Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Nordisk vennskap lever

Søren Fredriksen fra Hobro (tv) og sentralstyremedlem i Foreningen Norden, Knut Bjørkmann fra Aurskog, hadde mye å snakke om da Lokalforeningen i Lier feiret sine 60 år på Øverskogen samfunnshus på lørdag.

Res kap, senere sogneprest Charles Østbye stiftet Lokalforeningen den 7. desember 1950. – Siden 1947 hadde Østbye arbeidet med å få dannet en Norden forening i Lier, fortalte John Andresen under sitt historiske tilbakeblikk på fredag.

Foreningen Norden i Norge ble stiftet allerede i 1919 mellom de fire nordiske land, Danmark, Sverige, Finland og Norge. Norge krevde at foreningen skulle være en partipolitisk uavhengig organisasjon med det formål å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid, et krav som Norge fikk innfridd.

De første årene i Lier
- På vegne av hovedforeningen Norden ved generalssekretær Bacher fikk Lier kommune en henvendelse om opprettelse av et lokallag i Lier i 1950. Dette var formannskapet positive til, og opprettet i et formannskapsmøte den 23.08.50 et arbeidsutvalg bestående av Erling Kjekstad, Egge, rådmann Harald Hassel og gårdbruker Th. R. Gilje, Lier. Kjekstad ble valgt som formann for utvalget.
I løpet av høsten, nærmere bestemt den 22.11.50, hadde utvalget, for å gjøre ”Nordens” arbeid kjent i bygdas øvre strøk, fått arrangert det slik at generalsekretær Bacher fikk holde et orienterende foredrag ved ”Kirke- og kulturkvelden” i arbeiderlokalet i Sylling. Utvalget tillyste så møte på Haugestad den 7.12.50 for dannelse av et lokallag. Den 6.12. holdt utvalget et forberedende møte i Sylling Prestegård. Res.kap. Charles Østbye var av utvalget anmodet om å delta på dette møte. Man ble enige om ordningen av det konstituerende møte dagen etter.

Den 7.12.50 ble det så avholdt et konstituerende møte på Haugestad. På dette møtet ble pastor Charles Østbye valgt som formann. Lærer Tryggve Duna, kommuneingeniør Hans Lie Mathisen, ordfører P. T. Ølberg og gårdbruker Th. R. Gilje, ble valgt som styremedlemmer med handelsgartner Thormod Hegg, rådmann Harald Hassel, skoleinspektør Carl Riisnæs, skolebestyrer Olav Rørge og Issa Skogen som varamedlemmer. Lærer Eggum ble valgt til revisor
Det ble opprettet vennskapskommuner der det ble tatt hensyn til innbyggertallet. Etter konferanse med hovedforeningen ble Hobro i Danmark, Falköping og Kokemäki vennskapskommuner den 5.3.1951.

Barneutvekslinger.
Formannen Charles Østbye mottok skriv fra hovedforeningen om denne sak med alminnelige retningslinjer. 14.04.51 ble foreningen innvilget en startkapital fra kommunen på kr. 1.500,-.

Sommeren 1951 besøkte elever fra Lier realskole Falköping, og Sylling skoles 7. klasse Hobro. Lier hadde besøk av Falköping Almänna Idrottsklubb og Falköpings Hushållningsgille. De siste ble privat innkvartert.

Og 23.05.51 vedtok Lier formannskap at det skulle flagges offentlig i kommunen på de nordiske lands nasjonaldager.
Samme år deltok formannen i Nordens rådsmøte i Oslo, og man feiret Nordens dag 29.09. i Lier, og hadde i den forbindelse innbudt representanter fra Falköpings lokalavdeling og byens ordfører som gjester. Disse var pastor Østbyes gjester i Sylling prestegård.

I løpet av 1952 var det en del sportslige utvekslinger mellom Hobro og Lier, og mellom Lier og Falköping. Sylling skoles 7. klasse var på en 5-dages tur til Falköping. I tillegg ble lokallagets medlemmer invitert til Falköping i begynnelsen av august. 32 medlemmer reiste. Alle ble innkvartert i private hjem på landsbygden omkring Falköping. De som hadde svenske gjester året før i Lier, ble innkvartert hos dem de hadde hatt som gjester selv. Den turen ble meget vellykket.
I 1953 hadde Lier igjen gjester fra Falköping lokallag, og Lier Realskole arrangerte Danmarkstur. Et par fra Lier ble også innbudt av lokallaget i Kokemäki til en landbruksutstilling i Finland.

Østbye var med å utforme vedtekter for barneutvekslingene etter et møte i Falköping i tiden 6.-7.03.54
Hver vennskapsby innbyr i tur og orden ca. 10 barn i alderen 13-15 år fra hver av de tre øvrige vennskapssteder til et ca. 10 dagers gjesteopphold. Barna skal ledsages av en voksen leder og reiser samlet til vedkommende sted. Hver av de 4 vennskapssteder står som innbyder hvert 4. år. Utvekslingen finner sted om mulig i 1. halvdel av juli måned. Lier anbefales som innbyder første gang, altså i 1954. Hobro anbefales i 1955”. Det ble derpå satt opp en liste som viste vennskapsby og årstall for besøket.
Prinsippet er blitt fulgt med unntak av at alderen er utvidet til 17 år, og at besøkene nå varer i fem dager.
Opp igjennom årene har det i tillegg blitt formidlet utveksling av musikkorps, lærere, skoleklasser, folkedansgrupper og idrettsforeninger mellom vennskapsbyene. For tiden har utvekslingen mellom skoleklasser stoppet opp. Der har skolene en jobb å gjøre.

I tillegg har det vært arrangert felles styremøter annet hvert år, og to og to styrer hvert år, etter samme ordning som ungdomsutvekslingene. I 2009 var Lier vertskap og møtet foregikk på Vestre Renskaug Vertsgård, hvor også gjestene var innkvartert.

Ungdomsutvekslingen er helt unik i Nordisk sammenheng. Det er neppe andre vennskapsbyer som har denne årlige utvekslingen. Det viser seg også, at de ungdommer som har vært med på en tur gjerne ønsker å fortsette slik at de får være med til alle vennskapsbyene.

Stor stabilitet
De første 10 årene var styret nesten uendret, med pastor Østbye som leder. Han satt som leder for styret i lokallaget i 24 år. Han etterfulgt av Karin Kvakkestad, Eldrid Ask, Martin Christensen, Karen Jensen, Knut Kielland Lund, Randi Fuglerud, Mette Andresen og John Andresen og fra. Fra 2010 er Knut Espen Riis leder.
Ungdomsutvekslingene har fortsatt, det samme gjelder de tosidige møter mellom styrene samt det felles styremøte annet hvert år. I tillegg har lokallaget vært behjelpelig dersom det har vært spørsmål om kontakter mellom ulike lag i bygda.
Lokallaget har også samarbeidet med Lier Folkebibliotek om ”skumringstimen” som arrangeres hvert år i begynnelsen av november, og hvor det velges en nordisk forfatter som man leser et kapittel fra. Samme tekst leses i alle de nordiske land på samme tid. Man slukker lysene og tenner stearinlys og i skjæret fra lysene leses så teksten.


Før middagen viste Vilde Reiersgård Bredesen (13) fra Lier kulturskole fine prøver på sitt talent på tverrfløyte. Under middagen underholdt Liers eminente gitarist Frode Kjekstad.

Gjester på jubileumsfesten, F.v. Eivind og Lisbeth Carlsen, Hobro, Knut Bjørkmann fra sentralstyret, Kjerstin Arnasson, Fallkøping, Leder av Foreningen Norden i Lier, Knut Espen Riis, Lars Nummelin fra Kokemäki, Jytte Fredriksen fra Hobro, Kjerstina Nummelin fra Kokemäki, Anne Britt og Thorbjørn fra Larsson Falköping og Søren Fredriksen fra Hobro.

Randi og Arne Fuglerud fra Øverskogen har vært medlemmer av Foreningen Norden siden i 20 år. Randi har også vært medlem av styret.

Cirka 40 gjester hadde det svært hyggelig på Øverskogen Samfunnshus lørdag kveld. Festen ble åpnet av Knut Espen. Tor Arne Stavrum var toastmester. Og det er ikke unaturlig at jubileumsfesten ble lagt øverst i Lier Øverskogen har vært godt representert i Foreningen Norden i Lier i mange år. Foreningen Norden har for tiden 70 medlemmer.

To som bidro til en fin kveld, tidligere leder John Andresen som fremførte jubileumsberetningen og toastmaster Tor Arne Stavrum.

Styret for jubileumsåret består av Knut Espen Riis, leder, Eldrid Ask, skolekontakt, Tor Arne Stavrum, styremedlem, Tone-Christine Cook, sekretær, Sissel Slotten, nestleder, Randi Astrid Fuglerud, styremedlem, Monica Hogstad, styremedlem, Nina Stadheim og Torild Fuglerud varamedlemmer.
Nå er øverskauingen Knut Espen Riis leder. Ikke langt unna, på prestegården i Sylling ble denne nordiske tanken om et nærmere kulturelt samarbeid med våre naboer sådd. Tilhengerne av et nærmere forhold til våre nordiske søstre og brødre har mye å takke pioneren Charles Østbye.

Kilde: Mette og John Andresen; ”Historikk omkring Foreningen Norden” (skrevet til 60-årsjubileet)

Les mer om Foreningen Norden her: http://www.norden.no/

1/6 (DSC_9033 [1600x1200].JPG)
2/6 (DSC_9041 [1600x1200].JPG)
3/6 (DSC_9042 [1600x1200].JPG)
4/6 (DSC_9068 [1600x1200].JPG)
5/6 (DSC_9073 [1600x1200].JPG)
6/6 (gruppebilde.JPG)

Flere saker fra arkivet

Ungdomsutvekslinger i 60 år

Månedens Blomst går til Foreningen Norden i Lier som er den eneste lokalforeningen i Norge som uten avbrudd har sørget for at nordisk ungdom har møttes hvert år.

Cowboyfest og håndball

Det syntes Amalie (tv) og Tenna fra Hobro var toppen, men de fleste av deltakerne i Foreningen Nordens ungdomsutveksling vil kanskje huske turen opp Asdøljuvet med noe ustødig kanopadling på Asdøltjern --

Vinter i Norden

Foreningen Norden i Lier har arrangert en fotokonkurranse for barn og ungdom fra 10 til 15 år. Her er vinnerbildet.

En hyggelig uke i Falkøping

Ungdomsutvekslingen med Liers vennskapskommuner holdes ved like.

Falköping og de andre vennskapskommunene

I ukens petit tar Knut A. Andersen turen innom Liers tre nordiske vennskapskommuner, Falköping, Hobro og Kokemäki og undrer seg over om man kan lære noe av dem.

Skumringstime i biblioteket

Sagamystikken kom nær da Grete Bergersen leste fra Edda i skinnet fra levende lys.

Bli med på Liernetts sommerkonkurranse!

Liers vennskapskommuner i Danmark, Finland og Sverige er interessante og trivelige reisemål både på sommeren og andre årstider. Men hvordan kommer man seg dit?

Lekte, lærte og koste seg

Torsdag 3. august dro 10 ungdommer og to voksne på årets ungdomsutveksling med Foreningen Norden til Liers vennskapskommune i Danmark, Hobro (nå Mariagerfjord).

Minken Fosheim på høstmøtet

Lier Historielag og Knut A. Andersen ( på bildet ) inviterer på en rundtur i Norden og har en rikholdig meny å tilby mandag kveld.

Skumringstime i biblioteket

Mandag kveld dempes lysene i Lier bibliotek. Det er skumringstime i samarbeid med Foreningen Norden, og årets tema er Humor i Norden.

Nyttig og vellykket

Lier kommune hadde besøk av representanter fra vennskapskommunene i Finland og Sverige i helga

Sommerkonkurransen, del 2

Liers vennskapskommuner er tema i Liernetts sommerkonkurranse i år. Denne uken tar vi turen til Hobro.

Våt tur for dansker

På 17. mai imponerte Hadsund skoleorkester fra Liers vennskapskommune Mariagerfjord (Hobro) med flott masjering både i Drammen og i Lierbyen. Dagen etter ble det en tøff tur for Gina Haugen og hennes danske venner.

Fugledød oppskaker Liers svenske vennskapsby

Liers svenske vennskapsby, Falköping, ble førstesidestoff verden over da døde fugler plutselig falt ned fra himmelen.

And the winner is …

Liers tre vennskapskommuner har stått i fokus i årets sommerkonkurranse, som nå er avsluttet.

Livsviktige ferdigheter

Med utsikt utover Lierbygda og ned mot slektsgården kan kulturprisvinner Arne Ask og kona Eldrid glede seg over at arbeidet med å lære flere til å bruke kart og kompass er blitt verdsatt.

Tredje og siste del av sommerkonkurransen

Vi avrunder sommerkonkurransen med en tur til Liers finske vennskapskommune, Kokemäki. Der finner man blant annet et fint lokalmuseum (bildet).

Pressemelding fra Sylling IF, hovedstyret

Sylling IF´s hovedstyre er av den oppfatning at oppslagene i Drammens Tidende lørdag 11.10 og på Lier-Nett 13.10 om forholdene i foreningen savner forankring i de faktiske forhold og på en feilaktig måte skaper inntrykk av en idrettsforening i krise. Det er ikke tilfellet. Tvert i mot er Sylling IF inne i en svært positiv utvikling, med ny hall og stor aktivitet i alle undergruppene.

Tydeligere identitet gir mer trivsel og livskvalitet

Falköping i september: Sommersesongen er over, men det er fortsatt mange gode grunner til å besøke Liers svenske vennskapskommune. Konkrete tiltak for bedret livskvalitet er bare én grunn.

Rådmannen og ordføreren garanterer --

Hobro, Liers danske vennskapskommune, har et skilt (se bildet) som viser retning og distanse til Lier og de svenske og finske venskapskommunene. Et tilsvarende veiskilt skal være på plass i Lier innen 2011.

Lierdagene: Syv uker igjen

Lierdagene er eldre enn mange har trodd. I Sylling feiret man ”Lierdag” allerede i 1953. Bildet av bussen er rett nok enda eldre, mens bildet under er en god del nyere.

- Et godt lag

Det sier Espen Lahnstein (her th) om de som er foreslått nominerte for Lier Senterparti til kommunevalget.

Ny leder i Lier Høyre

Lier Høyre hadde besøk av Erna Solberg da Ryno Andersen ble valgt til ny leder på årsmøtet forrige uke.

Bli med på skirenn!

Ungdomsgruppa i Øverskogen inviterer folk i alle aldre til skimoro på lørdag.

Historisk milepæl

Tonje Kristin Evju er den første kvinnelige leder noen gang i Lier Arbeiderpartis 100-årige historie

Priskveld på Haugestad

I dempet belysning og med prisvinnernes familier godt representert i salen delte ordfører Ulla Nævestad torsdag kveld ut Liers to gjeveste priser, Kulturprisen og Haugestadstipendet.

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Du store verden

Skal du reise fra Majorstuen til Oslo sentrum, må du kanskje først snakke med noen i Liers vennskapsby Falköping.

Endelig skilt

Skiltet som peker mot Liers vennskapskommuner i Danmark, Finland og Sverige står nymalt og fint nær flaggstengene i rådhusparken.

Daglig leder i Sylling IF?

Et arbeidsutvalg vil vurdere ansettelse av daglig leder i 50 prosent stilling.

Riksvei, Lierstranda og skole

- Det er svært viktige saksområder for Høyre, sier Arnt Holberg (64), i gang med sin tredje periode som leder av lokallaget

Sikret lokale planter

Lier Historielag fylte 40 år i forrige måned. Hva er ikke mer fortjent en at en av "ankermennene", Harald Saue, som fylte åtti like etter får Månedens blomst --

Tar du utfordringen?

Gjør som ungdommene i Foreningen Norden gjorde på fredag. De mestret den 2,6 km lange turen opp juvet opp til Asdøltjern.

Vil engasjere barn og unge

Det er et av de feltene som engasjerer mest for sangstudent Ingeborg Soot (19), Sylling, yngste medlem i de nye menighetsrådene i Lier for 2011-2015. Vi presenteret her en fullstendig navneliste etter valget.

Kirkevalget 2009: Sylling

Presentasjon av Sylling menighets kandidater til menighetsrådsvalget

Speidermamman

Troppsjef Marianne Fossen, som har dette motto: "En gang speider - alltid speider", fikk Månedens Blomst etter flaggheisingen 17. mai ved Sylling skole.

Kontaktskapende fest

Latteren satt løst, da ordfører Ulla Nævestad overrakte Berit Furøy (tv) to mobiltelefoner som var kommunens gave på festen til 40-årsjubilanten Lier Historielag.

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Takk Øyvind!

På avslutningen for Sjåstad/Vestre Lier IL s skigruppe takket Håvard Nygaard (tv) og Even Hornstuen Mathiesen sin trener for en strålende jobb gjennom mange år

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

Kjempebra for Sylling IF

- Vi har stor tro på at jobben hans vil bli en stor lettelse for oss tillitsvalgte, sier leder Hanne M. Gravdal etter at Odd Arne Vangen ble ansatt som daglig leder i foreningen.

Dobbelt jubileum på Lyngåsbanen

90-årsjubilanten NMK Drammen slår på stortromma og arrangerer jubileumsrallycross på Lyngås Motorbane i høst.

Lierstranda

I årets årsskrift fra Historielaget er fokus satt på sørvestre del av kommunen. Og John Willy Jacobsen har vært redaktør for årsskriftet som i år har blitt ei bok med stive permer.

Feiret med kake

Vivi Becher, leder i Spabra og Christian Aakermann, leder i Liungen kunne feire et godt samarbeid så langt. Stoppen Sportsklubb ble stiftet i kveld.

Uten korpsuniform for første gang siden 1962

Reidar Lauritsen (53) i Sylling begynte i Høvik skolekorps som niåring. Heller ikke resten av familien på fem medlemmer var i uniform på 17. mai i år.

Lier FRP 25 år

Feiret i Sylling i går kveld.

Lyser innsatsvilje

Årsberetningen for 2009 til Røde Kors Hjelpekorps forteller om imponerende 9 000 timers aktivitet til et tjuetalls medlemmer --

Sylling sangkor 30 år

Koret starter jubileet med stor kirkekonsert i Sjåstad kirke onsdag 10. mars. Dit har koret fått med seg Røyken pikekor og Hokksund mannskor, så aldersperdningen er god. Og slik skal det være i kormiljøet. Korene har et variert og spennende program, og konserten vil inneholde mye for alle sangglade.

Stor stimulanse for Sylling

- Silje Bæra Hørthe er en av de lokale forbildene som fikk stipend etter Jordbæreventyret" i sommer. Ingeborg Lien, leder av elevrådet ved Sylling skole overrakte sjekken.

Ny strategi gir optimisme

Sylling IF s hovedstyre (på bildet) lanserer sitt slagord "Min klubb øverst i Lier" før årsmøtet tirsdag kveld.

Ny leder i Lier Ap

Tonje Evju trekker seg etter å ha vært leder i tre år og blir avløst av Geir Atle Granås.

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

Eventyrstund og juletrehogst

Barna fulgte godt med, da Runar Bye på Jutilen Gård i Sylling pakket det nyhogde juletreet.

Knut Vollebæk og Vice Versa

På søndag kommer tidligere utenriksminister Knut Vollebæk til Lierskogen kulturkirke. Det gjør Vice Versa også.

Fornyelse i toppen

- Men de tre nye kom med i utvalg i siste periode, forteller leder av Lier Fremskrittsparti, Lars Haugen, etter nominasjonen.

Flere vil på tur

Friluftsliv har blitt en trend igjen, og medlemsmassen i Drammens og Oplands Turistforening (DOT) har økt med 5,7 prosent det siste året.

Ny leder i Lier Historielag

Lier Historielag er med sine rundt 600 medlemmer blant Liers største og mest aktive lag og foreninger. På lagets årsmøte i går ble Thor Sørli fra Sylling valgt til ny leder etter Berit Furøy, som ønsket avløsning etter fire år i vervet.

Informasjon om spillet og lauget

Informasjon om Sankt Hallvard-foreningen, Sankt Hallvard-spillet og Sankt Hallvard-lauget

Møttes igjen

Er man født og oppvokst på Øverskauen, da føler man ofte en dragning tilbake til røttene ved den gamle skolen --

Støtter kulturen i Sylling

- Vi har fått en god spredning av søkere, sier Anders Hørthe, leder av fordelingsutvalget for overskuddet etter første år av "Jordbæreventyret".

Liunger i Idrettskretsen

Roar Bogerud fra Sylling ble valgt til leder og Bente Gravdal valgt inn i styret på tinget i Drammen i helga.

Står samlet bak vedtak

De psykiatriske pasientenes fremtidige behandlingstilbud står på spill, mener Tonje Evju (bildet) og Lier Arbeiderparti

Sylling sangkor 35 år

Lørdag er det jubileumskonsert i aulaen på Syllling Skole

Stemning i vintermørket

Sylling Sangkor starter jubileumssesongen med å ta med seg korvenner i bygda og inviterer til konsert i Frogner kirke.

Multikulturelt på Menighetshuset

En mangfoldighet av farger, smak og rytmer møtte deltakere, ansatte og gjester på Lier Flyktning- og voksenopplæringssenter, da de markerte siste dag før jul på Frogner Menighetshus på fredag. Det var dans, sang, diktopplesninger og gang rundt juletreet. Det er 11 år siden det første arrangementet av denne type ble arrangert. Den gangen holdt Voksenopplæringa til i lokaler leid av Lier Maskin. På grunn av et økende antall deltakere ble arrangementet flyttet fra Voksenopplæringssenteret på Hegg skole til Frogner Menighetshus for noen år siden. Det har vært svært så vellykket.

Liers eldste nettsted?

Forrige mandag feiret det lokale nettstedet Sylling.no 10 år

Opplev Berit Ås!

Torsdag 25. september kommer den 80 år gamle kvinnesaksforkjemperen og den første kvinnelige partileder til Papirbredden i Drammen

Sylling Ysteri - kapittel 2

Kap. 2 Nærmere inn på Sylling Ysteri

Spilte 11-mannshåndball

Det var bare Endre Vindheim (th) som svarte riktig og som visste at Knut Green var den første landslagsspiller fra Reistad ---

Sommerpraten: Reidar Lauritsen (50)

Selv dattera, Ida som er aktiv musikant, klarte å holde tett om overraskelsen på 50-årsdagen i høst. Sylling og Oddeval skolekorps marsjerte opp foran huset for å hylle korpsets ildsjel gjennom 20 år. Det er utrolig hva Reidar har fått tid til utenom familieliv opp gjennom årene. Og fortsatt er uka fullt besatt. Men i sommer har han koblet av noen uker med, blant annet, en tur til Frankrike.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Lokal støtte til ny løypemaskin

Løypekjørerne Øyvind Melgaard, Knut Espen Riis og Arve Markussen er blitt belønnet for sin dugnadinnsats

Det utvidete kulturbegrep i fokus

Både kulturprisvinner, Hans Erik Fuglerud og Magnus Skavhaug Nergaard som mottok Haugestadstipendet, fikk sin fortjente hyllest på Haugestad i går kveld.

Små ressurser, men gode resultater

Tranby Turns gutter er kvalifiserte til Nordisk mesterskap etter sine prestasjoner under Oslo Open den 17. mars. Her svever Steffen Olsen høyt under trening på onsdag.

Drømmeforhold mot Breili

Løypekjørererne Arve Markussen (tv) og Knut Espen Riis ønsker velkommen til nykjørte løyper fra Øvre Skustad på Øverskogen.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Årsmøte barneidretten Sjåstad Vestre Lier

Det var årsmøte i barneidretten til Sjåstad Vestre Lier fredag 9 mars

Svensk/norsk korpsmusikk fra Frogner til Hegg

Lier Janitsjar hadde gjester fra Sverige på besøk i helga, noe som kom godt med under dagens innsats i flere tog.

Det nye kommunestyret

Disse 49 personene vil ta plass i kommunestyret denne høsten

Seks gjettet riktig

Denne mannen er fortsatt den eneste fra Lier som har spilt på A-landslaget i fotball etter at Thomas Sørum ble snytt for debuten mot Wales forrige lørdag. Her kan du se hvem som svarte riktig på vårt spørsmål som ble stilt for vel en uke siden -

Langrennsdama nedkjempet mannsjåvinismen

- Pressefolka var stygge mot henne, sier Tor Wahl om behandlingen som søster Rakel Wahl ble utsatt for, på begynnelsen av femtitallet. Rakel fra Gullaug representerte Norge på en fremragende måte i vinterlekene i Oslo i 1952. Det ble en flott sjetteplass på 10 km, da langrenn for første gang stod på programmet.

Tar sats

Lier SP har ordførerkandidaten til høstens kommunevalg klar

Spilleglede med Musikal-Mix

Det var fullt både torsdag og fredag kveld, da 133 barn og ungdom deltok på Kulturskolens avslutning.

Månedens blomst til Signe Eira

Tidligere leder av Lierdagskomiteen, Signe Eira, betyr svært mye for en gruppe kvinner i Lier --

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

- Utrolig flott

Katrine Hoem, leder av Frivillighetssentralen, er imponert over alle som stiller opp for virksomheten

”Crazy”

Det hele startet en sommerdag 2003. De fire Lierkameratene stiftet motorsykkel- og mopedklubben, ”Crazy Riders”, for moroskyld og tenkte ikke så mye mer over det. Nå er klubben ”internasjonal” og har over 45 medlemmer!

Canada, where, or - eller Kanada, hvor

Svar på henvendelse: Til den kanadiske ambassaden og andre interesserte

Pådriver i 14 år

Da Gunnar Haldorsen kom med i Lier Hørselslag i 1995 gikk han rett inn i styret ---

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Grasrotandelen betyr mye for idrettslagene

Lag og foreninger i Lier har så langt i år tjent 330 000 kroner på Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping

Blir det musikal?

- Det blir i alle fall noe for alle, enten du vil synge, danse eller spille, sier Marianne Linnerud (bak) og Roy Andrè Johansen til Barneteatergruppa i Sylling på sesongens første øvingskveld.

Et sangerliv - ukas petit av Thorvald Lerberg

Medalje for 30 års innsats i Sylling sangkor

Ga bort samlingen

Arne Kristoffer Karlsen har gjennom mange år samlet gjenstander, bilder, papirer og kart relatert til Lierbanen. Som sønn av Kristoffer Karlsen har han nærmest omgitt seg med samferdselshistorie. Lier Historielag bør ha all grunn til å være fornøyd med utstillingen og søndagens store oppslutning.

En hyllest til sang og musikk

Nina Sveaas (på bildet), leder for Sjåbagos og Per Egil Hovland, tidligere organist i Frogner kirke får Kulturprisen

Løpsglede i 30 år

Månedens Blomst for mai gikk til Friidrettsgruppa i Sylling IF ved Arild Pedersen, Frances Lutken og Jens Bjørnå for fremragende miljøskapende arbeid som har gjort Kanada Rundt og Syllingløpet til en idrettsfest for alle, spesielt i de siste årene.