Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

IF-ambasadører for Sjåstad vestre Lier IL

Gjennom prosjektet ønsker If og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité å gi en støtte til de som arbeider for at barn skal få positive opplevelser med fysisk aktivitet i lokalmiljøet. If er et selskap som tar samfunnsansvar. Det å støtte tiltak for barn er den beste måten å vise dette på.


Bente Skari som er ambassadør for oss andre ambassadører

Det lokale idrettslaget eller gruppen er det beste stedet for å tilby barn positive oppvekstmiljø og fysisk aktivitet. I dette arbeidet ønsker If og NIF å være en støttespiller for de som til daglig arbeider med dette.


Veileder for Buskerud Torill Hellerud i Bueskyting. Hun er fra Lier.

EFFEKTMÅL

• Økt fokus på barns egenorganiserte fysiske aktivitet i skole og fritid
• Økt fokus på betydningen av fysisk aktivitet for barn og barnefamilier
• Økt kompetanse, som gir bedre og mer motiverte trenere og ledere
• Økt fokus på samarbeid og hvordan tilrettelegge for bedre aktivitet for barn og familier
• Økt status til alle som vil arbeide for å bedre barns oppvekstmiljø
• Økt forståelse i samfunnet for å drive fysisk aktivitet for barn og deres familier

Effektmålene samsvarer med den effekt vi så forrige prosjektperiode ga.


Rune Tistedal fra NIF og Bente Skari

Fyrtårnsaktivitet:
• Et arrangement som er rettet mot barn og barnefamilier. Det skal være mulighet for både barn og voksne å utøve fysisk aktivitet, og vi oppfordrer sterkt til at foreldrene og søsken også deltar i aktivitetene, da vi ser viktigheten av å få opplevelser sammen. (Begrunnelse: Dette vil forhåpentligvis i neste omgang medføre at foreldre blir inspirert til å leve mer aktivt med sine barn også utenom organiserte arrangement i idrettslagets regi. Foreldrene er en viktig rollemodell for barn og unge i å leve et fysisk aktivt liv.)
• Det skal være et sosialt aspekt ved arrangementet.
• Aktiviteten skal være av en slik art at flere idrettsformer/aktiviteter presenteres.
• Aktiviteten bør være enkel å organisere, og ikke kreve for mye utstyr.
• Aktiviteten bør gi barna ideer og inspirasjon til egenorganisert aktivitet.
• Nærmiljøet bør benyttes som arena


Buskerudgjengen sammen med Bente Skari

If-ambassadør i Sjåstad Vestre Lier Dag-Frode Gulsrud
Jeg er en av 100 utvalgte If-ambassadører i Norge. Jeg skal være med på å tilrettelegge for enda bedre idrett og fysisk aktivitet for barn og deres foreldre i klubbens nærmiljø.

Ambassadørklubb: Sjåstad Vestre Lier

Idrettens Studieforbund (ISF):
Dette er idrettens utdanningsorganisasjon. ISF i Buskerud skal sørge for støtte og veiledning gjennom prosjektet. ISF skal også stå for gjennomføringen av mange tiltak i Sjåstad Vestre Lier

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF):
Paraplyorganisasjon for all organisert idrett i Norge. Har en avtale med If som resulterer i dette prosjektet.

If:
If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,8 millioner kunder i Norden og Baltikum. If ble etablert i 1999 da norske Storebrands og svenske Skandias skadeforsikringsvirksomheter fusjonerte. I begynnelsen av 2002 slo finske Sampos skadeforsikringsvirksomhet seg sammen med If. I dag eies If av sampo (95%) og Varma (5%). Konsernet har i dag cirka 7.000 ansatte. Bakgrunn for If`s engasjement: ”Sammen med NIF har If klart å bygge opp et tilbud i lokalmiljøet som fungerer. Videreføring av prosjektet er derfor nærmest en selvfølge for If. Mange lurer på hvorfor vi i If i det hele tatt støtter prosjekter som dette. Noen lurer til og med på om vi har noen baktanker, en skjult agenda. Det har vi overhodet ikke. Det vi ønsker er at selskapet skal forbindes med positive tiltak. Vi har et stort samfunnsengasjement og støtten til barn og unge er en god måte å vise det på. Som et forsikringsselskap synes vi det er viktig å bidra til at barn får tilbud å delta på fyrtårnsaktiviteter som bygger på sunne verdier og holdninger. Samarbeid med NIF om aktiviteter for barn i lokalmiljøet er et godt eksempel på dette.” .

If-ambassadørene får mange fordeler
3-4 September samler vi alle If-ambassadørene til stort kick-off-møte som markerer starten på videreføringen av prosjektet. Her får man informasjon om prosjektet, faglig innspill og ikke minst en unik mulighet til å bli kjent med andre If-ambassadører. Samlingen er obligatorisk og gratis. Faglig opplæring: Som If-ambassadør får man delta på motivasjonssamlinger med faglig innspill og aktuelle foredrag. Samlingene vil være i regionen eller fylket du bor i. Man får dekket reise, opphold og deltakeravgift. Kurs: Ambassadøren og klubben får tilbud om gratis kurs i barneidrett. Aktivitetsstøtte: If-ambassadørens klubb vil i løpet av prosjektperioden få utbetalt til sammen 10.000 kroner i ren aktivitetsstøtte.

Utstyrspakke: If-ambassadørens klubb vil få anledning til å bestille utstyr til en verdi av 10.000 kroner. Bekledning: Alle If-ambassadørene vil få utlevert egne klær. Oppfølging: Som If-ambassadør får man faglig oppfølging fra Idrettens Studieforbund (ISF) i Buskerud

Å være if-ambassadør innebærer også noen plikter If-ambassadører og klubben må gjennomføre:
Fyrtårnsaktiviteter: I løpet av den to-årsperioden man er If-ambassadør må ambassadøren og klubben gjennomføre 4 fyrtårnsaktiviteter. Det som kjennetegner en fyrtårnsaktivitet i regi av If-ambassadørene er at de er sosiale og allsidige samt at de er åpne for barn og voksne i nærmiljøet. les mer om fyrtårnsaktiviteter lenger nede på siden Aktivitetslederkurs i barneidrett: Kurset er på 16 timer og ambassadøren og klubben arrangerer kurset i samarbeid med ISF. Oppstartkveld: Høsten 2004 skal alle If-ambassadørene og klubbene deres holde et møte hvor klubben blir orientert om prosjektet og hvor det i samarbeid med ISF legges en handlingsplan for to-årsperioden. Dette er gratis.
Samlinger: Utover dette skal ambassadøren og klubben gjennomføre to samlinger. Innholdet fastsettes etter behov i samarbeid med ISF. Samlingene er gratis. Øvrige samlinger: If-ambassadørene deltar i tillegg på samlinger som arrangeres spesielt for dem. Reise og eventuelt opphold blir dekket.

Mer info se link

http://www.idrett.no/ifambassador/

Dette blir spennende og GØY

Barneidrett er kjempe GØY

Flere saker fra arkivet

IF-ambassadør samling

Norges idrettsforbund arrangerte samling for alle If-ambassadører fra Vestfold, Telemark og Buskerud ved Skjærgården Hotell og badepark i helgen. Sjåstad Vestre Lier er IF klubben fra Lier.

Gøy med Leik

Vi skal skape begeistring gjennom aktive og glade barn

Kunnskapsturnè i Idretts-Norge

Halldor Skard, Bente Skari og Johan Kaggestad var suverene forelesere i Drammen.

Gå til skolen-dagen 16. oktober

Gå til skolen-dagen 16. oktober 2008 Norges naturvernforbund ved barne- og ungdomsorganisasjonen "Miljøagentene" markerer den årlige "Gå til skolen-dagen" 16. (...)

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Mer fysisk lek og moro i SFO

Men det nye SFO-tilbudet vil også innebære et nært samarbeid med Idrettskretsen og de lokale idrettslagene, sier prosjektansvarlig Roar Bogerud (her tv)

Ønsker ikke kommunen mer fysisk aktivitet

Lier kommunen ønsker at alle skal bruke nærmiljøet både på dagtid og kveldstid. Men i helge så koster det penger å låne hall, gymsaler så ønsker man å gjøre noe (...)

Imponerende oppslutning

Det sier prosjektleder Roar Bogerud (på bildet) om vinteraktivitetskurset som hadde som mål å gi de ansatte innen Skolefritidsordningen bedre kompetanse.

Mer fokus på trim

I Syllinghallen på tirsdag fikk 45 deltakere fra barnehager og SFO i Lier en innføring i nye øvelser for de mindre av instruktører fra Friskis og Svettis.

- Det var ikke gøy lenger

Frafallet innenfor organisert idrett er bekymringsfullt, hevder forskere. Liernett har utfordret lokale idrettsledere til å kommentere artikkelen.

Idrettsglede på Oddevall

IF-ambassadør klubben Sjåstad VestreLier hadde mye frukt til barna og foreldre som møtte opp på Oddevall til aktivitetsdag.

24 timers samling for ressurselever i Lier

Det var aktivitetslederkurset i Syllinghallen for skoleungdom fra Lier

Barneidrett på Sjåstad

Sjåstad Vestre Lier har startet barneidrett for alle barn født 1995-1998.

Over 20 000 til kreftsaken

Leder Per Morten Krogh i SK Kraft overrakte en stor sjekk til Toril M. Ritland Thomson, representant for Aktiv mot kreft i dag.

Nissefest på Eiksetra

Sjåstad Vestre Lier IL arrangerer nissefest på Eiksetra lørdag 17. desember.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Folkemøte i kveld

- Hvordan vil du at friluftslivet og idrettstilbudet i Lier skal være om fem år?

Kan steke seg til London-OL

St. Hallvard Håndballklubb forsøker å steke vafler hele veien til London-OL.

Kampklar pappa

Jeg flyttet tilbake til Lier etter å ha bodd 6 år i Drammen. Jeg ønsket meg tilbake til Lier fordi jeg trudde at kommunen satset på barn og unge. Vi valgte å flytte til Sjåstad fordi jeg viste at der var en seriøs skole med dyktige ansatte. Etter at vi hadde flyttet til Sjåstad fikk jeg plutselig beskjed at barna våre kanskje skulle busses hit og dit fordi polikerne i Lier kommune ikke ønsker å satse på nærmiljøet til våre barn på Oddevall. Det er en skam at polikere skal knuse et så flott miljø. Veit dere hva dere gjør hvis dere legger ned skolen? Trur ikke dere veit det.

Sjåstad Vestre Liers Skikarussel

Mye glede på skikarussel

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Mange barn på skikarussel

Sjåstad Vestre Lier har startet skikarussel og 90 barn møtte opp.

La barn få være barn

- De blir fort nok voksne til å oppleve grusomheter i det virkelige, skriver ukens gjesteskribent som er sterkt kritisk til at det legges opp til et undervisningsopplegg om Utøya-tragedien.

Medvirkning fra befolkningen viktig

Den nye kulturkonsulenten Lillian Halvorsen er svært opptatt av metodikk i arbeidet med den nye kommuneplanen for idrett og fysisk fostring

Deltakerrekord i Skikarusellen på Eiksetra

God stemning til tross for mange minusgrader på Eiksetra.

Ny strategi gir optimisme

Sylling IF s hovedstyre (på bildet) lanserer sitt slagord "Min klubb øverst i Lier" før årsmøtet tirsdag kveld.

Orientering på Martinsløkka

Barneidrettsgruppa til Sjåstad Vestre Lier inviterte til orientering torsdag kveld

Glade barn i håndballhallen

- Barn på Tranby og Lierskogen tar vinterferien på håndballbanen, skriver Tryggve Hagen i Lier IL i en pressemelding.

Aktiv 365 har kommet til Lier

Ordfører Ulla åpnet Aktiv 365 på Hennummarka skole på Tranby og var rask til å prøve de nye trikkesyklene som skolene i Lier har fått

Aktiv ferie for skolebarna

Pressemelding: Barn i Lier tar vinterferien på håndballbanen

Fotballskole på Sjåstad

80 fotballglade barn og 20 instruktører var med på fotballskolen på Sjåstad

Verdens Aktivitetsdag i Lier

I Lier markeres Verdens Aktivitetsdag 10. mai med mye informasjon og en rekke aktiviteter.

Mer heder til Spa/Bra

Den fremgangsrike klubben på Stoppen får Fair-Playprisen, blant annet, for å bygge gode relasjoner mellom barn og voksne.

En god nyhet kommer sjeldent alene.

Ikke før har Sylling fått ny hall, så kommer nyheten om at det blir golfbane allikevel. De nye eierne har gjort et godt kjøp, og ønsker en bane for vanlige folk under motto ”GOLF FOR ALLE”. Prosjektleder Lars Hjorth, sier dette blir ett av de beste anlegg i Norge – om ikke det beste.

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Valgt ut blant 30 klubber

Thomas Røed, leder av IFO på Tranby og assistent Ketil Ustad og barna glede seg over at Fotballforbundet fant Tranby svært godt egnet til å sette i gang sitt nye opplegg fotball xtra fra høsten av.

Framtidas idrettstilbud

Nærmiljøanlegget (bildet th) ved Oddevall skole er et av innspillene som kan bli realiserte innen de neste fem årene. Liernett bringer her en oppsummering til kulturkontoret etter folkemøtet på Haugestad den 16. april.

Noe å strekke seg etter

Nærmiljøbas Anders Moen slo an tonen, da han presenterte Hennummarka Nærmiljøanlegg under folkemøtet om idretts- og friluftslivet i de kommende åra

Kirkevalget 2009: Sjåstad

Presentasjon av Sjåstad menighets kandidater til menighetsrådsvalget

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Skikarusell

Ski-karusell starter torsdag 12. januar 2006

- Mine hjertebarn

Slik karakteriserte Ellen Anita Anderson sine funksjonshemmede deltakere i Stoppen Turn i møte med 3. klasse ved Idrettslinja ved St Hallvard Videregående skole i forbindelse med tildeling av overskuddet fra årets St Hallvardleker.

Fotballskole på Sjåstad

Triksing med ball var en av mange øvelser Silje Søhus og de andre barna måtte igjennom på fotballskolen på Sjåstad

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

En julegave til en ny landsmann

Mike Andrè er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Den blide og velutdannede enkemannen er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Kathrine Hoem ved Frivillighetssentralen formidler Flyktningguider. – Vi trenger flere flyktningguider, sier hun. Er du en av dem som kan tenke deg å bli flyktningguide, kan det være den beste julegave du kan gi en flyktning i vår kommune.

Skileik ved Oddevall skole

Sjåstad Vestre Lier Barneidrettsgruppes tre- og fireåringer deltok på skikarussel ved Oddevall skole torsdag 1. februar.

Gymsaler til besvær!

Innlegg fra Marit Skretteberg, Håndballforbundets Region Sør, og Jakob Vik, Idrettssjef Buskerud Idrettskrets

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Manglende samarbeid

Svømmeferdighetene til barna i Lier er dårligere enn før, mener leder i Lier Svømmeklubb, Ann Christin Gjerdseth som savner en koordinerende funksjon på tvers av skolene

Klubben i ditt hjerte?

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, Norsk Tipping, P4 og Dagbladet arrangerer nok en gang en stor avstemming over det ganske land

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Påskegrill på Nordbråtan

I strålende påskevær var 19 barn med foreldre i aktivitet på Nordbråtan påskeaften.

Ungdomsklubbene skal være et ankerfeste for ungdom i Lier.

Ungdomsklubbene skal være et ankerfeste for ungdom i Lier. Derfor er det viktig at politikerne ikke nå gjør så store kutt i budsjettene at klubbene forsvinner. På Sjåstad er det blitt gjort mye for barn og ungdom gjennom tidene, og ungdomsklubben har vært sentral i det arbeidet. .

"Gjør gutter til menn og menn til gutter"

- Hva skjer følelsesmessig når millioner samler seg på fotballbaner og foran TV-skjermene daglig?

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Inspirasjon til Fair Play

- Dere har det nok mer morsomt enn vi hadde, sa en meget engasjert Per Ravn Omdal til den unge garde, før pokal og sjekk ble overrrakt Sparta/Bragerøen Idrettslag

Brannsikkerhet i fokus

Drammensregionens Brannvesen IKS holder seks brannstasjoner åpne i dag.

Barneleik på Oddevall

Høylytt på Oddevall skole når Sjåstad Vestre Liers yngste barn er aktive.

Sommer i Lier 2006

Kultur og fritid kan også i år invitere til spennende sommeropplevelser

Bente Skari kommer til Drammen

Kunnskapsturneen - Det beste fra de beste. Karl-Arne Johannessen kommer, Bente Skari kommer, Halldor Skard kommer,Gunnar Pettersen kommer, Johan Kaggestad kommer. Kommer DU?

Litt knall og fall

SFO-ansatte hadde det morsomt og fikk i tillegg styrket kompetansen, da vinteraktivitetskurset ble arrangert på Oddevall.

Må bedre informasjonen

Det er ett av flere punkter som Arbeiderpartiets Bård E. Strand legger vekt på vedrørende integreringsarbeidet i Lier

Faglig kompetente og miljøskapende

Knut Ellingsgard, styremedlem i nyopprykkede Spa/Bra, kan presentere et godt team rundt det nyetablerte juniorlaget.

Skikarusell i gang på Martinsløkka

Sjåstad Vestre Lier inviterte til skikarussel torsdag med suksess. 90 barn deltok på den første karusselen.

De viktige voksne

Som barn var jeg stalljente i en stall på hjemstedet. Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i Ukebladet Hjemmet.

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Plass i Lier ILs garderobe

- Vi må viske ut farger og heller tenke på individene, og er vi flere er det lettere å gi alle et tilbud uansett ambisjoner, mener Brede Nybråten (th på bildet), mens Liungen IF foretrekker å opprettholde sitt samarbeid med eliteserieklubben Stabæk.

Friidrettensdag i Syllinghallen lørdag 27 mars.

Syllinghallen var gjort om til friidrettsarena på lørdag. 61 barn og mange foreldre hadde tatt turen for å prøve friidrett. kompi sprint og hekk i samme løp, frekvenshopp, kule, spyd, tresteg og lengde var øvelsene som stod på dagsorden.

200 i hundre

Med sjarme og inspirasjon tok Kjartan Eide nye trivselsledere med storm i Syllinghallen på tirsdag. Ikke rart at koordinator Roar Bogerud kommanderte Eide ut på en æresrunde etter kurset -

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Skiglede i solskinn

Her er tre svært fornøyde deltakere etter vinterens vellykkede karusellrenn på Øverskogen.

Natteravn i Lier 2007

Det er tid for natteravn i Lier.

Administrative innspill i skolesaken

- Idrettsrådet har ikke vært invitert med i selve prosessen, fordi det tidlig ble lagt som premiss at utbyggingen først og fremst skulle sees som et rent skoleprosjekt, sier Lillan Halvorsen og Ingeborg Rivelsrud (bildet), blant annet, i en felles redegjørelse

Utdanning og arbeid

- Dette er nødvendig for en bedre inkludering i det norske samfunnsliv, mener Senterpartiets Siri Loe (bildet) i integreringsspørsmålene --

Brannstasjonene åpner dørene for publikum 22.september

For sjette år på rad skal El-tilsynet, brannvesenet og If forsikring inspirere barn og voksne til å gjennomføre brannøvelser og sjekke brannsikkerheten hjemme

Kjempegevinst for lierfotballen

- I Liungen har det svært sterke krefter i enkelte lag som har hatt for stor makt. Det har ikke vært heldig for utviklingen av klubben, uttaler trener for A-laget, Kristian Bye Andersen som ser positivt på en en eventuell sammenslåing av 11-er fotballen i egen klubb og i Spa/Bra.

Sviktet av alle

Den lille gutten Christoffer Kihl Gjerstad ble mishandlet til han døde av sin stefar (A-magasinet Aftenposten 17. april 2009).

Lær å spille håndball

Er du hjemme i høstferien, har Reistad IL et godt tilbud for barna

Reistad ILs Minicup

Lørdag 19. og søndag 20. november 2005

Reistad ILs Minicup

Minicup nr 58

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Kirkevalget 2009: Tranby

Presentasjon av Tranby menighets kandidater til menighetsrådsvalget

Fritidsmesse for funksjonshemmede på Lierbyen skole

Det er noe med oss alle, men hos noen er det mer synlig. Som hos mennesker med en funksjonshemming av et eller annet slag. Målet må være å gi alle et mest mulig likeverdig liv. Og det skal ofte ikke så mye til.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Mer penger til aktiviteter

- Kulturdepartementet har kommet med en fersk ordning for momskompensasjon for idrettslagene, sier Roar Bogerud, liung og leder av Buskerud Idrettskrets.

Skiavslutning på Eiksetra

119 barn møtte opp på Sjåstad Vestre Liers skikarussel

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Brageteateret og Drammen Barne- og Ungdomsteater inviterer

Brageteatret og Drammen Barne- og Ungdomsteater innvier sine to nye scener under den offisielle åpningen av Union Scene til helgen, Bragesalen og Idunnsalen. Dermed blir Drammen to teaterscener og mange opplevelser rikere. Her skal det yre av aktivitet året rundt med teater, dans og annen scenekunst. Union Scene blir et kreativt sted hvor det skal skapes kunst og kultur i alle genre. Endelig har Drammen fått et sted hvor våre egne skapende kunstnere og kulturarbeidere kan forske i, og vise fram, sine verk. Dette blir et sted som tar utgangspunkt i distriktets egenart og særpreg. Vi håper og tror at dette stedet vil frambringe kunst og kunstnere som vil glede distriktets befolkning og som kan være gode ambassadører for regionen også utenfor vårt distrikt.

Fotballskole på Sjåstad

Sjåstad Vestre Lier inviterte til fotballskole for 3 år på rad. I samarbeid med NFF fikk alle deltakere fotballtskjorte og bag, Totalt 115 barn i alder 5-14 år var aktive i løpet av helgen.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.