Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: bb7c6918a92ee758d85aafcbb647a4b1

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Det er helt klart at økonomien vil spille en avgjørende rolle, når kommunestyret skal ta sin beslutning angående kulturhuset. I tillegg har rådmannen gått ut og gitt en klar melding om hvordan kommunens økonomiske tilstand ser ut. Når kommunen går inn i en vanskelig økonomisk tid, og politikerne skal prioritere 60 mil på 4 år, vil det bli tøft. Man må hele tiden se på de økonomiske rammene kommunen må ha, for å drive en god økonomisk politikk. Det er en spesiell situasjon Lier kommune skal møte de neste årene. Kommunen kommer til å møte store utfordringer innenfor helse – og omsorgssektoren. Jeg tror ikke noen politiker direkte er i mot kulturhus i Lier. De negative argumentene kommer først på banen når det blir snakk om de økonomiske perspektivene. Det skulle selvfølgelig bare mangle.

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger. De fleste politikeres nei til kulturhus, er altså i stor grad begrunnet i kommunens økonomi. Det er viktig å få frem at vi politikere ikke er i mot kultur, men må eventuelt si nei til kulturhus av økonomiske grunner. I tillegg vil det vise seg at Lier har viktigere ting å prioritere i tiden kommunen møter fremover.

Kommunen vil i tiden fremover møte tøffere økonomiske prioriteringer. Da må også kulturhuset bli en stor del av den debatten. Jeg er helt enig med Svein Rognlien at her må man sette seg grundig inn i sammenhengen, og tenke langsiktig. Etter Rådmannens budsjettforslag, har jeg store problemer med å se at man kan si ja til et kulturhus i disse dager. Det blir en spennende debatt og følge.

Når man kommer til argumentet om stedsutviklingen i Lierbyen, må jeg si at det ikke kan være slik at kulturhus er den eneste løsningen for å få til en positiv stedsutvikling. Jeg tror vi må løfte blikket litt, og se hvilke andre alternativ vi kan skape for å få til et godt kulturliv og positiv stedsutvikling. Jeg tror det er mange som har låst seg på kulturhus = liv i sentrum, ikke kulturhus = sentrums død.

Man kan begynne med å ikke sette rullatorer i et utstillingsvindu igjen, og få til en boligpolitikk som gjør at også yngre generasjoner kan innflytte til Lierbyen.

Petter Dreier
1.Vara, Styret i Lier AP


Utstillingsvindu i Lierbyen (Foto: S. A. Sylling)

Forrige artikkel:Syndere slapp billig i dagNeste artikkel:Populær turvei er blitt enda bedre
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 1. februar 2011 12:53: Johnny Kennedy Vang
Endelig en politiker som har skjønt det. Vi kan ikke bygge oss til fant. Kulturhus må ikke gå utover andre viktige oppgaver. Stedsutvilking i Lierbyen? Ærlig talt, Lierbyen har større utfordringer enn det å mangle et kulturhus. Lierbyen ligger rett og slett på feil sted,i må slutte å tro at Lierbyen kan bli et levende bysamfunn. Drammen ligger en sykkeltur unna. Lierbyen ligger rett og slett på feil sted. Men stå på Dreier, flott at en endelig tør å ta til orde for realitetene!
Tirsdag 1. februar 2011 13:06: Sir Fredrik Bacon
Flott Petter Dreier! Endelig en politiker som sier hva han mener. Greit når dere politikere kaller en spade for en spade, ikke blander inn øks i tillegg. Ta rotta på dissa som vil bygge kulturhus uansett om det er penger i sekken eller ikke. Ansvarlighet er en fin bil..
Tirsdag 1. februar 2011 14:26: Truls Hallingstad, Uavhengige Folkevalgtee
Godt innlegg med politisk legitimitet. Vi har ventet i årevis på på garantier om tidsperspektiv når det gjelder overmodne sykehjemsløfter, mens planene omkring kulturhuset har hatt temmelig kort modningstidtid og liten bredde og tilslutning fra innbyggerne, som til sist betaler.
Onsdag 2. februar 2011 10:01: Tone E Svendsen, Lier Ap
Kulturhusdebatten må gjøres bredere. Det dreier seg om økonomi, ja, men også om hvordan politikere skal ha i pose og sekk, og ender opp med kun en av delene. Da tenker jeg på at i løpet av den tiden det tilsynelatende har vært en bred tilslutning til kulturhuset, så har prioriteringen av denne blitt undergravet av andre hendelser, som f.eks prosjektering av Heiahallen, manglende salg av Stoppen skole, og en dårligere kommuneøkonomi der det satt på spissen må kuttes i kulturaktivtetene for å kunne romme et kulturhus. Nye Høvik skole har dessuten fått alle de fasiliteter som et lokalt kulturhus i ytre Lier trenger, med mulighet for plass til Kulturskolen i ledige lokaler i Stoppen skole.

For meg demonstrerer dette at Lier nok ikke er en kommune som evner politisk eller økonomisk å satse sentralt i kommunen, men har en desentralisert profil også i kulturlivet. I en trang periode, økonomisk sett, er dette er erkjennelse som tilsier at det ikke er riktig å prioritere kulturhuset nå.

Satsing desentralisert, i lokalmiljøene, fremstår mer og mer for meg som Liers kulturidentitet, og her skiller kommunen seg fra Drammen og Asker, som man gjerne sammenligner seg med.
Onsdag 2. februar 2011 10:15: marianne spanli
Den økonomiske planleggingen i en kommune bør være helhetlig og langsiktig. Kortsiktige "strupetak" og evig brannslukking blir resultatet når vi ikke evner å se utover neste fireårsperiode. Ikke før vi klarer dét, kan vi begynne å snakke om ansvarlighet. I en slik sammenheng er jeg overbevist om at et kulturhus/aktivitetshus vil være en god investering for Lier.
Onsdag 2. februar 2011 12:15: Petter Dreier, Lier AP
Kulturhusbevilgninger vil redusere økonomien til andre ting på det kommunale budsjett. Det er ganske logisk, det vil også gjelde sykehjem og omsorgsmidler. Så enkelt er det. Nå har kommunen snart 1,4 milliarder i gjeld, det er 63 000 pr innbygger og nesten 200.000 pr familie. Sparetiltakene som kutter i tjenestene til eldre og syke blir sannsynligvis snart en realitet. Nå skal man være forsiktig med å sette kulturhusbevilingner opp mot helse -omsorgsbiten, men dette er de faktisk økonomiske relaitetene.
Onsdag 2. februar 2011 14:48: Are Ølberg
Så flott at så mange har begynt å engasjere seg i denne debatten. Beklageligvis registrerer jeg at de fleste av innleggene har et negativt fortegn og tegner et bilde av en kommune som er i økonomisk krise og forfall. Her er det mest fokus på trussler enn muligheter. Noe av bakgrunnen for at Kulturhuset er knyttet opp mot stedsutvikling av Lierbyen henger sammen med noe så særegent som identitet. Marianne Spanli hadde et godt innlegg i går som nettopp setter søkelyset på dette. Hva vil vi og ikke minst politikerne med Lier? Jeg tror tiden er moden for å tørre å også satse på sentrumsutvikling og trivselsfaktorer i vår kommune som ikke nødvendigvis skal ivareta den aktiviteten som vi allerede har i kommunen i dag, men som skal bidra til å utvikle kommunen vår de neste 40-50 årene. DET er noe vi i liten grad ser av våre folkevalgte som i disse dager gjør seg attraktive i valgåret.
I debatten om at Lier ikke har råd til et flerbrukshus sett opp mot skole og helse, kan det være nyttig å gjøre seg en betraktning om at et kulturtilbud i kommunen også er både helse og utdanning. Kulturskolen i Lier leverer ypperlige tjenester i dag i kritikkverdige lokaliteter, biblioteket i Lier har et lite forbedringspostensiale hvis vi kikker til våre nabobyer Asker og Drammen, skolekorpsene må ofte ut av kommunen for å spille i egnede konsertlokaliteter. Det kan nevnes mange flere grupperinger som vil kunne nyte godt av et slikt tilbud bl.a kultur-/rockeverkstedet, senioruniversitetet, pensjonistforeningen, kor og dansegrupper. I tillegg vil man kunne bruke storsalen som en mulig messearena for det lokale næringsliv slik tribunene er planlagt.
Skal kommunen kunne bygge et positivt omdømme og tiltrekke seg flere potensielle Liunger i fremtiden må den også tilrettelegge for at man skal kunne trives der. Sykehjem og skoler er viktige, men bør da ikke være det eneste som kommunen satser på av tilbud. Man må i denne sammenheng ikke sette disse opp mot hverandre som Dreier tar til orde for. Politikerne må tørre å satse for å kunne høste gevinst i fremtiden. Nettopp dette gjorde kommunestyret i Drammen på slutten av 80-tallet og har klart å endre omdømmet og byutviklingen for sitt tettsted til hva det er blitt i dag. Det er lov å se og lære av "storebror"!
Onsdag 2. februar 2011 21:02: Mathias Dannevig
Det har kommet mange gode kommentarer til Petter Dreiers kloke innlegg om Kulturhus i Lier.

Selv har jeg - noe provoserende - i Lierposten tidligere kalt Kulturhuset for "ukulturens hus" i Lier . Dette må selvsagt ikke tas bokstavelig, for om vi hadde hatt økonomisk anledning til å bygge, og ikke minst drive, et større forsamlingslokale av denne karakter, så ville vi selvsagt søkt å styrke Lierbyen med slik tilvekst.

Men poenget er altså - som Petter Dreier så greit påpeker - at vi som kommunepolitikere må forvalte de midler kommunen har på en klok måte. Og først og fremst innenfor det som er de kommunale kjerneoppgaver for skole og eldreomsorg.Å bruke penger vi ikke har er faktisk ukultur, både privat og innen offentlig forvaltning.

Her må vi dessverre konstatere at Lier , i likhet med andre Høyre-styrte kommuner i vår umiddelbare nærhet , har utviklet en gjeldsbyrde langt over milliarden som i årene som kommer binder mye av våre inntekter til renter og avdrag - og derfor annen disponering enn å kunne subsidiere kulturlivet med et nytt forsamlinghslokale i Lierbyen. Om vi ikke skal ende opp som skandaleomsuste ( og Høyre-styrte!) Svelvik kommune med eiendomsskatt for innbyggerne og kommunale kriser, må vi derfor ta rev i seilene først som sist.

Vi kan gjerne beklage dette, men tillat meg å nevne at jeg ikke tror det vil stå så håpløst til med kulturlivet , og trivselen, i Lier likevel. For det frøste vil FRAVÆR av kulturhus i Lierbyen kunne sikre at det spredte ,lokale og øvrige kulturlivet i Lier fortsatt kan regne med en viss kommunal støtte i årene som kommer. Det er å håpe at skolekorps, historielag ,bygdetun og lokale idrettsaktiviteter rundt om vil kunne høste en fortsatt økonomisk støtte fra Lier Kommune. En støtte som ville forsvinne som dugg for solen om kommunens kulturmidler skulle sendes ned i det utgiftssluk drift av et nytt kulturhus ville representere.

Dernest kan vi glede oss over at Lier faktisk har tilgang på gode forsamlingslokaler som utmerket godt kan gjøre en jobb også i kultursammenheng: Vi har gode forsamlingslokaler i Sylling, nydelige nye Høvik skole også til kulturbruk, en Stoppen skole som står tom, og vi strever med å få ny Heiahall og ordne opp med problemer for St Hallvardshallen. Og det er heller ikke så langt til Drammen heller, om vi ønsker å gå i teateret ,på en moderne kino, eller papirbreddens" nye lokaler langs elven. Det er ingen skam av Liunger å ta aktivt del i Drammens kulturliv. Så la oss løfte blikket og akseptere en realistisk ramme for drift av kommunen vår.

Mathias B. Dannevig
Kommunestyre/Formannskapsrepresentant Lier Arbeiderparti
Fredag 4. februar 2011 13:05: TrulsHallingstad
Kulturhuset er allerede uhyre populært blandt bygdas befolkning, mest som et medium til effektivt å skille slemme fra snille. Men jeg undres om det kan være manglende faktainformasjon som er grunnen til denne markerte polariseringen? Selv har jeg vært opptatt av hvor bussterminalen skal flyttes. Den holder jeg for noe av det mest grunnleggende for utvikling av sentrum, for tilgjengelighet fra resten av bygda, og den vil trolig få større betydning etter hvert som fler tvinges over på kollektivmidler. Det var jernbanen som la Lierbyen der den ligger. Parolen synes å være vent og se. Bibliotek og kulturhus kommer i sin helhet i nybygg på terminalens tomt, Men det synes å ha festet seg et inntrykk av at den gamle meieri-bygningen fortsatt skal være hovedbygget.
Fredag 4. februar 2011 16:50: Are Ølberg
det må ikke være noe tvil om at en sentral og funskjonell bussterminal vil bli prosjektert i forbindelse med den videre stedutviklingsplanen rundt kulturhuset og sentrumssatsningen. En ide er f.eks. å utnytte resten av Andershaugen og lage et parkeringshus der samlokalisert med en bussterminal og evt. en kiosk med utvidet åpningstid. Jeg tror alle som ønsker å satse på utvikling av vårt kommunesentrum er enig med Hallingstad i at denne posten er viktig for adkomst og knutepunkt for den aktivitedt man søker å få til i vårt kommunesentrum!
Her er det bare å se muligheter og fremfor nødvendigvis å fokusere på trusslene.
I den sammenheng ønsker jeg å oppfortdre alle som er opptatt av denne saken å møte opp til et åpent informasjonsmøte på Hagestad neste Torsdag 10.februar kl.18:00. Her vil hele kulturhusprosjektet og vinneren av arkitekskonkurransen presenteres. Det må også nevnes at Siv.arkitekt Peter Butenschøn for å foredra kort om stedsutvikling og identitetsbygging. Vi håper på stor oppslutning og håper spesielt at de folkevalgte politikerne som til synevde og sist skal fatte den viktige beslutning på vegne av alle som bor i Lier tar ansvar og benytter anledningen til å skaffe seg informasjon om hele prosjektet! Vel møtt!!
Onsdag 9. februar 2011 19:04: Kulturvenn
I den tiden en har rimelig oversikt over har ikke Lier kommune anledning til bygging og finansiering av et nytt kulturhus.
Torsdag 10. februar 2011 22:35: Truls Hallingstad
Møtet var oppbyggelig. Kulturhuset på busterminalen var en messe vel verd. Omvendelsen var nær. \"When the saints go marching in\". Huset på bussterminalen båret frem i et strålende lys. Med nisse på kortet: \"Til alle i Lier\" bak på prislappen. Med salig sinn ut i bilen på ubrøytet plass. Og uskyldsren står Gamle Hegg. Enn så lenge.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode