Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 8ede778ed66c33270de2f78338af1ada

Pressemelding fra Sylling IF, hovedstyret

Sylling IF´s hovedstyre er av den oppfatning at oppslagene i Drammens Tidende lørdag 11.10 og på Lier-Nett 13.10 om forholdene i foreningen savner forankring i de faktiske forhold og på en feilaktig måte skaper inntrykk av en idrettsforening i krise. Det er ikke tilfellet. Tvert i mot er Sylling IF inne i en svært positiv utvikling, med ny hall og stor aktivitet i alle undergruppene.

Tvert i mot er Sylling IF inne i en svært positiv utvikling, med ny hall og stor aktivitet i alle undergruppene. Medlemmene i klubben har lagt ned et imponerende arbeid i forbindelse med byggingen av den nye Idrettshallen, en dugnadsinnsats som når den er fullført verdsettes til 1,6 millioner kroner. I kjølvannet av den nye hallen er det mye aktivitet, nye grupper og nye medlemmer kommer stadig til. Blant annet ble det på årsmøtet i 2003 opprettet en egen volleyballgruppe

Når det gjelder den såkalte lederflukten er de faktiske forhold som følger. Foreningens leder Ken Dalberg trakk seg av ulike grunner fra sitt verv på forsommeren. I juli og senere i oktober varslet Dag-Frode Gulsrud, som er leder for friidrettsgruppa, at han ikke tar gjenvalg neste år. Det samme har ytterligere to medlemmer av det samme undergruppestyret gjort. Dette er beklagelig, men å kalle det lederflukt og krise er å skape et fortegnet bilde av situasjonen.

Hovedstyret er kjent med at det har vært noe misnøye med tildeling av halltid og at det har oppstått noe frustrasjon og gnisninger som følge av dette. Tildeling av halltid er det hallkomiteen som står for. Lier Idrettsråd oppnevnte på augustmøtet en egen hallkomité for Syllinghallen. Denne komiteen skal blant annet fordele treningstider i hallen. Ønske om mer treningstid eller andre treningstider skal følgelig tas med hallkomiteen.

Komiteen hadde sitt første møte i august, fordelingen ble forelagt undergruppene i Sjåstad/Vestre Lier IL og Sylling IF. Det kom ingen klager eller bemerkninger til hallkomiteen på denne fordelingen. Hallkomiteen har derfor forholdt seg til at alle parter er mer eller mindre tilfredse med tildelingene. Utover dette er vi ukjent med at det skal foreligge konflikter mellom undergruppene eller personer knyttet til disse. Det samme gjelder for hovedstyret.

Noe gnisninger vil alltid oppstå i en stor idrettsforening. Særlig i innkjøringsfasen av en ny hall kan det lett oppstå situasjoner der forventningene ikke helt blir innfridd for enkelte brukergrupper. Dette er forhold som går seg til etter hvert uten å påkalle oppmerksomhet utenfra.

Sylling IF´s hovedstyre mener derfor at det her har oppstått storm i det velkjente vannglasset og vi beklager sterkt den negative vinklingen og oppmerksomheten som har blitt foreningen til del.

Sylling IF hadde hovedstyremøte mandag 13.10 og ble enig om at Årsmøtet i Sylling IF avvikles som planlagt i februar/mars 2004. Det vil bli avholdt nytt hovedstyremøte i nærmeste framtid, der vil det bli bestemt hvilke saker som skal prioriteres fram til årsmøtet. Hovedstyret ønsker å fortsette det gode arbeidet som er påbegynt slik at det nye hovedstyret som blir valgt i 2004 får en god start.

Hovedstyret ønsker å bruke tid og energi å utvikle Sylling IF videre. Alt ligger til rette for en god utvikling. Vi ønsker å profilere foreningen utad på en positiv måte og få med oss innbyggerne i sportslige aktiviteter i den nye hallen, på vårt flotte idrettsanlegg og i våre unike naturområder.

Med hilsen Sylling IF v/Hovedstyret ved Eivin Paulsen fungerende leder

Forrige artikkel:Neste artikkel:Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode