Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: bfcc179b9743960de21973a407813e55

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre


Venstre mener det bør innføres en tidsfrist for hvor lenge et opphold i et ventemottak kan vare. Så lenge Lier statlige
ventemottak eksisterer forventer Venstre at regjeringen bedrer bosituasjonen på mottaket på flere områder.


• Helsetilbudet må utvides til 5 dager pr. uke
• Man bør utvide aktivitetstilbudet og tilby engelsk/data/samfunnskunnskaps undervisning. Dette kan være et viktig bidrag for å motivere til verdigere retur og vil bidra til å returnere ressurssterke personer.
• Det bør være mulig å få ringe hjemlandet/familie for å knytte kontakt med familie og venner.
• Det bør ellers eksistere verdige og relevante aktivitetstilbud for generell oppbygging av selvfølelse.
• Kvinner i kraftig mindretall bør ikke innkvarteres i ventemottak med menn.
• Det bør være fri religionsutøvelse.
• Flyktninger som bestrider avgjørelsen om endelig avslag, bør få reåpnet sine mapper.
• Ventemottaket bør i sterkere grad bidra til å hjelpe beboerne med ny informasjon som kan gi nytt lys til deres saker.
• Det bør innføres en tidsfrist for hvor lenge et opphold i et ventemottak kan vare.

Lier statlige ventemottak ble opprettet i 2006 som et tilbud for innvandrere som har fått avslag på søknad om opphold i Norge. Lier statlige ventemottak skulle sikre innvandrerne tak over hodet og mat på bordet inntil de var returnert. Intensjonen var at dette skulle være en kort periode.

I dag bor det personer ved mottaket som har vært der de to årene det har eksistert og det bor personer som har vært forsøkt returnert blant de 100 beboerne. Venstre er kritiske til at oppholdssted i dag har utviklet seg til å bli et permanent tilbud.


Steinar Haugsvær
Informasjonssjef Venstre

Les www.venstre.no
Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode