Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 283aede25009c7eb466a01920e129211

Å lære folk førstehjelp

Det var formålet for Sylling Røde Kors Hjelpekorps, da det ble stiftet vinteren 1968

Sist helg kunne korpset som senere er blitt til Lier Røde Kors Hjelpekorps markere sitt 40 årsjubileum.

Fra en fin trykksak som en av ildsjelene, Turi Andersen, har redigert lister nåværende korpsleder, Kenneth Omdal opp, blant andre, følgende tidligere oppdrag: Veipatruljer, badevakter ambulansekjøring med for eksempel 1- linje ambulanse i Lier. Og om dagens oppgaver nevner han: Sanitetsvakter sommer som vinter, ambulansevakter, kurs og salg av førstehjelpsutstyr til lag og bedrifter. Og tradisjon deltar fortsatt i  påskevakter i samarbeid med Hjelpekorpset i Hovet og Hol.

Korpsets første formann var Øystein Gravdal. Han var ikke til stede under jubileumsfesten. Men det var både den første nestformannen Solveig Ask og korpsjefen Tor Mathisen. I starten i 1968 ble noe utstyr gitt som gaver, mens noe måtte kjøpes. Høsten 1968 ble en gammel iskiosk kjøpt for dugnadsinnsats. Kiosken ble passert i Sylling og ombygd til vaktsentral.

Mer historikk

I 1969 ble vaktsentralen påbygd depot for utstyr. En utrangert ”Svarte-Marja” fra Drammens politi ble kjøpt for 4 000 kroner.

(Les mer om opprinnelsen til navnet Svarte Marja her:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/programmer_nrk_hordaland/sprakspalten/1.19643)

”Svarte Marja” skulle bli korpsbilen. Medlemstallet ble økt til 40.

I 1970 ble korpsbilen kombinert mannskaps- og vaktvogn og kunne gjøres om til ambulanse på få sekunder. Den gikk 8 000 km det året og ble også brukt som ambulanse. Samme år ble det oppstart av veipatrulje og bygging av garasje, samtidig som aktiviteter som badevakt, skivakt, vakt på idrettsarrangemnet og handicappkjøring ble opprettholdt.

Fra 1976 om påsketjenesten til fjells i gang. Ambulansetjenesten ble så omfattende at en mann ble ansatt på dagtid. Det ble benyttet sivilarbeider for å få full bemanning på dagtid. Om nettene og i helgene kjørte frivillige fra hjelpekorpset på turnus. Antall tjenestetimer var da 25 000 i året.

10 årsjubilèet ble feiret i 1978 med 100 medlemmer. Året etter ble det kjøpt inn ny ambulanse. Sylling Røde Kors kjøpte nytt hus slik at aktivitetene og driften kunne samles på ett sted.

I 1981 kjøpte Sylling Røde Kors det gamle menighetshuset på Nordal ved Ringeriksveien.

Rekruttlag (for 13-16-åringer) ble etablert i 1984.

Ett år senere skiftet Sylling Røde Kors navn til Lier Røde Kors.

Fra 1993 ble det skrevet under en leieavtale med Opsahlsetra.

I 1999 opphørte ambulansetjenesten.

I 2005 kjøpte Lier Rød Kors egen hytte ”Solbakken”.

Bildet. Bakerst fra venstre: Kenneth Omdahl (korpsleder), Per Asle Sneve (operativ leder), Tor R. Mathisen, en korpssjef fra starten i 1968)
Foran fra venstre: Silje T. Horneland (adm leder) Per Lier (Leder Lier Røde Kors) og Solveig Ringnes (nestformann i 1968).

Forrige artikkel:Hvem skal betale for kulturen?Neste artikkel:- Viktig å beholde samarbeidet
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode