Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 6b54b48518b3960de91888b3d253c88e

Ønsker flere kommunale barnehageplasser

De rød-grønne på lokalplanet ønsker nye barnehageplasser og utvidelser i de kommunale barnehagene, men får neppe flertall i kommunestyrets møte på tirsdag

Både i Tjenesteutvalget og i Formannskapet foreslo Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti å styrke den fremtidige barnehageutbygging gjennom å opprette nye plasser ved de kommunale barnehagene. Lier har nå bare tre kommunale barnehager.

Full barnehagedekning ble nådd i sommer. Ikke alle har, imidlertid, takket ja til tilbudet som de har fått. I stedet har noen heller ønsket å stå på venteliste til en annen barnehage.

Lier har nå 1324 godkjente barnehageplasser, mens det i kommunen i 2006 var 1434 barn under skolealder.
Forrige artikkel:Gjør det selv treetNeste artikkel:Førjulsfryd
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 11. desember 2007 11:49: Heidi Michalsen
Dette bekrefter at kommunen trenger flere bhg.plasser!!Til tross for Liers politikk om at barnehageutbygging skal skje i privat regi, foreslår rådmannen at det skal investeres 4,3 mill kroner i 2008 til å bygge en ny avdeling ved den kommunale Dambråtan Barnehage i Sylling. Det betyr om lag 24 nye barnehageplasser. I 2007 har kommunen utvidet Linnesstranda barnehage med en avdeling.Jeg vil minne om at Lier kommune da burde være hoppende glade for at vi ønsker å etabler barnehage på Sjåstad i PRIVAT regi slik som kommunen ønsker.Men da velger de altså selv å gå imot det de selv sier til oss innbyggere og vil heller foreslå å bygge en ny avd i Sylling. Man må fokusere på dem muligheten Lier kommune har til å utvikle seg til en enda bedre kommune å bo og arbeide i for ALLE.

Medvirkning skal sikre at alle deler av befolkningen skal bli hørt, så nå bør kommunen høre på innbyggere på Sjåstad også.Vi har hatt brukerundersøkelser som viser at det er svært ønsket og at det er behovet for en bhg i Oddevall krets.

Jeg jobber da fremdeles med å etblere en privat barnehage
på Oddevall.
Planen min bygger på de føringer som er gitt av Regjeringen for hvordan barnehagestrukturen skal utvikles. Dette innebærer at barnehagene først og fremst skal ligge i familienes nærområder. I tillegg bør det etableres barnehager i områder som har lave elevtall knyttet til skolene slik Oddevall skole har.
Oddevall krets har kun min fambhg i dag med 4 plasser.
Vi på Oddevall har også rett til vår barnehage!
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode