Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 99115168de736ca64b055149776b2958

IF-ambasadører for Sjåstad vestre Lier IL

Gjennom prosjektet ønsker If og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité å gi en støtte til de som arbeider for at barn skal få positive opplevelser med fysisk aktivitet i lokalmiljøet. If er et selskap som tar samfunnsansvar. Det å støtte tiltak for barn er den beste måten å vise dette på.


Bente Skari som er ambassadør for oss andre ambassadører

Det lokale idrettslaget eller gruppen er det beste stedet for å tilby barn positive oppvekstmiljø og fysisk aktivitet. I dette arbeidet ønsker If og NIF å være en støttespiller for de som til daglig arbeider med dette.


Veileder for Buskerud Torill Hellerud i Bueskyting. Hun er fra Lier.

EFFEKTMÅL

• Økt fokus på barns egenorganiserte fysiske aktivitet i skole og fritid
• Økt fokus på betydningen av fysisk aktivitet for barn og barnefamilier
• Økt kompetanse, som gir bedre og mer motiverte trenere og ledere
• Økt fokus på samarbeid og hvordan tilrettelegge for bedre aktivitet for barn og familier
• Økt status til alle som vil arbeide for å bedre barns oppvekstmiljø
• Økt forståelse i samfunnet for å drive fysisk aktivitet for barn og deres familier

Effektmålene samsvarer med den effekt vi så forrige prosjektperiode ga.


Rune Tistedal fra NIF og Bente Skari

Fyrtårnsaktivitet:
• Et arrangement som er rettet mot barn og barnefamilier. Det skal være mulighet for både barn og voksne å utøve fysisk aktivitet, og vi oppfordrer sterkt til at foreldrene og søsken også deltar i aktivitetene, da vi ser viktigheten av å få opplevelser sammen. (Begrunnelse: Dette vil forhåpentligvis i neste omgang medføre at foreldre blir inspirert til å leve mer aktivt med sine barn også utenom organiserte arrangement i idrettslagets regi. Foreldrene er en viktig rollemodell for barn og unge i å leve et fysisk aktivt liv.)
• Det skal være et sosialt aspekt ved arrangementet.
• Aktiviteten skal være av en slik art at flere idrettsformer/aktiviteter presenteres.
• Aktiviteten bør være enkel å organisere, og ikke kreve for mye utstyr.
• Aktiviteten bør gi barna ideer og inspirasjon til egenorganisert aktivitet.
• Nærmiljøet bør benyttes som arena


Buskerudgjengen sammen med Bente Skari

If-ambassadør i Sjåstad Vestre Lier Dag-Frode Gulsrud
Jeg er en av 100 utvalgte If-ambassadører i Norge. Jeg skal være med på å tilrettelegge for enda bedre idrett og fysisk aktivitet for barn og deres foreldre i klubbens nærmiljø.

Ambassadørklubb: Sjåstad Vestre Lier

Idrettens Studieforbund (ISF):
Dette er idrettens utdanningsorganisasjon. ISF i Buskerud skal sørge for støtte og veiledning gjennom prosjektet. ISF skal også stå for gjennomføringen av mange tiltak i Sjåstad Vestre Lier

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF):
Paraplyorganisasjon for all organisert idrett i Norge. Har en avtale med If som resulterer i dette prosjektet.

If:
If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,8 millioner kunder i Norden og Baltikum. If ble etablert i 1999 da norske Storebrands og svenske Skandias skadeforsikringsvirksomheter fusjonerte. I begynnelsen av 2002 slo finske Sampos skadeforsikringsvirksomhet seg sammen med If. I dag eies If av sampo (95%) og Varma (5%). Konsernet har i dag cirka 7.000 ansatte. Bakgrunn for If`s engasjement: ”Sammen med NIF har If klart å bygge opp et tilbud i lokalmiljøet som fungerer. Videreføring av prosjektet er derfor nærmest en selvfølge for If. Mange lurer på hvorfor vi i If i det hele tatt støtter prosjekter som dette. Noen lurer til og med på om vi har noen baktanker, en skjult agenda. Det har vi overhodet ikke. Det vi ønsker er at selskapet skal forbindes med positive tiltak. Vi har et stort samfunnsengasjement og støtten til barn og unge er en god måte å vise det på. Som et forsikringsselskap synes vi det er viktig å bidra til at barn får tilbud å delta på fyrtårnsaktiviteter som bygger på sunne verdier og holdninger. Samarbeid med NIF om aktiviteter for barn i lokalmiljøet er et godt eksempel på dette.” .

If-ambassadørene får mange fordeler
3-4 September samler vi alle If-ambassadørene til stort kick-off-møte som markerer starten på videreføringen av prosjektet. Her får man informasjon om prosjektet, faglig innspill og ikke minst en unik mulighet til å bli kjent med andre If-ambassadører. Samlingen er obligatorisk og gratis. Faglig opplæring: Som If-ambassadør får man delta på motivasjonssamlinger med faglig innspill og aktuelle foredrag. Samlingene vil være i regionen eller fylket du bor i. Man får dekket reise, opphold og deltakeravgift. Kurs: Ambassadøren og klubben får tilbud om gratis kurs i barneidrett. Aktivitetsstøtte: If-ambassadørens klubb vil i løpet av prosjektperioden få utbetalt til sammen 10.000 kroner i ren aktivitetsstøtte.

Utstyrspakke: If-ambassadørens klubb vil få anledning til å bestille utstyr til en verdi av 10.000 kroner. Bekledning: Alle If-ambassadørene vil få utlevert egne klær. Oppfølging: Som If-ambassadør får man faglig oppfølging fra Idrettens Studieforbund (ISF) i Buskerud

Å være if-ambassadør innebærer også noen plikter If-ambassadører og klubben må gjennomføre:
Fyrtårnsaktiviteter: I løpet av den to-årsperioden man er If-ambassadør må ambassadøren og klubben gjennomføre 4 fyrtårnsaktiviteter. Det som kjennetegner en fyrtårnsaktivitet i regi av If-ambassadørene er at de er sosiale og allsidige samt at de er åpne for barn og voksne i nærmiljøet. les mer om fyrtårnsaktiviteter lenger nede på siden Aktivitetslederkurs i barneidrett: Kurset er på 16 timer og ambassadøren og klubben arrangerer kurset i samarbeid med ISF. Oppstartkveld: Høsten 2004 skal alle If-ambassadørene og klubbene deres holde et møte hvor klubben blir orientert om prosjektet og hvor det i samarbeid med ISF legges en handlingsplan for to-årsperioden. Dette er gratis.
Samlinger: Utover dette skal ambassadøren og klubben gjennomføre to samlinger. Innholdet fastsettes etter behov i samarbeid med ISF. Samlingene er gratis. Øvrige samlinger: If-ambassadørene deltar i tillegg på samlinger som arrangeres spesielt for dem. Reise og eventuelt opphold blir dekket.

Mer info se link

http://www.idrett.no/ifambassador/

Dette blir spennende og GØY

Barneidrett er kjempe GØY

Forrige artikkel:FotoutstillingNeste artikkel:Lier-nett kommer til å forsvinne snart!
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode