Lier Høyre synes å ha en spesiell forkjærlighet for dispensasjoner for hva vi tror er "venner av partiet", der kommuneplanen lett settes til side. selv om de rimelighetkriterier som brukes i andre saker IKKE er tilstede her. Til stor frustrasjon for de andre som får avslag. Dispensasjonssøknader fra LNF forhold og "særlige grunner for dette" har vært planutvalgets største problemfelt i siste periode. Vi synes ikke Lier Høyre har vært spesielt hjelpsomme for å sikre likebehandlingskriteriene i slike saker. Og vi skulle gjerne sett at dere kunne skjerpe dere på dette fremover. FrP har som mål systematisk å tilsidesette Kommuneplanen gjennom generelle dispensasjoner uansett, så de har vi helt gitt opp.

Men ellers er det altså flott i Sylling. Det kan vi to sikkert være enige om.
Tirsdag 4. september 2007 20:05: Tron Stad
Utbyggingen på hjørnet Nøsteveien/Årkvislaveien er et grelt eksempel på snik-urbanisering av grønne Lier.
Onsdag 5. september 2007 10:57: Søren Falch Zapffe
Lederen i Lier Ap, Mathias Dannevig beskylder i et av sine mange innlegg Lier Høyres medlemmer av planutvalget for å være i lomma på utbyggere eller som han uttrykker det "spesiell forkjærlighet for dispensasjoner for hva vi tror er venner av partiet"

Dette er en uhyrlig og farlig påstand. Er det virkelig slik at Lier Ap's leder beskylder Lier Høyre for å være korrupt ?

Lokalpolitikken i Lier har vært preget av respekt og forståelse for ulike partiers synspunkter. Vi har hatt et godt samarbeidsmiljø og en god tone. Dette er nå i ferd med å bli trampet på og ødelagt.

Dannevig utfordres herved til å bringe frem konkrete saker og ikke hjemme seg bak antydningens sublime kunst !!!!!!!
Hvis ikke, forventer jeg er unnskylding - her og nå !
Onsdag 5. september 2007 12:02: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Det var da svært til reaksjon da, Søren. Trodde ikke du var så hårsår i en valgkamp.

Nei da, vi har ikke tenkt å innmelde noen korrupsjonsanklage mot Lier Høyre. Selvfølgelig er det ikke noe grunnlag for det. Men vi synes altså - og det er vår subjektive oppfatning som vi tillater oss å gi uttrykk for - at det i en del dispensasjonssaker og reguleringsbeslutninger fattes vedtak hos dere som i sin karakter er svært favorabel i utbyggers favør. Derfor ser vi generelt på Høyre som utbyggernes parti, mer enn innbyggernes.Noe vel dine naboer for tiden kan bekrefte hvis du spør dem.

Du må gjerne bli forarget over dette, men dette er altså den oppfatning både vi og andre i det politiske Lier har.

Ha en fortsatt god dag,

Hilsen Mathias
Onsdag 5. september 2007 16:02: Søren Falch Zapffe
Dette har ingen ting med hårsårhet og gjøre, men med redelighet. I en valgkamp skal det kjempes med blanke våpen. Antydninger om at bekjentskaper og kammeraderi preger det politiske håndverk bør man la ligge når man åpenbart ikke har noe mer å fare med.

I vårt program for perioden 2003-07 står det at Lier Høyre vil være positive til spredt boligbygging. Denne programformuleringen har ligget til grunn for vår behandling av enkeltsaker.

Saken i mitt nabolag skal jeg la ligge her på grunn av at jeg var inhabil. Litt ryddighet må man da forvente !
Onsdag 5. september 2007 16:08: Ulla Nævestad
Mathias Dannevig underslår det faktum at lokalpatrioten Kari har vært under partipisken i flere saker av stor betydning for Sylling-samfunnet. Det gjelder bl.a Arbeiderpartiets lunkne holdning i saken om bygging av Syllinghallen samt deres negative innstilling til Sylling idrettsforenings søknad om skjenkeløyve i hallen i forbindelse med en dansegalla psykisk funksjonshemmede.
Velg lokale kandidater som får stemme fritt!
Onsdag 5. september 2007 20:14: Dole
Så barnslige dere politikere er, regne barnehagen
Onsdag 5. september 2007 21:06: Fetter Smart
Dole liker ikke nivået i diskusjonen. Kanskje Dole kan prøve å løfte det litt hvis det ikke er godt nok?
Onsdag 5. september 2007 22:10: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Ja, nå ble det litt rotete her. For å løfte diskusjonen får vi ta det punktvis.

1,Det er helt riktig at ”bekjentskaper og kameraderi” ikke skal prege det politiske håndverk, slik Søren skriver. Når Ulla nå kommer trekkende med dansegalla-saken må jeg minne henne om disse linjer, for i denne saken var det ganske klart ut fra de juridiske forhold - bekreftet både av lederen for Kommunestyrets Kontrollkomite, samt av administrasjonens innstilling - at hun ledet det folkevalgte organ til å fatte et ulovlig vedtak. Dette sa vi klart ifra om på forhånd , for Lier Arbeiderparti er svært opptatt av at folkevalgte organ skal praktisere likebehandling i forhold til både organisasjoner og enkeltmennesker i bygda. Sa vi ja her, måtte vi også bryte loven til fordel for andre søkere. Om de nå kommer fra nord eller syd-enden, og uansett om det gjelder skjenkesaker eller byggesaker må slike prinsipper gjelde. Etter at SV ( ikke Lier AP !) anket saken inn for Fylkesmannen ble selvfølgelig vedtaket underkjent som ulovlig, og Lier Kommunestyre satt slukøret tilbake.

2. Søren og Ulla kan kalle dette formaljus, noe det ganske riktig er. Men formaljus har dessverre en stor innvirkning på vanlige folks hverdag når de søker om kommunens tillatelse til viktige handlinger og tiltak for dem selv. Derfor er vi Lier AP veldig opptatt av at denne formaljus praktiseres så rettferdig som overhodet mulig , og vi liker ikke å se at det skjer ting i skjenke eller byggesaker som kan forstås å peke mot forhold Søren sier vi skal holde oss borte fra. Når vi nå får opplyst at vår subjektive opplevelser i byggesaker ( og skjenkevedtaket?) har bakgrunn i Høyres program , aksepterer jeg selvsagt dette. Da er det i så fall et dårlig program.

3. Jeg har da ikke med et komma trukket Sørens person inn i reguleringssaken på Vivelstad , slik han indignert antyder. 100 pct korrekt avsto han fra enhver saksbehandling i overnevnte reguleringssak. Hva jeg antydet, var at han bør snakke med sine naboer nede i veien om hva de synes om PARTIET HØYRES håndtering av denne sak. Det bør han fortsatt gjøre, for partibehandlingen var jo helt uavhengig av ham selv, som han så kraftig presiserer. Så kan han fritt gi gruppen sin en tilbakemelding om reaksjonene i nabolaget. Det er jeg sikker på at gruppen vil ha godt av.

4. Denne diskusjonen har utgangspunkt i noe jeg oppriktig mente skulle være en hyllest til både Sylling og vår kjære Kari. Ispedd noen spredte betraktninger om saker i valgkampen som har stor betydning for hvorfor Sylling er blitt et så vellykket sted i Lier. Hun kan nok underskrive på at jeg med min bakgrunn er en særdeles dårlig svinger av partipisken, som i Arbeiderpartiet er blitt sløvere og sløvere med årene. Heldigvis. Jeg er oppriktig lei meg for at dette utgangspunktet har endt i krangel både med Høyres gruppeleder og selveste Ordføreren. Og hva Lier Arbeiderparti for 30 år iden vedtok om utviklingen i Sylling kan andre personer umulig stilles til ansvar for i dag. Jeg håper i hvert fall at min hyllest til nydelige Sylling - hvor jeg i mange år fikk stor forsvarsmotivasjon i avtjening av min HV tjeneste - er blitt riktig forstått.
Onsdag 5. september 2007 22:26: Truls Hallingstad
Vedrørende Årkvislaveien/Nøsteveien så vil det behage meg å sitere mitt forslag til saken den 15.5.: "Forslag til reguleringsplan for Vivelstad Øst godkjennes ikke." Det fikk 2 stemmer, 1 UF, 1 V.. Men nedbygging av denne bakken der Sverre Avdal alltid kunne skjære Liers første kål, var lagt inn i Kommuneplanen tidligere. I kommuneplanutvalget er ingen inhabile. Ved behandlingen av utbyggingens omfang på det allerede godkjente området, erklærte en representant seg inhabil.
Onsdag 5. september 2007 23:53: Ninnie Bjørnland, Lier SV
Til Karl, som etterlyser saker fra planutvalget der Høyre ikke har lyttet til lokalbefolkningen og tatt lokale hensyn: Hva med Hasselbakken/Flåtan? Det var vel INGEN andre enn utbyggerne her som ville doble antall boliger il 300??? Så vidt jeg husker fra møter med beboerne i området, var de sterkt imot dette. Og hva med feltet i krysset ved Vivelstad/Nøsteveien, omregulering fra LNF til bensinstasjon, næring, boliger og barnehage på Gluggen ved Lierbyen? Det er ikke redelig av Høyre å fremstille seg som "nabolagets edle riddere", det er dere beviselig ikke. Men jeg merket meg med glede Sørens innlegg i kommunestyret sist, der han sa at Høyre er for en lav vekst i boligbyggingen fremover. Det gjenstår å se hva som skjer i praksis.
Torsdag 6. september 2007 09:32: Bård Strand, Lier AP
Når Ulla hevder at Lier AP var lunkne til ny idrettshall i Sylling, så må hennes hukommelse spille henne et puss. Lier AP gikk inn for ombygging av skolen inkludert ny hall i full versjon. Men vi advarte Høyre om at tidspunktet ikke var det beste på bakgrunn av de store låneopptakene dette kom på toppen av. Et samlet låneopptak som noe senere var i ferd med å sende Høyre-Lier inn på samme liste som Høyre-Røyken; ROBEK-lista, en liste over kommuner som drives så dårlig at fylkesmannen overtar styringen. Men Lier ble reddet av at den rødgrønne regjeringen i 2005 økte satsingen på kommunesektoren, noe som førte til at Lier igjen klarte å håndtere en økonomi som tillot bygging av bl.a. haller til idrettsformål. Som Lier AP altså støttet.
Og skjenkebevilgningsvedtaket vi var motstandere av, var det lovlig eller ulovlig, Ulla?
For øvrig kan det hende at noen i Sylling fortsatt venter på svømmehallen de ble lovet av din forgjenger Olaug Granli på midten av søttitallet. Men de er antagelig nå for gamle til å nyte det, om Høyre skulle oppfylle løftet sitt noen gang.
Lier Høyre har deretter i det store og hele sluttet å love noe som helst. Nå overlates alt til administrasjonen helt til gale utslag gir rom for populistiske liksom-handlinger og påtatt moralsk indignasjon som skuebrød.
Lier AP og Tonje Evju vil bidra til at kommunen igjen styres politisk. Kommunen skal fjerne problemer liungene møter, ikke bare administrere problemene. Dette gjelder for de i en livssituasjon som gjør dem avhengig av gode fellsskapsløsninger i kortere eller lengre tid, og det gjelder for de som skal ha behandlet en byggesak. Og det gjelder de som leier kommunal bolig.
Godt valg!
mvh
Bård, Lier AP
Torsdag 6. september 2007 12:58: Karl Bellen
Til Ninni Bjørnland

Mener å huske at det var flertall for utbygging Hasselbakken Flåtan. Klart at med en så stor utbygging vil man få protester. Planutvalgets klare mening var at om det skulle bli en utbygging med så høye ekstra kostnader til infrastruktur, så måtte antallet boliger økes.
I Vivelstadveien snakker vi om en forskjell på 3 boliger. Det var trafikken fra eksisterende utbyggelse det var mest kritikk mot. Her fikk Høyre ingen støtte om å benytte eksisterende utkjøring.
Alle i Lierbyen ønsker bensinstasjonen ut av sentrum. Her støttet vi AP.
Når det gjelder spredt bebyggelse behander vi alle sakene individuelt. SV er så prinsippfaste i utbygningsaker at rådmannen kunne overta alle fullmakter. Med SV`s syn er det ikke behov for planutvalg.

Karl Bellen. Høyre
Torsdag 6. september 2007 16:16: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Bare en liten kommentar:

Det er riktig at økningen i 3 boliger høres lite ut. Men dette er jo et relativt tall. Husker jeg riktig var tomta hjørnet Nøstevein/Årkvislaveien på 4,8 mål og økningen må også sees i relasjon til dette. Og i forhold til alternativt antall boliger på denne tomten med mindre utbygging. Om alternativet var 7, blir en økning på 3 det samme som en økning i boligantallet på nærmere 43 pct.

Flere saker fra arkivet

Fra Lier til tinderangling i Jotunheimen

Folk i fjellet er så glad i gamle mennesker, sier Kari og Gunnar Langsrud. De flyttet fra Sylling i fjor, da Kari ble pensjonist. Så er de ikke noen vanlige pensjonister. Friluftsentusiastene elsker tinderangling. De bestiger topper i Jotunheimen. Fra sin praktfulle restaurerte bolig i fjellbygda Beito har de utsikt til flere av toppene

Gunnar Langsrud nyter skiføret

Bilder fra Beitostølen

Siste Huskonsert med Kari

Det ligger i navnet. Kari Øvensen er klaverpedagog og har i mange år arbeidet som lærer ved Kulturskolen i Lier. Nå takker hun for seg

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Støtter kulturen i Sylling

- Vi har fått en god spredning av søkere, sier Anders Hørthe, leder av fordelingsutvalget for overskuddet etter første år av "Jordbæreventyret".

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Fjordbyens fremtid

Fjordbyrådet ble i kveld orientert om forstudiet for utviklingen av en fjordby på Brakerøya og Lierstranda.

Kari Syrdahl (27) fra Sylling så Monsterbølgen

Kari Syrdahl oppholder seg på Dehivela Beach på Sri Lanka. -- Mennene i slummen her forteller at de var helt uforberedt da sjøen plutselig trakk seg tilbake, så havbunnen kom opp i dagens lys helt ute til revet, omtrent en halv kilometer ute. Alt de rakk å gjøre, var å kaste seg rundt og gripe sine barn og løpe, før sjøen vendte tilbake med voldsom kraft, sier hun til VG.

Ukens Petit

Liernett har den siste tiden knyttet til seg flere skribenter som har lovet å levere et petit med jevne mellomrom. Først ut på nye Liernett er Gunnar Langsrud. Gunnar Langsrud (66) er opprinnelig fra Hurum, men bodde i Sylling i vel 35 år. Pensjonisten har nå flyttet til Beito og fjellet sammen med kona Kari. Gunnar har en lang yrkeskarriere bak seg.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Epostbrev fra fjellet

- Her har det vært "blåsuper-føre" i to uker nå, forteller Gunnar Langsrud, Liernetts petitskribent på Beito

Babysang?

Har du lyst til å være med på babysang?

Støtter Bellen

Mathias Dannevig (A), medlem av Planutvalget, presiserer at det ikke er gitt midlertidig skilting med større bokstaver enn det nåværende reglement forutsetter.

Trygghet for alle

Det var to oppslag i en herværende papiravis som satte dagsorden da arbeiderpartipolitikere nord for Lierbyen skulle overbevise syllingfolk hvorfor det nå er på tide med et skifte Før du går videre: Har Lier konkurranseutsatt for mange virksomheter?

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Vinmonopolet og Lier

Innlegg undertegnet av 10 representanter fra Lier AP

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Lokal filmhistorie holdes ved like

34 år siden villdyret våknet i Sylling.

Stemning i vintermørket

Sylling Sangkor starter jubileumssesongen med å ta med seg korvenner i bygda og inviterer til konsert i Frogner kirke.

Eventyrstund og juletrehogst

Barna fulgte godt med, da Runar Bye på Jutilen Gård i Sylling pakket det nyhogde juletreet.

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Fylkestinget neste år?

Mathias B. Dannevig (62), markant Ap-politiker i Lier, satser på fylkespolitikken neste år -

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

Historisk fotballkamp

For første gang i historien er det blitt spilt seriekamp med et lag sammensatt av spillere fra Sylling og Sjåstad.

Lemen på skia

- Det opplevde vår mann på Beito, Gunnar Langsrud på en skitur nylig ---

Ny epoke i Lierbyen

Tirsdag stengte det siste postkontoret i Lier --

Lier Arbeiderparti takker

Lier Høyre kondolerer AUF og arbeiderbevegelsen, og Lier Arbeiderparti takker for støtten partiet har mottatt fra mange hold etter de politiske terrorhandlingene i Oslo og på Utøya (bildet) sist fredag.

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Jens Bjørnå

35 år på Svangshagan/Sylling skole.

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

Kraftig væromslag

Himmelen gikk fra blå til svart på kort tid fredag kveld, og temperaturene stupte

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

På Brann stadion i kveld

Dommer Kristoffer Helgerud, Lier IL (th) var i fokus på søndag, men gleder seg til kampen sammen med kompis i Sylling, assistentdommer Odd Arne Vangen.

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

KONSERT TIL INNTEKT FOR FLOMOFRENE

De ca 350 publikummere som tok turen til Tranby på fredag fikk en konsertopplevelse som sikkert vil site i hjerterota ei god stund.Kun 350 liunger støttet opp under dete arrangementet, her burde det vært helt fullt.

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Ukens petit: Ny vår!

Det er heldigvis noe som bare blir bedre og bedre med årene! Det er evnen til å være ydmyk overfor årstidene, som like trofast kommer oss i møte år etter år

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Guttekonferansen- Rallytur på Sylling

-En skikkelig heisatur på sylling skole

Fokus på grønne Lier

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen har fått med seg flere spennende nykommere på laget til kommunevalget.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Tre kor synger ut

Alle fra Lier - og alle i Frogner kirke

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

Klare for Jungelboken

Det nærmer seg forestilling for Høvik barne- og ungdomsteater, og i år satser de tyngre enn noen gang.

Plass i Lier ILs garderobe

- Vi må viske ut farger og heller tenke på individene, og er vi flere er det lettere å gi alle et tilbud uansett ambisjoner, mener Brede Nybråten (th på bildet), mens Liungen IF foretrekker å opprettholde sitt samarbeid med eliteserieklubben Stabæk.

Syklet til Marienlyst

Tine og Marita fra Gullaug skole ledet an for de disiplinerte syklende sjetteklassingene på vei hjem fra Tinestafetten på Marienlyst på onsdag i forrige uke.

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Forhåndsstemmene opptalt

Høyre ligger godt an - mulig katastrofe for SV.

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Arven fra Sylling

Det er nok nå

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Liers største idrettsarrangement

Tinestafetten ved Sylling skole trekker hvert år rundt 1000 deltagere. Dette gjør det muligens til det største idrettsarrangementet i Lier.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Guttekonferansen- Folk på Guttekonferansen

26.10.06 var det klart for den ettertraktede Guttekonferansen. Gutter fra 9. og 10. klasse i Lier skulle være en hel dag sammen med mye bråk og moro.

- Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier

Kommunal eiendomsskatt vil ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene, skriver Ryno Andersen, Lier Høyres leder.

Resultater fra Kanada Rundt

Her er resultatlistene fra den 28. utgaven av Kanada Rundt, tirsdag 13. mai 2008

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Litt for en hver smak

For 10. året på rad arrangerer Lier sanitetsforening og Lier Janitsjar, "Sild og Jazz" i Lier.

Fant røttene i Lier

For innpå 140 år siden utvandret mange liunger til Amerika. Noen av dem grunnla det lille stedet Leer i Michigan. For Linda Pletcher og sønnen Leif Christopherson Williams fra Leer ble et besøk i Lier en stor opplevelse.

Fikk Kolberg spesiell behandling?

Forskjellbehandling av politiske partier, mener Frp s Bjørg Myran (på bildet), men virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat --

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

All grunn til å smile

Lofotværingen Trond Hellum fikk bekreftet dugnadsjelen i Sylling under Jordbæreventyret --

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Åpnet på fredag

Vertinnen på Vandrarheimen på Valdresflya, Turid Berge, tilbød vår mann på Beito, Gunnar Langsrud, varm mat etter at han valgte avstå fra en skitur på vidda i den sterke vinden.

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Canada, where, or - eller Kanada, hvor

Svar på henvendelse: Til den kanadiske ambassaden og andre interesserte

Hva lyser i åsen?

Åsen(e) mot nord har fått et nytt kjennemerke

Sylling Sangkor og Lier Janitsjar i Frogner kirke

Alle kor og korps med litt respekt for seg selv arrangerer julkonserter. Noen ganger holder de konsert sammen, slik tilfelle var i Frogner kirke 11. desember.

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Opprykksfest i Sylling

Mye tyder på at fotballinteressen i Sylling aldri har vært større, til tross for at lagene ikke er på elitenivå. En av trenerne for det nyopprykkede A-laget, Inge Skjeggerud, jobber også aktivt med rekruttene.

Historisk milepæl

Tonje Kristin Evju er den første kvinnelige leder noen gang i Lier Arbeiderpartis 100-årige historie