Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 5645854e3e73043bd693b9a01f93c4a5

En julegave til en ny landsmann

Mike Andrè er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Den blide og velutdannede enkemannen er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Kathrine Hoem ved Frivillighetssentralen formidler Flyktningguider.<br> – Vi trenger flere flyktningguider, sier hun. Er du en av dem som kan tenke deg å bli flyktningguide, kan det være den beste julegave du kan gi en flyktning i vår kommune.


Mike Andrè fra Liberia oppfordrer deg til å ta kontakt med Kathrine Hoem på Frivillighetssentralen i Lier

Flyktningguiden i Lier er et samarbeid mellom Lier Røde Kors og Frivillighetssentralen, og i nær kontakt med Lier kommune. Oppgaven for en flyktningguide er å gjøre noe med den manglende kontakten mellom liungene og flyktningene.
-- Vi trenger flere nye guider, sier Kathrine Hoem, som er daglig leder av Frivillighetssentralen i Lier. En irakisk ung mann og to unge afghanske menn, alle mellom 21 og 25 år, ønsker mer kontakt med folk i lokalsamfunnet.

Mike Andrè har fire barn i Afrika, men klarer likevel å se framover.
– Min kone døde under borgerkrigen i Liberia. Nå bor de to yngste barna i Liberia og de to eldste i Ghana. Alle bor hos nære slektninger av oss, sier han ettertenksomt.

Selv om han smiler og gir uttrykk for å være positiv, blir han alvorlig med tanke på sine barn i alderen 9 til 16 år. Han bekymrer seg mest for dem i Liberia, der skolegangen er uregelmessig og mangelfull.
– I Ghana er det bra, sier han. Etter å ha opplevd lang tids krig og usikkerhet, håper han på et bedre liv i Norge. For å lære mer norsk og for å lære mer om Lier og Norge ser han på flyktningguiden som en hjelp til å orientere seg i Lier og Norge.

-- Hva kan en flyktningguide gjøre, Kathrine Hoem?
-- Et nytt liv i Norge betyr ny kultur, nytt språk, nye krav og utfordringer. Guiden kan hjelpe overgangen lettere. Sammen kan de gå på kafé eller kino, gå en tur, lage mat, gå på fotballkamp osv. Man finner ut sammen hva man kan gjøre.
-- Det høres lett ut. Noe mer?
-- Man kan snakke om tradisjoner, kultur, sosiale normer og regler, arbeidsliv, utdanningsmuligheter og jobbsøking i Norge. Man kan også hjelpe flyktninger inn i idrettslige aktiviteter eller inn i andre typer foreninger. Det å være guide gir en et nytt perspektiv på eget nærmiljø, samtidig blir man kjent med andre skikker og annen mat. Vi har fem guider i gang i Lier. De synes at guidingen er hyggelig og spennende.
-- Hvilke krav stilles det til en flyktningguide?
-- Man må være 16 år. Man bør sette seg inn i denne rollen, samt respektere de prinsipper som Røde Kors bygger sine aktiviteter på. Det hender for øvrig at Røde Kors arrangerer kurs
-- Hvor ofte kan man møtes? Man kan gjøre avtale om, for eksempel, to timer i uka eller en gang hver 14. dag. En avtale gjelder for 9-12 måneder. Fungerer det dårlig, avslutter vi guidingen eller så kan man få en annen deltaker å guide.
-- Er det noen form for godtgjøring?
Det er ingen godtgjøring. Velger man en aktivitet der man må betale, betaler man hver for seg.

Frivillighetssentralen har et tjuetalls andre aktiviteter på programmet. Vi kan bare nevne noen av dem som utkjøring av mat til eldre og funksjonshemmede, frivillige sjåfører til diverse arrangementer (og et samarbeid med Lierbussen), hørselshjelp (samarbeid med Lier Hørselslag), filosofisk kafé (samarbeid med senioruniversitet), natteravning i Lierbyen (samarbeid med FAU og foreldre ved Lierbyen og Hegg skole, samt Lier lensmannskontor), småjobbsentraler (samarbeid med ungdomskolene Tranby, Lierbyen, Sylling og Stoppen, småbarnstreff på Tranby Menighetshus) Frivillighetssentralen har kontor sentralt i 1. etasje i Fosskvartalet. Adressen er Bruveien 2, postboks 205, 3401 Lier.

Har du spørsmål, ta kontakt på tlf 32 22 03 75 eller vi a epost: kathrine.hoem@Lier.kommune.no

Forrige artikkel:FotoutstillingNeste artikkel:Lier-nett kommer til å forsvinne snart!
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode