Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a855335d189be7eeae1f7eb6a7ddd148

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

I enkelte avisinnlegg har misnøye angående SVs innsats i regjering kommet til uttrykk. Ifølge Ole Marius Evensens (Høyre) politiske regnskap i Lier, er det partiet Høyre som kan takkes for det meste som bra er i kommunen (D.T. 3. sept.). Jeg finner det derfor nødvendig med en del oppklaring.

Når for eksempel Evensen mener det er Høyre som skal ha æren for full barnehagedekning i Lier, så er det en temmelig drøy påstand, i likhet med resten av påstandene hans. Det er kjent for de fleste at det er SV i regjering som har gjennomført den største satsingen på barnehager noensinne: 2005 – 2007 bygger vi over 50 000 nye plasser. Takket være statlige midler kan alle som ønsker det nå få barnehageplass i Lier! I hele landet har rundt 95 % fått plass (juni 2007). I tillegg er maksprisen betydelig redusert.

Når Evensen skryter av stipend til realfagslærerne, er det verdt å huske at det er den rød-grønne regjeringen som har bevilget pengene til kunnskapsløftet, bla til å bedre kompetansen hos lærerne. De siste to år er skolen (på landsbasis) styrket med ca fem milliarder kroner! Dette gir økt kvalitet i skolen; med muligheter til å ansette flere lærere, mer varierte undervisningsmetoder og oppdatert materiell. Kommunene ansatte 500 nye lærere i fjor, etter flere år med nedgang i antall årsverk i skolen. Fra høsten 2008 innfører vi fem ekstra timer i grunnskolen, som gir mulighet til mer kunnskap, leksehjelp og fysisk aktivitet. Dette medfører kortere tid i SFO, og dermed også redusert pris her.

Fra i høst får alle ungdomsskoleelevene i Lier, og i landet for øvrig, gratis frukt, takket være SV. SV har også sørget for at alle elever i videregående skole får gratis læremidler i løpet av tre år.

Takket være den rødgrønne regjeringen kan vi oppgradere skolebyggene i Lier, og ellers i landet. I 2007 utvides nemlig ordningen med rentefrie lån til skolebygg med ytterligere 2 mrd.

Lier SV har ofte tatt initiativ til å få saker til politisk behandling, til tross for manglende vilje hos Høyre. Av saker i senere tid kan oppussing av en fløy på Tranby skole og trafikksikringstiltak ved Hallingstad skole nevnes.

Ifølge Evensen er det Høyre som har æren for nytt sykehus på Gullaug og for å ha hindret godsterminal og containerhavn i Lier. Når sant skal sies: Det er mange som har arbeidet aktivt for dette, ikke minst Lier SV.

Høyre er heller ikke alene om å støtte Gjelstens Lierstranda-prosjekt, tvert i mot. Prosjektet, med miljørensing av Lierstranda, har hele tiden også hatt SVs støtte.

Miljøsatsing er i det hele svært viktig for SV. Juni 2007 la Regjeringen frem klimameldingen, som for første gang i historien presenterte nasjonale og sektorvise mål for norske kutt i klimagasser. Den rød-grønne regjeringen er den første som gjør mer enn å prate om rensing av gasskraftverk. I 2007 doblet vi støtten til fornybar energi, som bio- og fjernvarme, energisparing og energieffektivisering, og fornybar elektrisitetsproduksjon. Dette nyter også Lier kommune godt av. Lier SV har tatt initiativ til flere miljøtiltak, som f. eks. økt økologisk matproduksjon og forbruk i kommunen , og handlingsplan for miljø.

Evensen nevner ikke noe om fattigdomsbekjempelse. Men det er en oppgave Lier SV mener er spesielt viktig. Derfor har vi bl.a. også sørget for at kommunen har søkt om, og fått, statlige midler til tiltak for fattige barn i Lier. På to år har Kristin Halvorsen bevilget mer til fattigdomsbekjempelse i Norge enn det Bondevik-regjeringen gjorde på fire år.

Rettferdig fordeling nevnes aldri av Høyre. Den rød-grønne regjeringen har imidlertid stanset Bondeviks skattelettepolitikk, og bruker i stedet pengene på offentlig velferd. Kommunene har i perioden 2005-2007 fått økte inntekter på til sammen 14,5 mrd! Veksten fortsetter i 2008, med rundt fem mrd. Dette innebærer et stort inntektsløft for kommunene, som får handlefrihet til å løse viktige velferdsoppgaver, som skole, barnehager og eldreomsorg.

Mye av de statlige midlene til kommunene er imidlertid ikke øremerkede, men gis som rammetilskudd. Det er da lokalpolitikerne som bestemmer prioriteringene. Dersom du vil sikre at kommunepolitikerne følger opp alle de gode intensjonene fra SV i regjering, må du stemme på SV. En stemme til SV er en stemme for bedre skoler, barnehager, god eldreomsorg, miljø, fattigdomsbekjempelse og rettferdig fordeling.

Janicke Karin Solheim
Repr. for Lier SV i kommunestyret og i hovedutvalg for kultur, oppvekst og undervisning

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 5. september 2007 23:27: Ole M. Evensen
Jeg har vist til Høyres politiske regnskap for siste kommunevalg-periode. At dette er et meget godt regnskap, faller visst representanten Solheim tungt for brystet. Dette har vi klart uten å innføre eiendomsskatt, og dermed legge ekstra byrder på Liers befolkning, noe SV har vært forkjempere for. Når det gjelder løft innen undervisningsssektoren er det stort sett i perioder der Høyre har sittet i regjeringsposisjon at sektoren har gått i riktig retning. Selv SV innrømmer visst nå at det må være differensiert undervisning tilpasset den enkelte elev og ikke lik undervisning for alle (AP har også vært tilhenger av denne linjen. Når det gjelder kunnskapsløftet var det C. Clemet som var "grunnleggeren" av dette. SV og AP var imot, men det var før de kom i regjering. Nå har pipa fått en annen lyd.
Til barnehagesaken må jeg be Solheim leser mitt innlegg en gang til
Fredag 7. september 2007 10:56: Bård Strand, Lier AP
Hva du mener her, Ole M. Evensen, er ikke veldig klart. Men sånn blir det vel, om en skal forsøke å forvri et annet partis standpunkt.

Lier AP vil ha en skole hvor hver enkelt elev får utfordringer som gjør at hun må strekke seg for å nå målene, men samtidig være tilpasset slik at man opplever at man når mange av dem. Ingen tjener på en skole der noen aldri opplever å mestre noe, mens andre kjeder seg gjennom undervisning av noe de allerede har forstått.
Dette er et særdelese krevende mål for skolene og lærerne, nettopp fordi hver elev er unik. Men de skal gis de samme muligheter til å optimalisere sine evner, og gis de mestringsopplevelser som gir dem trygghet på seg selv.
Derfor må skolene settes i stand til dette gjennom økt voksentetthet og kvalitet i innhold. Lier Høyre har konsentrert seg om bygging av nye skolebygninger, nødvendiggjort av at Lier Høyre åpenbart tror at bygningsvedlikehold er unødvendig. (Man kan undres, maler ikke Høyre-folk husene sine? Reparerer de ikke ødelagte takrenner hjemme? Hvorfor tror de at slike ting ikke behøves på kommunale bygninger?)

Lier AP vil ha nok lærere og nok utstyr og læremidler i Lierskolen til å gjøre den til en virkelig god skole. I Lier Høyre er det kun Terje Sagvolden som synes å være opptatt av det samme. Han skal æres for det, men er en enslig svale.

Derfor ønsker Lier AP et skifte i kommunestyret denne gang som kan bidra til disse målene.
Stem Lier AP og Tonje Evju om du brenner for Lierskolen, og sleng gjerne Terje Sagvolden på vår liste.
Godt valg!
Bård
Lierskogen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode