Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: e40dd65605a152929f4f4526e16bcde7

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

- I Lier AP er vi glade for at vi fikk flertall for vårt forslag i Tjenesteutvalget om et videre arbeid med fremtidige løsninger for gode bygningsmessige rammer rundt kommunens blomstrende kulturliv, uttaler han til Liernett i dag.

Han sier videre: - Med bakgrunn i den økonomiske situasjon flertallspartiene med Høyre i spissen har kjørt Lier kommune inn i med elendig vedlikehold av kommunale skoler og institusjoner og derav stadig nye behov for investeringer i mangemillionersklassen, vil det være helt uforsvarlig å pådra kommunen nye faste driftskostnader uten etter en helhetlig gjennomgang av mulighetene.

Vi mener det er nødvendig å forankre en slik videre behandling politisk, og vil be om at det opprettes en styringsgruppe med politisk deltagelse for å sikre at kulturlivet får gode lokaler i løpet av 4-8 år. Dette vil ansvarliggjøre politikerne og sikre at ildsjelene ikke brennes ut ved stadige ørkenvandringer og falske forhåpninger.

Det er et klart politisk ansvar å sørge for at kulturlivet ivaretas, også ved egnede lokaler basert på de behov som finnes. Da må det ses i sammenheng med andre kommunale behov. I nye Høvik/Stoppen er det satt av lokaler som kan dekke noen av kulturlivets behov, og tilsvarende skal Lier AP kjempe for at kommunen også dekker andre kulturbehov.

Forrige artikkel:Avviser ikke kulturhusNeste artikkel:Beatles Forever
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode