Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

I tråd med Lier kommunes satsing på flere språkfag, var både Sylling og Stoppen klare for et bredere obligatorisk tilbud. Spesielt Sylling skole , som hadde innført obligatorisk tilbud til sine 8. klassinger må stille seg undrende til ”kuvendingen” til de ”rød-grønne”.

I Aftenposten den 8. november går fire fremtredende personer ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo ut og advarer mot Kunnskapsministerens og Regjeringens avgjørelse. En av dem, Rita Gjørven, har i et intervju med samme avis 27.10. uttalt, blant annet, at Norge er gammeldags dersom man går tilbake på det tidligere stortingsvedtaket. Hun viser til at 20 land i Europa har innført to obligatoriske språk.

Som ved Sylling skole, har elever over hele landet tyvstartet med to obligatoriske fremmedspråk i ungdomsskolen etter at stortingsflertallet vedtok skolereformen ”Kunnskapsløftet”. 

Vi har stilt de fire Ungdomsskolene i Lier noen aktuelle spørsmål. Vi fikk svar fra Stoppen og Sylling skole .


Spørsmålene var:

1. Hvilke språktilbud har elevene ved din skole i dag.

2. Var skolen din godt forberedt, mht til lærerkompetanse for innføringen av ett nytt fremmedspråk, eksempelvis tysk, fransk, spansk, ev andre fremmedspråk (”Kunnskapsløftet”)
3. Var dere i gang med undervisningsopplegg for det nye obligatoriske fremmedspråket (tysk, spansk eller fransk)?

4. Hvis ja, vil det bety noe for undervisningsopplegget for skolen at det andre (eller de andre) i stedet blir tilvalgsfag?


5. Har det vært diskusjoner i lærerpersonalet (og henvendelser/spørsmål/engasjement fra foreldregruppen) om den nye regjeringens nye politikk, mht ett kontra to obligatoriske fremmedspråk? 

Rektor Lisbet Grøvdal ved Sylling skole har svart følgende på våre spørsmål:

1. Elevene i 8. klasse har ny plan, obligatorisk 2. fremmedspråk. De kan velge mellom tysk og fransk. Siden fagene er nye for elevene har elevene blitt delt i to, og hver gruppe har hatt seks uker med fransk og seks uker med tysk som en innføring/smakebit. De skal nå velge hvilket fag de vil fortsette med.

9.klasse har tilvalgsfag og elevene kan velge tysk eller fransk.

10. kasse har kun mulighet til tysk, da vi ikke hadde fransklærer den gang de startet.

2. Ja, vi hadde i fjor en lærer i Frankrike som tok ett års videreutdanning i fransk, og har velutdannet tysklærer. Begge tar nå etterutdanning med praktisk tilnærming.

3. Ja

Det vil bety noe for oss som liten ungdomsskole. En av grunnene til at vi kun har tilbudt ett språkfag tidligere, er at med andre tilvalgsfag i tillegg, vil en så liten ungdomsskole få store ressursproblemer ved å skulle tilby så mange varianter, hver gruppe vil jo kreve sin lærer. En 2- maks 3 deling er det som passer med våre ressurser.


4. Vi vil helst ha obligatorisk 2. fremmedspråk. Det er jo muligheter i loven for å gjøre unntak for elever med IOP (elever med IOP'er. IOP betyr individuell opplæring, red anm).   

 5. (ikke besvart dette spørsmålet)

Tone Ørnfjord, på vegne av Stoppen skole har svart følgende:

 1. 8.trinn: Tysk og spansk (avvik fra lova.) Alle elevene har enten det ene eller det andre.

 9.og 10.trinn: Tilvalgsfag: tysk

2. Både og. Har tilsatt spansklærer. Satsing på 2.fremmedspråk i kommunen. Alle lærerne på etter-/videreutdanning i forbindelse med kunnskapsløftet dette året.

3. Er i gang fra høsten 2005. (Se svar på spørsmål 1!)

4. (Vi fikk ikke noe svar på dette spørsmålet, se spørsmålet! red. anm. Vi tolker at svaret er NEI))

5. Ja, både positive og negative, men mest at skolen bør kunne tilby flere språk enn tysk (og engelsk)


Synspunkter fra elever ved en Oslo-skole (sitater fra Aftenposten 27.10):

- Det virker gammeldags. Jo mer internasjonalt, jo bedre  - det er fremtiden , sier tyskelev Annik Cecilie Saxegaard Falk i 10. klasse på Kastellet skole i Oslo (èn av hundre skoler i Norge som allerede har startet med et ekstra obligatorisk fremmedspråk på ungdomstrinnet)

- Det er lite pugging. Vi har ofte rollespill med ulike temaer, sier spanskelev Emilie i 9. klasse.

- Man kan få venner over hele verden. For min del kunne det gjerne vært obligatorisk fra 5. klasse, fastslår samme Emile.

Tysklærer Liv Handal avviser argumentet om at fremmedspråket stjeler fokus fra andre fag.

- Djupedal glemmer at moderne undervisning i språk er både kultur, geografi og mye mer, sier Handal.

Vi inviterer våre lesere til debatt!

Skole

Flere saker fra arkivet

Kjartan Ruud slutter

Torsdag sluttet Kjartan Ruud som lærer ved Stoppen skole. Da hadde han vært ved skolen siden den ble ungdomsskole i 1969

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

- Valgfag: Velkommen tilbake!

Lier Senterparti vil at ungdomsskolene i bygda skal kunne tilby praktisk arbeidslivsfag for sine elever fra neste skoleår.

Film og geometri i kunst for tiende klasse

Den kulturelle skolesekken bringer kunstnere inn i klasserommet.

Språkopplæring i nye lokaler

Kuteh Jonbula, Bobby, Fakeba og Nast fra Gambia sørget for god stemning da Lier voksenopplæring holdt innflyttingsfest på Stoppen.

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Over 540 tusen fra Lier

Takket være innsatsen fra barn og ungdom ved barneskolene i Lier ble bøssene fylt opp, og sårt tiltrengte kroner kom inn til "Leger uten grenser".

Smilte likevel

Sylling skole, her representert med Julia Isabel Mora Folkvord, Emilie Andrea Dahl og Maren Elisen Braaten måtte gi tapt etter hele ni deltakelser i Nrk Buskeruds gjettekonkuranse.

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Jagland følger opp

Stortingspresident Torbjørn Jagland møter elever ved Briskeby skole og kompetansesenter på mandag

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Hans Martinsen på gamle trakter

Hans Martinsen besøker gjerne gammelskolen på Øverskogdagen

Inspirator for trivselsledere

Andrè Bergdølmo koste seg sammen med 180 barneskoleelever og deres lærere i Syllinghallen onsdag formiddag.

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

TORSDAG 15. APRIL FRA KL 1500-1800

I forbindelse med åpningen av ”Nye Sylling skole” ønsker elever og voksne på Sylling skole å vise fram det nye skoleanlegget for alle interesserte. Vi inviterer derfor foreldre, besteforeldre, familie for øvrig, alle ”Syllingdøler” og eventuelle andre interesserte til å komme innom skolen mellom kl 1500-1800. Elevene i 7. –8. –9. og 10. klasse vil flytte skoledagen til kveldstid og fylle skolen med forskjellig aktivitet. De minste elevene har vanlig skoledag og kommer eventuelt på besøk på kveldstid sammen med sine respektive.

Naturfagets dag

Sylling skole satte fokus på naturfag

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Tinestafetten 2009

59 lag deltok i årets tinestafett i Sylling

Boksalg og leseglede

Elevrådet på Heia skole ønsket å tjene penger, men ønsket samtidig å gjøre noe for skolens elever. Emilie og Teoline solgte bøker til 1. trinn.

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

Fag eller ferie? Ja takk, begge deler!

Hva gjør en tysklærer som synes ferien blir for lang, - eller kanskje mer sannsynlig: ofte synes det blir smått med faglig påfyll?

Vaksineringen trappes opp

I går startet vaksineringen av elevene i Lier

Slik jobber en kunstner.

Da Ole Lislerud fikk tilslag på sitt forslag til utsmykking av Sylling skole, var en del av avtalen at han skulle formidle bakgrunnen for utsmykkingen til elever ved skolen. For en stund siden fortalte han om arbeidsprosessen og hvorfor ting ble som de ble – i går var det elevenes tur til å prøve seg som kunstnere.

Hei alle sammen!

- Kronprinsen viser en imponerende evne til å møte elevene, sier rektor Unni Aadalen etter hans besøk på St Hallvard Videregående skole der temaet var verdighet.

Tranby-elever i nasjonal litteraturjury

Elever ved niende klasse på Tranby skole er plukket ut til å være med i juryen når vinneren av UPrisen skal kåres

Suksess med gratis skidag i Sylling

Sylling skole dro på skidag i Øverskogen.

På språkreise til England

Briskeby kompetansesenter for hørselshemmede har i samarbeid med Ruuds språkreiser i flere år organisert turer for tunghørte til Eastbourne i Sør – England.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Grieg i 100

Femteklassingene ved Hegg skole, (her representert med fire i Griegrollen og "frøken") storspilte, mens tekstforfatter Emil Skartveit og lærer Grete Benonisen kunne smile fornøyde --

Guttekonferansen- Pizzaboller på Guttekonferansen

Rektoren på Tranby Skole, Per Nordbø + noen få mannlige lærere, koser seg med pizzabollene elevene egentlig skulle få til lunch.

Jens Bjørnå

35 år på Svangshagan/Sylling skole.

Jan Terjes geografinøtter

Vår petitskribent Jan Terje Nilsen har sansen for faktakunnskap, og utfordrer her Liernetts lesere med 12 geografiske spørsmål

Vi besøker Liers spisesteder: La Baguette

45 kroner per kakestykke er i meste laget og spesielt når kakene serveres i en sparsomt utstyrt avkrok der de fleste som passerer, er på vei til og fra kundetoalettene.

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Trost i taklampa

Peder Morset folkehøgskole med integrert gjestespill på Prøysenhuset og Det Norske Teatret, rett før påske.

”Neimen har du sett for en verden”

Tirsdag kveld hadde elever fra 7.klasse Hegg skole sommeravslutning.

Spansk aften

Aage Rayen Meyer har bare spilt gitar i fire år, men imponerte på Stoppen i går, sammen med de andre gitarelevene og elevene på tegne-, male- og keramikkursene.

Utklasset tysk mester

Under et internasjonalt boksestevne i Tyskland var Hanne Ulvund helt suveren i finalen, der hun møtte en tidligere bronsevinner fra EM. Søsteren Kristin kom også til finalen.

Matpakkeuka 2004

Sjåstad sanitetsforening og Øvre Lier bondekvinnelag spanderte for fjerde gang lunsj på tiende klasse ved Sylling skole. Måltidet var sammensatt av vanlig, god og sunn mat.

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

Best til å bekjempe fattigdom

St Hallvard Videregående skole gikk av med en soleklar fylkesseier med gruppen "A.K.E. Improvement" i den landsomfattende skoleturneringen Utviklingsinvestoren

Programmet for 17. mai 2011

Barneskolene i Lier har som vanlig egne arrangementer på 17. mai. Programmet for hver skole finner du her.

Lærerfri skole på Oddevall

Elevene på Oddevall skole fikk oppleve to litt annerledes skoledager, da foreldrene inntok lærerrollen.

Premievinnerne og best i Norge

Dette er trioen fra St Hallvard videregående skole som kan reise på prosjektreise til Uganda i februar

Leder

Den kulturelle skolesekken

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Best i landet

I hele høst har elever ved landets videregående skoler kjempet om ære og berømmelse i dataspillet og skoleturneringen "Utviklingsinvestoren"

Rytme for livet!

Det var ikke fritt for at elevengasjementet økte fra stakato til fortissimo når Sserunjogi George Kitogo fra Uganda inntok Tranby skole med et bombardement av rytmer, sang og inspirerende kulturelle spillopper fra hjemlandet.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Lena Garder tilbake på gamleskolen

Robotforsker med røtter i Sylling

Skal alle med?

Elin Fauske stiller dette spørsmålet i ukens petit, der tema er ungdommer med manglende motivasjon for skolearbeid.

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Nei til gratis frukt

Venstre-politiker Nina Johnsen vil ikke at elevene skal få gratis frukt på skolen. Fysisk aktivitet er viktigere

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

Møttes igjen

Er man født og oppvokst på Øverskauen, da føler man ofte en dragning tilbake til røttene ved den gamle skolen --

Fylkeskommunen raserer musikklinja.

Nedskjæringer på ST Hallvard videregående skole går spesielt utover musikklinja. Elever og lærere mener dette gjør at Lierelevene får et dårligere tilbud enn elever ved musikklinja ved andre skoler.

Et sted å være, et sted å lære

Her om dagen fant jeg igjen en haug med gamle ukeplaner som jeg laget til klassene jeg hadde på slutten av 70 – tallet. Kort tid etter snakket jeg med en lærer som i vår hadde vært i Finland for å gjøre seg kjent med den finske suksesspedagogikken. De to hendelsene fikk meg til å skrive følgende

Imponerende oppslutning

Det sier prosjektleder Roar Bogerud (på bildet) om vinteraktivitetskurset som hadde som mål å gi de ansatte innen Skolefritidsordningen bedre kompetanse.

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

25 år med eldres dag

Bak scenen står en sjuåring og tripper. Finklærne er nystrøket og skoene er blanke. Det er Besteforeldrenes dag på skolen, og han skal opptre.

50 (per)cent - it’s good to slæp off

Ukas petit

Kunsten på Høvik et skoleeksempel

- Å jobbe frem kunst i så fine lokaler er en fornøyelse, sier Bente Sommerfeldt-Colberg. Hun er den eneste liungen blant de seks kunstnerne som bidro til utsmykningen av Høvik skole.

Lierhallen i ny drakt

Skinnende og innbydende er førsteinntrykket etter oppussingen som har kostet vel 5,7 millioner.

Innflytting i januar

Rektor Sissel Gerhardsen Røine har all grunn til å feire at de nye lokalene til Kulturskolen er blitt godkjente

Pressemelding fra Utdanningsforbundet

GILHUSODDEN PROSJEKTSKOLE

Færre klasser neste skoleår

Hovedutvalget for utdanning har vedtatt totalt 4,5 færre klasser i de videregående skolene Buskerud neste skoleår, grunnet synkende elevtall

Tar Kiwi-kunnskap til klasserommet

Ni lærere fra Buskerud fylkeskommune har i høst hospitert i salgsfaget på Kiwi-skolen i Lier.

Afrikanske rytmer over Tranby

Topp forestilling - med topp instruktør

Siste Huskonsert med Kari

Det ligger i navnet. Kari Øvensen er klaverpedagog og har i mange år arbeidet som lærer ved Kulturskolen i Lier. Nå takker hun for seg

Musikal på Lierbyen ungdomsskole

Hvert år arrangeres det en musikal fremført av elever på niendetrinn, på Lierbyen ungdomsskole, og hvert år er det et nytt og stort tema for musikalen. I år er temaet ’’Den store kjærligheten’’…

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

Liernett på Ocklynge Junior

What did I learn at School that day........

En anstendig skole krever anstendige forhandlere

Vi som har vårt arbeid i skolen, har for lengst konkludert med at Sundnes og Ulleren ikke er kapable til å være forhandlere for KS.

Lys i mørket

Luciaopptreden av elever er alltid en fin opplevelse for våre nye landsmenn ----

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Tilbake til skolen

Tidligere elever på Vivelstadskolen tilbake i klasserommet. Denne gangen på Bygdetunet

Informasjon i etterkant

Tillitsvalgte har ikke blitt rådspurt før tilsettingen verken på skole- eller kommunenivå, bekrefter Hanne Mathiassen leder av Utdanningsforbundet i Lier

Oddevall skole på gårdsbesøk

Elevene var ivrige gårdsarbeidere

Mandag begynner skolen

Dessverre har den gode feriefølelsen i år blitt forstyrret medienes elendighetsbeskrivelser av norsk skolehverdag. Så hvordan er den gode skolen? Vi henger oss på debatten og oppfordrer deg til å gjøre det samme.

Alternativ idrettsdag

Torsdag i forrige uke hadde 6. trinn på Heia skole mangekamp på Tveitabanen.

Desemberblomsten til Oddevall skole

Oddevall Skole fikk Månedens blomst for desember

Ukas petit-

er skrevet av Thorvald Lerberg. Min tanke er fri - så lenge det varer

Riktige svar på påskequizen til Liernett

Vinneren av påskequizen ble Anne S Skustad og Dag Muggerud, begge vil få et gavekort fra DFDS. Ingvild S Bjurstrøm vant et strikkaskjerf. Liernett gratulerer. Se svarene under

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Hjelp! Hva skal jeg bli?

Det vanskelige valget

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Månedens blomst

Månedens blomst til Arne Skattum, avholdt leksehjelper ved Tranby skole

Stolthet, identitet og samhold

Abdullahi og hans to sønner Muhammed og Jacob var blant dem som var med å gjenskape det gamle Heggrennet på lørdag.

Biskopen besøkte Oddevall skole

Sjefen over alle sjefer mente en 2 klassing at biskopen var. Det var starten på en fint møte med elevene på småskoletrinnet og biskopen.

Robin Hood i ny form

Det ble en ny fin opplevelse på den andre dagen av Kulturskoleuka i Lier. Barneteatergruppa gledet publikum med sin egen versjon av klassikeren på intimscenen på Høvik skole i går.

Ut i jobb

Vilde Skui (14), elev ved Lierbyen skole, har arbeidsuke på Egge skole.

Under samme himmel

Niendeklassingene på Lierbyen skole med flott og tankevekkende musikal

Barna på Oddevall skole gir med glede

Den største gleden i livet er å gi

De små blå på Lierdagene

Thormod Gjerdingen fikk møte en blid og opplagt Ronny Deila og lierspiller og Godset-tilhenger Einar Boman Rinde i går.