Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 86a8ea708a4277d37e734d46554a26e9

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

<igr> Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

I tråd med Lier kommunes satsing på flere språkfag, var både Sylling og Stoppen klare for et bredere obligatorisk tilbud. Spesielt Sylling skole , som hadde innført obligatorisk tilbud til sine 8. klassinger må stille seg undrende til ”kuvendingen” til de ”rød-grønne”.

I Aftenposten den 8. november går fire fremtredende personer ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo ut og advarer mot Kunnskapsministerens og Regjeringens avgjørelse. En av dem, Rita Gjørven, har i et intervju med samme avis 27.10. uttalt, blant annet, at Norge er gammeldags dersom man går tilbake på det tidligere stortingsvedtaket. Hun viser til at 20 land i Europa har innført to obligatoriske språk.

Som ved Sylling skole, har elever over hele landet tyvstartet med to obligatoriske fremmedspråk i ungdomsskolen etter at stortingsflertallet vedtok skolereformen ”Kunnskapsløftet”. 

Vi har stilt de fire Ungdomsskolene i Lier noen aktuelle spørsmål. Vi fikk svar fra Stoppen og Sylling skole .


Spørsmålene var:

1. Hvilke språktilbud har elevene ved din skole i dag.

2. Var skolen din godt forberedt, mht til lærerkompetanse for innføringen av ett nytt fremmedspråk, eksempelvis tysk, fransk, spansk, ev andre fremmedspråk (”Kunnskapsløftet”)
3. Var dere i gang med undervisningsopplegg for det nye obligatoriske fremmedspråket (tysk, spansk eller fransk)?

4. Hvis ja, vil det bety noe for undervisningsopplegget for skolen at det andre (eller de andre) i stedet blir tilvalgsfag?


5. Har det vært diskusjoner i lærerpersonalet (og henvendelser/spørsmål/engasjement fra foreldregruppen) om den nye regjeringens nye politikk, mht ett kontra to obligatoriske fremmedspråk? 

Rektor Lisbet Grøvdal ved Sylling skole har svart følgende på våre spørsmål:

1. Elevene i 8. klasse har ny plan, obligatorisk 2. fremmedspråk. De kan velge mellom tysk og fransk. Siden fagene er nye for elevene har elevene blitt delt i to, og hver gruppe har hatt seks uker med fransk og seks uker med tysk som en innføring/smakebit. De skal nå velge hvilket fag de vil fortsette med.

9.klasse har tilvalgsfag og elevene kan velge tysk eller fransk.

10. kasse har kun mulighet til tysk, da vi ikke hadde fransklærer den gang de startet.

2. Ja, vi hadde i fjor en lærer i Frankrike som tok ett års videreutdanning i fransk, og har velutdannet tysklærer. Begge tar nå etterutdanning med praktisk tilnærming.

3. Ja

Det vil bety noe for oss som liten ungdomsskole. En av grunnene til at vi kun har tilbudt ett språkfag tidligere, er at med andre tilvalgsfag i tillegg, vil en så liten ungdomsskole få store ressursproblemer ved å skulle tilby så mange varianter, hver gruppe vil jo kreve sin lærer. En 2- maks 3 deling er det som passer med våre ressurser.


4. Vi vil helst ha obligatorisk 2. fremmedspråk. Det er jo muligheter i loven for å gjøre unntak for elever med IOP (elever med IOP'er. IOP betyr individuell opplæring, red anm).   

 5. (ikke besvart dette spørsmålet)

Tone Ørnfjord, på vegne av Stoppen skole har svart følgende:

 1. 8.trinn: Tysk og spansk (avvik fra lova.) Alle elevene har enten det ene eller det andre.

 9.og 10.trinn: Tilvalgsfag: tysk

2. Både og. Har tilsatt spansklærer. Satsing på 2.fremmedspråk i kommunen. Alle lærerne på etter-/videreutdanning i forbindelse med kunnskapsløftet dette året.

3. Er i gang fra høsten 2005. (Se svar på spørsmål 1!)

4. (Vi fikk ikke noe svar på dette spørsmålet, se spørsmålet! red. anm. Vi tolker at svaret er NEI))

5. Ja, både positive og negative, men mest at skolen bør kunne tilby flere språk enn tysk (og engelsk)


Synspunkter fra elever ved en Oslo-skole (sitater fra Aftenposten 27.10):

- Det virker gammeldags. Jo mer internasjonalt, jo bedre  - det er fremtiden , sier tyskelev Annik Cecilie Saxegaard Falk i 10. klasse på Kastellet skole i Oslo (èn av hundre skoler i Norge som allerede har startet med et ekstra obligatorisk fremmedspråk på ungdomstrinnet)

- Det er lite pugging. Vi har ofte rollespill med ulike temaer, sier spanskelev Emilie i 9. klasse.

- Man kan få venner over hele verden. For min del kunne det gjerne vært obligatorisk fra 5. klasse, fastslår samme Emile.

Tysklærer Liv Handal avviser argumentet om at fremmedspråket stjeler fokus fra andre fag.

- Djupedal glemmer at moderne undervisning i språk er både kultur, geografi og mye mer, sier Handal.

Vi inviterer våre lesere til debatt!

Forrige artikkel:Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjonerNeste artikkel:En dag jeg våknet var Lier-nett vekk.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode