Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Det er helt klart at økonomien vil spille en avgjørende rolle, når kommunestyret skal ta sin beslutning angående kulturhuset. I tillegg har rådmannen gått ut og gitt en klar melding om hvordan kommunens økonomiske tilstand ser ut. Når kommunen går inn i en vanskelig økonomisk tid, og politikerne skal prioritere 60 mil på 4 år, vil det bli tøft. Man må hele tiden se på de økonomiske rammene kommunen må ha, for å drive en god økonomisk politikk. Det er en spesiell situasjon Lier kommune skal møte de neste årene. Kommunen kommer til å møte store utfordringer innenfor helse – og omsorgssektoren. Jeg tror ikke noen politiker direkte er i mot kulturhus i Lier. De negative argumentene kommer først på banen når det blir snakk om de økonomiske perspektivene. Det skulle selvfølgelig bare mangle.

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger. De fleste politikeres nei til kulturhus, er altså i stor grad begrunnet i kommunens økonomi. Det er viktig å få frem at vi politikere ikke er i mot kultur, men må eventuelt si nei til kulturhus av økonomiske grunner. I tillegg vil det vise seg at Lier har viktigere ting å prioritere i tiden kommunen møter fremover.

Kommunen vil i tiden fremover møte tøffere økonomiske prioriteringer. Da må også kulturhuset bli en stor del av den debatten. Jeg er helt enig med Svein Rognlien at her må man sette seg grundig inn i sammenhengen, og tenke langsiktig. Etter Rådmannens budsjettforslag, har jeg store problemer med å se at man kan si ja til et kulturhus i disse dager. Det blir en spennende debatt og følge.

Når man kommer til argumentet om stedsutviklingen i Lierbyen, må jeg si at det ikke kan være slik at kulturhus er den eneste løsningen for å få til en positiv stedsutvikling. Jeg tror vi må løfte blikket litt, og se hvilke andre alternativ vi kan skape for å få til et godt kulturliv og positiv stedsutvikling. Jeg tror det er mange som har låst seg på kulturhus = liv i sentrum, ikke kulturhus = sentrums død.

Man kan begynne med å ikke sette rullatorer i et utstillingsvindu igjen, og få til en boligpolitikk som gjør at også yngre generasjoner kan innflytte til Lierbyen.

Petter Dreier
1.Vara, Styret i Lier AP


Utstillingsvindu i Lierbyen (Foto: S. A. Sylling)

Arbeiderpartiet Kommuneøkonomi Kulturhus

12 kommentarer

Tirsdag 1. februar 2011 12:53: Johnny Kennedy Vang
Endelig en politiker som har skjønt det. Vi kan ikke bygge oss til fant. Kulturhus må ikke gå utover andre viktige oppgaver. Stedsutvilking i Lierbyen? Ærlig talt, Lierbyen har større utfordringer enn det å mangle et kulturhus. Lierbyen ligger rett og slett på feil sted,i må slutte å tro at Lierbyen kan bli et levende bysamfunn. Drammen ligger en sykkeltur unna. Lierbyen ligger rett og slett på feil sted. Men stå på Dreier, flott at en endelig tør å ta til orde for realitetene!
Tirsdag 1. februar 2011 13:06: Sir Fredrik Bacon
Flott Petter Dreier! Endelig en politiker som sier hva han mener. Greit når dere politikere kaller en spade for en spade, ikke blander inn øks i tillegg. Ta rotta på dissa som vil bygge kulturhus uansett om det er penger i sekken eller ikke. Ansvarlighet er en fin bil..
Tirsdag 1. februar 2011 14:26: Truls Hallingstad, Uavhengige Folkevalgtee
Godt innlegg med politisk legitimitet. Vi har ventet i årevis på på garantier om tidsperspektiv når det gjelder overmodne sykehjemsløfter, mens planene omkring kulturhuset har hatt temmelig kort modningstidtid og liten bredde og tilslutning fra innbyggerne, som til sist betaler.
Onsdag 2. februar 2011 10:01: Tone E Svendsen, Lier Ap
Kulturhusdebatten må gjøres bredere. Det dreier seg om økonomi, ja, men også om hvordan politikere skal ha i pose og sekk, og ender opp med kun en av delene. Da tenker jeg på at i løpet av den tiden det tilsynelatende har vært en bred tilslutning til kulturhuset, så har prioriteringen av denne blitt undergravet av andre hendelser, som f.eks prosjektering av Heiahallen, manglende salg av Stoppen skole, og en dårligere kommuneøkonomi der det satt på spissen må kuttes i kulturaktivtetene for å kunne romme et kulturhus. Nye Høvik skole har dessuten fått alle de fasiliteter som et lokalt kulturhus i ytre Lier trenger, med mulighet for plass til Kulturskolen i ledige lokaler i Stoppen skole.

For meg demonstrerer dette at Lier nok ikke er en kommune som evner politisk eller økonomisk å satse sentralt i kommunen, men har en desentralisert profil også i kulturlivet. I en trang periode, økonomisk sett, er dette er erkjennelse som tilsier at det ikke er riktig å prioritere kulturhuset nå.

Satsing desentralisert, i lokalmiljøene, fremstår mer og mer for meg som Liers kulturidentitet, og her skiller kommunen seg fra Drammen og Asker, som man gjerne sammenligner seg med.
Onsdag 2. februar 2011 10:15: marianne spanli
Den økonomiske planleggingen i en kommune bør være helhetlig og langsiktig. Kortsiktige "strupetak" og evig brannslukking blir resultatet når vi ikke evner å se utover neste fireårsperiode. Ikke før vi klarer dét, kan vi begynne å snakke om ansvarlighet. I en slik sammenheng er jeg overbevist om at et kulturhus/aktivitetshus vil være en god investering for Lier.
Onsdag 2. februar 2011 12:15: Petter Dreier, Lier AP
Kulturhusbevilgninger vil redusere økonomien til andre ting på det kommunale budsjett. Det er ganske logisk, det vil også gjelde sykehjem og omsorgsmidler. Så enkelt er det. Nå har kommunen snart 1,4 milliarder i gjeld, det er 63 000 pr innbygger og nesten 200.000 pr familie. Sparetiltakene som kutter i tjenestene til eldre og syke blir sannsynligvis snart en realitet. Nå skal man være forsiktig med å sette kulturhusbevilingner opp mot helse -omsorgsbiten, men dette er de faktisk økonomiske relaitetene.
Onsdag 2. februar 2011 14:48: Are Ølberg
Så flott at så mange har begynt å engasjere seg i denne debatten. Beklageligvis registrerer jeg at de fleste av innleggene har et negativt fortegn og tegner et bilde av en kommune som er i økonomisk krise og forfall. Her er det mest fokus på trussler enn muligheter. Noe av bakgrunnen for at Kulturhuset er knyttet opp mot stedsutvikling av Lierbyen henger sammen med noe så særegent som identitet. Marianne Spanli hadde et godt innlegg i går som nettopp setter søkelyset på dette. Hva vil vi og ikke minst politikerne med Lier? Jeg tror tiden er moden for å tørre å også satse på sentrumsutvikling og trivselsfaktorer i vår kommune som ikke nødvendigvis skal ivareta den aktiviteten som vi allerede har i kommunen i dag, men som skal bidra til å utvikle kommunen vår de neste 40-50 årene. DET er noe vi i liten grad ser av våre folkevalgte som i disse dager gjør seg attraktive i valgåret.
I debatten om at Lier ikke har råd til et flerbrukshus sett opp mot skole og helse, kan det være nyttig å gjøre seg en betraktning om at et kulturtilbud i kommunen også er både helse og utdanning. Kulturskolen i Lier leverer ypperlige tjenester i dag i kritikkverdige lokaliteter, biblioteket i Lier har et lite forbedringspostensiale hvis vi kikker til våre nabobyer Asker og Drammen, skolekorpsene må ofte ut av kommunen for å spille i egnede konsertlokaliteter. Det kan nevnes mange flere grupperinger som vil kunne nyte godt av et slikt tilbud bl.a kultur-/rockeverkstedet, senioruniversitetet, pensjonistforeningen, kor og dansegrupper. I tillegg vil man kunne bruke storsalen som en mulig messearena for det lokale næringsliv slik tribunene er planlagt.
Skal kommunen kunne bygge et positivt omdømme og tiltrekke seg flere potensielle Liunger i fremtiden må den også tilrettelegge for at man skal kunne trives der. Sykehjem og skoler er viktige, men bør da ikke være det eneste som kommunen satser på av tilbud. Man må i denne sammenheng ikke sette disse opp mot hverandre som Dreier tar til orde for. Politikerne må tørre å satse for å kunne høste gevinst i fremtiden. Nettopp dette gjorde kommunestyret i Drammen på slutten av 80-tallet og har klart å endre omdømmet og byutviklingen for sitt tettsted til hva det er blitt i dag. Det er lov å se og lære av "storebror"!
Onsdag 2. februar 2011 21:02: Mathias Dannevig
Det har kommet mange gode kommentarer til Petter Dreiers kloke innlegg om Kulturhus i Lier.

Selv har jeg - noe provoserende - i Lierposten tidligere kalt Kulturhuset for "ukulturens hus" i Lier . Dette må selvsagt ikke tas bokstavelig, for om vi hadde hatt økonomisk anledning til å bygge, og ikke minst drive, et større forsamlingslokale av denne karakter, så ville vi selvsagt søkt å styrke Lierbyen med slik tilvekst.

Men poenget er altså - som Petter Dreier så greit påpeker - at vi som kommunepolitikere må forvalte de midler kommunen har på en klok måte. Og først og fremst innenfor det som er de kommunale kjerneoppgaver for skole og eldreomsorg.Å bruke penger vi ikke har er faktisk ukultur, både privat og innen offentlig forvaltning.

Her må vi dessverre konstatere at Lier , i likhet med andre Høyre-styrte kommuner i vår umiddelbare nærhet , har utviklet en gjeldsbyrde langt over milliarden som i årene som kommer binder mye av våre inntekter til renter og avdrag - og derfor annen disponering enn å kunne subsidiere kulturlivet med et nytt forsamlinghslokale i Lierbyen. Om vi ikke skal ende opp som skandaleomsuste ( og Høyre-styrte!) Svelvik kommune med eiendomsskatt for innbyggerne og kommunale kriser, må vi derfor ta rev i seilene først som sist.

Vi kan gjerne beklage dette, men tillat meg å nevne at jeg ikke tror det vil stå så håpløst til med kulturlivet , og trivselen, i Lier likevel. For det frøste vil FRAVÆR av kulturhus i Lierbyen kunne sikre at det spredte ,lokale og øvrige kulturlivet i Lier fortsatt kan regne med en viss kommunal støtte i årene som kommer. Det er å håpe at skolekorps, historielag ,bygdetun og lokale idrettsaktiviteter rundt om vil kunne høste en fortsatt økonomisk støtte fra Lier Kommune. En støtte som ville forsvinne som dugg for solen om kommunens kulturmidler skulle sendes ned i det utgiftssluk drift av et nytt kulturhus ville representere.

Dernest kan vi glede oss over at Lier faktisk har tilgang på gode forsamlingslokaler som utmerket godt kan gjøre en jobb også i kultursammenheng: Vi har gode forsamlingslokaler i Sylling, nydelige nye Høvik skole også til kulturbruk, en Stoppen skole som står tom, og vi strever med å få ny Heiahall og ordne opp med problemer for St Hallvardshallen. Og det er heller ikke så langt til Drammen heller, om vi ønsker å gå i teateret ,på en moderne kino, eller papirbreddens" nye lokaler langs elven. Det er ingen skam av Liunger å ta aktivt del i Drammens kulturliv. Så la oss løfte blikket og akseptere en realistisk ramme for drift av kommunen vår.

Mathias B. Dannevig
Kommunestyre/Formannskapsrepresentant Lier Arbeiderparti
Fredag 4. februar 2011 13:05: TrulsHallingstad
Kulturhuset er allerede uhyre populært blandt bygdas befolkning, mest som et medium til effektivt å skille slemme fra snille. Men jeg undres om det kan være manglende faktainformasjon som er grunnen til denne markerte polariseringen? Selv har jeg vært opptatt av hvor bussterminalen skal flyttes. Den holder jeg for noe av det mest grunnleggende for utvikling av sentrum, for tilgjengelighet fra resten av bygda, og den vil trolig få større betydning etter hvert som fler tvinges over på kollektivmidler. Det var jernbanen som la Lierbyen der den ligger. Parolen synes å være vent og se. Bibliotek og kulturhus kommer i sin helhet i nybygg på terminalens tomt, Men det synes å ha festet seg et inntrykk av at den gamle meieri-bygningen fortsatt skal være hovedbygget.
Fredag 4. februar 2011 16:50: Are Ølberg
det må ikke være noe tvil om at en sentral og funskjonell bussterminal vil bli prosjektert i forbindelse med den videre stedutviklingsplanen rundt kulturhuset og sentrumssatsningen. En ide er f.eks. å utnytte resten av Andershaugen og lage et parkeringshus der samlokalisert med en bussterminal og evt. en kiosk med utvidet åpningstid. Jeg tror alle som ønsker å satse på utvikling av vårt kommunesentrum er enig med Hallingstad i at denne posten er viktig for adkomst og knutepunkt for den aktivitedt man søker å få til i vårt kommunesentrum!
Her er det bare å se muligheter og fremfor nødvendigvis å fokusere på trusslene.
I den sammenheng ønsker jeg å oppfortdre alle som er opptatt av denne saken å møte opp til et åpent informasjonsmøte på Hagestad neste Torsdag 10.februar kl.18:00. Her vil hele kulturhusprosjektet og vinneren av arkitekskonkurransen presenteres. Det må også nevnes at Siv.arkitekt Peter Butenschøn for å foredra kort om stedsutvikling og identitetsbygging. Vi håper på stor oppslutning og håper spesielt at de folkevalgte politikerne som til synevde og sist skal fatte den viktige beslutning på vegne av alle som bor i Lier tar ansvar og benytter anledningen til å skaffe seg informasjon om hele prosjektet! Vel møtt!!
Onsdag 9. februar 2011 19:04: Kulturvenn
I den tiden en har rimelig oversikt over har ikke Lier kommune anledning til bygging og finansiering av et nytt kulturhus.
Torsdag 10. februar 2011 22:35: Truls Hallingstad
Møtet var oppbyggelig. Kulturhuset på busterminalen var en messe vel verd. Omvendelsen var nær. \"When the saints go marching in\". Huset på bussterminalen båret frem i et strålende lys. Med nisse på kortet: \"Til alle i Lier\" bak på prislappen. Med salig sinn ut i bilen på ubrøytet plass. Og uskyldsren står Gamle Hegg. Enn så lenge.

Flere saker fra arkivet

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Demonstrerte for nytt kulturhus

Tranby Juniorkorps demonstrerte for nytt kulturhus utenfor kommunes møtelokaler

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Blir det julegrantenning i Lierbyen???

Kulturkontoret i kommunen må ta skylden, om det ikke blir.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Komplisert og uklart konsept

Det synes Knut Eilert Sørnes, gruppeleder i Frp, om kulturhusprosjektet og som mener at man nå bør droppe planene --

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Bygger kulturhus i Latvia

I all hemmelighet bidrar forretningsmannen fra Lier med nærmere 80 millioner til Liers nye kulturhus.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Lierbyen “sentrum” er triste greier

- Banken flytter og Tinas Blomster er konkurs, og fra før er det masse tomme lokaler, fastslår Lier Arbeiderpartis valgkampleder Petter Dreier. - Men ikke noe hjelper hvis ikke folk i Lierbyen selv vil, legger han til.

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen