Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 4c64c47185b458c90f917c68a08eda39

Stor stimulanse for Sylling

- Silje Bæra Hørthe er en av de lokale forbildene som fikk stipend etter Jordbæreventyret" i sommer. Ingeborg Lien, leder av elevrådet ved Sylling skole overrakte sjekken.

- Det kom inn 26 søknader på prosjekter, forteller Anders Hørthe leder av Fordelingsutvalget. 12 fikk tilsagn.
Stipendier ble gitt til: Silje Bæra Hørthe, til toppidrettssatsing, Ingeborg Soot, til utvikling av sangtalent og Mari Bergum Berget, mål om deltagelse i volleyball i OL 2016.

I begrunnelsen fra utvalget i Jordbæreventyret står det at det ønsker å bidra til satsing på talenter fra Sylling. ”Disse tre er flotte utøvere som viser holdninger resultater som er til inspirasjon og motivasjon for Syllingsamfunnet
Kr. 200 000,- av overskuddet ble satt av til utdeling til ”kulturell, idrettslig og annen veldedige eller allmennyttige formål i Syllings unge talenter.

Her er samtlige som fikk tildelt midler:

Sylling IF, 50 000,- til trenerutvikling (motivasjon, kompetanse og glede)

Sylling rideklubb, 10 000,-, til flytting av varmestue, dugnadsarbeide (1050 timer) i tillegg til egen finansiering

Breililøypas venner; 25 000,-, grunnfinansiering av ny løypemaskin til bruk i Øverskogen (Utløser tilskudd fra kommunen 35 000,- pr år og betydelig dugnadsarbeid (kjøring).

Sylling og Oddavall skole korps; 35 000, - , til satsing på rekruttering, kjøp av instrumenter for de yngre til bruk i SFO tiden og instruktør

Sylling teater; 20 000,- Videreutvikle tilbud tilettelagt for barn, i SFO tiden

Øverskogen Barne og Ungdoms gruppe; 10 000,- til innkjøp av instrumenter og tilrettelegging for musikk for barn, der drømmen er etablering av et rockeband.

Sylling Skole: 15000,- lydanlegg, tilrettelegge lyden i kulturhuset for bruk

Et eget utvalg på sju personer som representerer et bredt lag av lokalbefolkningen, er opprettet for å behandle søknadene. Utvalget ledes av Anders Hørthe.

4. juli i år arrangerte rundt 250 frivillige i Sylling festivalen Jordbæreventyret. En festival for barn og barnefamilier i vakre omgivelser i Sylling.

Festivalen trakk til seg ca 3500 barn og voksne og Jordbæreventyret 2009 ble en suksess nok en gang.

Lokale personer, grupper og lag har hatt mulighet til å søke om midler. En ønsker spesielt søknader knyttet til nyskapende aktiviteter velkommen. Ved vurdering av innkommende søknader er det blitt lagt vekt på at midlene skal kunne bidra til å utløse tjenester og tilbud som skaper engasjement og trivsel i lokalsamfunnet. I tillegg er det blitt lagt vekt på at midlene fordeles slik at de i sum stimulerer til å virke til fordel for alle aldersgrupper. Fordelingen er med utgangspunkt i formålsparagrafen i Jordbæreventyret, ligger på
www.jordbaereventyret.no

Bedre Breililøype
På vegne av Breililøypas venner mottok en av løypekjørerne, Øyvind Melgaard, en sjekk på kr 25 000 kr. – Det er vi glade for, sier Øyvind, men som tilføyer at det er med på å styrke egenkapitalen. – På sikt mener jeg at vi må kjøpe en ny maskin. Den vil koste 150 000 til 200 000 kroner vil jeg tro. Derfor må sette av penger hvert år av driften. Alt gjøres på dugnad sp vi kan kanskje spare en del på driftsutgiftene. Og det spørs om vi bør ta en ny runde med salg av andeler. Mange har kjøpt andel i den maskinen vi har nå, sier løypekjøreren.

Teatergruppa.
Det ble også penger Sylling Teater. Torleiv Holst, styremedlem av den nystartete teatergruppa røpet at ei barneteaterforestilling vil få premiere om kort tid. ”Jakten på Syllingskurken er tittelen”. I sommer var det som kjent revypremiere på Svangstrand under ”Jordbæreventyret”.

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode