Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

I enkelte avisinnlegg har misnøye angående SVs innsats i regjering kommet til uttrykk. Ifølge Ole Marius Evensens (Høyre) politiske regnskap i Lier, er det partiet Høyre som kan takkes for det meste som bra er i kommunen (D.T. 3. sept.). Jeg finner det derfor nødvendig med en del oppklaring.

Når for eksempel Evensen mener det er Høyre som skal ha æren for full barnehagedekning i Lier, så er det en temmelig drøy påstand, i likhet med resten av påstandene hans. Det er kjent for de fleste at det er SV i regjering som har gjennomført den største satsingen på barnehager noensinne: 2005 – 2007 bygger vi over 50 000 nye plasser. Takket være statlige midler kan alle som ønsker det nå få barnehageplass i Lier! I hele landet har rundt 95 % fått plass (juni 2007). I tillegg er maksprisen betydelig redusert.

Når Evensen skryter av stipend til realfagslærerne, er det verdt å huske at det er den rød-grønne regjeringen som har bevilget pengene til kunnskapsløftet, bla til å bedre kompetansen hos lærerne. De siste to år er skolen (på landsbasis) styrket med ca fem milliarder kroner! Dette gir økt kvalitet i skolen; med muligheter til å ansette flere lærere, mer varierte undervisningsmetoder og oppdatert materiell. Kommunene ansatte 500 nye lærere i fjor, etter flere år med nedgang i antall årsverk i skolen. Fra høsten 2008 innfører vi fem ekstra timer i grunnskolen, som gir mulighet til mer kunnskap, leksehjelp og fysisk aktivitet. Dette medfører kortere tid i SFO, og dermed også redusert pris her.

Fra i høst får alle ungdomsskoleelevene i Lier, og i landet for øvrig, gratis frukt, takket være SV. SV har også sørget for at alle elever i videregående skole får gratis læremidler i løpet av tre år.

Takket være den rødgrønne regjeringen kan vi oppgradere skolebyggene i Lier, og ellers i landet. I 2007 utvides nemlig ordningen med rentefrie lån til skolebygg med ytterligere 2 mrd.

Lier SV har ofte tatt initiativ til å få saker til politisk behandling, til tross for manglende vilje hos Høyre. Av saker i senere tid kan oppussing av en fløy på Tranby skole og trafikksikringstiltak ved Hallingstad skole nevnes.

Ifølge Evensen er det Høyre som har æren for nytt sykehus på Gullaug og for å ha hindret godsterminal og containerhavn i Lier. Når sant skal sies: Det er mange som har arbeidet aktivt for dette, ikke minst Lier SV.

Høyre er heller ikke alene om å støtte Gjelstens Lierstranda-prosjekt, tvert i mot. Prosjektet, med miljørensing av Lierstranda, har hele tiden også hatt SVs støtte.

Miljøsatsing er i det hele svært viktig for SV. Juni 2007 la Regjeringen frem klimameldingen, som for første gang i historien presenterte nasjonale og sektorvise mål for norske kutt i klimagasser. Den rød-grønne regjeringen er den første som gjør mer enn å prate om rensing av gasskraftverk. I 2007 doblet vi støtten til fornybar energi, som bio- og fjernvarme, energisparing og energieffektivisering, og fornybar elektrisitetsproduksjon. Dette nyter også Lier kommune godt av. Lier SV har tatt initiativ til flere miljøtiltak, som f. eks. økt økologisk matproduksjon og forbruk i kommunen , og handlingsplan for miljø.

Evensen nevner ikke noe om fattigdomsbekjempelse. Men det er en oppgave Lier SV mener er spesielt viktig. Derfor har vi bl.a. også sørget for at kommunen har søkt om, og fått, statlige midler til tiltak for fattige barn i Lier. På to år har Kristin Halvorsen bevilget mer til fattigdomsbekjempelse i Norge enn det Bondevik-regjeringen gjorde på fire år.

Rettferdig fordeling nevnes aldri av Høyre. Den rød-grønne regjeringen har imidlertid stanset Bondeviks skattelettepolitikk, og bruker i stedet pengene på offentlig velferd. Kommunene har i perioden 2005-2007 fått økte inntekter på til sammen 14,5 mrd! Veksten fortsetter i 2008, med rundt fem mrd. Dette innebærer et stort inntektsløft for kommunene, som får handlefrihet til å løse viktige velferdsoppgaver, som skole, barnehager og eldreomsorg.

Mye av de statlige midlene til kommunene er imidlertid ikke øremerkede, men gis som rammetilskudd. Det er da lokalpolitikerne som bestemmer prioriteringene. Dersom du vil sikre at kommunepolitikerne følger opp alle de gode intensjonene fra SV i regjering, må du stemme på SV. En stemme til SV er en stemme for bedre skoler, barnehager, god eldreomsorg, miljø, fattigdomsbekjempelse og rettferdig fordeling.

Janicke Karin Solheim
Repr. for Lier SV i kommunestyret og i hovedutvalg for kultur, oppvekst og undervisning

Kommunestyrevalg

2 kommentarer

Onsdag 5. september 2007 23:27: Ole M. Evensen
Jeg har vist til Høyres politiske regnskap for siste kommunevalg-periode. At dette er et meget godt regnskap, faller visst representanten Solheim tungt for brystet. Dette har vi klart uten å innføre eiendomsskatt, og dermed legge ekstra byrder på Liers befolkning, noe SV har vært forkjempere for. Når det gjelder løft innen undervisningsssektoren er det stort sett i perioder der Høyre har sittet i regjeringsposisjon at sektoren har gått i riktig retning. Selv SV innrømmer visst nå at det må være differensiert undervisning tilpasset den enkelte elev og ikke lik undervisning for alle (AP har også vært tilhenger av denne linjen. Når det gjelder kunnskapsløftet var det C. Clemet som var "grunnleggeren" av dette. SV og AP var imot, men det var før de kom i regjering. Nå har pipa fått en annen lyd.
Til barnehagesaken må jeg be Solheim leser mitt innlegg en gang til
Fredag 7. september 2007 10:56: Bård Strand, Lier AP
Hva du mener her, Ole M. Evensen, er ikke veldig klart. Men sånn blir det vel, om en skal forsøke å forvri et annet partis standpunkt.

Lier AP vil ha en skole hvor hver enkelt elev får utfordringer som gjør at hun må strekke seg for å nå målene, men samtidig være tilpasset slik at man opplever at man når mange av dem. Ingen tjener på en skole der noen aldri opplever å mestre noe, mens andre kjeder seg gjennom undervisning av noe de allerede har forstått.
Dette er et særdelese krevende mål for skolene og lærerne, nettopp fordi hver elev er unik. Men de skal gis de samme muligheter til å optimalisere sine evner, og gis de mestringsopplevelser som gir dem trygghet på seg selv.
Derfor må skolene settes i stand til dette gjennom økt voksentetthet og kvalitet i innhold. Lier Høyre har konsentrert seg om bygging av nye skolebygninger, nødvendiggjort av at Lier Høyre åpenbart tror at bygningsvedlikehold er unødvendig. (Man kan undres, maler ikke Høyre-folk husene sine? Reparerer de ikke ødelagte takrenner hjemme? Hvorfor tror de at slike ting ikke behøves på kommunale bygninger?)

Lier AP vil ha nok lærere og nok utstyr og læremidler i Lierskolen til å gjøre den til en virkelig god skole. I Lier Høyre er det kun Terje Sagvolden som synes å være opptatt av det samme. Han skal æres for det, men er en enslig svale.

Derfor ønsker Lier AP et skifte i kommunestyret denne gang som kan bidra til disse målene.
Stem Lier AP og Tonje Evju om du brenner for Lierskolen, og sleng gjerne Terje Sagvolden på vår liste.
Godt valg!
Bård
Lierskogen

Flere saker fra arkivet

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Regjeringen redder Lier-flertallet ut av uføret

Regjeringen har lagt frem et opplegg for å sikre økt kvalitet på vedlikehold og nybygg av skoler og svømmehaller. Rentekostnadene for en del av investeringene v (...)

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Full barnehagedekning til jul?

Full barnehagedekning i Lier innen desember

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Fylkeskommunen raserer musikklinja.

Nedskjæringer på ST Hallvard videregående skole går spesielt utover musikklinja. Elever og lærere mener dette gjør at Lierelevene får et dårligere tilbud enn elever ved musikklinja ved andre skoler.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Kaos på sosialistisk side

Det er underlig at venstrefolk stadig må forsvare seg eller avvise alle tenkelige og utenkelige regjeringskonstellasjoner.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Bondevik regjeringen og FrP raserer statsansattes rettighete

9. juni endret stortingetsflertallet med Høyre og Frp i spissen, loven som regulerer statsansattes ansettelsesforhold. En av endringene gjør det lettere for arbeidsgiver å ansette hvem han vil uten at de ansatte får annet enn uttalelsesrett.

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

- Stopp støtten!

Leserinnlegg fra Thomas Klingen

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Fare for flom

Store nedbørsmengder i dag har ført til høy vannstand i Lierelva

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Riksvei, Lierstranda og skole

- Det er svært viktige saksområder for Høyre, sier Arnt Holberg (64), i gang med sin tredje periode som leder av lokallaget

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Leder

Den kulturelle skolesekken

- KrF støttespiller for vanstyre

Bård E Strand og Arbeiderpartiet går i mot helgestengning av Lierhallen som Høyre. Ap får støtte av Frp.

SV fikk smulene

Janicke Solheim markerte SV sterkt som et skole- og kulturparti i forrige periode, men etter forhandlingene med Arbeiderpartiet har hennes parti ingen representanter i det nye tjenesteutvalget som heretter skal behandle skolesakene ---

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

En anstendig skole krever anstendige forhandlere

Vi som har vårt arbeid i skolen, har for lengst konkludert med at Sundnes og Ulleren ikke er kapable til å være forhandlere for KS.

Ønsker flere kommunale barnehageplasser

De rød-grønne på lokalplanet ønsker nye barnehageplasser og utvidelser i de kommunale barnehagene, men får neppe flertall i kommunestyrets møte på tirsdag

Friske opp hukommelsen

Frp og Høyre forsøker å påberope seg ansvaret for utviklingen av Lierstranda

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Uten kvinner - ingen utvikling

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Da er det på sin plass å minne om at kvinnekampen alltid har vært nettopp det; internasjonal, skriver Janicke Karin Solheim (SV) i sitt innlegg

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Arbeiderpartiet større enn Høyre i Lier?

De siste ukene har Liernett spurt sine lesere om hvem som får deres stemme i kommunestyrevalget 2011.

- Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier

Kommunal eiendomsskatt vil ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene, skriver Ryno Andersen, Lier Høyres leder.

Global konsumentkultur ødeleggger

- Vi er glade for at vi har fått en internasjonal kjent miljøekspert, Helena Nordberg-Hodge (på bildet), til å holde foredrag og vise film hun har laget, sier Janicke Karin Solheim i Drammen kvinnesaksforening.

Ruinering av offentlig sektor.

Bondevik regjeringen har i de 4 årene den nå har eksistert ”ruinert ”offentlig sektor. Offentlige bygg, veier etc forfaller og statlige etaters budsjetter er blitt drastisk kuttet de siste fire årene.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Tøffest krav på forvaltning

Liernett bringer her endringer i omstillingskravene som ble gjort i Kommunestyret på tirsdag

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Lier Arbeiderparti takker

Lier Høyre kondolerer AUF og arbeiderbevegelsen, og Lier Arbeiderparti takker for støtten partiet har mottatt fra mange hold etter de politiske terrorhandlingene i Oslo og på Utøya (bildet) sist fredag.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Imponerende oppslutning

Det sier prosjektleder Roar Bogerud (på bildet) om vinteraktivitetskurset som hadde som mål å gi de ansatte innen Skolefritidsordningen bedre kompetanse.

Postkontorene i Lier legges ned

Både postkontoret i Lierbyen og postkontoret på Liertoppen legges ned

Store forskjeller i skolevalget

Resultatet etter skolevalget på Lier vgs. og St. Hallvard vgs. viser store forskjeller når det gjelder politisk tilhørighet

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Populært tilbud forsvinner

Lier kommune dropper tilbudet om gratis rettshjelp. Begrunnelsen overrasker.

Om skoler og fornuft i Lierpolitikken

I Lierposten 13.mai har en kampklar pappa på Sjåstad, Dag-Frode Gulsrud, innlegg der han avslutter med liste over medlemmer i kultur-, oppvekst- og undervisningsutvalget og spørsmålet “er det noen fornuftige mennesker på denne listen ? ” Likeledes er det et innlegg fra FAU på Nordal skole om spørsmålet om nedlegging av skoler og et innlegg fra Ingar Dalen om skolekretsene.

EU på dagsorden

Leserinnlegg om EU fra Anders B. Werp, stortingskandidat for Buskerud Høyre

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Ikke glem de små

Er du klar over det fine mangfoldet vi har i årets valgkamp?

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Et godt stykke lierhistorie

I boken om Lier Arbeiderpartis første hundre år gir Halvard Reiersgård og hans medhjelpere et meget lesverdig innblikk i både partiets og bygdas historie.

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Hvilket parti jeg ikke skal stemme på

Jeg er fortsatt usikker på hva jeg skal stemme men har lest igjennom valgprogrammet til alle partiene. Skole er viktig for meg og viktigst er for meg at Oddeval (...)

Nei til gratis frukt

Venstre-politiker Nina Johnsen vil ikke at elevene skal få gratis frukt på skolen. Fysisk aktivitet er viktigere

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

Kulturnatten videreføres

Etter oppsummeringen av Kulturnatten 14. oktober i år var alle enige om at arrangementet var vellykket og bør videreføres. Kulturnatten 2007 blir lørdag 13. oktober.

Statssekretæren på Nordal

- Vi måtte ha familieråd før vi tok en avgjørelse for at jeg skulle ta jobben, sier eplebonde Harald O. Buttedahl

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Frykter for mange barnehageplasser i Lier

Lier oppfylte målet om full barnehagedekning i 2007, men nå frykter de private barnehagene en overdekning