Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d8158de7aa3c0f895792af7c6eca3bc7

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Rebekka Borsch fra Røyken ble enstemmig valgt til ny leder under Buskerud Venstres veldig godt besøkte årsmøte i Vikersund 13. mars. Med seg får hun et styre av både nye og gamle medlemmer. Erik Hørlück Berg fra Modum ble valgt til ny organisatorisk nestleder, mens fylkesvaraordfører Runolv Stegane (Sigdal) fortsetter som politisk nestleder.

- Buskerud Venstre har mange utfordringer foran seg. Vi skal bygge organisasjonen fram mot kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011, sier Borsch. Som politiske hjertesaker trekker hun fram skole og utdanning i fylket og ikke minst kampen mot klimaendringene. - Buskerud må bli et foregangsfylke i klimasaken, sier Borsch (se også politisk uttalelse fra årsmøtet; vedlagt).

Rebekka Borsch (33), som overtar etter Geir Stave (Hurum), er leder i Røyken Venstre, kommer fra Tyskland og jobber til daglig i Klima- og forurensingsdirektoratet. - Det er en stor ære å bli valgt til leder, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med alle lokallagene våre.

Dette er det nye styret i Buskerud Venstre:
Leder: Rebekka Borsch (Røyken)
Pol. nestleder: Runolv Stegane (Sigdal)
Org. nestleder: Erik Hørlück Berg (Modum)
Styremedlemmer: Anne Kjersti Frøyen (Ål), Helge Stiksrud (Hønefoss), Yousuf Gilani (Drammen), Magne Berg (Hol)
Varamedlemmer: 1. vara Ulla Nordgarden (Drammen), 2. vara Bjørn Flo Knudsen (Kongsberg), 3. vara Kristine Nore (Sigdal)

Politisk uttalelse fra årsmøtet i Buskerud Venstre:

Gjør Buskerud til et klimafylke!
Norge er blant landene i verden som har de beste forutsetningene for å ta en ledende rolle i kampen mot klimaendringene. Regjeringen oppleves imidlertid som handlingslammet i klimapolitikken: De utsetter klimameldingen til 2011 og unnlater å oppfylle Norges forpliktelser i Kyoto-protokollen. Dette må ikke hindre Buskerud fylke i å bli en foregangsregion i klimasaken. Hvis både fylkeskommunen og kommunene viser handlekraft nå, vil fylket vårt i løpet av kort tid klare å gjennomføre utslippskutt som monner.
Sentral i denne sammenheng blir den nye klimaplanen som Buskerud fylkeskommune har utarbeidet sammen med Oslo og Akershus. Målet i forslaget til ”Klimahandlingsplanen 2030 for Osloregionen” er å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030.
Buskerud Venstre mener at planen er ambisiøs, men at den er for lite konkret på hvordan tiltak kan igangsettes og gjennomføres. Årsmøtet krever derfor at planen fylles med mer konkrete tiltak. Klimahensyn skal være et av de overordnede hensyn som vektlegges i alle framtidige planene. Dette skal synliggjøres på alle områdene hvor temaet er relevant, herunder også økonomiplanen og de årlige budsjettvedtakene.

Venstre vil:

• at fylkeskommunen raskt legger om til bruk av alternative, miljøriktige energikilder i alle fylkeskommunale bygg; bruk av olje til oppvarming må avvikles, fjernvarme og biogass bygges ut
• at fylkeskommunen styrker kollektivsatsingen, og at samtlige busser i Buskerud går på lav- eller nullutslippsteknologi
• at fylkeskommunen miljøsertifiserer alle egne virksomheter og stimulerer til sertifiseringen av kommunale og private virksomheter
• at fylkeskommunen fører en konstruktiv dialog med kommunene i deres arbeid med areal- og transportplanlegging for å redusere klimagassutslipp fra transport
• at fylkeskommunen gjør Klimahandlingsplanen godt kjent blant Buskeruds innbyggere.
• at fylkeskommunen som arbeidsgiver legger forholdene til rette for sine ansatte når det gjelder økt bruk av kollektivtilbud.
En del av tiltakene er heldigvis allerede igangsatt, men Venstre ønsker økt tempo. Skal vi lykkes i å kutte utslippene våre, er vi avhengige av at både hver enkelt innbygger, kommunene og fylkeskommunen gjør sin del av jobben for å redusere klimagassutslippene. Å gjennomføre tiltakene vil være en utfordring, men også en unik mulighet til å tenke nytt og til å skape en bedre og grønnere hverdag. Det haster med å komme i gang med omstillingen til et klimavennlig Buskerud.

Forrige artikkel:En flott demningNeste artikkel:Gøy på fotballskole
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode