Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 3fc6141316f84f4b5da3673ba0d9e465

Felles ekteskapslov og likhet for loven

Det er på høy tid at prinsippet om likhet for loven gjøres gjeldende også når det kommer til ekteskapet, skriver Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Buskerud i et leserinnlegg til Liernett

LLH Buskerud arbeider for å skape positive holdninger til lesbiske, homofile og bifile. Det holdningsskapende arbeidet vi driver på skoler, overfor helsevesenet og andre instanser i fylket vårt, går hånd i hånd med arbeidet for å sikre juridiske rettigheter og formell likestilling mellom heterofile og homofile.

Et grunnleggende prinspipp i demokratiske styresett er prinsippet om likhet for loven. Alle borgere skal ha de samme rettigheter og plikter uavhengig av sosial status, kjønn, etnisitet, religion og andre kjennetegn. Det underliggende premisset for en slik tankegang er enkelt - vi er alle like mye verdt.

Ekteskapet er en viktig samfunnsinstitusjon i Norge. For noen er det å gifte seg det største i livet, andre har ikke noe ønske om å inngå ekteskap. Det viktige er at vi skal ha muligheten til å velge, i tråd med egne ønsker.

Problemet med ekteskapsloven er at den er utformet slik at én gruppe mennesker ikke gis denne valgmuligheten. Lesbiske og homofile kan ikke offentlig bekrefte ønsket om å dele livet med et annet menneske gjennom å gifte seg. I stedet henvises vi til å inngå registrert partnerskap.

LLH Buskerud mener at opprettholdelsen av to slike separate lover er med på å underbygge holdninger som vi jobber for å bli kvitt. Når lovverket på denne måten ekskluderer lesbiske og homofile, bidrar det til å styrke forestillingen om lesbiske og homofile som annerledes og mindre verdt.
Derfor kan partnerskapet aldri bli noe annet enn et annenrangs ekteskap.
Det er b-ekteskapet for oss som ikke er verdige å få tilgang til ekte ekteskap.

LLH Buskerud krever nå at denne forskjellsbehandlingen opphører. Det er på høy tid at prinsippet om likhet for loven gjøres gjeldende også når det kommer til ekteskapet. En felles lov vil bekrefte at vi alle faktisk er likeverdige borgere, uansett hvem vi ønsker å dele livene våre med.

Årsmøtet i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Buskerud

Mvh
Marius Gustavson
Leder i LLH Buskerud
tlf 41 16 48 47

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode