Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0c8b1c9480afd454467f8654d062112c

Nordisk vennskap lever

Søren Fredriksen fra Hobro (tv) og sentralstyremedlem i Foreningen Norden, Knut Bjørkmann fra Aurskog, hadde mye å snakke om da Lokalforeningen i Lier feiret sine 60 år på Øverskogen samfunnshus på lørdag.

Res kap, senere sogneprest Charles Østbye stiftet Lokalforeningen den 7. desember 1950. – Siden 1947 hadde Østbye arbeidet med å få dannet en Norden forening i Lier, fortalte John Andresen under sitt historiske tilbakeblikk på fredag.

Foreningen Norden i Norge ble stiftet allerede i 1919 mellom de fire nordiske land, Danmark, Sverige, Finland og Norge. Norge krevde at foreningen skulle være en partipolitisk uavhengig organisasjon med det formål å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid, et krav som Norge fikk innfridd.

De første årene i Lier
- På vegne av hovedforeningen Norden ved generalssekretær Bacher fikk Lier kommune en henvendelse om opprettelse av et lokallag i Lier i 1950. Dette var formannskapet positive til, og opprettet i et formannskapsmøte den 23.08.50 et arbeidsutvalg bestående av Erling Kjekstad, Egge, rådmann Harald Hassel og gårdbruker Th. R. Gilje, Lier. Kjekstad ble valgt som formann for utvalget.
I løpet av høsten, nærmere bestemt den 22.11.50, hadde utvalget, for å gjøre ”Nordens” arbeid kjent i bygdas øvre strøk, fått arrangert det slik at generalsekretær Bacher fikk holde et orienterende foredrag ved ”Kirke- og kulturkvelden” i arbeiderlokalet i Sylling. Utvalget tillyste så møte på Haugestad den 7.12.50 for dannelse av et lokallag. Den 6.12. holdt utvalget et forberedende møte i Sylling Prestegård. Res.kap. Charles Østbye var av utvalget anmodet om å delta på dette møte. Man ble enige om ordningen av det konstituerende møte dagen etter.

Den 7.12.50 ble det så avholdt et konstituerende møte på Haugestad. På dette møtet ble pastor Charles Østbye valgt som formann. Lærer Tryggve Duna, kommuneingeniør Hans Lie Mathisen, ordfører P. T. Ølberg og gårdbruker Th. R. Gilje, ble valgt som styremedlemmer med handelsgartner Thormod Hegg, rådmann Harald Hassel, skoleinspektør Carl Riisnæs, skolebestyrer Olav Rørge og Issa Skogen som varamedlemmer. Lærer Eggum ble valgt til revisor
Det ble opprettet vennskapskommuner der det ble tatt hensyn til innbyggertallet. Etter konferanse med hovedforeningen ble Hobro i Danmark, Falköping og Kokemäki vennskapskommuner den 5.3.1951.

Barneutvekslinger.
Formannen Charles Østbye mottok skriv fra hovedforeningen om denne sak med alminnelige retningslinjer. 14.04.51 ble foreningen innvilget en startkapital fra kommunen på kr. 1.500,-.

Sommeren 1951 besøkte elever fra Lier realskole Falköping, og Sylling skoles 7. klasse Hobro. Lier hadde besøk av Falköping Almänna Idrottsklubb og Falköpings Hushållningsgille. De siste ble privat innkvartert.

Og 23.05.51 vedtok Lier formannskap at det skulle flagges offentlig i kommunen på de nordiske lands nasjonaldager.
Samme år deltok formannen i Nordens rådsmøte i Oslo, og man feiret Nordens dag 29.09. i Lier, og hadde i den forbindelse innbudt representanter fra Falköpings lokalavdeling og byens ordfører som gjester. Disse var pastor Østbyes gjester i Sylling prestegård.

I løpet av 1952 var det en del sportslige utvekslinger mellom Hobro og Lier, og mellom Lier og Falköping. Sylling skoles 7. klasse var på en 5-dages tur til Falköping. I tillegg ble lokallagets medlemmer invitert til Falköping i begynnelsen av august. 32 medlemmer reiste. Alle ble innkvartert i private hjem på landsbygden omkring Falköping. De som hadde svenske gjester året før i Lier, ble innkvartert hos dem de hadde hatt som gjester selv. Den turen ble meget vellykket.
I 1953 hadde Lier igjen gjester fra Falköping lokallag, og Lier Realskole arrangerte Danmarkstur. Et par fra Lier ble også innbudt av lokallaget i Kokemäki til en landbruksutstilling i Finland.

Østbye var med å utforme vedtekter for barneutvekslingene etter et møte i Falköping i tiden 6.-7.03.54
Hver vennskapsby innbyr i tur og orden ca. 10 barn i alderen 13-15 år fra hver av de tre øvrige vennskapssteder til et ca. 10 dagers gjesteopphold. Barna skal ledsages av en voksen leder og reiser samlet til vedkommende sted. Hver av de 4 vennskapssteder står som innbyder hvert 4. år. Utvekslingen finner sted om mulig i 1. halvdel av juli måned. Lier anbefales som innbyder første gang, altså i 1954. Hobro anbefales i 1955”. Det ble derpå satt opp en liste som viste vennskapsby og årstall for besøket.
Prinsippet er blitt fulgt med unntak av at alderen er utvidet til 17 år, og at besøkene nå varer i fem dager.
Opp igjennom årene har det i tillegg blitt formidlet utveksling av musikkorps, lærere, skoleklasser, folkedansgrupper og idrettsforeninger mellom vennskapsbyene. For tiden har utvekslingen mellom skoleklasser stoppet opp. Der har skolene en jobb å gjøre.

I tillegg har det vært arrangert felles styremøter annet hvert år, og to og to styrer hvert år, etter samme ordning som ungdomsutvekslingene. I 2009 var Lier vertskap og møtet foregikk på Vestre Renskaug Vertsgård, hvor også gjestene var innkvartert.

Ungdomsutvekslingen er helt unik i Nordisk sammenheng. Det er neppe andre vennskapsbyer som har denne årlige utvekslingen. Det viser seg også, at de ungdommer som har vært med på en tur gjerne ønsker å fortsette slik at de får være med til alle vennskapsbyene.

Stor stabilitet
De første 10 årene var styret nesten uendret, med pastor Østbye som leder. Han satt som leder for styret i lokallaget i 24 år. Han etterfulgt av Karin Kvakkestad, Eldrid Ask, Martin Christensen, Karen Jensen, Knut Kielland Lund, Randi Fuglerud, Mette Andresen og John Andresen og fra. Fra 2010 er Knut Espen Riis leder.
Ungdomsutvekslingene har fortsatt, det samme gjelder de tosidige møter mellom styrene samt det felles styremøte annet hvert år. I tillegg har lokallaget vært behjelpelig dersom det har vært spørsmål om kontakter mellom ulike lag i bygda.
Lokallaget har også samarbeidet med Lier Folkebibliotek om ”skumringstimen” som arrangeres hvert år i begynnelsen av november, og hvor det velges en nordisk forfatter som man leser et kapittel fra. Samme tekst leses i alle de nordiske land på samme tid. Man slukker lysene og tenner stearinlys og i skjæret fra lysene leses så teksten.


Før middagen viste Vilde Reiersgård Bredesen (13) fra Lier kulturskole fine prøver på sitt talent på tverrfløyte. Under middagen underholdt Liers eminente gitarist Frode Kjekstad.

Gjester på jubileumsfesten, F.v. Eivind og Lisbeth Carlsen, Hobro, Knut Bjørkmann fra sentralstyret, Kjerstin Arnasson, Fallkøping, Leder av Foreningen Norden i Lier, Knut Espen Riis, Lars Nummelin fra Kokemäki, Jytte Fredriksen fra Hobro, Kjerstina Nummelin fra Kokemäki, Anne Britt og Thorbjørn fra Larsson Falköping og Søren Fredriksen fra Hobro.

Randi og Arne Fuglerud fra Øverskogen har vært medlemmer av Foreningen Norden siden i 20 år. Randi har også vært medlem av styret.

Cirka 40 gjester hadde det svært hyggelig på Øverskogen Samfunnshus lørdag kveld. Festen ble åpnet av Knut Espen. Tor Arne Stavrum var toastmester. Og det er ikke unaturlig at jubileumsfesten ble lagt øverst i Lier Øverskogen har vært godt representert i Foreningen Norden i Lier i mange år. Foreningen Norden har for tiden 70 medlemmer.

To som bidro til en fin kveld, tidligere leder John Andresen som fremførte jubileumsberetningen og toastmaster Tor Arne Stavrum.

Styret for jubileumsåret består av Knut Espen Riis, leder, Eldrid Ask, skolekontakt, Tor Arne Stavrum, styremedlem, Tone-Christine Cook, sekretær, Sissel Slotten, nestleder, Randi Astrid Fuglerud, styremedlem, Monica Hogstad, styremedlem, Nina Stadheim og Torild Fuglerud varamedlemmer.
Nå er øverskauingen Knut Espen Riis leder. Ikke langt unna, på prestegården i Sylling ble denne nordiske tanken om et nærmere kulturelt samarbeid med våre naboer sådd. Tilhengerne av et nærmere forhold til våre nordiske søstre og brødre har mye å takke pioneren Charles Østbye.

Kilde: Mette og John Andresen; ”Historikk omkring Foreningen Norden” (skrevet til 60-årsjubileet)

Les mer om Foreningen Norden her: http://www.norden.no/

1/6 (DSC_9033 [1600x1200].JPG)
2/6 (DSC_9041 [1600x1200].JPG)
3/6 (DSC_9042 [1600x1200].JPG)
4/6 (DSC_9068 [1600x1200].JPG)
5/6 (DSC_9073 [1600x1200].JPG)
6/6 (gruppebilde.JPG)
Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode