Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: aa18f3ebc2ee6e97ef575a19be1aa376

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Siri Loe Svere er nummer 1 på Senterpartilista  og har også tatt plass i rekken av sterke ordførerkandidater til årets valg.
Å finne en ideologisk linje kan være vanskelig i Senterpartiet. Det er tradisjonelt et interesseparti, samtidig som det ønsker å ta litt herfra og derfra uten å bli klebet til en bestemt ideologi.

Derfor sier Siri at hun er åpen for å titte andre kommuner i kortene.  Hun vil se hva de lykkes med . - Jeg er interessert i hva som skjer andre steder for eksempel i omsorgssektoren, der det er en del misnøye i Lier for tida. Akkurat nå har Siri et rehabiliteringsopplegg fra Hurum i kikkerten.  Jeg tror at vi egentlig har mye å lære av hverandre.

De sist dagers begivenheter i forbindelse økningen av funskjonhemmedes husleie i kommunen er med på å underbygge Senterpartiets ønske om at dagens kommunale pleie-og omsorgstjenester ikke må overlates til private.

- Kunnskapsløftet skal være bestemmende for skolen. Og i det er tilpassa opplæring et overordna mål. Ei slik forpliktende målsetting vil påvirke innholdet i skolen. Siri mener videre at dagens politikere  i stor grad er med på å ødelegge Lier ved at de løper fra det de har forpliktet seg til i kommuneplanen. Det gis dispensasjoner for både det ene og det andre. Resultatet er at mer og mer av den dyrkbare jorda forsvinner,  og bygdas profil blir annerledes. Jordbruk er ei vekstnæring. Matvareprisen på verdensbasis er på vei opp, nå også som en følge av at tradisjonelle matprodukter blir brukt til drivstoff. Vi skal ikke sette denne saken i forbindelse med Siris sterke engasjement for Fairtrade, men magefølelsen sier oss at det er noe usolidarisk i det at prisen på brød skal gå opp fordi vi skal kunne kjøre mer bil.

- Vi bor i en presskommune der det er lett å glemme langsiktighet til fordel for en kortsiktig gevinst. - I dag har vi to store prosjekter foran oss, sykehuset og Gjelstensutbygginga. Det er viktig at vi ikke nå setter i gang prosjekter som vil øke presset.
- Lierbonden er innovativ, sier Siri. Så vidt vi vet betyr det fornyer. Og for egen del forbinder vi det mer med blazer-høyre enn den trauste karen kledd i Felleskjøpets gul-gønne all- over, eller ”åverallen”. Men Siri fortsetter. Vi må ta vare på den enorme ressursene som ligger i landbruket i Lier. Bøndene i Lier har store kunnskaper om det de driver med og har vært fantastiske til å omstille seg til tøffe forhold. ”Know how”, tenker jeg.

Kultur er det menneskene har fått ut av de naturgitte forholdene de er blitt til del, og i Lier er det jorda og skogen. Det er derfor ikke så rart at Siri er opptatt av at Bygdetunet må videreutvikles og at det gå må fortgang i arbeidet. Som de fleste andre uansett parti, går hun inn for å satse på Kulturskolen. Vi savner litt mer om hvordan hun har tenkt å gjøre det, men ettersom Siri er en ivrig blogger på Liernett, ser vi gjerne at hun utdyper saken videre der.

I det hele tatt er kulturpolitikken den delen av den politiske debatten som blir mest svadapreget.
Men vi i Liernett kaster ut spørsmålet til politikerne om hvordan de vil at det ankerfestet vi skal bygge framtida på skal være. Vi tar gjerne utgangspunkt i kulturhus -  ja eller nei.

På Lierskogen traff vi Arne Flatebø - også fra Senterpartiet og nummer 11 på lista.

Der sto han nesten alene og skulle være talsmann for distriktene på kommuneplan. Vi kunne ikke høre at han hadde noen avvikende meninger i forhold til partifelle Svere. Han var glad i dyr, men mente rovdyrbestanden var en trussel til og med i Lier. Når det gjaldt asylmottaket på Lierskogen, så mente han vel at så lenge alt det formelle var i orden og mottaket ikke var til sjenanse for øvrige beboere , måtte det være OK. Og selv hadde han aldri merket noe ubehag derfra. Så da så.


Forrige artikkel:Forviklinger med adresserNeste artikkel:Fremad mot Høyre
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode