Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: f5ee2fa9f46722bbe60fef01b6c347cd

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode løsninger på de utfordringene familiene opplever i hverdagen: Flere barnehageplasser – og bedre barnehager. Økt kontantstøtte. Økt pappapermisjon. Samlivskurs over hele landet. Styrket familievern og familieveiledning. Fødselspenger også når det er mindre enn to år mellom fødslene. Familien er barns viktigste sosiale fellesskap – men en god oppvekst forutsetter trygge rammer på mange arenaer, også utenfor hjemmet. Vår oppvekstpolitikk er bred. Den rommer kampen mot fattigdom og rusmisbruk. Den rommer kampen for bedre psykiatri. Kampen for rent nærmiljø og trafikksikkerhet hører også naturlig hjemme i vår brede oppvekstpolitikk.

Men ikke minst er skolepolitikken en helt sentral del av vår kamp for trygg oppvekst. Skoleårene preger et menneske for resten av livet. Derfor er bare det beste godt nok for våre barn. Vi vil ha en skole å trives i. Trygghet og trivsel er viktige forutsetninger for utvikling. Alle elever skal bli møtt med den samme respekten og troen på at den enkelte har noe å bidra med.

KrF vil ha en skole å lære i. Skolens hovedoppgave er å formidle ferdigheter, faktakunnskap og sosial og menneskelig kompetanse. Skal den enkelte elev få god oppfølging og opplæring tilpasset sitt nivå, må skolene ha tilstrekkelig med lærere. Derfor vil vi tilføre skolen mer ressurser og ha større lærertetthet i grunnskolen.

KrF vil ha en skole å arbeide i. Lærerne er skolens viktigste ressurs. God grunnutdannelse må følges opp med gode og obligatoriske etterutdanningsordninger. Også lærere trenger ny kunnskap – og menneskelig og pedagogisk påfyll.

Krf vil ha en skole med verdier. Skolen skal både utdanne og danne. Elevene må få hjelp til å mestre hverdagen og leve som ansvarsbevisste, aktive og konstruktive deltagere i samfunnet. Skolen må formidle respekt og toleranse for mennesker med ulik bakgrunn, og bidra til et fellesskap der alle blir ivaretatt. Skolen må bygge på den kristne og humanistiske tradisjon.

KrF vil ha en skole i tett samspill med resten av samfunnet. Skolen er en viktig institusjon i lokalsamfunnet. Kontakten mellom skolen og hjemmet bør mange steder blir bedre. Det samme gjelder samspillet gjennom skolen og næringslivet.

KrF vil ha en gratis skole. Grunnskolen skal være gratis, men dette prinsippet må ikke hindre at elevene får delta i ekskursjoner, turer og kulturelle aktiviteter. Den enkelte skole og de foresatte må ha frihet til å finne gode løsninger. Alle aktiviteter må være tilgjengelige for alle elever.

KrF vil ha en skole med elevmedvirkning. Elevene trenger mer innflytelse og påvirkningsmuligheter. Vi vil ha en skole uten frafall. I dag fullfører hver fjerde elev ikke videregående opplæring. Slik kan vi ikke ha det. Vi må få mer kunnskap om årsakene til frafallet, slik at myndighetene og skolen kan sette i verk gode og målrettede tiltak.

Dette skal KrF politikerne jobbe for i Lier kommune.


Trond Johansen
Ordførerkandidat Lier kommune
Forrige artikkel:Verdighetsgaranti i eldreomsorgenNeste artikkel:Kong Carl kommer til Lierbyen
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode