Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Rebekka Borsch fra Røyken ble enstemmig valgt til ny leder under Buskerud Venstres veldig godt besøkte årsmøte i Vikersund 13. mars. Med seg får hun et styre av både nye og gamle medlemmer. Erik Hørlück Berg fra Modum ble valgt til ny organisatorisk nestleder, mens fylkesvaraordfører Runolv Stegane (Sigdal) fortsetter som politisk nestleder.

- Buskerud Venstre har mange utfordringer foran seg. Vi skal bygge organisasjonen fram mot kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011, sier Borsch. Som politiske hjertesaker trekker hun fram skole og utdanning i fylket og ikke minst kampen mot klimaendringene. - Buskerud må bli et foregangsfylke i klimasaken, sier Borsch (se også politisk uttalelse fra årsmøtet; vedlagt).

Rebekka Borsch (33), som overtar etter Geir Stave (Hurum), er leder i Røyken Venstre, kommer fra Tyskland og jobber til daglig i Klima- og forurensingsdirektoratet. - Det er en stor ære å bli valgt til leder, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med alle lokallagene våre.

Dette er det nye styret i Buskerud Venstre:
Leder: Rebekka Borsch (Røyken)
Pol. nestleder: Runolv Stegane (Sigdal)
Org. nestleder: Erik Hørlück Berg (Modum)
Styremedlemmer: Anne Kjersti Frøyen (Ål), Helge Stiksrud (Hønefoss), Yousuf Gilani (Drammen), Magne Berg (Hol)
Varamedlemmer: 1. vara Ulla Nordgarden (Drammen), 2. vara Bjørn Flo Knudsen (Kongsberg), 3. vara Kristine Nore (Sigdal)

Politisk uttalelse fra årsmøtet i Buskerud Venstre:

Gjør Buskerud til et klimafylke!
Norge er blant landene i verden som har de beste forutsetningene for å ta en ledende rolle i kampen mot klimaendringene. Regjeringen oppleves imidlertid som handlingslammet i klimapolitikken: De utsetter klimameldingen til 2011 og unnlater å oppfylle Norges forpliktelser i Kyoto-protokollen. Dette må ikke hindre Buskerud fylke i å bli en foregangsregion i klimasaken. Hvis både fylkeskommunen og kommunene viser handlekraft nå, vil fylket vårt i løpet av kort tid klare å gjennomføre utslippskutt som monner.
Sentral i denne sammenheng blir den nye klimaplanen som Buskerud fylkeskommune har utarbeidet sammen med Oslo og Akershus. Målet i forslaget til ”Klimahandlingsplanen 2030 for Osloregionen” er å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030.
Buskerud Venstre mener at planen er ambisiøs, men at den er for lite konkret på hvordan tiltak kan igangsettes og gjennomføres. Årsmøtet krever derfor at planen fylles med mer konkrete tiltak. Klimahensyn skal være et av de overordnede hensyn som vektlegges i alle framtidige planene. Dette skal synliggjøres på alle områdene hvor temaet er relevant, herunder også økonomiplanen og de årlige budsjettvedtakene.

Venstre vil:

• at fylkeskommunen raskt legger om til bruk av alternative, miljøriktige energikilder i alle fylkeskommunale bygg; bruk av olje til oppvarming må avvikles, fjernvarme og biogass bygges ut
• at fylkeskommunen styrker kollektivsatsingen, og at samtlige busser i Buskerud går på lav- eller nullutslippsteknologi
• at fylkeskommunen miljøsertifiserer alle egne virksomheter og stimulerer til sertifiseringen av kommunale og private virksomheter
• at fylkeskommunen fører en konstruktiv dialog med kommunene i deres arbeid med areal- og transportplanlegging for å redusere klimagassutslipp fra transport
• at fylkeskommunen gjør Klimahandlingsplanen godt kjent blant Buskeruds innbyggere.
• at fylkeskommunen som arbeidsgiver legger forholdene til rette for sine ansatte når det gjelder økt bruk av kollektivtilbud.
En del av tiltakene er heldigvis allerede igangsatt, men Venstre ønsker økt tempo. Skal vi lykkes i å kutte utslippene våre, er vi avhengige av at både hver enkelt innbygger, kommunene og fylkeskommunen gjør sin del av jobben for å redusere klimagassutslippene. Å gjennomføre tiltakene vil være en utfordring, men også en unik mulighet til å tenke nytt og til å skape en bedre og grønnere hverdag. Det haster med å komme i gang med omstillingen til et klimavennlig Buskerud.

Klima og miljø Venstre

Flere saker fra arkivet

Skei Grande til Drammen

- Venstres leder gjester under årsmøtet til Buskerud Venstre, forteller fylkesleder Rebecca Borsh (på bildet).

Lanseres som listetopp

Geir Stave, folkevalgt fra Hurum og leder i Buskerud Venstre, kaster seg inn i kmapen om å bli førstekandidat til Ventres til Stortingsvalget neste år.

Bærbare PC-er til alle

Alle elevene i de videregående skolene i Buskerud får egne bærbare PC-er

Vil kjempe for bioenergi

Ved Venstres landsmøte neste helg vil Buskerud Venstres delegasjon sette fokus på økt utnyttelse av bioenergi.

Mot nedleggelser

Liernett har fått en klar pressemelding fra Årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag

Tilbake som leder

Einar Hovde, med erfaring fra fylkestyre, kommunestyre og hovedutvalg, er valgt som ny leder i Lier venstre

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Tviler på NRK s redelighet

- Det er viktig at velgerne gis riktig informasjon og informeres på en oppklarende måte av statskanalen, mener Ståle Sørensen, fylkes - og valgkampseskretær for Venstre.

Flertall for Buskeruds smarte energiforslag

Buskerud Venstres stortingskandidat la frem sitt energiforslag på landsmøtet i Stavanger

Åpner for kollektivtrafikk på anbud

Fylkestinget har åpnet for at kollektivtrafikken i Buskerud skal ut på anbud. Det betyr at operatører kan få bonus når antall passasjerer øker.

Ny leder i Lier Ap

Tonje Evju trekker seg etter å ha vært leder i tre år og blir avløst av Geir Atle Granås.

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

36 kroner fra hver liung til Flyktninghjelpen

Bøssebærerne for årets TV-aksjon har vendt hjem og resultatet for årets innsamling er klar.

God valgdeltakelse i Lier

Fremmøtet under valget i Lier var høyere enn både Buskerud og resten av landet

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

Null hull, nesten...

Det står dårlig til med Karius og Baktus i Lier

Ulla Nordgarden tar utjevningsmandatet

Dette sier Ståle Sørensen, valgkampsekretær i Buskerud Venstre

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Tid for vareopptelling

Blir mottakere av helse- og sosialtjenester registrert som hyllevare?

- Buskerud AP støtter St. Hallvardspillet

Innlegg fra Turid Hellgren (AP)

Fortsatt nesten på topp

Lier bare slått av nabkommunen Hole når det gjelder grunnskolepoeng i Buskerud

Flere erstatningskrav for tap av sau

Det er søkt om erstatning for tap av 196 sau tatt av fredet rovvilt i Lier

Gymsaler til besvær!

Innlegg fra Marit Skretteberg, Håndballforbundets Region Sør, og Jakob Vik, Idrettssjef Buskerud Idrettskrets

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

Over halvparten leverte momsoppgave på nett i Buskerud

Stadig flere av de næringsdrivende i Buskerud leverer momsoppgaven sin over internett. I august i år ble over halvparten, 51,4%, levert på denne måten. Det er store variasjoner mellom kommunene. De næringsdrivende i Ål topper listen med 68,2%, mens Rollag er på bunn med 27%.

Styrk pasientbehandlingen

Lier Venstres Nina E. Johnsen, ordførerkandidat og 2. kandidat til Fylkestinget, er bekymret for pasientbehandlingen ved de statlige sykehusene og den dyre tannhelsetjenesten.

Daglig leder i Sylling IF?

Et arbeidsutvalg vil vurdere ansettelse av daglig leder i 50 prosent stilling.

Opp av sofaen Bergo

For lite politisk aktivitet fra Buskerudbenken på Stortinget, skriver Ståle Sørensen (V) i sitt leserinnlegg

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Mindre utslipp i Lier

Lier er en av seks kommuner i Buskerud som har redusert utslipp av klimagasser fra 1991 til 2005

Usikret skolevei

- Her ved Holmenbekken i Øverskogen er veiskulderen ikke på mer enn på cirka 20 cm og usikret, påpeker Narve Holmen som kommer med innspill til Tjenesteutvalgets møte i kveld.

Imponerende frivillig innsats

De 75 liungene som er tilknyttet frivilligsentralen, gjør en kjempeinnsats på mange forskjellige områder, men kan få gjort enda mer hvis flere tar et tak. Bildet: Stavgangsgruppa klar til tur med Lier Bygdetun som utgangspunkt.

Folkehelsearbeid til seniorer

Lier kommune har fra høsten 2008 satset på folkehelsearbeid til seniorer.

Meget høyt nivå

Det er styremedlem i Buskerud Musikkråd Tore Stustads vurdering etter Ungdommens kulturmønstring forrige helg i Ål Kulturhus

Hvor lenge skal de vente?

Buskerud Venstres fylkesstyre krever at ureturnerbare asylsøkere skal ha muligheter til et verdig liv, uttaler Geir Stave (på bildet), leder av fylkestyret i en pressemelding

Kunstgress topprioritert

Årsmøtet i Lier IL har vedtatt enstemmig at klubben, med den nyvalgte lederen Øyvind Ustad i spissen, skal fremforhandle og gjennomføre bygging av kunstgressbane.

Det ble til slutt Gullaug

Etter mye frem og tilbake er det endelig vedtatt hvor det nye sykehuset skal ligge

Lier nesten på topp

Elevene fra Bærum fikk flest poeng med seg fra ungdomsskolen i fjor. Elevene fra Lier kommer rett bak, men må se seg slått av elevene fra nabokommunen Hole.

Bryter menneskerettighetene

Geir Stave (bildet), leder i Buskerud Venstre, skriver dette i en pressemelding om Regjeringens forslag til endringer i reglene for å få asyl i Norge

Fornyelse i toppen

- Men de tre nye kom med i utvalg i siste periode, forteller leder av Lier Fremskrittsparti, Lars Haugen, etter nominasjonen.

I morgen er det slektforskningens dag

Flere foredrag på biblioteket i Drammen

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Innertier eller skivebom?

Det er nå invitert til høring på den fremlagte kollektivtransporten for Buskerud. Det blir spennende å se hvordan de berørte kommunene innen Buskerudbyen kommer til å håndtere saken som inneholder litt av hvert av sprengstoff.

Frp-Knudsen vil ha svar om sykehuset

Ulf Erik Knudsen ber i dag helse- og omsorgsministeren si når det blir avgjort hvor det nye sykehuset skal bygges.

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

- Brudd i sju bedrifter

Det er resultatet etter at LO s sommerpatrulje har besøkt 29 bedrifter i Hurum, Røyken og Lier.

Trekker seg i protest

Leder Aud Vogt Johansen (th) og medlem Kjell Gulliksud, begge fra Lier, og to andre i dyrevernsnemda i Drammensregionen la ned sine verv 1. januar

Felles ekteskapslov og likhet for loven

Det er på høy tid at prinsippet om likhet for loven gjøres gjeldende også når det kommer til ekteskapet, skriver Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Buskerud i et leserinnlegg til Liernett

Svak talentutvikling i kvinnefotballen?

Klepptrener Knut Eriksen, opprinnelig fra Åssiden i Drammen, savner plan over kvinnefotballen i Buskerud.

Færre klasser neste skoleår

Hovedutvalget for utdanning har vedtatt totalt 4,5 færre klasser i de videregående skolene Buskerud neste skoleår, grunnet synkende elevtall

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Vegmeldinger på Liernett

Nå gir vi deg de siste vegmeldingene på Liernett døgnet rundt

Et springbrett for mer langsiktig samarbeid

Tirsdag 26. oktober deltok konfliktrådet på et dialogmøte i Gildehallen i Lier, hvor et av målene er å få til et bedre samarbeid med politiet og lensmannskontoret.

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

Hvor grønn er Lier?

Og hvilket svar gir vi til Marie? Lier Venstre og Buskerud Unge Venstres miljøseminar "Grønn Møteplass" på Høvik skole onsdag kveld hadde fortjent flere deltakere.

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Kontakt skaper tillit og dialog

Mens rettsvesenet håndterer et groteskt eksempel på hva hat kan føre til, har dialog og gjensidig forståelse gode vekstvilkår i nærmiljøet.

Står samlet bak vedtak

De psykiatriske pasientenes fremtidige behandlingstilbud står på spill, mener Tonje Evju (bildet) og Lier Arbeiderparti

På bolletoppen

- Det er ingen tvil om at folk i Buskerud liker boller

Si din mening nå!

Nå inviteres det til innspill på forslaget til areal- og transportplan for Buskerudbyen. Vil du si din mening, eller er du meningsløs?

Frp fornekter seg ikke

I et leserinnlegg i Hallingdølen redegjør Ulf Knudsen for "Stoltenbergs asylbløff"

Reis smartere, men hvordan?

Det er prisverdig at Buskerudbyen forsøker å forbedre kollektivtrafikken, men det er meningsløst å bruke hundretusener på reklamekampanjer som skaper inntrykk av at forbedringene allerede er på plass og at det nå er opp til de reisende å skjerpe seg.

1/5 av stemmene talt i Buskerud

AP, Venstre og SP, mest fram så langt

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Tar Kiwi-kunnskap til klasserommet

Ni lærere fra Buskerud fylkeskommune har i høst hospitert i salgsfaget på Kiwi-skolen i Lier.

Rett til liv uten vold

- Stopp volden mot kvinner i asylmottak i Norge, skriver Janicke Karin Solheim (bildet), kvinnepolitisk leder i Buskerud SV

Jernaldergroper registreres i Sylling

På vei til jobben i dag, møtte jeg en arkeolog. -Har du en kost?, spurte han, - vi skal grave litt på jordet nedenfor. Jordet det dreide seg om var det nedenfor Valstadhaug, og målet med gravingen var registrering av jernaldergroper.

Aktiv 365 har kommet til Lier

Ordfører Ulla åpnet Aktiv 365 på Hennummarka skole på Tranby og var rask til å prøve de nye trikkesyklene som skolene i Lier har fått

Selg ikke arvesølvet til kapitalkreftene og EU!

Norske konsesjonsregler er bedre enn EU regler, skriver Buskerud Nei til EU i sitt innlegg

Fant øks fra bronsealderen

En skafthullsøks ble for noen dager siden funnet i nærheten av Holmenvika i Øverskogen

Tiden er unik for den enkelte

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, Gullaug. Nina er leder for Buskerud Venstre, medlem av Lier kommunestyre og formannskapet. Ikke minst er hun mor til tre.

En seier for Fjordbyene Lier og Drammen

Lier og Drammen Venstre ser med glede at SFT har gitt klarsignal for starten av en av Norges største miljøoppryddinger.

- Dette rammer først og fremst pendlere og ungdom

Ordfører Helene Justad (H) reagerer på at Buskerud Kollektivtrafikk AS nå vil kutte i busstilbudet i Lier.

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Muligheter og inkludering

- Vi inviterer til å diskutere minoritetskvinners møte med det norske samfunnet i kveld, sier Janicke Solheim (på bildet th) fra Lier, og som er leder av kvinnepolitisk utvalg i Buskerud SV.

Fokus på grønne Lier

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen har fått med seg flere spennende nykommere på laget til kommunevalget.

Ny strategi gir optimisme

Sylling IF s hovedstyre (på bildet) lanserer sitt slagord "Min klubb øverst i Lier" før årsmøtet tirsdag kveld.

Hvem er mest kjent av alle de 23.000 liungene?

Noen av Liers mest kjente personligheter savnes på listen over kjente liunger.

LOs sommerpatrulje i Buskerud

For 22 år på rad vil LOs sommerpatrulje informere unge arbeidstakere om deres rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Liunger i Idrettskretsen

Roar Bogerud fra Sylling ble valgt til leder og Bente Gravdal valgt inn i styret på tinget i Drammen i helga.

Historisk milepæl

Tonje Kristin Evju er den første kvinnelige leder noen gang i Lier Arbeiderpartis 100-årige historie

Hvem fortjener Miljøprisen 2012?

Lier kommune skal dele ut miljøpris og ønsker forslag til kandidater.

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

24 timers samling for ressurselever i Lier

Det var aktivitetslederkurset i Syllinghallen for skoleungdom fra Lier

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Færre rovviltskader i Lier

1581 sau ble erstattet på grunn av rovvilt i Buskerud i fjor. Det er en betydelig økning, men i Lier har det vært en nedgang.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Alle får spille med alle på Tigrene

- Målet er å skape et trygt og godt idrettsmiljø hvor alle kan føle tilhørighet, sier Steinar Fuglerud Andersen som er leder for 10-åringene på Lier Tigrene.

Idrettsglede på Oddevall

IF-ambassadør klubben Sjåstad VestreLier hadde mye frukt til barna og foreldre som møtte opp på Oddevall til aktivitetsdag.

Forlenger femårig prosjekt

Sammen med tre kolleger i Buskerud Røde Kors reiser Gunn Irene Torsdatter Trøen Samuelsen og Marius N. Kristiansen i Lier Røde Kors til samarbeidspartnere, Nyeri Red Cross i Kenya den 30. mars.

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Går Godset for Lierstranda?

Strømsgodset har vraket Marienlysts gamle gress.