Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 4fe5977eca67be693c4fb62765bdb5cb

Mot nedleggelser

Liernett har fått en klar pressemelding fra Årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag

I helgen hadde Buskerud Bygdekvinnelag årsmøte på Lampeland Pensjonat. I denne forbindelse ble det vedtatt en uttalelse om nedlegging av fødestuer / fødeavdelinger i fylket.

NBK/ Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral kvinneorganisasjon som arbeider for kvinnenes og bygdenes interesser både nasjonalt og internasjonalt. Bygdekvinnelaget er en møteplass for kvinner som ønsker å dyktiggjøre seg selv og bidra til utvikling av levende lokalsamfunn. Som en viktig tradisjons- og kulturformidler har Bygdekvinnelaget hovedsatsingsområdene innenfor kultur, mat og miljø.

Landsdekkende organisasjon:
Ca. 15.500 medlemmer, 583 lokallag og 18 fylkeslag.

Buskerud Bygdekvinnelag ble stiftet 12. januar 1938 på Central Hotell i Drammen.  Fylket hadde da 19 lokallag.  Det eldste laget i fylket, Hole Bygdekvinnelag, var da allerede 10 år.  Kontingenten var 10 øre. I dag er det 59 lokallag i Buskerud.

Visjon for Norges Bygdekvinnelag: Aktive kvinner for levende byder Og tema: Kvinner og verdiskapning

28.-29.mars 2008 arrangerte Buskerud Bygdekvinnelag årsmøte på Lampeland Pensjonat.

NEDLEGGELSE AV FØDEAVDELINGER OG FØDESTUER I BUSKERUD FYLKE

Årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag krever at fødeavdelinger og fødestuene i Buskerud fylke skal bestå. Avstanden i fylket vårt er stor, kvinner har allerede nå lang vei til sykehus/fødestuer.

Førstegangsfødende blir stadig eldre, noe som igjen kan føre til en økt fare for komplikasjoner og derved behov for nødvendig spesialkompetanse og utstyr under fødselen.

Vi ønsker ikke å bli offer for nedskjæringer og omorganisering i Helse Sør/Øst!

NB. Klikk på bildet for å forstørre det (red anm)!
Foran fra venstre: Mai Britt Dannemark (Sigdal), Hanne Strøm (Røyken, fylkesleder)

Bak fra venstre: Eli Anne Jacobsen (Ringerike), Åse Bjøråsen (Numedal), Gerd Haug (Hallingdal), Herdis Skistad (Eiker) og Liv Kristin Halstenrud Furua (Hurum)

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode